advertenties


Side-walk scenes and black limousines
Some living, some standing alone

balk.gif
'Nu heb ik na mijn veertigste jaar nog een heel aardig boek geschreven, namelijk Nooit meer slapen...'
balk.gif

Inhoud

The Meaning of Live

Wat je slaapprobleem met je doet
Je vindt het moeilijk om in te slapen of door te slapen.
Vaak lig je bijna de hele nacht wakker.
Doordat je slecht slaapt ben je overdag moe en slaperig. Concentreren is dan moeilijk.
Je bent vaak prikkelbaar omdat je zo slecht slaapt.

In korte licht-absurdistische scènes, die elkaar abrupt opvolgen, wordt een groot aantal personages aan ons voorgesteld: een jonge portier in een unheimlich betaal-per-uurhotel, een blind meisje dat net de relatie met haar vriend beëindigd heeft, een ouder echtpaar dat al jarenlang niet buiten het eigen appartement is geweest, een gestoorde vrouw die elke dag de tafel dekt voor de televisie waarop haar ex-echtgenoot een nieuwsshow presenteert.


De engelbewaarder
Er werkte toen ook een portier, die toen hij 65 was werd gepensioneerd en vertrok.

De bouw
De eerste zin is; “de portier is een invalide”. Dit geeft gelijk de toon aan voor de rest van het boek.


Collatie katern 2

Misdruk!

Na ongeveer 250 veranderingen
Zestiende druk januari 1981 [JS 245]

Wijzigingen

Bij Nooit meer slapen (1966) voegde Hermans herhaaldelijk passages toe die de plot van de roman moesten versterken en corrigeerde hij foutjes die door lezers waren geconstateerd. Zelfs voor de 25e druk in 1993 had hij veel wijzigingen aangebracht.

'Het is om dol te worden, de bezitters van oudere drukken zijn lelijk gedupeerd'', schreef Hermans. 'Ze moeten, vind ik, even flink zijn, hun oude drukken in het vuur gooien - en de nieuwe kopen.'Zomaar een druk van Nooit meer slapen
Door Bram Oostveen, 16-6-2010 7:25 pm

Citaat flaptekst:
"Nooit meer slapen is het verhaal van de jonge Nederlandse geoloog Alfred Issendorf, die in het barre, moerassige noorden van Noorwegen onderzoek wil verrichten om de hypothese van zijn leermeester en promotor Sibbelee te staven. Issendorf is ambitieus: hij koestert de hoop dat hem op deze reis iets groots zal wedervaren, dat zijn naam aan een belangrijk wetenschappelijk feit verbonden zal worden. Deze ambitie hangt samen met het verlangen het werk van zijn vader, die door een ongeluk tijdens een onderzoekstocht om het leven kwam, te voltooien. Echter ook op Alberts expeditie lijkt een doem te rusten."

Die laatste zin staat er dus echt. En niet dat kromme ‘echter ook’ is mijn probleem, maar Albert. Waar komt die Albert opeens vandaan? Moet alle onderzoek naar Nooit meer slapen nu over? Is Albert een superego van de schrijver, een dubbelganger van Alfred, een tot nog toe verzwegen tweelingbroer van de hoofdpersoon?
Zomaar een druk van Nooit meer slapenGetallen in W.F. Hermans, Nooit meer slapen

Hfdst 1, pag 6. Ondertussen heb ik de treden van de trappen geteld: allebei achtentwintig treden en tussen de twee trappen in acht stappen. Van de laatste trap tot de tweede deur rechts is het vijftien stappen.
Zo vroeg in de roman KAN dit een indicatie zijn, dat de IK (Alfred) een dwangmatig teller is of nog erger een perfectionist (HSO)
Bron: Getallen-in-wf-hermans-nooit-meer-slapen-19-de-druk-1986-afl-1-van-2 Weblog Passievoorhanden

Quotes

“Wat zou er trouwens veranderen als er op andere planeten ook mensen woonden? Ik heb nooit gehoord dat de Europeanen zich minder eenzaam voelden, toen Columbus ontdekte dat Amerika bestond er dat er daar ook mensen waren.”

“Wetenschap is de titanische poging van het menselijk intellect zich uit zijn kosmische isolement te verlossen door te begrijpen”

“Wat is mijn kathedraal? Ik werk aan een kathedraal die ik niet ken en als hij voltooid is, zal ik er niet meer zijn en niemand zal weten dat ik eraan heb gewerkt.”
Willem Frederik Hermans, Nooit meer slapen
En nog meer op: goodreads.comZoeken op deze website

  1.
De portier is een invalide.    (Willem Frederik Hermans, Nooit meer slapen)

Beginzinnen zijn van levensbelang. Wie een roman begint met 'De portier was een invalide' opent een andere wereld dan wie de voorkeur geeft aan 'De volle maan, tragisch die avond, was reeds vroeg, nog in de laatste dagschemer opgerezen als een immense, bloedroze bol'.

Willem Otterspeer in De Volkskrant 30 november 2007

Aldri sove mer

Zomertijd
Noorwegen volgt het GMT+1 systeem. In 2001 gaat de zomertijd in op 25 maart, 02.00 uur en eindigt op zondag 28 oktober om 03.00 uur.

2.
There is very little logging of who reads these newsgroups, but they are easily available to all students at the universities and colleges here in Norway. Considering the popularity of Donald Duck in this country, the newsgroup readers probably make up a substantial number of the total subscribers to the disney-comics list.
Dag Nummedal.

Zelfbehoud
De allereerste drang om externe stimuli te overmeesteren zou zijn voortgekomen uit een verzet tegen de allereerste stimuli die een organisme dwongen te leven. De eerste levensvormen zouden zich daar krampachtig tegen hebben verzet en geprobeerd hebben zo snel mogelijk opnieuw dood te zijn. Dus de allereerste drang tot zelfbehoud zou de drang zijn om de eigen dood te behouden. Zo bekeken komen overmeesteringsdrang, herhalingsdrang, de drang tot zelfbehoud en het doodsverlangen bijzonder dicht bij elkaar te liggen met als gemeenschappelijk vijand: het leven zelf. Volgens dit model is de drang tot zelfbehoud identiek aan het doodsverlangen.

3.
Het menu van Prins Philip & Jonkvrouw Mathilde bij hun bezoek aan restaurant 'De Link' op 4 november 1999:
Le menu dégusté par le prince Philippe et Mademoiselle Mathilde à l'occasion de leur visite au 'De Link' le 4 novembre 1999:

Verse Gravlaks met kruiden-yoghurt vinaigrette
Saumon mariné à l'aneth
Gemarineerde varkensmignonette met oesterzwammen in room
Filet mignon de porc crème aux pleurottes
Sabayon Mandarine Napoleon
Prinselijk menu / prinsier = 18 €

Luchtfoto's boven Groningen

Hieronder vind je enkele luchtfoto's van Groningen en omstreken. Misschien staat jouw huis er ook wel tussen! De kwaliteit van de foto's valt wat tegen omdat op de dag van de opnames de lucht nogal 'dampig' was.

4.
silurisch (van Siluur [het Groene Boekje spelt ten onrechte Silurisch])

5.
Vanuit zijn positie als 'underdog' leidt Wallonië de Belgische dans. Omdat politiek Vlaanderen niet weet op welk been te dansen zonder België.

