Kerkbijdrage - H. Laurentiusparochie

Ga naar de inhoud

Kerkbijdrage

Kerkbestuur
Parochie kan niet zonder bijdrage van parochianen

“Meneer pastoor, het was een mooie mis.” Dat zei laatst iemand na afloop van een van de weekendvieringen. “Het koor zong zo mooi. Het altaar was mooi versierd. En van uw preek heb ik deze keer echt iets opgestoken.” Pastoors horen bescheiden te zijn, maar zo’n compliment doet toch goed.

Zouden alle kerkbezoekers die op weg naar huis denken: “Het was vandaag echt een mooie viering,” er ook wel eens bij stilstaan dat dit niet vanzelf gaat? Dat de pastoor uren werk heeft aan het schrijven van de preek, dat er bloemen gekocht moeten worden om het altaar te versieren, dat de dirigent en de organist van het koor meestal geen vrijwilligers zijn, maar betaald moeten worden?

Als kerk zijn we graag gastvrij. Iedereen is welkom. De deur staat altijd open. Maar aan het einde van de maand moeten de stookkosten wel betaald worden. Net als ieder huishouden heeft ook de parochie rekeningen die voldaan moeten worden. Dat kan alleen maar als zoveel mogelijk parochianen meebetalen. De kerk leeft van wat u als parochiaan wilt geven. Het is een vrijwillige bijdrage. Niets is verplicht, maar zonder uw steun kan de parochie haar werk niet blijven doen.

Aktie kerkbijdrage in onze parochie
Elk jaar in november sturen we brieven rond met een vraag om uw kerkbijdrage, ook wel genoemd de gezinsbijdrage, voor het lopende jaar. Velen maken gebruik van een automatische incasso. Dan vragen we u of u het bedrag wilt handhaven of wilt wijzigen.
Met deze bijdrage ondersteunt U de parochie, zodat zij haar dienstverlening aan de geloofsgemeenschap kan blijven verzorgen.
Ook houdt U onze kerk open en geeft U middelen om het kerkgebouw te bewaren voor de toekomst.
Voor de volledigheid hierbij nogmaals het IBAN: NL31 RABO 0119 8861 62 t.n.v. Kerkbestuur St. Laurentius.

De parochie is U heel erkentelijk voor uw ondersteuning. Een hartelijk woord van dank aan allen die dit jaar reeds hebben bijgedragen.

RSIN 824134916
Parochie H. Laurentius - Bemelen
Terug naar de inhoud