Coronavirus - H. Laurentiusparochie

Ga naar de inhoud

Coronavirus

Nieuws
In de kerk zijn de nodige maatregelen getroffen.
Het COVID-19 virus (Coronavirus)

De pastoor en het parochiebestuur zijn blij dat we met elkaar weer de H. Mis kunnen vieren ondanks het feit dat de omstandigheden niet ideaal zijn. We weten uit de dorpen in de omgeving hoe makkelijk het virus om zich heen kan grijpen. Bij alles wat we hebben besloten staat de gezondheid van onze dorpsgenoten bovenaan. Daarnaast proberen we er alles aan te doen om u ‘thuis’ te laten voelen in onze kerk, maar ook dat u zich veilig voelt. Op 21 september 2021 hebben de bisschoppen versoepelingen van de maatregelen aangekondigd. Het bisdom laat ons weten:

Nederlandse bisschoppen laten anderhalve meter-regel los bij voldoende ventilatie

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

Vaccineren
Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn, zeggen de bisschoppen. Wel roepen zij bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren. ‘Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. De paus noemt vaccineren 'een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren’.

Zingen
Volkszang is met ingang van 25 september weer toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen. Dit betreft regels over opstelling (op dit moment nog 1,5 meter afstand en in zigzagformatie), ventilatie, spuien enzovoort.

Communie
De communie kan behalve met het eucharistisch pincet ook weer met de (vooraf gereinigde) hand worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie blijft het hoestscherm gehandhaafd; ook een gelaatsscherm kan gebruikt worden. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing van kracht, namelijk het gebruik van een eigen corporale.

De bisschoppen zijn dankbaar dat er zo weer meer ruimte komt voor het samen vieren en zingen. Ook is er dankbaarheid voor het feit dat met de inzet van het protocol er tot nu toe in de liturgie geen besmettingshaarden zijn geweest. De bisschoppen bidden dat dit zo blijft en dat de gelovigen, die van harte welkom zijn bij de vieringen, hierbij zorg en voorzichtigheid naar hun naasten blijven betrachten.

Het parochiebestuur H. Laurentius heeft de volgende maatregelen getroffen:
 • Overwegende dat onze kerk matig geventileerd kan worden, zeker nu de buitentemperaturen gaan dalen, zal de 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers gehandhaafd blijven.
 • Bij inachtneming van de anderhalve meter afstand kunnen maximaal 40 personen plaats nemen in onze kerk (exclusief het 'personeel').
 • U kunt voor een gewenste datum een plek in de kerk reserveren bij Jeanny Frijns, 043-4072751. Op zondagmorgen zal het kerkbestuur mensen toelaten zolang er nog niet-gereserveerde plaatsen beschikbaar zijn.
 • U hoeft bij de ingang van de kerk geen coronatoegangsbewijs te laten zien.
 • Voortdurend gelden de anderhalve meter hygiëne regels: handen reinigen, het gebruik van papieren zakdoekjes en niezen in de ellenboog.
 • We doen een dringend beroep op u om niet naar de kerk te komen indien u verkoudheidsklachten en/of verhoging heeft.
 • Wij vragen u uitsluitend de zitplaatsen te gebruiken die zijn aangewezen om zodoende 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren.  (zie onderstaand schema)

De zitplaatsen zijn gemarkeerd met een zitplaatssticker
 • Bij het ingaan en verlaten van de kerk zal geen gebruik gemaakt kunnen worden van wijwater.
 • Bij het maken van het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt.
 • Gelovigen houden elkaar de hand niet vast tijdens het bidden van het Onze Vader.
 • Gelovigen geven elkaar bij de vredeswens niet de hand.
 • Bewaar ook bij het ter communie gaan de 1,5 meter afstand.
 • U dient voor het ontvangen van de H. Hostie uw handen te reinigen.
 • Samenzang is weer toegestaan.
 • Het kerkbestuur laat het aan de besturen van de kerkkoren over wanneer en hoe men weer volgens de richtlijnen van het RIVM wil gaan zingen.
 • Bij vieringen waarbij geen koor aanwezig is, zal de muziek verzorgd worden door een cantor.
 • De Mariakapel is elke dag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. We verzoeken u de kapel met één persoon tegelijk te betreden.
 • SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING (BIECHT): U kunt niet biechten in een biechtstoel. U kunt wel biechten in een te ventileren ruimte waar de priester en u anderhalve meter van elkaar kunnen zitten.
 • DOOPSEL: De toediening van het doopsel is mogelijk mits de regels van het maximum aantal aanwezigen, hygiëne en gezondheid volledig en de regel van anderhalve meter zoveel mogelijk worden nageleefd. De enige uitzondering op de regel van anderhalve meter geldt op sommige momenten voor de bedienaar.
 • VORMSEL: De toediening van het vormsel is mogelijk mits de regels van het maximum aantal aanwezigen, hygiëne en gezondheid volledig en de regel van anderhalve meter zoveel mogelijk worden nageleefd. De enige uitzondering op de regel van anderhalve meter geldt op sommige momenten voor de bedienaar.
 • EERSTE HEILIGE COMMUNIE: De viering en uitreiking van de Eerste H. Communie is mogelijk mits alle regels van het maximum aantal aanwezigen, hygiëne, gezondheid en de anderhalve meter worden nageleefd. Tevens moeten de algemene regels van dit protocol met betrekking tot de uitreiking van de H. Communie worden nageleefd.
 • SACRAMENT VAN DE ZIEKEN: Bij zalving wordt de regel van anderhalve meter zoveel mogelijk in acht genomen.
 • HUWELIJK: Feliciteren bij huwelijksvieringen doet u zonder fysieke aanraking en met inachtneming van de anderhalve meter regel. Niet alleen in het kerkgebouw, maar ook in de trouwstoet houdt u anderhalve meter afstand.
 • UITVAART: Condoleren bij uitvaarten doet u zonder fysieke aanraking en met in achtneming van de anderhalve meter regel. Niet alleen in het kerkgebouw, maar ook op het kerkhof en in de rouwstoet houdt u anderhalve meter afstand.
 • GEBED EN DEVOTIE: Maria- of heiligenbeelden, -schilderijen, iconen of relieken mogen niet worden aangeraakt of worden gekust.
 • KAARSEN: Bij het kaarsenbranden en gebed dient u de anderhalve meter regel te volgen. Er zijn ontsmettingsmiddelen beschikbaar om uw handen te ontsmetten bij het betalen of bij het gebruiken van aanwezige lucifers.
 • BEDEVAARTEN: via het online-platform https://sanctuarystreaming.eu/, gelanceerd door de Commissie van Bisschoppenconferenties van de EU (COMECE), worden eucharistievieringen en gebedsdiensten in onder meer Lourdes, Loreto, Czestochowa, Fátima en vele andere gelivestreamd.
 • Voor het laatste nieuws kunt u altijd deze website raadplegen: www.laurentiusparochie.nl.
 • Indien u vragen heeft of wanneer de parochie iets voor u kan betekenen dan kunt u altijd bellen. Dat geldt zeker ook indien u van iemand anders weet dat steun van de parochie nodig is.
    • Het kerkbestuur zal het protocol regelmatig evalueren en zo nodig aanpassen. Uw suggesties zijn van harte welkom.

    Lees hier
    Versoepelingen van 21 september 2021

    Wij hopen dat het u goed gaat.
    Wanneer het parochiebestuur iets voor u kan betekenen aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
    Parochie H. Laurentius - Bemelen
    Terug naar de inhoud