6.
8 Mei. - De voorbereidende ontwapeningsconferentie is uiteengegaan tot nadere aankondiging. Hoewel 't klimaat te Genève minder mild was dan gewoonlijk, achten alle deelnemers de bijeenkomst schitterend geslaagd. Unaniem was men echter streng verstoord op den Duitscher Bernstorf, die zich vermeette om een paar maal de waarheid te spreken. Dat komt voor een diplomaat toch waarlijk niet te pas, vooral niet onder diplomaten. Hier in Nejerland zijn we weer tot de normale temperatuur teruggekeerd. Langzamerhand ontdooien we nu en raken we de kou, die we onder de leden hebben, kwijt. Op aandringen van Breeduitstra heb ik heden met het leesglas van wijlen mijn grootvader, den grond in ons tuintje onderzocht. Indien ik me niet vergis, heb ik symptomen van onze vroege spinazie ontdekt. Barend de tuinman, is van meening, dat we, ijs en weder dienende, tegen eind Juli kunnen snijden. Er is veel werk aan zoo'n lapje grond, maar het geeft toch ook weer reuze-voldoening op z'n tijd.
Zoodra Alain de vrouwen gegroet had, plaatste Mr. Robillac zich achter de tafel, en haalde een groot leesglas te voorschijn, dat hij met zijn tabbaard afveegde. Er heerschte een plechtige stilte, en Roqueville wees met zijne hand op de stoelen, welke om de tafel gezet waren; het was een uitnoodiging om plaats te nemen. Nauwelijks was hieraan voldaan, en terwijl de notaris met een zachte stem iets aan zijn klerk vroeg, of de deur werd geopend, en de knecht kwam zeggen, dat Olivier Boitel verzocht de erfgenamen te spreken.

7.
Over de waterscheiding werd een pad gekapt, dat met een stalen meetlint van 30 meter werd opgemeten. Een deelnemer aan deze expeditie zegt hiervan: "Van 1935 tot 1938 werd daar in het diepe binnenland van Guyana een lang kronkelend pad gekapt. Wanneer men van het pad ter ene zijde afdaalt langs de helling, vindt men water, dat na een kronkelende reis uitstroomt in de Atlantische Oceaan. Gaat men van het pad ter andere zijde de helling af, zo vindt men water, dat na vele dagen zich stort in de geweldige Amazone-stroom. Dat pad is de waterscheiding." Het aldus gekapte pad loopt over het Tumuchumacgebergte, het Acaraigebergte en het Grensgebergte. Tijdens deze expeditie werden ook de drielanden-punten in het Zuid-Oosten en in het Zuid-Westen van Suriname vastgesteld, samen met commissies van resp. Frankrijk en Brazilië en van Engeland en Brazilië.
Kortom, het was van levensbelang om spiegelbeelden en origineel als gelijk te beschouwen. De serie 9-joker-7 is goed. Ik heb geen poot om op te staan.
Grappig hoe kinderen makkelijk links en rechts verwisselen. Ik ben er soms jaloers op. Nog een half jaar, dan gaat de kleine dame naar groep 3. Dan zal ze onnatuurlijke dingen leren, zoals het verschil tussen
b en d
p en q
s en z.
Belachelijk, welke tamme idioot heeft dit levensgevaarlijke alfabet ontworpen?

8.
Het is logisch dat je een rugzak wilt hebben die comfortabel zit, want dat loopt nou eenmaal het lekkerst. Het toverwoord wat betreft comfort is verdeling. Een rugzak heeft twee belangrijke steunpunten, je schouders en je heupen.

9.
Takk takk

Dærsken, 1 dag med norsk blog, og allerede har hele "gjengen" linken til meg. Blir nesten rørt jeg :-) Takk Lill Kristin, Arve, Kyrre og Lasse

Og Lasse, jeg skal forsøke å grave opp url'en til et par kommentartjenester du kan bruke uten å måtte ha funksjonaliteten på samme server som du har sidene dine. Jeg har faktisk sett opptill flere som er brukandes. (Hvis du kan svelge at de krever Javascript), da får du iallefall mulighet for kommentering på bloggen din. Ellers går det jo fint ann å basere seg på en flatfildatabase og PHP også da, når man først bruker en server med sånne muligheter :-)

10.
De infinitief komt voor als (deel van een) onvolledige zin. De infinitief kan zowel gebruikt worden als het werkwoord in een volledig gemaakte zin in infinitiefvorm verschijnt (zie (18)) als wanneer het werkwoord in dat geval een andere vorm aanneemt (zie (19) en (20)):

(18) A: Wat ga je doen na je eindexamen? B: (Engels) studeren. (= 'Ik ga (Engels) studeren')
(19) A: Wat doe je op het ogenblik? B: (Engels) studeren. (= 'Ik studeer (Engels)')
(20) A: Wat heb je in Amerika gedaan? B: (Engels) studeren. (= 'Ik heb (Engels) gestudeerd')

OVER DE NOODWENDIG PASSIEVE BETEEKENIS VAN DEN INFINITIEF, ALS ADJEKTIEF GEBRUIKT.
Wanneer men bij onze schrijvers, voornamelijk, het is waar, in onze nieuwspapieren, maar daaronder in de best geschrevene, gedurig uitdrukkingen aantreft, als: de aan te breken toekomst; een uit te breken opstand; de bijeen te komen Staatsraad, zou men wezenlijk in de verzoeking komen om het er voor te houden, dat een zoodanig gebruik van den infinitief, adjektief gebezigd, met niet-passieve beteekenis, in onze taal gewettigd zijn moet. Intusschen kan dit het geval niet zijn, op grond dat zulk een infinitief met te, adjektief gebruikt, noodzakelijk zijn subjekt tot objekt heeft, dat is, in passieven zin gebezigd wordt. - Ik verklaar mij nader. Zeg ik de knaap is te prijzen, dan is de knaap het voorwerp, dat men prijzen moet. De uitdrukking beteekent eigenlijk, de knaap is tot prijzen, strekt tot prijzen, is zoodanig dat men, niet een ander, maar hem prijst: immers, wordt er geen objekt bij den infinitief genoemd, dan blijft er geene keuze over en het subjekt wordt als zijn objekt gedacht.

11.
In verband daarmee laat mevrouw Brulot dertig kippen in die tuin rondscharrelen. 'En alsof Parijs niet bestond en de zon in hun rijk niet onderging, legden die beestjes daar waarachtig eieren, welke door mevrouw in de stad verkocht werden à 20 centimes per stuk.'
'De heer Aasgaard had blond haar, een blonde snor en blauwe ogen, wat wel erg ordinair is voor een Noor.'

12.
Vraag 53: Welke zijn bij u wangelovige gebruiken, die niet stroken met de landbouwwetenschap en die moeten bestreden worden?
De oude tijd met allerlei bijgeloof, geheimzinnige krachten en mysterieuze geschiedenissen is samen met de oudere generatie verdwenen. De angstbenemende vertellingen over toverheksen, zwarte schapers, kwade hand worden niet meer verteld, 't zij nog eens door een oude spekschieter en zonderling. De wangelovige gebruiken wat bezaaiingen aangingen, zijn bij de mensen volkomen weg en iedereen ziet in de dwaze zaak van de spokerij. De beschaving en de ontwikkeling hebben samen met de wetenschap deze oude voorstellingen doen verdwijnen.
vervolg spekschieten
Enkele foto's (met dank aan Vilain) met verduidelijkingen van de mogelijke bergplaats waarnaar de code en de uitspraken van AG kunnen verwijzen.
Vervolg spekschieten
Het verhaal gaat verder, wordt vervolgd.
Met nog meer veronderstellingen.
Schrijver Marc Neels (Marc Sleen)
Tekenaar Marc Neels (Marc Sleen)
Titel De spekschieter
Uitgever Het volk N.V.
De Franstalige en Nederlandstalige Belgen in Brussel staan niet met uitgesproken messen tegenover elkaar. Ze schelden elkaar niet uit op straat; al scheldend zouden ze trouwens niet eens weten in welke taal ze aan het roepen zijn (zievereer, stoeffer, faquin, linkador, tu me racont’ des carabistouilles, zwanzeur, spekschieter!). Burenruzies gaan zoals in andere steden over lekkende dakgoten en wild pissende honden. Nog nooit, nog nooit heb ik iemand op straat of in de kroeg ruzie horen maken over taal, ik heb nog nooit van achter een glas faro horen roepen ‘sale flamin’ of ‘smijrige francophone’. Welke taal Brusselaars ook spreken, het zijn en blijven Brusselaars, rijke en arme, domme en slimme, linkse en rechtse, slordige en zorgvuldige. De bakker verstrekt me brood als ik brood vraag en de slager heeft me tot nu toe telkens de zo noodzakelijke worst gegeven als ik ‘druge sossiskes’ verlangde. ‘Pain’ en ‘saucisson’, het kan even goed, maar echt nodig is het niet. Brussel is tolerant.

