Doel van de actie - H. Laurentiusparochie

Ga naar de inhoud

Doel van de actie

Nieuws > Project Nkwanta


Snelle diagnose voor patiënten in Nkwanta

In de loop der jaren heeft het ziekenhuis gestaag vooruitgang geboekt bij het verlenen van gezondheidszorg aan de mensen van dit gebied dat op een behoorlijk afstand ligt van de toenmalige regionale hoofdstad, Ho. In de meeste gevallen worden patiënten doorverwezen naar het regionale ziekenhuis of andere particuliere laboratoria om testen uit te voeren die nodig zijn voor een juiste diagnose en behandeling.
Naarmate de bevolking verder groeit is er dus meer behoefte aan gezondheidszorg. Deze zorg vereist vaak directe aandacht. In de meeste gevallen weigeren patiënten, die worden doorverwezen, daar heen te gaan en keren terug naar huis om te sterven.
Het ziekenhuislaboratorium is een belangrijke plaats waar veel onderzoeken en testen plaatsvinden. Het ziekenhuis slaagde er in uit onze beperkte middelen een hematologie-analysator te kopen. Deze helpt ons om bloed- en bloedverwante testen uit te voeren om een eenvoudige diagnose te kunnen stellen, vooral bij kinderen en zwangere vrouwen.
Met een beter uitgerust laboratorium zijn er meer mogelijkheden om onze ziekte- en sterftecijfers te verminderen. Met andere diagnostische testen zal het aantal doorverwijzingen van gecompliceerde gevallen verminderen.  

Om veel complexe onderzoeken uit te voeren moet ons laboratorium goed uitgerust zijn met apparatuur om testresultaten te kunnen leveren die voldoende nauwkeurig en betrouwbaar zijn voor onze  specialisten voor gefundeerde diagnoses.  
Met het oog hierop streeeft men er naar:
➢ Om het laboratorium van het ziekenhuis naar een standaardniveau op te waarderen.
➢ Om af te stappen van symptoombehandeling naar op bewijs gebaseerde behandeling.


Parochie H. Laurentius - Bemelen
Terug naar de inhoud