Pastoor in Rome - H. Laurentiusparochie

Ga naar de inhoud

Pastoor in Rome

Nieuws > Terugblik
SMA Algemene en Provinciale Vergadering 2019.

Gedurende de maand mei heeft de SMA haar Internationale Algemene Vergadering gehouden in Rome. Dat betekent dat alle oversten van SMA Provincies en Districten in Europa, Afrika, Azië en Amerika samen met het Algemene Bestuur bij elkaar komen. Tevens, al naar gelang het aantal leden per Provincie of District, namen ook gedelegeerden, door de leden gekozen, aan deze vergadering deel. De vergadering duurde vier weken.
Gedurende de vergadering werden de activiteiten van het verleden onder de loep genomen en werden plannen besproken voor de komende bestuursperiode van 6 jaar. Tijdens de vergadering wordt ook een nieuw Algemeen Bestuur gekozen, dat de komende 6 jaar de Sociëteit zal leiden. Het was niet de eerste keer dat ik aan een dergelijke vergadering deel nam. Dus wat de procedure betreft was er voor mij niets nieuws.

De samenstelling van de deelnemers aan deze Vergadering was wel een heel nieuwe ervaring. Waren het voorheen onze confraters uit Europa en Amerika die de meerderheid in de vergadering vormden, dit keer was het totaal anders. In de loop van de laatste dertig tot veertig jaar, hebben veel nieuwe leden zich bij de SMA aangesloten uit de traditionele missie continenten: Afrika en Azië. Niet verwonderlijk daarom, dat zich dat nu ook vertaalde in het aantal deelnemers aan deze vergadering en in hun landen van afkomst. En dat is goed. Want het aantal leden in de traditionele SMA Provincies en Districten is vanwege leeftijd en overlijden drastisch gedaald. En nieuwe leden hebben zich niet aangekondigd. Dientengevolge was meer dan de helft van de deelnemers afkomstig uit Azië en Afrika.

Nieuwe leden van deze continenten zijn al werkzaam in vooral Engels en Frans sprekende Provincies en Districten, om deel te nemen aan bestuursactiviteiten en andere werkzaamheden binnen de Provincies, waar men zelf niet meer voldoende mensen voor had om die hiervoor in te kunnen zetten. De sfeer op de vergadering was, zoals gebruikelijk, collegiaal. De werkwijze was opgezet op eigentijdse wijze. Pen en papier kwamen er in het geheel niet aan te pas. Dank zij de digitale vaardigheid van de Indiase confraters, was er een eigen server opgezet, die alle deelnemers ter plekke digitaal van documenten kon voorzien. En het waren heel wat documenten die de revue gedurende deze vier weken passeerden. Onderwerpen die werden besproken betroffen op de eerste plaats onze SMA missieactiviteiten in Afrika. Verder ook spiritualiteit en levensstijl, vorming van nieuwe leden, financiën en leiderschap en dienstbaarheid. Kwesties waarvan je zou denken dat die wel binnen een paar dagen afgerond zouden kunnen worden. Maar verschil van beleving en van cultuur zorgde er toch wel voor, dat diepgaand op deze zaken ingegaan moest worden. Het nieuwe bestuur werd eveneens gekozen, bestaande uit een Italiaanse confrater als Algemeen Overste, bijgestaan door bestuursleden uit Benin, India en Polen. Internationaal dus uit drie continenten. Het zal hun taak zijn, om de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën de komende zes jaren te leiden, en om alle besproken aanbevelingen en besluiten ten uitvoer te brengen.

De vergadering werd afgesloten met een audiëntie bij de Paus. Dat toch altijd weer een speciaal moment is. Vanwege de huidige maatregelen in verband met veiligheid, waren wij al vroeg aangetreden. Na een strenge controle mochten wij verder om lange afstanden af te leggen door het Apostolisch Paleis, om ten einde aan te komen in de ontvangstzaal. Toen iedereen gezeten was, kwam de Paus op energieke wijze binnen. De nieuwe Algemeen Overste hield namens ons allen een toespraak die door de Paus werd beantwoord. Hij maakte vooral ook melding over onze Italiaanse confrater, die enige maanden geleden in Niger werd gekidnapt en van wie sindsdien niets meer is vernomen. De Paus benadrukte dat het Vaticaan met de betrokken regeringen alles in het werk stelt om hem op te sporen en om zijn vrijheid te verkrijgen.

Na de officiële afsluiting van de vergadering, vertrok iedereen weer huiswaarts, waar ook ter wereld. En ook wel met voldoening over de wederzijdse ontmoetingen en over de plannen voor de toekomst. Eenmaal thuis, houdt iedere Provincie de Provinciale Vergadering, die wij in Nederland hebben gehouden in het begin van juli, in het klooster van de Blauwe Zusters in het kloosterdorp Steyl bij Tegelen. Tijdens deze vergadering hebben wij gekeken, hoe wij alles dat in Rome is besproken, in onze eigen situatie kunnen implementeren. Niet gemakkelijk vanwege het kleinere aantal leden en de verminderde beschikbaarheid van mensen. Ik werd zelf (Jos Pijpers) weer gekozen als Provinciaal Overste, buiten de andere verantwoordelijkheden die ik heb. Voorts werd Augustin N’Dah, SMA confrater uit Benin die werkzaam is in Amsterdam, gekozen tot Vice Provinciaal Overste en Ambro Bakker, deken van Amsterdam tot derde bestuurslid. Voorts werd SMA leken geassocieerde Liesbeth Glas gekozen om de leken geassocieerden binnen het bestuur te vertegenwoordigen. Inmiddels heeft de eerste bestuursvergadering van deze bestuursperiode al weer plaats gevonden.

Pastor pater Jos Pijpers SMA
Parochie H. Laurentius - Bemelen
Terug naar de inhoud