13.
Muskieten
In de bossen van Canada,vooral in het Noorden, sterft het van de muskieten. En dat is zacht gezegd hell! Er bestaan verhalen over wandelaars die spoorloos verdwenen nadat ze helemaal krankzinnig van de muggen waren geworden. Donkere kleren schijnen muskieten meer aan te trekken dan lichte, parfum dragen is ook geen goed idee.

14.
Het land van de kerstman
De kerstman woont in Lapland, op de berg Korvantunturi, samen met zijn vrouw. Het is een plaats die zeer moeilijk te bereiken is. Daarom heeft hij ateliers en een kantoor dicht bij Rovaniemi, de hoofdstad van Lapland. Hoewel Rovaniemi niet al te groot is heeft ze toch een zeer moderne luchthaven waarop veel grote steden jaloers zijn. Elke dag landen er vliegtuigen uit de hele wereld.
De helpers van de kerstman zijn gekleed in rood geklede aardmannetjes. Zij helpen hem bij het verwerken van de post die vanover de hele wereld komt. Ook via het internet krijgt hij duizenden berichten. Iedereen zou antwoord krijgen hoewel ik al tweemaal iets geschreven heb maar nog niets heb gekregen!

Een brief van moeder

Lieve zoon,

Ik schrijf deze brief langzaam omdat ik weet dat je niet snel kunt lezen. We wonen niet meer in ons oude huis. Je vader heeft in de krant gelezen dat de meeste ongelukken gebeuren binnen 10 km van huis, dus hebben we besloten om te verhuizen. Ik kan je niet het adres geven omdat de vorige bewoners de nummers op het huis hebben meegenomen om niet hun adres te hoeven wijzigen. Dit huis heeft een wasmachine. De eerste dag heb ik er vier shirts in gedaan en aan het touwtje getrokken. Ik heb geen van ze nog ooit terug gezien. Gisteren heeft Mark zijn sleutels in de auto opgesloten. We maakten ons zorgen, want het duurde zeker twee uren om mij en je vader eruit te krijgen. Het heeft hier twee keer geregend deze week; drie dagen de eerste keer en vier dagen de tweede keer. Die jas waar je om had gevraagd; je tante Mien zei dat hij te zwaar zou worden om te versturen, dus hebben we de knopen er vanaf gehaald en ze in de zakken gedaan. Je zuster heeft vanmorgen een kind gekregen. Ik weet nog niet of het een jongen of een meisje is geworden, dus ik weet niet of je oom of tante geworden bent. De baby lijkt sprekend op je broer.

Niet veel nieuws meer, schrijf snel terug.
Liefs, mam.

P.S. Ik zou je wat geld sturen, maar de envelop zat al dicht.

15.
5 Star 10 X 7 MW Manilla Gflap Pk500.
Theodoliet
Deze theodoliet-boussole wordt gebruikt bij het landmeten. Met een ingebouwd kompas wordt de richting ten opzichte van het magnetische noorden gemeten. Het instrument wordt horizontaal opgesteld waarna de hoogte van een punt in het terrein kan worden afgelezen van de cirkelrand.
Fabrikant: Keuffel & Esser Co.
Marine Museum.
Fjelljo (Stercorarius longicaudus) Kleinste Jager. NORWEGIAN - DUTCH BIRD NAME DICTIONARY
(Norsk-Hollandsk fuglenavnliste) by Morten Günther.

16.
Tegen vier uur kwam de groep van Norbert ons tegemoet en liet Norbert ons vanuit de bus nog van alles zien. Een korte stop bij het Uddelermeer, waar Norbert in het zand tekende hoe een pingoruïne of doodijsgat ontstaat. Vervolgens naar het pannenkoekenhuis. De pannenkoeken waren topkwaliteit en voldaan stapten we weer de bus in richting huis. De buschauffeur die ons bedankte voor de fijne dag, een dag waarin hij veel geleerd had, vroeg of hij de volgende keer weer mee mocht en zorgde zo voor een mooie afsluiting van deze dag. Iedereen prees Norbert om zijn fantastische begeleiding. Het is jammer dat absoluut niemand een verslag wilde schrijven van deze dag. De nuchtere verklaring is dat het gat in de ijstijd is ontstaan door het smelten van een groot blok ijs, een zogeheten doodijsgat. 's Zomers worden bij het Boshuis avonden georganiseerd waar legenden worden verteld. Het schijnt dat er nog steeds af en toe een vreemd geluid te horen is. Vooral bij slecht weer gaan diep in de grond de klokken van het klooster luiden. Wie geen risico wil lopen, moet een bosje brandnetels plukken. Dat houdt boze monniken en heksen op afstand, zeggen ze.

17.
DE VERBROEDERAAR

DE KOFFIEBONEN DIE IK MAAL
ZIJN GEEN VRUCHTEN MAAR MOMENTEN
DE MOLEN GRUIST HAAR ELEMENTEN
TOT EEN UNIEK VERHAAL
DAT AROMATISCH POEDERVORMIG
OPLOST IN MIJN TAAL

IK BEN DE PLUKKER EN DE SCHENKER
IK SCHENK DE VRUCHTEN IK PLUK
IK BEN DE MALER EN DE DENKER
IK MAAL GESCHILLEN STUK
ZODAT MIJN VIJAND EN MIJN BROEDER
DELEN IN 'T GELUK

VAN ZWART GOUD DAT DE KELEN STREELT
EN HET GEMOED VERKWIKT
DE MENS DIE NIMMER WEERWOORD VEELT
ZICH NAAR ZIJN SCHADUW SCHIKT
EN WAKKER WORDEND ZICH GEWAARWORDT
DAT HIJ MEER DAN KOFFIE SLIKT

THIERRY P. DINJENS
Hivos

18.
1. Dwangnagel, stroopnagel. Plaats naast de nagel waar de huid is ingescheurd. [>Nl. nijnagel, =gewestelijk]
A ge ne nijnââgel ni goe verzeurregt, dèn begint diëj te zweïjre. = Als je een dwangnagel niet goed verzorgt heb je kans dat de wonde ontsteekt en zweert.

