Gedachte - H. Laurentiusparochie

Ga naar de inhoud

Gedachte

Nieuws
Missioneren met Maria, Moeder van de evangelisatie

Geliefde broeders en zusters,
laten wij missioneren door ons te laten inspireren
door Maria, Moeder van de evangelisatie.

Zij ontving, bewogen door de Geest,
het Woord van leven
in de diepte van haar nederig geloof.

Moge de Maagd ons helpen om ‘ja’ te zeggen
op de noodzaak om de Blijde Boodschap van Jezus
te laten weerklinken in onze tijd.

Moge zij van de Verrezen Christus
voor ons een nieuw vuur verkrijgen
om aan allen het evangelie van het leven te brengen,
dat de dood overwint.

Moge zij voor ons ten beste spreken,
zodat wij de stoutmoedigheid verwerven
om nieuwe wegen te zoeken,
waarmee de gave van het heil iedereen bereikt.

(Gebed van Paus Franciscus)

Parochie H. Laurentius - Bemelen
Terug naar de inhoud