Parochie archief - H. Laurentiusparochie

Ga naar de inhoud

Parochie archief

Kerkbestuur
Iedere parochie is verplicht een ordelijk en toegankelijk archief te beheren. Binnen ons bisdom zijn afspraken gemaakt om deze taak onder te brengen bij het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) in de Sint Pieterstraat in Maastricht. Het parochiebestuur is momenteel bezig, in samenwerking met de archivaris van het bisdom, de archieven tot 1980 te prepareren om aangeboden te worden aan het RHCL. Wanneer dit werk voltooid is zal het archief in de Sint Pieterstraat toegankelijk zijn voor geïnteresseerden.

De archieven van na 1980 zullen we opschonen volgens de richtlijnen en daarna zodanig bewaren dat deze te gelegenertijd ook kunnen worden overgedragen.

Hiernaast een van de archiefstukken uit 1850.
Uit de audiëntie met de H. Vader, gehouden op 11 Juni 1850. (vrij vertaald)

Zijne Heiligheid Paus Pius IX heeft ingestemd met verlenen van een volle aflaat aan degenen die waarlijk berouwvol het Sacrament van de Biecht en de H. Communie ontvangen, en godsvruchtig de kerk van Bemelen bezoeken, (in het Apostolisch Vicariaat Limburg), op de feestdag van de Heilige Laurentius, martelaar.
 
Getekend te Rome door het bureau van de Heilige Congregatie ter verbreiding van het geloof (Propaganda Fide) door Al. Savaabi, secretaris.

Ter publicatie en bekendmaking getekend te Roermond op 10 juli 1850
door Mgr. J.A. Paredis, apostolisch vicaris van Limburg.
In 1850 bestonden in Nederland geen bisdommen. Die werden pas weer in 1853 ingesteld waarbij Mgr. Paredis werd benoemd tot de eerste bisschop van Roermond. Tot die tijd behoorde Nederland tot de missiegebieden, ressorterend onder de ‘congregatie ter verbreiding van het geloof’.

Een ‘volle aflaat’ is niet gering, al hoewel dat heden ten dage niet meer zo goed kan worden begrepen. Een aflaat verlicht de schulden voor de zielen in het vagevuur. Maar de handel in aflaten was ook de bron van het protest van Maarten Luther tegen sommige praktijken van de kerk.
Parochie H. Laurentius - Bemelen
Terug naar de inhoud