Terugblik jubileum - H. Laurentiusparochie

Ga naar de inhoud

Terugblik jubileum

Nieuws > Terugblik
Op zondag 29  augustus 2021 vond de (vanwege corona uitgestelde) viering plaats van het gouden priesterjubileum van pastoor pater Jos Pijpers SMA in onze parochiekerk.
De feestelijke mis van dankzegging kunt u hieronder terugkijken:
TijdstipLiturgisch onderdeel
0:00:00
Orgelspel

0:17:45
Begin van de mis

0:17:45
Canticorum
G.F. Händel
0:20:19
Woord van Welkom

0:24:50
Gebed om vergeving

0:26:00
Kyrie - Messa "Laus Tibi Christe"
F. Caudana
0:27:30
Glora - Messa "Laus Tibi Christe"
F. Caudana
0:31:50
Lezing uit de profeet Jeremia 1, 4-10

0:33:15
Tussenzang: Haleluya! Pelo tsa rona
Zuid-Afrika
0:35:15
Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Markus (6, 7–13)

0:36:45
Overweging

0:49:15
Geloofsbelijdenis

0:50:50
Voorbede

0:54:00
Offergezang: Hallelujah
Leonard Cohen
0:57:25
Gebed over de gaven / de grote lofprijzing

0:59:00
Sanctus - Messa "Laus Tibi Christe"
F. Caudana
1:00:45
Eucharistisch gebed

1:04:40
Het gebed des Heren

1:05:20
Gebed om Vrede & vredewens

1:05:40
Agnus Dei - Messa "Laus Tibi Christe"
F. Caudana
1:07:15
Uitnodiging tot de H. Communie

1:09:10
Communiezang Panis Angelicus
César Franck
1:13:20
Communiezang Ave Maria
Caccini
1:17:40
Slotgebed

1:18:30
Toespraak van het parochiebestuur H. Laurentius

1:25:50
Presentatie van het boekje "Geroepen en gezonden"
door de Stichting Heemkunde Bemelen

1:31:10
Slotlied: Siyahamba
Zuid-Afrika
1:33:05
Zegen en zending

1:38:00
Einde

Eucharistieviering bij gelegenheid van het 50-jarig Priesterjubileum van
Pastoor pater Jos Pijpers, SMA
29 augustus 2021
Sint Laurentius Parochie –Bemelen

Celebrant: Jos Pijpers, SMA
Concelebrant: Ambro Bakker, SMA

Lector: Marleen Andriën

Orgel: Herman Bohn
Solo: Mieke van Oppen

Voor het downloaden van het liturgieboekje:
Het boekje "Geroepen en gezonden" is nog beschikbaar via het secretariaat van de parochie.
Meer informatie over het Project Nkanta

Lees het interview in dagblad De Limburger
Dankwoord van pater Jos Pijpers: klik hier
Klik op "volledig scherm" om de fotoreportage beter te bekijken.
Parochie H. Laurentius - Bemelen
Terug naar de inhoud