Aanstelling - H. Laurentiusparochie

Ga naar de inhoud

Aanstelling

Nieuws > Terugblik
Sinds het begin van dit kerkelijk jaar is binnen onze parochie een liturgiegroep actief. Een afvaardiging van deze groep heeft in de afgelopen periode de vormingscursus “buitengewone bedienaar van de Heilige Communie” gevolgd. In een feestelijk H. Mis op Sacramentsdag, donderdag 31 mei in de Basiliek van St. Servaas hebben de deelnemers hun aanstelling gekregen uit handen van Mgr. de Jong, hulpbisschop van het bisdom Roermond. Pastoor Pijpers concelebreerde in deze mis.

Dit markeert een nieuwe stap in een grotere zelfredzaamheid van parochies in tijden dat het aantal priesters steeds verder afneemt en naar grotere parochieverbanden wordt gestreefd.

Parochie H. Laurentius - Bemelen
Terug naar de inhoud