Mededelingen - H. Laurentiusparochie

Ga naar de inhoud

Mededelingen

Nieuws
Zitplaats reserveren
De komende tijd kunnen we in de kerk slechts 35 personen toelaten tijdens de misviering.
U kunt voor een gewenste datum een plek in de kerk reserveren bij Rosette Schlösser 043 4071254.
Op zondagmorgen zal het kerkbestuur mensen toelaten zolang er nog niet-gereserveerde plaatsen beschikbaar zijn.
Coronamaatreglen
De pastoor en het parochiebestuur zijn blij dat we met elkaar weer de Mis kunnen vieren ondanks het feit dat de omstandigheden niet ideaal zijn. We weten uit de dorpen in de omgeving hoe makkelijk het virus om zich heen kan grijpen. Bij alles wat we hebben besloten staat de gezondheid van onze dorpsgenoten bovenaan. Daarnaast proberen we er alles aan te doen om u weer ‘thuis’ te laten voelen in onze kerk, maar ook dat u zich veilig voelt.
Deze maatregelen leest u HIER.
Lees ook de boodschap van de bisschop HIER.
Maria Tenhemelopneming

In het weekeinde van 15 en 16 augustus viert de kerk het feest van Maria Tenhemelopneming. Bij die gelegenheid wordt de kruidenzegen over de “kroedwösj” uitgesproken. Het is de bedoeling om op zaterdagavond om 19.00 uur de H. Mis in de pastorietuin te vieren. We willen daarbij ook weer liederen zingen uit de rode bundel (GVL). Iedereen die graag weer eens wil (mee) zingen is van harte uitgenodigd. Dat alles zal gebeuren onder strikte inachtneming van de 1,5 meter en een zig-zag opstelling, zoals dat is voorgeschreven. Het is goed om elkaar weer muzikaal te ontmoeten ook al leggen de omstandigheden beperkingen op.
Wanneer de weersomstandigheden een mis in de tuin niet toelaten, dan zal de viering in de kerk plaats vinden, maar zonder samenzang.
Op zondag 16 augustus zal de kruidenzegen in de kerk zijn onder de inmiddels bekende voorwaarden.

Van de penningmeester

Geachte Parochianen,
Bijgaand treft u aan een financieel verslag betreffende onze Parochie over het boekjaar 2019.

Boekjaar 2019 hebben we af kunnen sluiten met een batig saldo van € 203,00. Ten opzichte van 2018 kunnen we in het algemeen stellen dat we de extra opbrengsten hebben gebruikt ten behoeve van het onderhoud van onze kerk. Mocht u vragen danwel opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van onze parochie.

Parochies: van samenwerking naar federatie of fusie
Samenwerking tussen parochies is niets nieuws. Dat gebeurt in ons bisdom al vele jaren. Heel veel parochies delen al lang een pastoor of een kapelaan. In veel plaatsen is er ook al één gezamenlijk kerkbestuur voor meer parochies. Dat is een goede zaak, want vanuit het verleden hebben we in Limburg heel veel kleine parochies, die in deze tijd maar moeilijk het hoofd boven water kunnen houden. Daarom is het goed dat de krachten gebundeld worden.
Het bisdom heeft aangegeven dat samenwerking niet meer vrijblijvend kan. Het is de bedoeling dat alle parochies binnen afzienbare tijd deel uitmaken van een federatie. Dat is een vorm van samenwerken die verder gaat dan de parochieclusters die er nu bestaan. Bij een federatie is er sprake van één pastoor met één pastoraal team, één kerkbestuur en één gezamenlijke financiële exploitatie. Na verloop van tijd kunnen de parochies in een federatie fuseren tot één krachtige nieuwe parochie.
U gaat daar de komende tijd meer over horen.

Kruisen en kapellen online opzoeken
Maar liefst meer dan drieduizend zijn het er: de kruisen en kapellen die langs de Limburgse wegen staan. Sommige zijn al eeuwenoud, andere pas recent opgericht. Het zijn kleine monumentjes van volksvroomheid in het landschap. Zeker in deze vakantietijd is het de moeite waard om al wandelend of fietsend er eens een paar te bezoeken.
De stichting Kruisen en Kapellen in Limburg zet zich al meer dan 65 jaar in voor het behoud en beheer van dit klein-religieus erfgoed. Honderden vrijwilligers zijn in Limburg in de weer om de monumentjes te onderhouden. Sinds kort heeft de stichting een nieuwe website waarop alle informatie over kruisen en kapellen in Limburg te vinden is, evenals links naar leuke wandel- en fietsroutes. Kijk eens op www.kruisenenkapellenlimburg.nl   
Afgelasting 50-jarig priesterfeest

In verband met de corona-maatregelen heeft het parochiebestuur besloten het feest van de pastoor op 28 juni uit te stellen.
Op 28 juni was het 50 jaar geleden dat onze pastoor in Bodegraven tot priester werd gewijd. Het was zijn voornemen dit groots te vieren met alle dorpsgenoten en met gasten uit binnen- en buitenland. Gezien de omstandigheden heeft de pastoor besloten dit naar volgend jaar te verplaatsen. Bemelen heeft inmiddels een traditie met feesten met een “+”. Het wordt een 50+ feest.

Het is met grote spijt dat we dit hebben moeten besluiten. Maar we moeten tegelijkertijd bedenken dat er mensen zijn die veel harder getroffen worden door het virus en de gevolgen daarvan.
Geloof, Hoop en Liefde
Plotseling verkeren we in een moeilijke tijd die veel beperkingen met zich meebrengt en ook veel zorgen en leed veroorzaakt.
In de geschiedenis van de mensheid verkeerde men vaker in moeilijke tijden. Die generaties hebben ons de tekenen van Geloof, Hoop en Liefde overgedragen die hen hielpen als steun in moeilijke tijden. De apostel Paulus benoemde dat zo toen de Christelijke gemeente werd vervolgd door de Romeinse overheersers.
Maar het is een symbool van alle tijden. In de 19e eeuw hebben de Bemelenaren het teken van Geloof, Hoop en Liefde op het plafond van onze kerk afgebeeld. Het heeft al die generaties steun gegeven en het kan ons nu ook steun geven. Het geloof dat we dit met elkaar kunnen dragen, maar ook dat we ons gedragen mogen voelen. De hoop die we niet moeten verliezen, want, zeker in deze Paastijd, mogen we zeggen ‘er is licht achter het kruis’. De liefde doet een beroep om naar elkaar om te zien.
De apostel Paulus zegt hier over: Nu echter blijven geloof, hoop en liefde, de grote drie; maar de liefde is de grootste. Of in gewone mensentaal: “help elkaar door deze moeilijke tijd”.
(Lees maar eens na: 1 Korintiërs 13 vers 13)
Parochie H. Laurentius - Bemelen
Terug naar de inhoud