Parochie archief - H. Laurentiusparochie

Ga naar de inhoud

Parochie archief

Kerkbestuur
Iedere parochie is verplicht een ordelijk en toegankelijk archief te beheren. Binnen ons bisdom zijn afspraken gemaakt om deze taak onder te brengen bij het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) in de Sint Pieterstraat in Maastricht. Het parochiebestuur is momenteel bezig, in samenwerking met de archivaris van het bisdom, de archieven tot 1980 te prepareren om aangeboden te worden aan het RHCL. Wanneer dit werk voltooid is zal het archief in de Sint Pieterstraat toegankelijk zijn voor geïnteresseerden.

De archieven van na 1980 zullen we opschonen volgens de richtlijnen en daarna zodanig bewaren dat deze te gelegenertijd ook kunnen worden overgedragen.

Hiernaast een van de archiefstukken uit 1850.
Uit de audiëntie met de H. Vader, gehouden op 11 Juni 1850.

Zijne Heiligheid Pius IX, vanwege de Goddelijke Voorzienigheid onze H. Vader de Paus, op mij een beroep doende als dienaar, aangesteld door de Heilige Congregatie van de Voortplanting van het Geloof: aan alle Christen gelovigen, die waarlijk berouwvol het sacrament van de biecht en de H. Communie ontvangen, en godsvruchtig de kerk van Bemelen bezoeken, in het Apostolisch Vicariaat Limburg, op de feestdag van de Heilige Laurentius, martelaar, daarbij de bij die gelegenheid behorende gebeden tot God richtend, ter intentie van de voortplanting van het Heilige Geloof, zullen een volle aflaat in perpetuum verkrijgen voor de zielen in het vagevuur (derhalve met instemming van de plaatselijke Apostolisch Vicaris), genadevol aan de Heer aanbevolen.

Gegeven te Rome van het bureau van de Heilige Congregatie op de dag en in het jaar zoals boven aangegeven.

Zonder enige vergoeding onder geen enkele titel.

Al. Savaabi, Secretaris (Propaganda Fide).

Ter publicatie en bekendmaking
Roermond 10 Juli 1850

+ Johannes Augustinus Paredis
Apostolisch Vicaris en Administrator.
Parochie H. Laurentius - Bemelen
Terug naar de inhoud