Van de pastoor - H. Laurentiusparochie

Ga naar de inhoud

Van de pastoor

Nieuws
Beste mensen,

In d’r Tump van de maand mei stond op bijna elke pagina wel het woord: “afgelast” vermeld. En dat had natuurlijk te maken met de maatregelen die waren getroffen, om de corona crisis te boven te komen. Zodoende konden de vele geplande activiteiten en vieringen niet doorgaan. Wij gingen letterlijk en figuurlijk op slot. Dat betrof kerkelijke vieringen maar ook vieringen en evenementen, die door verenigingen in het dorp waren gepland, voornamelijk voor de maand juni. Dat was jammer, maar ook onvermijdelijk. Want de gevolgen van een eventuele uitbraak zouden niet te overzien zijn geweest. Wellicht dat later dit jaar enkele plannen alsnog kunnen worden gerealiseerd. Of zelfs volgend jaar.
Zelf zou ik op 28 juni mijn gouden priesterjubileum hebben willen vieren, samen met de parochie en de dorpsgemeenschap, met een viering in de kerk, gevolgd door een gezellige receptie in de tuin van de pastorie. Ook dit heeft niet plaats kunnen vinden. Het plan is nu om (Deo volente!) het feest volgend jaar te vieren op een nader te bepalen datum in juni. Niettemin hebben wij een bescheiden viering gehad in de kerk waar een beperkt aantal mensen aan konden deel nemen. Geheel volgens de voorschriften. Muziek voor de viering werd aangeboden door organist en soliste. Het was voor mij een mooie gelegenheid, om toch terug te blikken op 50 jaar pastorale arbeid in Ghana, de Filippijnen en nu in Nederland. Zowel voor de parochie van Bemelen alsook, als Provinciaal Overste, voor de SMA gemeenschap.

Ik heb alle jaren ervaren als een rijke beleving van mijn priesterambt. Niet zozeer vanwege mijzelf, maar vooral ook door de mensen met wie je en voor wie je zoveel jaren hebt samen gewerkt. Zij zijn toch de bouwstenen die het bouwwerk van mijn pastorale taken tot stand hebben gebracht. En daar ben ik iedereen heel dankbaar voor. Velen van hen zijn mij al voor gegaan op “de weg der mensen” en hebben zich gevoegd bij de Schepper van al het goede. Wij hebben in gebed aan hen allen gedacht tijdens de viering.

Ik wil parochianen en verenigingen, de harmonie en koren bedanken voor hun goede wensen, en ook voor de bijdrage die zij hebben gegeven voor het jubileum project. En dat betreft eveneens weer het ziekenhuis in Nkwanta, Ghana. In samenwerking met pater Ambro Bakker, SMA, deken van Amsterdam, die ook zijn gouden jubileum een jaar heeft moeten uitstellen, willen wij al onze giften beschikbaar stellen voor het ziekenhuis project. Wij zullen daarbij geen aftrek van kosten maken, van welke aard dan ook. Alle giften die ons worden toevertrouwd, gaan in zijn geheel naar het project. Dank voor de bijdragen die u mij nu al heeft toevertrouwd. Wij zullen doorgaan met onze inzameling tot aan de viering van het volgend jaar. Wij hopen op een goed resultaat en daar begint het al op te lijken! Dank voor de vele goede wensen en wenskaarten en voor de bloemen. Zo werd het, van een uitgesteld feest, dan toch nog een mooie en waardige viering. Ik wens eenieder een mooie vakantieperiode toe, ondanks de problemen waar wij vanwege de crisis nog steeds mee worden geconfronteerd. Misschien zijn dit ook wel voor u momenten van rust en van bezinning.

Beste wensen en vriendelijke groeten. Jos Pijpers, SMA, Pastoor.

Parochie H. Laurentius - Bemelen
Terug naar de inhoud