Geelhoed (Diederik), geb. te Schiedam 6 Aug. 1772, werd er in 1790 hulponderw. op de armenschool, en twee jaren later te Klundert. In 1793 werd hij hoofdonderw. in het Aalmoezeniershuis te Gouda, en richtte in 1796 eene school op. Als openbaar schoolonderw. aldaar behaalde hij, 16 Dec. 1807, den eersten rang als onderw., en behoort aldus tot de oudsten, die deze onderscheiding verwierven, waarvan Jean Louis Nauta, toen te Doesburg, z.a., de eerste was, en de heer H. Bouman, z.a., de laatste is, na de invoering der nieuwe wet. In 1829 werd hij aan het hoofd der Departementale school te Dordrecht geroepen, en in 1840 bij de opheffing dier school gepensionneerd. Hij woonde vervolgens te Berlicum, 's-Hertogenbosch en Haarlem, in welke plaats hij 6 Febr. 1859 overleed.
Behalve eenige werkjes over Aardrijksk schreef hij: Leesb. voor de hoogste klasse.

19.
Bij het opsporen van leylijnen of centra (of andere energielijnen/centra) kunnen er een aantal dingen worden gemeten. Bij het meten van punten of lijnen kan de uitstraling of de afmeting worden bepaald. Daaronder wordt beschreven wat je kunt meten in een kerk en kapel, grafheuvel en hunebed.
Wanneer de locatie van een kapel, kerk of kathedraal (deze 3 voortaan "kerk" genoemd) wordt bezocht kan er gekeken worden naar de volgende eigenschappen die meestal aanwezig zijn. Allereerst kunt u vragen of er onder het huidige kerk een oudere kerk heeft gestaan. De latere kerk is nogal eens op een oude, vaak kleinere, geloofsruimte gebouwd. De oorspronkelijke grondvesten zijn nog te lokaliseren met de wichelroede of vergelijkbaar instrument. Bekijk bij het bestuderen van een kerk ook wat voor sfeer er hangt. Bij een niet normale sfeer kun je je afvragen waardoor dit veroorzaakt wordt.
Allereerst kun je meten of er door de kerk of kapel een hartlijn loopt. Een hartlijn is de leylijn die door de lengterichting van de kapel of kerk loopt, zie de onderstaande afbeelding. De hartlijn is meestal de sterkste leylijn die er door de kerk loopt. Wanneer het niet de sterkste leylijn is, is de situatie waarschijnlijk gewijzigd. De sterke leylijn is zwakker geworden en/of een zwakkere leylijn is sterker geworden. Hieronder staat de hartlijn aangegeven die door deze kerk gaat.
Dit reuzengraf vormt het pronkstuk onder de hunebedden. Was hier het 'hoofdkwartier' van het Trechterbekervolk? Met een lengte van 22,5 meter het grootste hunebed in Nederland: 9 dekstenen op 26 zijstenen en 2 sluitstenen en een complete poort met 4 zijstenen en 1 deksteen. 2 Keien in de buurt zijn mogelijk kransstenen geweest. Veel archeologische vondsten zijn er in recente tijden niet meer gedaan. De Groningse joffer Titia Brongersma had in 1685 op dat gebied al het nodige verricht. Daarvan is echter niets bewaard gebleven.

20.
De aartsengelen
Van de aartsengelen zijn er drie (3) canoniek. Michaël, Gabriël en Rafaël komen voor in de geaccepteerde bijbelboeken. De anderen zijn niet canoniek. Uriël komt voor in het vierde apocriefe boek van Esdras (4, 1). Andere aartsengelen (Barachiël, Jehudiël en Sealtiël) komen voor in laat-joodse mystieke geschriften en de apokalyps van Henoch en Esdras. En hoewel in Tobias 12, 15 sprake is van zeven (7) aartsengelen, zien we in een serie gravures naar Maarten de Vos negen (9) aartsengelen: Michaël, Rafaël, Gabriël, Uriël, Jophiël, Raziël, Zadkiël, Peliël en Malthiël.
In de film se7en van regisseur David Fincher vermoordt een serie-moordenaar zijn slachtoffers aan de hand van de zeven hoofdzonden. Een van de eerste slachtoffers is een enorm dikke man (vraatzucht!) die met zijn gezicht in een bord spaghetti ligt. De moordenaar heeft, zo blijkt later in de film, zijn slachtoffer gedwongen zich letterlijk dood te eten. Na enkele moorden beginnen de detectives een patroon te vermoeden. In een prachtige scène zien we Detective Somerset, gespeeld door Morgan Freeman, in de New York Public Library onderzoek doen naar die zeven hoofdzonden.
In de film wordt niet duidelijk welk boek of handschrift Somerset raadpleegt. Maar wij gebruiken hier handschrift MMW 10 A 11, Augustinus, La Cité de Dieu, Boek I-X (vertaling uit het Latijn door Raoul de Presles). De eerste miniaturen in dit handschrift verbeelden de tegenstelling tussen de hemelse en de aardse stad. In compartimenten van de aardse stad worden de zeven hoofdzonden tegenover deugden geplaatst: kwaad tegenover goed. Voor de stad dansen zeven duivelen die de zeven hoofdzonden verbeelden.
Deze zeven bewondering en soms ontzag oproepende bouw- of kunstwerken uit de klassieke oudheid werden aangewezen door verschillende schrijvers, zoals de Griek Antipater van Sidon? uit de 2e eeuw v. Chr.. De Grieken kenden aan het getal zeven een magische betekenis toe. Alle zeven wereldwonderen bevinden zich binnen de veroverde grenzen van het rijk van Alexander de Grote, hoewel twee ervan, de hangende tuinen van Babylon en de Egyptische piramiden, niet door Grieken zijn gebouwd.

21.
PARNASSUS
Ik schrijf voor jou,
niet voor anthologieën.
Jouw rug is zoveel zachter.

22.
Detail: "Anna Belle Grey"
--------------------------------------------------------------------------------
September 9 to October 11, 1997
David Beitzel Gallery
102 Prince Street.
New York, N.Y. 10012
(212) 219-2863

23.
Dansend een kruiswegstatie doorlopen
MARCUS VEENSTRA
Binnen de kerkelijke gemeenten in Nederland vinden allerlei veranderingen plaats, onder meer met betrekking tot liturgie en eredienst. Kerkmusicus Marcus Veenstra laat deze zomer wekelijks zijn licht schijnen over muzikale zaken binnen de kerken.
Nog als de dag van gister herinner ik het mij, die eerste keer dat ik als kerkmusicus in aanraking kwam met het fenomeen dans in de liturgie. Het was omstreeks 1980. Een bekend theoloog en danser werd aangesteld als jongerenwerker. Via de krant was hem zijn reputatie al vooruitgesneld. Dus toen hij aan het werk ging, werd hem al spoedig gevraagd in de eredienst iets met dans te doen. Hij zei ja en koos een jeugddienst uit als veiligste plek. Weken werd er gerepeteerd door volwassenen, jongeren en kinderen. Het thema was de voor de Ark uit dansende David. Ook was een reidans over een Psalm gepland. De dansmuziek werd op het orgel geïmproviseerd. Naarmate de repetities vorderden werd iedereen steeds enthousiaster. Anderen voegden zich bij de dansers. Vanuit de gemeente werd geen wanklank gehoord. Afgesproken werd dat op die zondagochtend een uur voor de jeugddienst nog eenmaal zou worden gerepeteerd. Op dat moment kwam als een donderslag bij heldere hemel de mededeling dat er in de gemeente grote bezwaren waren gerezen tegen het dansen in de kerkdienst. Op grond daarvan had de kerkenraad de avond ervoor besloten dat de dans niet mocht doorgaan.
Groot was de verslagenheid onder de deelnemers. Een paar weken daarna mocht de dans, na protesten van voorstanders, alsnog in afgeslankte vorm door gaan. Enige tijd later nam de jongerenwerker ontslag. Niemand heeft hierover ooit meer iets gezegd.

