175 jaar H. Laurentiuskerk - H. Laurentiusparochie

Ga naar de inhoud

175 jaar H. Laurentiuskerk

Nieuws > Terugblik
In 1845 werd het huidige kerkgebouw in Bemelen ingewijd. Naar verluid zou een vorig kerkgebouw in de Franse tijd verkommerd zijn. Na jarenlange fondswervingsacties kon in 1845 het huidige kerkgebouw voltooid worden. De middeleeuwse toren bleef bestaan.

Op zondag 13 september vierden we op uiterst bescheiden wijze het feit dat onze 175 jaar als godshuis en als centrum van de Bemelse gemeenschap in gebruik is.

Er was een tentoonstelling van kerkelijk vaatwerk en andere liturgische voorwerpen.
De stichting Heemkunde Bemelen had een mooie fototentoonstelling georganiseerd over onze kerk in de loop der tijden.
We waren heel blij dat de familie van wijlen pastoor Peters een aantal objecten aan de parochie heeft geschonken als herinnering aan de pastoor die van 1929 tot 1962 in Bemelen heeft gewerkt. Te zien waren onder andere zijn herdersstaf, klerikale hoed, sjerp, catechismusboekje en diverse andere zaken die veel herinneringen opriepen.
We zijn de familie Peters erg erkentelijk voor deze gift en het was leuk om velen van hen in de kerk te mogen begroeten. Ook dank aan Peter Urlings die de contacten met de familie Peters heeft gelegd en hen in onze kerk heeft ontvangen.

Onderstaande foto's geven een impressie van deze dag.
Parochie H. Laurentius - Bemelen
Terug naar de inhoud