Mededelingen - H. Laurentiusparochie

Ga naar de inhoud

Mededelingen

Nieuws
Er zijn geen eucharistievieringen op zaterdagen 21 en 28 december en oudejaarsdag en 11, 18 en 25 januari 2020 .
Naar de kerk met Kerstmis
Met kerstmis is er een aantal vieringen in de kerk, elk met een geheel eigen karakter. Wij verwelkomen u graag bij alle vieringen, maar we kunnen ook begrijpen dat het een u meer aanspreekt dan het ander:

Gezinsviering Kerstavond
In de vroege Kerstavond (17.30 uur) zal er een Gezinsviering zijn. Deze mis is met name gericht op kinderen met hun ouders en grootouders. We zullen met elkaar bekende kerstliederen zingen en er zal een kerstverhaal worden voorgelezen. Kinderen die dat willen mogen verkleed komen, bijvoorbeeld als engel, herder, koning of Maria.
Foto’s maken mag, maar probeert u a.u.b. niet teveel te storen.

Kerstnachtviering
De kerstnachtviering om 20.00 uur wordt verzorgd door het gemengd kerkkoor St. Antonius, dat voor deze gelegenheid weer een aantal nieuwe werken heeft ingestudeerd.

Eerste Kerstdag
Op Eerste Kerstdag wordt de hoogmis van 10.00 uur gezongen door het kerkelijk mannenkoor St. Cecilia.

Tweede Kerstdag
Op Tweede Kerstdag wordt de hoogmis ondersteund door de Harmonie St. Laurentius. Deze mis zal beginnen om 9.30 uur.

Kribje kijken
Beide kerstdagen is de kerk geopend van 14.00 – 16.00 uur vanwege “kribje kijken”.

Tentoonstelling kerststallen
Vanaf 15 december zal een tentoonstelling te zien zijn van kerststallen die de pastoor verzameld heeft op diverse continenten.
Mergelgrotten bij kerststal
Als verrassing zijn dit jaar de Bemeler mergelgrotten toegevoegd aan de Kerstscene in de kerk. Onze ‘Meister Krippenbauer’, Willie Schlösser, heeft zeer nauwgezet de Bemelerberg, de Mettenberg en de Winkelberg (bij Koelebosweg) nagemaakt. Wanneer men goed kijkt vindt men zelf de kluizenaar die ooit in de Mettenberg woonde.
De grote kerststal zal tot aan Maria Lichtmis, 2 februari (40 dagen na Kerstmis), blijven staan.

Actie kerkbijdrage 2019
Met Kerstmis doen alle kerken extra hun best om iedereen welkom te heten en gastvrij te ontvangen. De kerk wordt mooi versierd. De kerststal wordt opgezet. Er zijn extra vieringen en de koren zorgen dat ze hun mooiste repertoire zingen. Ook buiten het kerkgebouw is er deze periode nog wat meer aandacht voor mensen die ziek of eenzaam zijn en wat aandacht verdienen.

Al die inspanningen leveren we graag om er voor iedereen een mooi Kerstfeest van te maken. Maar iedereen begrijpt dat dit niet voor niets kan. Ook de ‘serviceverlening’ van de kerk kost geld. De verwarming, de stroom, de versieringen, het salaris van de pastoor: alles heeft z’n prijs. Als parochie kunnen we deze diensten alleen blijven leveren als u ons financieel ondersteunt. Vindt het belangrijk dat we in onze kerk samen Kerstmis kunnen vieren, doe dan mee met Kerkbalans en wordt een vaste donateur van onze parochie.

Daarom brengen wij u de actie kerkbijdrage 2019, ook wel genoemd de gezinsbijdrage onder uw aandacht.
Met deze bijdrage ondersteunt U de parochie, zodat zij haar dienstverlening aan de geloofsgemeenschap kan blijven verzorgen.
Ook houdt U onze kerk open en geeft U middelen om het kerkgebouw te bewaren voor de toekomst.
Voor de volledigheid hierbij nogmaals het IBAN: NL31 RABO 0119 8861 62 t.n.v. Kerkbestuur St. Laurentius.

De parochie is U heel erkentelijk voor uw ondersteuning. Een hartelijk woord van dank aan allen die dit jaar reeds hebben bijgedragen.
Adviseur kerkbestuur
Het kerkbestuur heeft de heer Paul Bovens bereid gevonden om hen te adviseren inzake het onderhoud en beheer van de gebouwen (kerk en pastorie) en installaties. Het kerkbestuur is daar erg blij mee omdat het ons momenteel aan de benodigde expertise ontbreekt. Al ruim een jaar ligt er een rapport van de monumentenwacht, waarin staat dat de kerk weliswaar in goede staat is, maar dat er toch noodzakelijk enkele maatregelen getroffen moeten worden. Maar er zijn ook acute problemen zoals de kerkdeur die scheef hangt en de TL-buizen (op 6½ meter hoogte) die een voor een defect raken.

Parochiearchief
De heer M.W. Suijkerbuijk, die de auteur was van het boek “150 jaar parochie en kerk H. Laurentius” had nog een flink aantal archiefstukken van de parochie in bewaring. De pastoor heeft de stukken, onder dankzegging voor de goede zorgen, in ontvangst genomen en overgedragen aan het Regionaal Historisch Centrum Limburg. Vanaf begin volgend jaar zijn de stukken daar voor alle belangstellenden te raadplegen.

In februari
Op 1 en 2 februari vieren wij de ‘Opdracht van de Heer in de tempel’ (Maria Lichtmis). Dit markeert het einde van de Kersttijd. Dan wordt ook de Sint Blasiuszegen gegeven.
Op 26 februari is het Aswoensdag. Dat is het begin van de Veertigdagentijd, de tijd van bezinning voor Pasen. Gedurende die tijd loopt de Vastenactie die dit jaar door onze parochie wordt georganiseerd. Wilt u daar vast meer over weten, kijk dan op onze website:
www.laurentiusparochie.nl.

In 2020
In 2020 hopen we het 50-jarig priesterfeest van de pastoor op grootse wijze te vieren en herdenken we het 175 jarig bestaan van het huidige kerkgebouw in Bemelen.

Pastor pater Jos Pijpers SMA
en het kerkbestuur Parochie H. Laurentius
wensen U een gezegend Kerstfeest en een voorspoedig Nieuwjaar

Parochie H. Laurentius - Bemelen
Terug naar de inhoud