24.
Waar komt het woord 'SPAM' vandaan?
De herkomst van het woord spam zelf is niet zo moeijlijk te achterhalen: het is een Engelse productnaam van de firma Hormel voor een soort vlees uit blik (in Nederland bekend als 'Smac').
Hoe het woord spam geassocieerd is geraakt met het verschijnsel van Unsollicited Commercial Email (UCE) is echter een nog onopgeloste zaak. Er doen twee versies van dit verhaal de rondte die allebei ongeveer even geloofwaardig lijken te zijn.
Het ene verhaal houdt het op het volgende: Van de vleeswaar SPAM wordt gezegd dat het alleen maar vult en geen enkele voedingswaarde of andere kwaliteit bezit. Hiermee is spam synoniem geworden voor alles wat 'loze vulling zonder waarde' is.
Het andere en leukere verhaal beweert dat de bron van inspiratie de beroemde spam-sketch van Monty Python is geweest. In deze sketch zingt een stel Vikingen dat bij zo'n beetje ieder gerecht spam eet luidkeels hun lijflied. Ongeveer zoiets als: "Spam spam spam spam, spam spam spam spam, spam spam spam spam...". Ze zingen het steeds weer en in toenemend volume, totdat de andere karakters in de sketch zichzelf niet meer verstaanbaar kunnen maken. Precies het gedrag dat spam in de Internet betekenis van het woord ook vertoont.
De term spam werd voor het eerst in deze betekenis gebruikt in de nieuwsgroepen van Usenet om cross-postings aan te duiden en al snel daarna raakte het woord ingeburgerd. Inmiddels behoort het tot de vaste woordenschat van iedere Internetgebruiker.

25.
Dopplereffect:
Het in 1842 door de Oosterrijkse wiskundige en fysicus C.J. Doppler (1803-1853) afegeleide verschijnsel dat de waargenomen frequentie van de door een bron uitgezonden golf verandert, indien de bron en de waarnemer relatief ten opzichte van elkaar bewegen. In het geval van licht houdt dit in dat het licht blauwer wordt, indien bron en waarnemer elkaar naderen en roder, indien ze uit elkaar gaan. In het geval van geluid zal er bij nadering een toonsverhoging en bij verwijdering een toonsverlaging optreden.
Het dopplereffect wordt in de luchtvaart gebruikt om banen van vliegtuigen en satellieten te bepalen, alsmede bij bepaalde radarsystemen (zie radar). In de geneeskunde wordt dit effect gebruikt bij de meting van snelheid van de bloedstroom in bepaalde bloedvaten en bij het beluisteren van hartactie van een foetus.

"De (schijn)uitspraken van de metafysica dienen er niet toe om standen van zaken te beschrijven, noch bestaande (dan zouden het ware uitspraken zijn) noch niet-bestaande (dan zouden het tenminste onware uitspraken zijn); ze dienen er slechts toe om het levensgevoel uit te drukken. Misschien is de muziek het zuiverste uitdrukkingsmiddel voor het levensgevoel, omdat zij het minst met de feiten te maken heeft. Het harmonische levensgevoel dat de metafysicus in een monistisch systeem wil uitdrukken komt beter tot zijn recht in de muziek van Mozart. En als een metafysicus zijn dualistisch-heroïsche levensgevoel in een dualistisch systeem verwoordt, doet hij dat dan wellicht niet omdat hij het vermogen van een Beethoven mist om het in een adequaat medium uit te drukken? Metafysici zijn musici zonder muzikaal talent. In plaats daarvan hebben ze een sterke neiging om te werken in het domein van het theoretische, om begrippen en gedachten aaneen te smeden. In plaats van dat hij nu aan de ene kant de laatste neiging op het gebied van de wetenschap toepast en aan de andere kant de behoefte om zich te uiten in de kunst bevredigt, vermengt de metafysicus beide en schept hij een bouwsel dat voor de kennis helemaal niets en voor het levensgevoel iets ontoereikends oplevert." (Rudolf Carnap, "Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache", Erkenntnis, 1932)

Nee, maya is niet zulk pessimisme. Het is gewoon een manier om ons eraan te herinneren dat de wereld waarin wij leven, met al haar schoonheid van het spel van het zonlicht op de blaadjes en de grootsheid van de stormen - en, ja, zelfs de hinder van de muggenn - van spirituele, esthetische en praktische waarde is - zelfs van vitale waarde - maar dit mag niet verward worden met de Ultieme Realiteit, die nog glorieuzer is, en van veel groter betekenis.
Aldus heeft maya zowel kosmologische als ontologische betekenis. Maar maya betekent ook meer dan dat. Illusies zijn niet alleen maar willekeurige fantasieën of gewoon maar hersenschimmen. Zij zijn ordentelijke fenomenen. Zij volgen wetten van de natuur, hetzij fysiek of psychologisch. Dus maya is consistent met wetten van oorzakelijkheid. Wij kunnen dit waarnemen als wij illusies beschouwen als spiegelbeelden, het fenomeen van de gebogen stok, of het dalen van het geluid van een treinfluit als de trein ons voorbijrijdt. Die illusies volgen wetten van lichtweerspiegeling, lichtrefractie (de wet van Snell), en het Doppler principe.

26.
De mens is ...: 'der ewig Betrogene des Universums'
De Duitser aan wie Hermans deze uitspraak toeschreef was noch schrijver, noch filosoof, en heeft wel een Duitse naam; 'het was de Tsjechisch-Britse historicus van de moderne Duitse literatuur en filosofie Erich Heller (1911-1990)'. Aldus onthult Frans A. Janssen in De portrettengalerij van Willem Frederik Hermans, gepubliceerd in De Gids 2005 / november-december.

Google

Google

MgC - Machinegun Canaries - Forums - moppen
... Pieter heeft enorme zweetvoeten en om de lucht eruit te krijgen moeten ... Agent: "Bram????? Man: "Bewust Rijdend Afleidings Manoeuvre ...." Adam:"God, ik voel ...

Fraxinus/Ash/NION LetterN Rune \k
... God: Llew, Lugh, Zeus, Jupiter, Hercules, de Dagda, Thor en alle andere ... water, 12 tot 15 minuten inkoken tegen eczeem, huiduitslag, zweetvoeten, acute diarree ...

Themagroep ‘niet in staat tot enig goeds’
... Hij richt je weer op God en is constant bezig met je leven. ... Je zit achter je computer en je hebt zweetvoeten. Het is verstikkend benauwd. ...

Missbroflovski.web-log.nl
... alcohol? Omdat..good one • zijn bananen krom? Omdat peren groen zijn • bestaat God? Omdat hij zweetvoeten heeft? • bestaat Allah? ...

W - CITATEN - W
... de waarheid.' Niet de slotsom, maar de vooronderstelling bevat de fout: als God nu eens ... zijn van die types die uit hun bek stinken, naar zweetvoeten omdat ze ...

De Vrije Gedachte regio Alkmaar - De evolutie van Jezus
... Die ene Substantie is God, is de natuur als totaliteit. ... De schoenen die je toen kocht veroorzaakten zweetvoeten en blaren. Ze waren degelijk maar loodzwaar. ...

Voorjaar
... Ik heb m'n leven lang al willen weten Waarom zweetvoeten zweten Worden die voeten ... Als jij niet van mensen houdt Gewoon omdat je mensen haat Dank god dan op je ...

Dieren maatschappij
... Zelfs wilde dieren moeten we met rust laten, want in ieder levend wezen is god aanwezig. Ook in kleine insecten. ... En waar roken die zweetvoeten naar: naar kaas! ...

