Cantors - H. Laurentiusparochie

Ga naar de inhoud

Cantors

Liturgie
Na 16 maart 2020 was het, vanwege de uitbraak van het coronavirus in Nederland, van de ene op de andere dag niet meer mogelijk voor koren om te repeteren of de mis op te luisteren met koorzang. De misvieringen werden zelf werden ook geannuleerd vanwege het risico op besmettingen.
Pas na Pinksteren 2020 werden misvieringen weer mogelijk, zij het met een groot aantal beperkingen. Maar koorzang en samenzang bleven niet toegestaan.

In eerste instantie heeft onze parochie gebruik gemaakt van “ingeblikte muziek”. Maar toen de crisis langer bleek te gaan duren heeft het kerkbestuur, om te voorkomen dat de levende-muziek uit de kerk verdwijnt, besloten regelmatig met een cantor te gaan werken. Een van de kerkbestuursleden heeft met dat doel een korte opleiding bij het bisdom in Roermond gevolgd. Inmiddels is er een bescheiden groep cantors die, sinds begin november 2020, bij toerbeurt de mis opluisteren.
Een cantor is geen “solist”, maar een parochiaan die namens de kerkgangers de liederen voorzingt die anders in samenzang gezongen zouden worden.
Wanneer andere (koor)zangers (m/v) dat ook wel iets lijkt dan is men van harte uitgenodigd zich bij dit groepje aan te sluiten.

Op het oksaal werd een spatscherm opgericht om te voorkomen dat kleine druppeltjes bij het zingen de kerk in drijven.

Het is bijzonder spijtig dat onze misvieringen niet door koorzang opgeluisterd kunnen worden. Dit is niet alleen voor de parochie heel erg, maar zeker ook voor de koorleden die altijd vol overgave repeteren om goed verzorgde eucharistievieringen voor te bereiden.
We weten dat vele koorleden staan te springen om weer te kunnen gaan repeteren. Men mist de vreugde van het zingen, sociale contacten en vreest voor het voortbestaan van de koren. We kijken uit naar de tijd dat dit weer mogelijk zal zijn. Maar in de tussentijd zijn we blij met onze cantors.
Parochie H. Laurentius - Bemelen
Terug naar de inhoud