Berichten uit Ghana - H. Laurentiusparochie

Ga naar de inhoud

Berichten uit Ghana

Nieuws > Project Nkwanta


Medio april 2022 bracht pastoor Pijpers een bezoek aan Nkwanta, mede om zijn 50-jarig priesterjubileum te vieren.
Hij bracht de Bemelse vlag mee naar het St. Joseph hospital.
Hij heeft kunnen bekijken wat het resultaat is van investeringen die gedaan zijn met de opbrengst van de actie.
Regelmatig bericht Sr Georgina ons over de besteding van van de opbrengst van de actie.
Wij delen deze berichten graag met u.
Beste parochianen en dorpsgenoten,

Nadat wij zo’n mooi en succesvol resultaat mochten ontvangen bij gelegenheid van ons gouden jubileum, was het de moeite waard om zelf eens te gaan kijken, hoe alles nu wordt gerealiseerd. En daarin was ik, tijdens mijn recente bezoek aan Nkwanta, Ghana, totaal niet teleurgesteld. Het laboratorium was voorzien van nieuw instrumentarium waar het ziekenhuis ook in eerste instantie om had gevraagd. Sommige van die instrumenten waren voorheen niet aanwezig en boden nu een oplossing voor veel medische vragen en problemen. Andere instrumenten waren provisorisch ter plekke vervaardigd met plankjes en lampen. Het deed het allemaal wel, maar het bleef behelpen. Met een brede glimlach werd mij nu dan ook alles getoond en uitgelegd wat er aan nieuwe instrumenten was aangeschaft. En natuurlijk de microscoop die ik via Bart de Vries had gekregen! Het werkte allemaal perfect! Met dank ook aan Bart die mij de ontbrekende lens meegaf, die ik onderweg daar naar toe, angstvallig heb bewaakt! Eenmaal overhandigd, werd die er ter plekke er meteen in gedaan. Gebruiksklaar! Mooi om dat allemaal te zien. En vooral ook om me te realiseren, dat zoveel mensen daar een bijdrage aan hebben gegeven, niet in het minst van Bemelen zelf! De namen van de parochie en van Bemelen staan op de plaquettes die op de muren van het ziekenhuis zijn aangebracht. En natuurlijk hebben wij ook veel giften ontvangen van de parochie van pater Ambro Bakker (deken van Amsterdam), de H. Augustinus parochie aan de Amstelveenseweg, en van veel van onze familieleden, vrienden en bekenden. Het was hartverwarmend dit medeleven overal te hebben mogen ervaren.

Bij aankomst in het ziekenhuis werd ik bij de ingang al opgewacht door het personeel van het ziekenhuis. Onder luid tromgeroffel en met zang en dans werd ik naar de plaats van ontvangst begeleid. Daar werden door de doctoren en de administrator in vriendelijke bewoordingen al diegenen bedankt, die aan het jubileum project van Ambro en mijzelf hebben bijgedragen, om er zo’n mooi resultaat van te maken. Ofschoon ik niet zo sta op giften en cadeaus, kon ik die nu toch niet ontwijken. Met name onze Ghanese jubileum stola’s voor Ambro en mijzelf zijn ons toch wel dierbaar. Ik had nog een Bemelen millennium vlag meegenomen, die meteen werd getoond en later boven de gebouwen wapperde. Tijdens het jaar van het millennium was er een soort van competitie hier, wie de vlag het verst op vakantie mee kon nemen, om daar dan ook een foto van te maken. Ik weet niet meer wie de gelukkige vakantieganger was die het verst kwam, maar ik was dat jaar zelf in Manila, Filippijnen. Was dat misschien toch het verst? Maar het was niet geldig, want ik had geen vlag bij me! Nu heb ik er dan toch maar een meegenomen, om zelf ook nu nog een beetje genoegdoening te hebben! De eigenlijke prijs voor mij nu is: dat zoveel mensen gehoor hebben gegeven aan onze oproep om mee te helpen en bij te dragen!

Het goede resultaat heeft er toe geleid, dat niet alleen nieuw instrumentarium aangeschaft kon worden, maar ook dat er een nieuwe vleugel aan het ziekenhuis kan worden gebouwd. En daar was men al druk mee bezig! Bungalowstijl natuurlijk allemaal, maar men was al op dak hoogte. Het was bemoedigend om dat allemaal te zien en te ervaren. Het ziekenhuis bestaat nu ruim 50 jaar, geopend in 1971, waar ik toen zelf bij aanwezig was. Vanwege corona kon het feest daar ook niet worden gevierd. Momenteel zijn allerlei activiteiten gaande, om het feest toch nog uitbundig te vieren. De slot festiviteiten zullen in september zijn. Ik werd dan ook ter plekke uitgenodigd om daar bij aanwezig te zijn. Of ik dat zal doen? Ik denk het niet, zo snel na dit bezoek wat ik nu gebracht heb. Misschien later nog eens? Ik wilde u voor nu even laten delen in de impressies die ik heb opgedaan, met woorden van dank namens alle mensen in Nkwanta en met het tonen van enkele foto’s, die een indruk geven van wat er allemaal, mede dank zij u, door heel veel mensenweer is klaar gespeeld en hoe dat allemaal met veel gevoelens van waardering is ontvangen!
Met vriendelijke groet, Jos Pijpers, SMA.

Parochie H. Laurentius - Bemelen
Terug naar de inhoud