Bijzondere vieringen - H. Laurentiusparochie

Ga naar de inhoud

Bijzondere vieringen

Liturgie > Bijzondere vieringen
Bijzondere vieringen in onze kerk, naast uiteraard Goede Vrijdag, Pasen en Kerstmis, zijn het zegenen van het Sint Teunisbrood (17 januari), de Sint Blasiuszegen (rond 3 februari), Aswoensdag, de sacramentsprocessie (eerste zondag na Pinksteren), de kruidenwijding (rond Maria Tenhemelopneming – 15 augustus), Allerzielenviering en het zegenen van de graven (rond 2 november) en de Hubertuszegen (rond 3 november). Deze bijzondere vieringen brengen pelgrims, verre familieleden en vele belangstellenden naar Bemelen.

In de kersttijd wordt de kerk sfeervol versierd en wordt een uitgebreide kerststal opgebouwd. Tijdens de kerstdagen is de kerk opengesteld en wordt door jong en oud bezocht.
Parochie H. Laurentius - Bemelen
Terug naar de inhoud