Allerzielen - H. Laurentiusparochie

Ga naar de inhoud

Allerzielen

Liturgie > Bijzondere vieringen
Allerheiligen/Allerzielen

Één keer per jaar herdenkt de parochie alle mensen uit haar midden die gestorven zijn, met name de afgelopen periode. Natuurlijk zijn er zeswekendiensten en jaardiensten, maar het is goed om één keer per jaar gezamenlijk stil te staan bij al die mensen die ons voorgegaan zijn in een christelijk leven. Het afgelopen jaar en vele jaren geleden. Deze gedenkdag heet heel toepasselijk: Allerzielen. Mensen besteden dan extra aandacht aan de graven van hun dierbaren en zorgen voor mooie bloemen. Na een herdenkingsdienst in de kerk, zegent de pastoor de graven.
Allerzielen is onlosmakelijk verbonden met Allerheiligen. Dan herdenkt de kerk álle heiligen die in de loop der eeuwen geleefd hebben en letterlijk een voorbeeld voor ons zijn geworden. Het feest van Allerheiligen vieren we op 1 november. Allerzielen een dag later, op 2 november. Maar omdat die dagen in Nederland geen vrije dag zijn, wordt de Allerzielendienst in de meeste parochies op de zondag ervoor of erna gehouden.
Parochie H. Laurentius - Bemelen
Terug naar de inhoud