GKV Forum
... Ik weet dat God mijn hart aanziet, en weet dat ik mij dagelijks bekeer, én oprecht zoek naar Zijn wil in mijn leven. ... En dat is niet omdat ik zweetvoeten heb. ...

Demo Glocalisator: Nieuws lezen - je kent het wel
... Vervolgens werd 'leuk' tot God verheven, met desastreuzer gevolgen nog dan god in de voorgaande 5000 jaar had ... 04 juli 2002, Zweetvoeten eindigt in rechtzaak. ...

27.
Vanmorgen bedacht ik, met een ingesopt aangezicht, verpozend op de wc-bril en lezend - tijdens dit initiatie proces - de krantenkoppen over het oude nieuws van gisteren, dat mijn vader vaak verschrikkelijk vloekte tijdens het scheren.
Als jongetje vermoedde ik sterk dat scheren iets typisch mannelijks was, in ieder geval een mannelijke daad. Je moest er buitengewoon moedig voor zijn om zo'n groot scheermes te durven hanteren, want een kleine uitschieter van nauwelijks een paar centimeter betekende een vroegtijdige dood. Vind je het gek dat een man als mijn pap dan eens uit zijn vocale slof schoot? Verder heb ik nooit gezien dat mijn moeder een scheermes hanteerde. Hiermee was dus het overtuigende bewijs geleverd dat scheren mannelijk was. Punt.
Mijn moeder was een keukenprinses. In haar keuken hing, een door haar zelf geborduurde keukendoek, met de propere tekst: "Schoon en rein moet mijn keuken zijn". Daaronder stond een Volendammertje (een kereltje met een schuin mutsje en op klompen) eendjes te voeren.

28.
De belangrijkste romanticus uit onze literatuur is ongetwijfeld Multatuli.
Dit is de schrijversnaam van Eduard Douwes Dekker.(1820 - 1887).
Multatuli betekent: Ik heb veel geleden.
Vanouds is de Romantiek beschouwd als een beweging die vooral in de negentiende eeuw moet worden gelokaliseerd.

De nobele waarheid van lijden
Lijden (onvrede, het onbevredigd zijn) vervangt hier het woord doekkha. "Geboorte is lijden, ouderdom is lijden, ziekte is lijden, dood is lijden, gejammer en geklaag, pijn en verdriet zijn lijden, het verbonden zijn met datgene waarmee we niet verbonden willen zijn is lijden, gescheiden te zijn van hetgeen we liefhebben is lijden, het niet in vervulling gaan van wensen is lijden; kortom, de factoren waaruit het leven is opgebouwd zijn lijden." Zowel de prettige, aangename als de pijnlijke, onaangename omstandigheden zijn vergankelijk. Dit vormt een directe bedreiging voor het individuele bestaan en is daardoor voor velen een bron van angst, opwinding, enz.
De nobele waarheid van de oorzaak van lijden
De oorzaak van het lijden is begeerte of verlangen (tanha). Doordat we met omstandigheden in en om ons heen geconfronteerd worden ontstaat er een niet te lessen dorst naar aangename gevoelens. De illusie van een onveranderlijke ziel, een zelf, ego of persoonlijkheid ligt hieraan ten grondslag. Zo zijn we verstrikt in onszelf, verstrikt in de dingen buiten ons, verstrikt in het net van leed. Daarom verklaart de Boeddha: `Bijt niet in het aas (d.i. genoegens) van de wereld,' want lijden is het onvermijdelijke gevolg.
De nobele waarheid van het ophouden van lijden
Hij die de onwetendheid, de illusie van het zelf, doorbroken heeft, zal vrij zijn van begeerte. De vlam van de hartstocht zal uitgaan wegens gebrek aan brandstof. De bezoedelingen die nog niet doorbroken zijn en die ons binden aan het rad van wedergeboorte dienen als brandstof voor het eindeloos herboren worden in samsara - het geconditioneerde, afhankelijke bestaan.
De nobele waarheid van het pad dat leidt tot het ophouden van lijden
Het Nobele Achtvoudige pad is het middel dat leidt tot het ophouden van al het leed:
Juiste visie - d.i. visie en wijsheid overeenkomstig de waarheden;
Juist denken - d.i. te denken zonder hebzucht, boosheid en wreedheid;
Juist spreken - d.i. de waarheid spreken, niet roddelen of lasteren, geen ruwe of harde taal gebruiken en geen leegpraat;
Juist handelen - d.i. het niet doden of kwetsen van mensen en dieren, niet direct of indirect stelen, niet genieten ten koste van anderen;
Juist levensonderhoud - d.i. een eerlijk en heilzaam beroep uitoefenen;
Juiste inspanning - d.i. de inzet om het heilzame te doen opkomen en vermeerderen en het onheilzame te doen afnemen en verdwijnen;
Juiste achtzaamheid - d.i. het achtzaam zijn van wat er zich in het hier-en-nu voordoet;
Juiste concentratie - d.i. het gericht en geconcentreerd zijn op een heilzaam object of op het gebeuren in het hier-en-nu.

29.
In ons land hebben we er meestal niet zo'n behoefte aan, maar de mens is in staat om regen te op te wekken. Regendansen en processies om regen op te roepen zijn in sommige landen als eeuwenoude tradities nog steeds in gebruik, maar het effect hiervan is nooit bewezen. In de jaren dertig van deze eeuw heeft de Nederlander August Willem Veraart (1881-1947) als eerste proeven gedaan om regen op te wekken.
Veraart kon in de zomer en het najaar 1930 gebruik maken van vliegtuigen van de luchtmacht van waaruit een mengsel van vast ijs en koolzuur op de wolken werd gestrooid. Vooral de proef van 6 oktober 1930 kreeg bekendheid. Vanuit drie vliegtuigen was 1800 kilo ijs en vast koolzuur geworpen op grote buienwolken. Binnen 24 uur kwamen er in het westen van ons land tientallen millimeters regen omlaag. Achteraf bleek dat die regen waarschijnlijk niets met de proeven had te maken en anders ook gevallen zou zijn.
'Maar ik kan niet anders dan tevreden zijn, want in Sluis heb ik mijn beste klassering behaald', vertelde de 18-jarige zwemmer van ZCK na afloop. De gutsende regen die tijdens de race naar beneden kwam deerde hem niet. 'Nat word je toch'.

30.
Het zuiden van het Middleveld doorkruisen we na de Grote Karoo. De oppervlakte wordt gevormd door het Karoo Systeem, een plateausysteem stammend uit het Carboon tot Jura. Het grootste deel van de oppervlakte bestaat uit klei (illiet), verweerd uit het Dwyka tilliet. Uit dat tilliet zijn ook keien en kiezels ontstaan, die grote gebieden bedekken (‘dessert pavement’). Het landschap is extreem vlak, uitgezonderd waar het hier en daar gebroken is door grote doleriet rotsaders (‘dykes’) en rotslagen (‘sills’) of door rotsen van het Primitief systeem (schisteus gesteente uit archaeïcum), gecombineerd met graniet.
Schisteuze gesteenten hebben een fijn- tot middelgrofkorrelige structuur, een duidelijke gelaagdheid en een veldspaatgehalte van minder dan twintig procent. Dunplatige sedimentaire gesteenten worden soms ten onrechte als schisteus bestempeld. Schist heeft echter geen duidelijke grenzen tussen de lagen en niet gelijklopende breukvlakken.
De term kwartsiet wordt zowel gebruikt voor sedementaire als voor metamorfe kwartsiet. Om verwarring te vermijden zullen we hier over metakwartsiet (metamorf gevormd kwartsiet) praten. Metakwartsiet is meestal massief en niet schisteus, maar vormt vaak dikke lagen. Als er overmatig veel muscoviet aanwezig is kan er van enige schistositeit sprake zijn, die op splijtvlakken een overmatige schittering van glimmer te zien geeft omdat de splijting langs de glimmervlakken plaatsvindt.
Die wêreld om ons:
G'n vinnige meteoriet - ons wurg stadig
Wolfram Zwecker
Vandeesweek het die aarde sy rapport gekry, oftewel die rooidatalys oor die stand van sake oor wat leef en wat besig is om uit te sterf.
Vandeesweek is daar ook weer navorsing bekend gemaak van die eerste groot uitwissing van lewe op aarde, so 250 miljoen jaar gelede. Onder die wetenskaplikes is daar reeds jare 'n debat aan die gang oor wat die rede vir die uitwissing was. Die jongste navorsing dui daarop dat 'n reusemeteoriet die aarde getref het en bykans 90% van alle seelewe en 70% van alle landspesies uitgewis het.
Ten spyte van die geringe getal spesies wat oorleef het, het die aarde relatief "vinnig" herstel.
Jan Koeman fotografeerde zichzelf en de Hoba meteoriet in Namibië tijdens zijn vakantie.

