Sint Tarcisius medaille - H. Laurentiusparochie

Ga naar de inhoud

Sint Tarcisius medaille

Nieuws > Terugblik
Tijdens de viering van Palmpasen om zaterdag 9 april 2022 heeft het parochiebestuur dhr. Paul van Melis onderscheiden met de Sint Tarcisius medaille. Deze medaille is hem toegekend vanwege zijn jarenlange inzet als acoliet in de kerk, maar ook voor grote inzet voor de Vastenacties van de afgelopen jaren.

Sint Tarcisius is de patroonheilige van misdienaars. Hij was in de derde eeuw te Rome onderweg om de heilige Communie te brengen naar de zieken. Daarbij werd hij lastiggevallen door niet-christenen, die er bij hem op aandrongen om de Communie te laten zien. Tarcisius weigerde dit, waarop hij werd gedood door zijn belagers. Hij is afgebeeld met een gesloten hand voor zijn hart, waarin hij de Communie draagt.
Parochie H. Laurentius - Bemelen
Terug naar de inhoud