Mededelingen - H. Laurentiusparochie

Ga naar de inhoud

Mededelingen

Nieuws
Er zijn geen eucharistievieringen op zaterdagen 29 februari en 14, 21 en 28 maart.
Vastentijd
Op 26 februari is het Aswoensdag. Dat is het begin van de Veertigdagentijd, een periode die ook wel de Vastentijd wordt genoemd. Dit is een periode van bezinning voor Pasen. Gedurende die tijd loopt de Vastenactie die dit jaar door onze parochie wordt georganiseerd.

De Vastenactie heeft als doel geld in te zamelen voor het St. Joseph Hospital in Nkwanta, Ghana. U zult tegen die tijd het bekende vastenzakje en een flyer met uitgebreide informatie ontvangen.

De vastenactie gaat van start met een verkoping van Ghanese kleding en kunstvoorwerpen op zondag 1 maart om 14.30 uur. Ook zullen enkele ander religieuze kunstvoorwerpen te koop worden aangeboden. De verkoping zal plaats vinden in de St. Laurentiuskerk.

Wilt u daar vast meer over weten, klik dan hier.

Vastenaktie 2020
De afgelopen jaren hebben wij, met de ons omringende parochies, gezamenlijk de jaarlijkse Vastenaktie ondersteund. Verleden jaar was dat nog met de parochie van Cadier en Keer, die hiervoor een project had gekozen in de Centraal Afrikaanse Republiek, in het bisdom van een Afrikaanse SMA bisschop. Het project werd succesvol afgesloten. Dit jaar zijn wij als parochie van Bemelen aan de beurt om het initiatief te nemen voor de ondersteuning van een project. Wij hebben hiervoor gekozen voor een project van het Sint Joseph Ziekenhuis van Nkwanta, Ghana, waar de Zusters van O.L. Vrouw der Apostelen de leiding hebben.

Vijftig jaar geleden was ik persoonlijk aanwezig, toen het ziekenhuis feestelijk als kliniek en bevallingscentrum werd geopend. In de wijde omtrek waren er geen gezondheidsvoorzieningen, dus de opening van deze nieuwe kliniek was geenszins overbodig. Het waren de Ierse leden van de Zuster Congregatie, die voor de kliniek zorg droegen. Inmiddels is de leiding van het ziekenhuis overgenomen door de Ghanese Zusters van diezelfde Congregatie.

In de loop der jaren, toen ik zelf nog in het bisdom werkzaam was, werd ik benoemd tot administrator van de ziekenhuizen en klinieken en was daardoor in staat, om de ontwikkelingen van zeer nabij te volgen. Inmiddels verkreeg de kliniek het predicaat “ziekenhuis”, waardoor een aantal doctoren aan het ziekenhuis verbonden werden. Dat verruimde de mogelijkheden voor de behandeling van de patiënten. Maar dan moeten de doctoren wel op betrouwbare apparatuur kunnen rekenen.
In samenspraak met de doctoren hebben de Zusters er voor gekozen, om de laboratorium apparatuur te vernieuwen, om zo betrouwbare diagnoses te kunnen stellen.

In samenwerking met de ons omringende parochies, willen wij gedurende de periode van 2020 Vastenperiode, van onze kant een bijdrage leveren. Wij willen daarom gedurende deze periode zelf een kleinigheid opzij leggen, om anderen te kunnen helpen. Wij nodigen u allen uit om uw persoonlijke Vastenbijdrage daarbij te leveren. Voor ledere gift zijn wij u bijzonder dankbaar, om het ziekenhuis van de Zusters onze zo broodnodige ondersteuning te bieden. Onze dank voor uw gezamenlijke ondersteuning van ons Vastenaktie 2020 project. Voor verdere informatie kunt u de brochure doorlezen.

Jos Pijpers, SMA, Pastor te Bemelen.

Vervanging TL-verlichting in de kerk
U heeft de afgelopen tijd waarschijnlijk wel gemerkt dat er steeds meer TL-buizen in de kerk defect zijn geraakt. Het is niet eenvoudig om op een veilige manier de buizen op 6,5 meter hoogte te vervangen. Het parochiebestuur heeft daarom besloten de TL-buizen te vervangen door LED-verlichting die weer jaren mee zal kunnen. We hopen het werk voor Pasen gerealiseerd te kunnen hebben.

Bericht van pastoor Pijpers

Beste mensen,

Na de (uitgestelde) hartoperatie die ik heb ondergaan en het inbrengen van een pacemaker, is het ergste voor mij wel voorbij! Het was niet gemakkelijk en het is ook niet allemaal volgens plan verlopen. Maar ik ben dankbaar dat ik me voldoende in herstellende lijn voel.

Ik wil eenieder heel hartelijk danken voor de wenskaarten, voor gebed en het opsteken van een kaarsje, voor WhatsApp en e-mail berichten en alle andere goede wensen die ik heb mogen ontvangen gedurende de tijd van behandeling en herstel. Het heeft mij heel goed gedaan en het heeft mij zeker ook bemoedigd. Ik dank u allen! Ik zal nog een paar weken kalm aan moeten doen, maar hoop snel de draad van activiteiten weer op te kunnen nemen.

Inmiddels kijken wij al weer naar de toekomst en dat betreft uiteraard de naderende Carnavalsfeesten en de daarop volgende Vastenaktie. Dit jaar is de parochie van Bemelen verantwoordelijk voor het organiseren hiervan, met dank aan alle betrokkenen binnen onze parochie! De ons omringende parochies dragen hun Vastenaktie inzameling aan ons af, ten bate van het gestelde doel van de Vastenaktie voor dit jaar: voor de herinrichting van het laboratorium van het Sint Joseph Ziekenhuis te Nkwanta in Ghana.

Ook de opbrengsten van mijn a.s. gouden jubileum hoop ik voor dit doel te kunnen bestemmen, welk feest ik, Deo volente, op zondag 28 juni hoop te vieren. De deken van Amsterdam, pater Ambro Bakker, SMA, die eveneens op die dag zijn gouden jubileum zal vieren, wil graag de opbrengst van zijn jubileum bij onze inzameling voegen. Meer informatie zal later volgen.

Nogmaals veel dank voor het medeleven betoond. Moge dit nog maar pas begonnen jaar voor eenieder een gezegend en gezond jaar zijn.

Jos Pijpers, SMA
Pastor te Bemelen.
In april
In april vieren we de Goede Week en Pasen. Het kerkpoetsen voor Pasen vindt plaats op donderdag 2 april 9.00 – 12.00 uur.


Parochie H. Laurentius - Bemelen
Terug naar de inhoud