De opbrengst - H. Laurentiusparochie

Ga naar de inhoud

De opbrengst

Nieuws > Terugblik > Vastenactie 2021

OPBRENGST VASTENACTIE 2020 en 2021

Op zondag 1 maart 2020 ging de Vastenactie 2020 van start met een veiling/verkoping in onze kerk. De Vastenactie van de parochies Bemelen, Cadier en Keer, Eckelrade, Eijsden, Gronsveld, Mariadorp, Mesch, Oost-Maarland en Rijckholt werd dit jaar door Bemelen georganiseerd.

Na een vlotte start werd de actie overvallen door de coronamaatregelen. Het ophalen van de vastenzakjes werd bemoeilijkt. Niettemin hebben we toch een mooie opbrengst weten te behalen.
Doordat de coronapandemie langer aanhield dan eerder vermoed, was het niet mogelijk een Vanstenactie voor een ander project voor te bereiden. Gecombineerd met het gegeven dat de opbrengst van de vastenactie uiteindelijk minder op heeft gebracht dan te doen gebruikelijk is besloten in 2021 nogmaals actie te voeren voor hetzlefde doel. Het St. Joseph Hospital kan onze steun in deze moeilijke tijden goed gebruiken.
De opbrengsten zijn als volgt:
ParochiePlaatsOpbrengst 2020Opbrengst 2021
Veiling / verkopingBemelen
€     580,29
n.v.t.
H. Laurentius
Bemelen
€  2.282,85
€ 2.290,09
H. Kruisverheffing
Cadier en Keer
€     868,20
€ 1.147,25
H. MartinusBreust - Eijsden
€     420,00
€ 1.340,55
H. Bartholomeus
Eckelrade
€     410,00
€    605,73
H. Martinus
Gronsveld
€     587,23€    900,90
Maria Tenhemelopneming
Mariadorp
€     213,00€    381,40
H. Pancratius
Mesch
€     187,40
€    698,05
H. Jozef
Oost-Maarland
€     600,66
€    475,00
O.L.V. Onbevlekt Ontvangen
Rijckholt
€       50,00
€    157,30
MissiehuisCadier en Keer
€     750,00
€    720,00
Overigen

€    870,00
Bijdrage Missiebureau
€    1.050,37
 € 2.413,73
TOTAAL

€  8.000,00
€ 12.000,00
We danken iedereen die heeft bijgedragen aan deze actie. Ook dank aan het Missiebureau van het bisdom Roermond voor de praktische en financiële ondersteuning. Het Missiebureau vulde beide jaren het bedrag aan tot een mooi rond bedrag. Voorts verzorgden zij ook het drukwerk.
De dank is mede namens de Zusters O.L. Vrouw der Apostelen en de patiënten in Nkwanta.
Parochie H. Laurentius - Bemelen
Terug naar de inhoud