Liturgiegroep - H. Laurentiusparochie

Ga naar de inhoud

Liturgiegroep

Liturgie
Sinds 2018 is binnen onze parochie een liturgiegroep actief. Een afvaardiging van deze groep heeft de vormingscursus “buitengewone bedienaar van de Heilige Communie” gevolgd. In een feestelijk H. Mis op Sacramentsdag 2018, in de Basiliek van St. Servaas, hebben de deelnemers hun aanstelling ontvangen.

Dit markeert een nieuwe stap in een grotere zelfredzaamheid van parochies in tijden dat het aantal priesters steeds verder afneemt en naar grotere parochieverbanden wordt gestreefd.

De taken van deze groep zijn: het voorbereiden van de mis, het lezen van de eerste lezing en de voorbeden, communie uitreiken en collecteren. Deze taken worden bij toerbeurt volgens een rooster verricht. Dat is om diverse redenen belangrijk:

  • De vieringen worden er levendiger van;
  • Er is meer betrokkenheid van parochianen bij de liturgie;
  • Wil de parochie ook op langere termijn zijn werk kunnen voortzetten dan zal men er gewend aan moeten zijn dat veel meer door parochianen zelf gedaan wordt.

Als men naar parochies in de omgeving kijkt zal men zien dat dit de normale praktijk is; Bemelen is een grote uitzondering. Ik ben blij dat een aantal mensen zich gemeld heeft om (of op termijn) te assisteren. De deelnemers kunnen kiezen voor taken waar men zich comfortabel bij voelt.

De liturgiegroep is een kleine maar enthousiaste groep, die best nog wat versterking kan gebruiken. Wanneer u, nu u in de praktijk heeft gezien wat het werk van deze groep inhoudt, denkt “dat kan ik ook (leren)”, dan nodig ik u van harte uit zich aan te melden.

Ik ben blij dat we het hebben kunnen organiseren en ik wens de liturgiegroep veel succes!

Pastor pater Jos Pijpers, SMA

Parochie H. Laurentius - Bemelen
Terug naar de inhoud