Coronavirus - H. Laurentiusparochie

Ga naar de inhoud

Coronavirus

Nieuws
Het COVID-19 virus (Coronavirus)

De pastoor en het parochiebestuur zijn blij dat we met elkaar weer de H. Mis kunnen vieren ondanks het feit dat de omstandigheden niet ideaal zijn. We weten uit de dorpen in de omgeving hoe makkelijk het virus om zich heen kan grijpen. Bij alles wat we hebben besloten staat de gezondheid van onze dorpsgenoten bovenaan. Daarnaast proberen we er alles aan te doen om u weer ‘thuis’ te laten voelen in onze kerk, maar ook dat u zich veilig voelt.

Het parochiebestuur H. Laurentius heeft de volgende maatregelen getroffen:
 • Overeenkomstig het beleid van de Nederlandse bisschoppen worden er na 1 juni beperkte liturgische vieringen gehouden.
 • Op de zondagen van juni zal het aantal kerkgangers beperkt zijn tot 30 kerkgangers. Na 1 juli zal het maximum 35 kerkgangers zijn.
 • U kunt voor een gewenste datum een plek in de kerk reserveren bij Rosette Schlösser 043 4071254. Op zondagmorgen zal het kerkbestuur mensen toelaten zolang er nog niet-gereserveerde plaatsen beschikbaar zijn.
 • Voortdurend gelden de anderhalve meter hygiëne regels: handen reinigen, het gebruik van papieren zakdoekjes en niezen in de ellenboog.
 • We doen een dringend beroep op u om niet naar de kerk te komen indien u verkoudheidsklachten en/of verhoging heeft.
 • Wij vragen u uitsluitend de zitplaatsen te gebruiken die zijn aangewezen om zodoende 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren.  (zie onderstaand schema)

De zitplaatsen zijn gemarkeerd
 • Bij het ingaan en verlaten van de kerk zal geen gebruik gemaakt kunnen worden van wijwater.
 • Bij het maken van het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt.
 • Gelovigen houden elkaar de hand niet vast tijdens het bidden van het Onze Vader.
 • Gelovigen geven elkaar bij de vredeswens niet de hand.
 • Er wordt geen communie aan u uitgereikt. Vanaf 14 juni moet u deze zelf van een schoon, pasgewassen tafelkleed op de communiebank pakken.
 • Bewaar ook bij het ter communie gaan de 1,5 meter afstand.
 • U dient voor het ontvangen van de H. Hostie uw handen te reinigen.
 • U kunt bijdragen aan de collecte via een mandje op een tafel bij de uitgang of via een bankoverschrijving.
 • Aangezien zingen een hoog risico geeft op besmetting zal de liturgie niet worden ondersteund door een van de kerkkoren. Evenmin zal er samenzang zijn.
 • Na afloop van de mis zijn de pastoor of leden van het kerkbestuur aanwezig op het kerkplein. We hebben “anderhalvemeter-gesprekjes” met dorpsgenoten.
 • De Mariakapel is elke dag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. We verzoeken u de kapel met één persoon tegelijk te betreden.
 • INTENTIES EN JAARDIENSTEN zullen in overleg met betrokken families opnieuw worden ingepland.
 • SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING (BIECHT): U kunt niet biechten in een biechtstoel. U kunt wel biechten in een te ventileren ruimte waar de priester en u anderhalve meter van elkaar kunnen zitten.
 • DOOPSEL: Het toedienen van het doopsel wordt uitgesteld. In geval van nood kan het doopsel thuis zelf door de ouders toegediend worden (nooddoop), in overleg met de pastoor. Daarna, op een later tijdstip, volgen de andere riten in de kerk (inclusief de zalving). Als de doop niet wordt uitgesteld zal bij het toedienen van het doopsel de regel van anderhalve meter zoveel mogelijk in acht worden genomen.
 • VORMSEL: Het ontvangen van het vormsel wordt uitgesteld.
 • EERSTE HEILIGE COMMUNIE: Het ontvangen van de Eerste Communie door een groep wordt uitgesteld.
 • SACRAMENT VAN DE ZIEKEN: Bij zalving wordt de regel van anderhalve meter zoveel mogelijk in acht genomen.
 • HUWELIJK: Feliciteren bij huwelijksvieringen doet u zonder fysieke aanraking en met inachtneming van de anderhalve meter regel. Niet alleen in het kerkgebouw, maar ook in de trouwstoet houdt u anderhalve meter afstand.
 • UITVAART: Condoleren bij uitvaarten doet u zonder fysieke aanraking en met in achtneming van de anderhalve meter regel. Niet alleen in het kerkgebouw, maar ook op het kerkhof en in de rouwstoet houdt u anderhalve meter afstand.
 • GEBED EN DEVOTIE: Maria- of heiligenbeelden, -schilderijen, iconen of relieken mogen niet worden aangeraakt of worden gekust.
 • KAARSEN: Bij het kaarsenbranden en gebed dient u de anderhalve meter regel te volgen. Er zijn ontsmettingsmiddelen beschikbaar om uw handen te ontsmetten bij het betalen of bij het gebruiken van aanwezige lucifers.
 • BEDEVAARTEN: via het online-platform https://sanctuarystreaming.eu/, gelanceerd door de Commissie van Bisschoppenconferenties van de EU (COMECE), worden eucharistievieringen en gebedsdiensten in onder meer Lourdes, Loreto, Czestochowa, Fátima en vele andere gelivestreamd.
 • Voor het laatste nieuws kunt u altijd deze website raadplegen: www.laurentiusparochie.nl.
 • U kunt ook per e-mail op de hoogte gehouden worden via ons e-mail bulletin. Meldt u hiervoor aan bij .
 • Indien u vragen heeft of wanneer de parochie iets voor u kan betekenen dan kunt u altijd bellen. Dat geldt zeker ook indien u van iemand anders weet dat steun van de parochie nodig is.
    • Het kerkbestuur zal het protocol regelmatig evalueren en zo nodig aanpassen. Uw suggesties zijn van harte welkom.

    Gebed
    Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie te bidden voor de getroffenen en de hulpverleners.

    Lees hier

    Wij hopen dat het u goed gaat.
    Wanneer het parochiebestuur iets voor u kan betekenen aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
    In de kerk zijn de nodige maatregelen getroffen.
    Parochie H. Laurentius - Bemelen
    Terug naar de inhoud