Mededelingen - H. Laurentiusparochie

Ga naar de inhoud

Mededelingen

Nieuws
Coronamaatregelen

Naar aanleiding van de coronapersconferentie van het kabinet op 14 september 2021 overleggen de Nederlandse bisschoppen komende dagen over mogelijke versoepelingen van coronamaatregelen voor de katholieke kerk. Deze versoepelingen zouden in kunnen gaan op 25 september. Bij de besluitvorming door de bisschoppen worden de versoepelingen die het kabinet heeft aangekondigd meegewogen. Dat geldt ook voor de uitkomsten van een binnenkort nog te voeren overleg met het CIO (Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken). De bisschoppen beslissen daarna welke versoepelingen er voor de Rooms-Katholieke Kerkprovincie vanaf 25 september mogelijk zijn.

De uitkomst van deze beraadslagingen komt te laat voor deze editie van d’r Tump. Op onze website vindt u steeds de meest actuele informatie. Ook zullen de wijzigingen van de maatregelen tijdens de mis op zondagmorgen worden medegedeeld.
Zitplaats reserveren
De komende tijd kunnen we in de kerk slechts 40 personen (inclusief kinderen) toelaten tijdens de misviering. U kunt voor een gewenste datum een plek in de kerk reserveren bij Jeanny Frijns, 043-4072751.
Voor het begin van de viering zal het kerkbestuur mensen toelaten zolang er nog niet-gereserveerde plaatsen beschikbaar zijn.
Wijzigingen van de maatregelen komen soms plotseling. Op onze website vindt de steeds de actuele maatregelen. Deze leest u HIER.
Hoe we Allerheiligen en Allerzielen zullen vieren en wanneer het zegenen van de graven zal plaats vinden zal afhangen van de wijziging van de coronamaatregelen. Daarover berichten we u z.s.m. via onze website en in d’r Tump van november.
Kerk poetsen
Er worden vrijwilligers (m/v) gevraagd voor het poetsen van de kerk op donderdag 14 oktober van 9.00 tot 12.00 uur. Voor koffie en vlaai wordt gezorgd!
Dan is alles weer netjes voor Allerzielen!

In november
Op zondag 7 november is de St. Hubertus dierenzegening na de mis van 10.00 uur bij het gemeenschapshuis.
In het weekeinde van 21 november vieren we ‘Christus Koning van het Heelal’. Dat betekent het einde van het kerkelijk jaar. Daarna begint een nieuw kerkelijk jaar met de Advent, de voorbereidingen voor Kerstmis.

kerkfotografie.nl
Op vrijdag 16 juli is kerkfotograaf Diana Nieuwold in Bemelen geweest om foto’s van onze kerk te maken. Die foto’s worden getoond op de website www.kerkfotografie.nl. Diana maakt schitterende foto’s van kerken. Ze omschrijft het zelf als een ‘uit de hand gelopen hobby’. Het is de moeite waard om eens een kijkje te nemen.

Cantor
Het is bijzonder spijtig dat onze misvieringen niet door koorzang opgeluisterd kunnen worden. Dit is niet alleen voor de parochie heel erg, maar zeker ook voor de koorleden die altijd vol overgave repeteren om goed verzorgde eucharistievieringen voor te bereiden.
We weten dat vele koorleden staan te springen om weer te kunnen gaan repeteren. Men mist de vreugde van het zingen, de sociale contacten en vreest voor het voortbestaan van de koren. Tegelijkertijd zijn velen huiverig om in groepen bij elkaar te komen. Al deze zorgen zijn terecht en op korte termijn niet oplosbaar.
In de begintijd van de coronacrisis hebben we wekelijks de mis opgeluisterd met “ingeblikte muziek”. Maar toen de crisis langer bleek te gaan duren heeft het kerkbestuur, om te voorkomen dat de levende-muziek uit de kerk verdwijnt, besloten regelmatig met een cantor te gaan werken. Een van de kerkbestuursleden heeft met dat doel een korte opleiding bij het bisdom in Roermond gevolgd. Inmiddels is er een bescheiden cantors-groep die bij toerbeurt de mis opluisteren.
Op het oksaal is een constructie met spatschermen gemaakt om besmetting door een cantor te voorkomen.
Een cantor is geen “solist”, maar een parochiaan die namens de kerkgangers de liederen voorzingt die anders in samenzang gezongen zouden worden.

Het kerkbestuur heeft het cantorrooster verlengd tot en met eind augustus 2021 omdat we niet verwachten dat voor die tijd de koren weer kunnen gaan zingen. Andere ‘zanglustigen’ kunnen zich nog steeds hierbij aansluiten.
Voor koorzang is het helaas nog te vroeg vanwege de 1,5 meter maatregel. Het is nu wel toegestaan om met vier cantors tegelijk te zingen wanneer zij voldoende onderlinge afstand in acht nemen. Hierdoor kan weer meerstemmig gezongen worden. De cantorgroep heeft dat aangegrepen om op het feest van het Heilig Sacrament de mis voor het eerst weer met meerstemmige zang op te luisteren. Er wordt geoefend om dit vaker te doen!

Geloof, Hoop en Liefde
Plotseling verkeren we in een moeilijke tijd die veel beperkingen met zich meebrengt en ook veel zorgen en leed veroorzaakt.
In de geschiedenis van de mensheid verkeerde men vaker in moeilijke tijden. Die generaties hebben ons de tekenen van Geloof, Hoop en Liefde overgedragen die hen hielpen als steun in moeilijke tijden. De apostel Paulus benoemde dat zo toen de Christelijke gemeente werd vervolgd door de Romeinse overheersers.
Maar het is een symbool van alle tijden. In de 19e eeuw hebben de Bemelenaren het teken van Geloof, Hoop en Liefde op het plafond van onze kerk afgebeeld. Het heeft al die generaties steun gegeven en het kan ons nu ook steun geven. Het geloof dat we dit met elkaar kunnen dragen, maar ook dat we ons gedragen mogen voelen. De hoop die we niet moeten verliezen, want, zeker in deze Paastijd, mogen we zeggen ‘er is licht achter het kruis’. De liefde doet een beroep om naar elkaar om te zien.
De apostel Paulus zegt hier over: Nu echter blijven geloof, hoop en liefde, de grote drie; maar de liefde is de grootste. Of in gewone mensentaal: “help elkaar door deze moeilijke tijd”.
(Lees maar eens na: 1 Korintiërs 13 vers 13)
Parochie H. Laurentius - Bemelen
Terug naar de inhoud