Over ons - H. Laurentiusparochie

Ga naar de inhoud

Over ons

Parochie H. Laurentius
Een bron van verdieping, inspiratie en steun.

De parochie van de H. Laurentius (Bemelen, St. Antoniusbank, Gasthuis, Wolfshuis en een stukje Maastricht) is een kleine maar actieve geloofsgemeenschap.

We geloven dat onze geloofsgemeenschap een plek is waar God als nabij ervaren kan worden. We geloven dat de gaven en de talenten van de gelovigen een geschenk zijn van Gods Geest. We geloven dat onze parochie iets bij te dragen heeft aan de kwaliteit van de samenleving.
Daarom willen we steeds weer ruimte en tijd maken om mensen dichter bij het evangelie te brengen als een bron van verdieping, inspiratie en steun. We willen de mensen de kracht en de vreugde laten ervaren van het samen geloven in de liturgie en van de dienstbaarheid aan wie kwetsbaar is. We laten ons daarbij inspireren door onze patroonheilige Laurentius, een diaken in de vroege kerk, die dienstbaar was aan de mensen. Hij werd vanwege zijn standvastigheid door de Romeinse keizer vermoord.

Elk weekeinde wordt in de kerk de eucharistie gevierd. Klik hier voor een actueel overzicht De eucharistievieringen worden vaak muzikaal ondersteund door het kerkelijke mannenkoor St. Cecilia en het kerkelijk gemengd koor St. Antonius.
Sinds de sluiting van de dorpsschool komen Eerste Heilige Communievieringen en vormselvieringen helaas niet meer voor. Het aantal doop- en trouwvieringen in onze kerk blijkt echter bovengemiddeld hoog te zijn.


Parochie H. Laurentius - Bemelen
Terug naar de inhoud