Mededelingen - H. Laurentiusparochie

Ga naar de inhoud

Mededelingen

Nieuws
In de maand augustus zijn er geen eucharistievieringen op zaterdagen 3, 10, 24 en 31 augustus in verband met de vakantietijd.
Doopplechtigheden
Zondag 4 augustus 11.00 uur: Loïs Caggiari
Zondag 16 augustus 16.00 uur: Oliver Hulsbosch

Huwelijksvieringen
Vrijdag 16 augustus 15.00 uur: Paul Hulsbosch & Fleur Cals
Kruidenzegen bij de Mariagrot
Op het feest van Maria Tenhemelopneming worden traditiegetrouw de kruiden gezegend. Volgens de traditie zijn er 7 (heilig getal) kruiden achtergebleven op het graf van Maria. De Bemelse “kroedwösj” is een kruidenboeket, dat bestaat uit de volgende gewassen:
  • Twee helende kruiden: duizendblad en boerenwormkruid
  • Twee onheilafwerende kruiden: leverkruid en donderkruid
  • Twee voor het dagelijks brood: rogge en tarwe
  • Een boomvrucht: het walnotenblad

Na de mis van zaterdagavond 17 augustus willen we met elkaar naar de Mariagrot aan de Bosweg gaan voor het zegenen van de kruiden (‘kroedwösj’). Het St. Antoniuskoor zal daarbij zingen. Dat is natuurlijk als de weersomstandigheden dat toelaten.

Op zondag 18 augustus vindt de kruidenzegening plaats na afloop van de mis in de kerk.
Festival Vocallis
Onder voorbehoud kunnen we nu reeds melden dat het Festival Vocallis een prachtig concert heeft kunnen vastleggen voor Bemelen:
Een "Vertelconcert" over verschillende vrouwelijke componisten waaronder de jong- gestorven Amanda Maier...

Zangeres, piano en viool en verteller.
Dinsdag 29 oktober, 20.00 uur
Maria Tenhemelopneming
Op 15 augustus om 11.00 uur is ter gelegenheid van het hoogfeest van Maria-Tenhemelopneming een dekenale Mis bij het Mariabeeld op de berg te Gulpen.

Sint Laurentius
De feestdag van de Heilige Laurentius is op zaterdag 10 augustus. Wij zullen in de viering van zondag 11 augustus daar ruimschoots aandacht aan schenken.
De heilige martelaar Laurentius van Rome leefde in de derde eeuw in Rome tijdens de christenvervolgingen. Over zijn leven is nauwelijks iets bekend. Hij is ongeveer in het jaar 225 geboren in Huesca (Spanje) en oefende in Rome het ambt van diaken uit tot 10 augustus 258. Hij zorgde voor ouderen, armen en behoeftigen. Vanwege zijn standvastige geloof werd hij door de Romeinse keizer vermoord.

Bedevaart naar Banneux
Op donderdag 22 augustus is de dekenale bedevaart naar Banneux. Het thema dit jaar is: “Komt alle landen”. De vertrektijden alsmede opstapplaatsen zullen t.z.t bekend gemaakt worden. De prijs is, net als voorgaande jaren, € 15,-. Meer informatie op de poster in de kerk. U kunt zich aanmelden vóór 31 juli via of door een briefje in de brievenbus van de pastorie deponeren.

Parochiearchief
In deze tijd van clustervorming en samenwerking tussen parochies is het belangrijk dat de historie van de individuele parochies zo goed mogelijk wordt bewaard voor toekomstige generaties. Het bisdom onderstreept het belang hiervan. Onlangs organiseerde men een excursie naar het Regionaal Historisch Centrum Limburg in de Sint Pieterstraat. Daar bleek dat o.a. van de parochie Bemelen zeer weinig archiefstukken in bewaring zijn gegeven. Het kerkbestuur onderschrijft het belang van een toegankelijk Bemels archief nu gestreefd wordt naar grotere eenheden. Het kan niet zo zijn dat de parochie Bemelen dan als ‘onbeduidend’ ter zijde geschoven wordt omdat er niets over bekend is. Maar ook in onze pastorie is weinig te vinden.
Parochie H. Laurentius - Bemelen
Terug naar de inhoud