Gemengd koor St. Antonius - H. Laurentiusparochie

Ga naar de inhoud

Gemengd koor St. Antonius

Liturgie
Op 4 november j.l. was er een H. Mis zijn ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van het Gemengd koor St. Antonius.

Het koor draagt de naam St. Antonius en is genoemd naar onze eerste dirigent pater Antoon Bouchier en naar de H. Antonius abt, die in onze parochie bijzonder vereerd wordt. Op 17 januari is de feestdag van St. Antonius (winterkermis) en dan wordt er brood gezegend voor mens en dier (vooral voor het vee). Vroeger kwamen er veel pelgrims naar Bemelen om brood te laten zegenen.

Het koor telt 23 leden en staat onder leiding van Nic Hermans. 4 bas/4 tenor/9 alt/ 6 sopraan. Orgel/piano begeleiding door Miel Cornips. De eerste zaterdag van de maand luisteren zij de erediensten op  Naast deze eerste zaterdagen van de maand wordt er als gemengd koor ook gezongen op alle feestdagen zoals: De zaterdag rond de feestdag van St. Antonius, Palmzaterdag, Goede Vrijdag, Paaszaterdag, Pinksterzaterdag, opluisteren processie zondag na Pinksteren, zaterdag voor feest van Allerheiligen, afsluiting kerkelijk jaar feest van Christus Koning en Kerstavond. Verder geeft het koor 1 x per 2 jaar een Kerstconcert en neemt het koor deel aan de Gemeentelijke Korendag Eijsden-Margraten, waarbij 1 x per 3 jaar acte de presence gegeven wordt.

Op 30 september j.l. nam zij deel aan een korentreffen in Ransdaal. Wanneer daarvoor gevraagd zingt het koor bij huwelijken/begrafenissen en/of andere gelegenheden. Het koor heeft inmiddels een behoorlijk repertoire opgebouwd waarbij niet alleen liturgische maar zeker ook profane liederen goed vertegenwoordigd zijn.

Na afloop van de mis werden de jubilarissen in de kerk gehuldigd. Vorig jaar mochten wij al 2 leden huldigen met hun bijzondere jubileum nl: Harry van Trier, 75 jaar (!) en Mieke Leenders- Van Oppen, 50 jaar. Nu zijn er maar liefst 4 leden die vanaf onze oprichting lid zijn, 50 jaar dus! En 3 leden die eveneens al een respectabele 40 jaar lid zijn.  Rosette Schlösser, Rika Sniekers, Jenny Ubaghs en José Vollers 50 jaar.
Marian Beijers, Karin Krekelberg en Willi Schlösser 40 jaar.
Hun zang, toewijding en enthousiasme waarderen en bewonderen wij zeer!
Parochie H. Laurentius - Bemelen
Terug naar de inhoud