31.
Wittgenstein draait het probleem 180 graden. Waarom mensen elkaar toch kunnen begrijpen, komt omdat mensen een taalspel ontwikkelen in elke afzonderlijke groep in de samenleving.
Wittgenstein was in iets mindere mate als Nietzsche een eenzame en onbegrepen man. Collega's als Popper hadden een hekel aan hem, want zijn reacties waren vaak onbeholpen. Zijn observaties van democratie zijn echter nog steeds actueel.
Democratisch gedrag volgens Wittgenstein, is niet gebaseerd op enige fundamentele waarheid, maar op allerlei praktijken en pragmatische zetten gericht op bereiken van consensus. Het streven is om de samenleving steeds meer in balans te maken zodat deze door kan gaan voor shockproof.
Opeens leek het of ik een wereldwijd complot, in een seconde doorzag. Zo ging het verdomme met dat hele Internet. Al die informatie was zielloos! Op elk gebied. Wat een spannend gevoel had ik het als puber gevonden, om in een sexshop vieze boekjes te kopen. En nu kon ik tonnen vunzige teksten en plaatjes van het Net downloaden, maar het gevoel in mijn buik was weg. En heerlijk was het om in de bibliotheek aan het knapste meisje te vragen of zij wist waar de boeken van Wittgenstein stonden. Dat is toch veel leuker dan zelf op Inter- net een of andere lijst in een bibliotheek in Verwegistan te raadplegen. Het gaat toch niet echt om Wittgenstein, hoop ik. En al die elektronische kranten, dachten die lui nou echt dat ik op zaterdagochtend met mijn koffie en mijn beschuitje voor mijn PC ging zitten.
Naast de bovenstaande thematiek vormt de automatisering van het redeneren een belangrijk raakpunt tussen Logica en Artificial Intelligence (AI).

32.
a troll is as a troll does
Maak kennis met koning Otar de derde, lord der trollen en prinses Rosella of liever gezegd trolprinses Rosella.
En waarom is dit dan een troll ? Ik heb hier feiten opgesomt. En dit is als reactie bedoelt op die kortzichtige opmerking dat de AMD's niet stabiel zouden zijn en de Intel's wel. Toendertijd zijn er hele scheepsladingen Intel's teruggehaald omdat een reken machinetje van 5 piek nog exacter rekende dan die CPU's.
Beste,
mijn thesisonderzoek behandelt het ontstaan van JNM als milieubeweging. Hiervoor onderzoek ik dus vooral de archieven van BJN (Belgische jeugdbond voor Natuurstudie) en WJ (Wielewaal Jongeren) en die van de fusie (dus het ontstaan van JNM). Een belangrijk onderdeel van mijn scriptie zou een hoofdstuk moeten worden over de leden van BJN, WJ en JNM. Ik wil onderzoeken wie precies lid werd, wat de sociale achtergrond is, of de leden nog andere engagementen opnamen (bv vredesbeweging, 3de wereldbeweging,...) enz. Omdat ik deze informatie niet uit de bronnen kan afleiden, wil ik hiervoor een enquête afnemen.
Het probleem is echter: adressen vinden om die enquête toe te sturen!! (ik heb al een lijst met de adressen van de site voor oude sokken en ook al een lijst met steunleden, maar das onvoldoende om op een wetenschappelijke manier te werken)
Daarom zou ik jullie hulp willen vragen. Ben je lid van JNM en heb je thuis een lijst liggen met oude sokken van je afdeling, ken je mensen die oude sok zijn en heb je een adressenlijst of ben je zelf oude sok en wil je meewerken? Stuur me dan zo snel mogelijk je adres door en dan stuur ik jou een vragenlijst terug!

33.
Doel van het spel:
Het spel bestaat uit twee delen. Tijdens het eerste deel (ongeveer een half uur) moeten de groepen zoveel mogelijk van het labyrint te weten zien te komen. Tijdens het tweede deel moet elke groep een opdracht-kaartje gaan halen bij de duivel in de hel, en die opdracht uitvoeren. Als hij is volbracht gaan ze terug naar de duivel, en deze geeft de groep één of meer punten (hoeveel, staat op opdr.-kaartje) en een nieuwe opdracht. De totale score kan het beste op een schoolbord worden bijgehouden, zodat de groepen weten hoe goed ze wel niet bezig zijn.
De duivel houdt bij, welke groep welke opdracht heeft vervuld.
De groepsleden moeten bij elkaar blijven.
Van planten tot planeten, van vissen tot sterren, van atoom tot de maan, alles is een manifestatie van Qi. Qi is dus alom aanwezig in de microkosmos die de mens is, en in de macrokosmos, de wereld en het universum om ons heen. In de mens stroomt de Qi vooral in de zogenaamde meridianen, energetische banen in het lichaam, die gekoppeld zijn aan bepaalde belangrijke organen.
De gigantische snelheid waarmee het elektron om de kern heen suist, zorgt voor een energetische bol die vaak kan reageren met andere atomen, waaruit moleculen ontstaan, cellen gecreëerd worden en uiteindelijk mensen geboren worden. De ruimte tussen de kern en het elektron is verwaarloosbaar klein en bevat geen materie; toch zijn wij uit deze bouwstenen opgebouwd. Einstein heeft berekend dat als al de lege ruimte uit een mens geperst wordt, het lichaam zo groot zou worden dat het op de punt van een naald past……

