Mededelingen - H. Laurentiusparochie

Ga naar de inhoud

Mededelingen

Nieuws
ATTENTIE:
Door een vergissing bij het parochiebestuur is de kopij van vorig jaar aangeleverd aan d’r Tump. Daarom is een inlegblad toegevoerd waarop de correcte gegevens zijn opgenomen. Onze excuses voor de overlast. De gegevens op deze website zijn correct.

Er zijn geen eucharistievieringen op zaterdagen 5 en 19 oktober.

Woensdag 30 oktober:
Van 9:00/12:00 uur worden vrijwilligers (m/v) gevraagd voor het poetsen van de kerk. Voor koffie en vlaai wordt gezorgd!

Doopplechtigheden
Zondag 13 oktober 11.00 uur Fay Gijselaers
Festival Vocallis
Vertelconcert Aletta’s lijst
Aletta Jacobs won honderd jaar geleden met haar kompanen de strijd om het vrouwenkiesrecht. Stel… we zouden deze eerste vrouwelijk arts van Nederland een smartphone met koptelefoon kunnen geven. Wie zouden er floreren op haar playlist?

Violiste Eva Stegeman en pianist Tobias Borsboom zoeken het uit met verteller en musicoloog Huib Ramaer en duiken in de mergelgrotten van de Nederlandse muziek. Diep uit de Nederlandse archieven komen ze naar boven met repertoire van vrouwelijke compositietalenten die Aletta Jacobs zou hebben bewonderd.

Neem supertalenten als Clara Schumann en Amanda Maier, beiden bevriend met Brahms. Ook Belle van Zuylen zal niet ontbreken. Deze componiste schreef al in 1764 dat ze ‘een hekel’ had ‘aan die oude trouwlustigen, die een vrouw nemen om hun behulpzaam te zijn de winter door te komen, die haar uitnodigen zich te warmen aan een kwalijk vuurtje nadat ze de lente en de zomer hebben doorgebracht met het plukken van bloemen en vruchten zonder haar.’ En Elisabeth Kuyper was de eerste vrouw in de compositieklas van Max Bruch in Berlijn!

Deze vrouwen waren in het culturele veld vaak even strijdvaardig als Jacobs in het medische werkveld. In het conservatieve mannenbolwerk van dirigenten, programmeurs, musici en compositiedocenten trachtten ze een gelijkwaardige positie te bevechten.

Samen geven Eva, Tobias en Huib de gedroomde muzikale voorkeur van Aletta alsnog stemrecht, honderd jaar na haar gewonnen strijd voor het vrouwenkiesrecht.

Dinsdagavond 29 oktober is in de H. Laurentiuskerk in Bemelen
Aanvang: 20.00 uur
Toegangsprijs € 17,00
Kaarten te koop via www.festivalvocallis.nl of ’s avonds in de kerk.

Kronieken pastoor Beel en Van Amstel
Naar aanleiding van de oproep in een vorige uitgave van d’r Tump zijn de kronieken van de pastoors Beel (1973-1979) en Van Amstel (1979-1986) weer boven water gekomen. Op 10 september jl. konden deze door Guus Urlings (heemkunde stichting) aan dhr. Frans Roebroeks van het Regionaal Historisch Centrum Limburg worden aangeboden om in de archieven van onze parochie te kunnen worden toegevoegd.
De kronieken bevatten waardevolle observaties van deze pastores over de ontwikkelingen in het dorp Bemelen. Op deze manier zullen ze zorgvuldig worden bewaard en (over ca 2 maanden) te raadplegen zijn voor onderzoekers.

In november
Op zaterdag 2 november om 19.00 uur vieren we Allerheiligen met medewerking van het St. Antoniuskoor.
Op zondag 3 november is er een Requiemmis om 15.00 ter gelegenheid van Allerzielen met medewerking van het St. Ceciliakoor. Na afloop daarvan worden de graven gezegend.
Op zondag 10 november is de St. Hubertus dierenzegening na de mis van 10.00 uur bij het gemeenschapshuis.
In het weekeinde van 24 november vieren we ‘Christus Koning van het Heelal’. Dat betekent het einde van het kerkelijk jaar. Daarna begint een nieuw kerkelijk jaar met de Advent, de voorbereidingen voor Kerstmis.

Gérard Rademaker, gangmaker in Bemelen
Op 19 augustus jl. overleed Gérard Rademaker. Gérard was een gangmaker in Bemelen en met name ook vele jaren bij de Sjoeffelploog van onze parochie.
Wanneer er iets te feesten was, probeerde hij het eenieder naar de zin te maken. We herinneren ons nog goed de dorpsbrunch in de pastorietuin ter gelegenheid van Bemelen 1000+. Wanneer alles naar tevredenheid verliep, was ook hij in zijn nopjes en was zijn missie geslaagd.
Zijn markantste initiatief was het renoveren van het “koeële- en sjlaamhok” (kolen- en kolenslik) van de pastorie tot “sjaf-keet” (schaftruimte) voor de sjoeffelploog. De “sjaf-keet” werd uiteindelijk met eigen nostalgische spulletjes ingericht tot gezellige tuinkamer, die momenteel tijdelijk ook als de “Hoeskamer van Bieëmele” wordt gebruikt.
Zijn laatste activiteit was het moeizaam mede aanbrengen van een trapleuning naar het oksaal van de kerk. Symbolisch gezien: voor hem een leuning naar “boven”...

Op zaterdag 24 augustus hebben we Gérard, na een drukbezochte uitvaartdienst, te ruste gelegd op ons parochiekerkhof.
We condoleren uiteraard de familie die Gérard tijdens zijn ziekte met zoveel zorg omringd heeft, maar ook ‘onze’ Sjoeffelploog die een gangmaker moeten missen.
Jubileum pastor pater Jos Pijpers SMA
Op zondag 28 juni 2020 hoopt pastor pater Jos Pijpers SMA zijn 50-jarig priesterjubileum te vieren. Het is zijn wens dat in Bemelen te vieren met de parochianen van Bemelen, zijn familie, confraters en vertegenwoordigers van parochies in de omgeving. Een belangrijk deel van het feest wordt door pater Pijpers zelf georganiseerd, maar daaromheen kan het parochiebestuur nog een hoop dingen maken en verzorgen om het allemaal extra feestelijk te maken. Het parochiebestuur roept Bemelenaren op om met ideeën te komen en/of zich te melden om te helpen die ideeën tot uitvoer te brengen.
h.laurentius.bemelen@outlook.com of 06 44447359
We hopen dat het een feest wordt dat Bemelen zich nog lang zal herinneren.
Parochie H. Laurentius - Bemelen
Terug naar de inhoud