Goede Week en Pasen 2021 - H. Laurentiusparochie

Ga naar de inhoud

Goede Week en Pasen 2021

Nieuws > Terugblik
In de Veertigdagentijd zijn de altaren afgedekt met een zgn. vasten- of hongerdoek (velum quadragesimale). Hierbij is gebruik gemaakt van ‘Akan Kente cloths’. Dat is Ghanees textiel, dat bestaat uit handgeweven stroken van zijde en katoen. Deze doeken verwijzen naar het Ghanese doel van onze Vastenactie.

De pastoor en het kerkbestuur bedanken allen die hebben bijgedragen aan vieringen de Goede Week en Pasen. We denken daarbij aan het schoonmaken van de kerk, het koper poetsen, de bloemversieringen, het verzorgen van de liturgie en de liturgieboekjes, de cantors en de organist, de lectoren, de kosters, de acoliet en alle anderen die op welke manier dan ook hebben bijgedragen.
De Goede Week en Pasen is een bijzondere cyclus in het kerkelijk jaar. De Goede Week is de laatste week van de Veertigdagentijd en begint op Palmzondag.
Daarna volgt de viering van Witte Donderdag - de instelling van de Heilige Eucharistie, Goede Vrijdag - de Kruisweg, Goede Vrijdag - de Kruisverering.
In de nacht van Pasen vieren we in de Paaswake de verrijzenis van de Heer. Op Paaszondag is het feest in de kerk.

Vanwege de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus zijn er vele beperkingen. Er zijn maximaal 30 kerkgangers en het dragen van een mondkapje is verplicht. Koorzang is verboden. Er zingt slechts één cantor tegelijk. Vanwege de avondklok wordt de Paaswake nog bij daglicht gevierd. Toch is het vreugdevol dat we Pasen kunnen vieren. Vorig jaar waren met Pasen de kerken immers gesloten.

Parochie H. Laurentius - Bemelen
Terug naar de inhoud