34.
Een kompas, een wichelroede en een sterrenkaart zijn dus belangrijke diagnostische instrumentaria! Alle berekeningen vinden plaats vanuit de leer zoals die in het boek der veranderingen, de I Tsjing, wordt weergegeven. Dit is een Chinees orakelboek dat van grote invloed geweest is op het Confucianisme (filosofie) en Taoisme (religie). In moeilijke situaties werd met een munt of plantenstengel een orakel geworpen, men las dan in de gevormde patronen de Yin en Yang verhoudingen af. De ingewikkelde trigrammen vormen nu het orakelmateriaal.
De hele kosmos is te zien als een wereldbrein, een bezielde eenheid. De ecosofie (wijsheid in milieu) moet bruggen slaan tussen oosterse mystiek en westerse techniek. De Groenen moeten esoterisch gemaakt worden en de wetenschap moet gespiritualiseerd worden; aldus de 'hardcore' van de Feng Shui beweging.
Lopen is de oudste en eenvoudigste manier om ons voort te bewegen. Ook wat waarneming betreft is lopen de activiteit die het beste bij de mens past. Elke snelheid die hoger is dan looptempo, zelfs fietsen al, ontneemt je een deel van de waarneming. Al wandelend hebben we meer aandacht voor de natuur en kunnen we afstand nemen van de dagelijkse beslommeringen. Vooral filosofen blijken graag in de natuur te vertoeven. Nietzsche maakte lange wandelingen in de Alpen, Wittgenstein deed hetzelfde in Wales. Ook Aristoteles zat niet stil, al is zijn wandelen meer een soort geritualiseerd ijsberen. Kant maakte dagelijks een wandeling, waarbij hij steevast nooit zijn mond open deed - hij vond dat praten onder het wandelen maar slecht was voor de gezondheid, het inademen van frisse lucht zou immers reuma kunnen veroorzaken.
Met de locale gids Yasa Sagnia ,de "Stone Man " genoemd, trokken we richting Wassau. Deze mysterieuze man dompelt je onder in de mystiek van de stenen cirkels. Zijn verhaal is fascinerend en voert je mee naar een tijd ............... eeuwen terug Lang was er voor deze stenen cirkels geen verklaring te vinden. Echter Britse wetenschappers vermoeden dat de cirkels begraafplaatsen zijn van belangrijke personen. Sommige blijven echter van mening dat deze stenen cirkels een andere oorsprong hebben. Ze doen ook denken aan de stenen cirkels bij Stonehenge in Groot-Brittannië. Zoals u merkt op bijgaande foto's zijn er verschillende soorten van cirkels . Cirkels met 7 ,12 en 24 cilindervormige stenen, smalle slanke en dan weer grote brede...... Volgens de overleveringen van de "Stone Man" hebben sommige betrekking op de zon andere op de maan. Bovenop leggen mensen kleine steentjes,en doen dan een wens of vragen een gunst..........

35.
Ja. Ik weet niet of je dat kent, dat wollegras, dat voor mij toch wel ‘zonden, roder dan bloed, die witter geworden zijn dan wol’ is gaan betekenen. Maar er is meer. Er is ook het verschrikkelijke van die man, die verstikte daar in de aarde, en de eerste jongen die mij in contact bracht met wollegras, dat was een stotteraar, hij wurgde zijn woord eruit, en nu geloof ik, dat die stikkende vlieger, dat wollegras en die stotterende jongen ergens met elkaar in verbinding staan. En hoe zit het met ‘Wespen’. Dat heeft aanvankelijk ‘Vissen’ geheten. Dat titelveranderen was op aanraden van Fens. Die zei, ik vind dat die vader, die op alle manieren belaagd wordt, in de titel teveel wegvalt. En dat is natuurlijk ook wel zo. Maar er zit ook iets anders nog in. Dat weet ik van mijn vader, als hij zelf bv. een konijn moest slachten of vissen, dat hij dat rot vond, dat voelde hij 's avonds. Mijn vader was niet gewoon maar als de doorsneemens. Als je een vis hebt dan snij je hem zijn kop af, het grootste deel van de mensen doet dat zonder enig skrupuul, maar ik merkte aan mijn vader, hij is op dat punt toch gevoelig.

36.
Vandaag de laatste klim. 's Morgensvroeg om 03.45 uur worden we gewekt om te ontbijten en te vertrekken zodat we bij de zonnepoort van Machu Picchu de zonsopgang kunnen bewonderen. Helaas het is al dagen mistig zodat die vlieger niet opgaat. We zijn nu wel voor de drukte boven. Het lopen gaat nog steeds moeilijk. Het gezicht op Machu Picchu is schitterend en al de moeite van de vorige dagen waard.
Nevels in januari opgestaan,
brengen een natte lente aan.
Dan komt de vorst; maar ziet! alevel
Hangt toch alom een witte nevel.
De Louwmaand-vorst, van eeuw tot eeuw,
Kleedt zich in wolken damp en sneeuw.
Ragnarok's Noorse Boskatten
Shakira en Odin introduceren trots hun kroost!
ik wil al een tijd gaan betalen voor ragnarok maar ik wist niet hoe dit werkte maar nu hoorde ik van iemand dat je ook met een wallie card kunt betalen weet iemand of dit kan? en hoe dit werkt?
Wanneer je karakter omkomt, verlaat het spel, zoek deze bestanden, en copiëer ze terug naar de Ragnarok bestand.
Aan de hand van dialogen maakt ze zeer concreet duidelijk hoe je iemand kunt troosten (helpend, meevoelend of luisterend) en wat je moet doen om je te laten troosten. Ook laat ze zien hoe mensen zich kunnen laten troosten door 'personen' die niet in levende lijve aanwezig zijn (onzichtbare, heilige, innerlijke of goddelijke troosters).
De proloog tot Ragnarok was de dood van Odins zoon Balder, die de goden deed beseffen dat Loki was uitgegroeid tot een duivelse macht. Odin kon de catastrofe niet voorkomen. Zijn enige troost lag in de wetenschap dat Balder vereerd zou worden in een nieuw land dat zou oprijzen uit de zee.

37.
Leven doe je niet in je eentje, maar met elkaar!
Het zevende eentje
Het spel wordt gespeeld met 3 dobbelstenen. Zoals de naam al doet vermoeden gaat het om de enen in het spel. Het is heel simpel: iemand begint te gooien en als er een 1 bijzit moet ie doorgooien. Als er geen 1 tussen zit dan gaat de volgende (het aantal gegooide enen blijft). Ga door tot het zevende eentje is gegooid. Deze persoon beslist welk drankje er gedronken wordt. Dan doorgooien tot het 14e eentje wordt gegooid. Deze moet het drankje bestellen/ betalen. Degene die het 21e eentje gooit is de (on)gelukkige die moet drinken. Het leuke is dat degene die beslist wat er gedronken wordt nog niet weet wie zal drinken. Het kan dus ook zo zijn dat je de smerigste drankjes zelf moet drinken...
Eentje om het af te leren: waarom ik op de lijst Maria sta
Het is een meertalig, multicultureel allegaartje geworden van geëngageerde vakbondsmensen, mensen uit de openbare sector, artiesten en activisten. Wel, daar wilde ik niet in ontbreken en ik ben dan ook erg geflatteerd dat ik gevraagd werd.

38.
De raadsleden stemden eensgezind in met enkele beperkte grondverwervingen om een nieuw wandelpad te creëren tussen de Makkegemstraat en het Heilig Geestgoed. Dit biedt een alternatief voor de vroegere wandelverbinding over privégrond die al een tijd niet meer kon gebruikt worden.
Zondag 25 mei organiseert de dienst cultuur het laatste aperitiefconcert van dit seizoen. De vier strijkers en de fluitist van Arco Baleno brengen u die dag de charmante fluitkwartetten van Mozart. Kom mee genieten van dit lichte, zomerse programma in de stemmige Sint-Elooiskapel, met de Scheldevallei als achtergrond. En dit op de Dag van het Park.
Scouting Fridtjof Nansen is een enthousiaste, gezonde groep met ca. 100 jeugdleden en ca. 25 leiders. Onze groep is opgebouwd uit de diverse speltakken (=leeftijdscatagorien). Lopend van 6 t/m 99+ jaar. Klik op de speltak waar je naar toe wilt. Wilt u naar onze "Moving gif- gallery"? Dan moet u hier klikken.
Ordonnantie inzake het turven (Oirschot 1629)
Alsoo men verstaet ende bevonden heeft dat veele ende verscheyde naegebueren in prejudicie van de acte een sondach lestleden gepubliceert onbehoorlycken ende tegens de oude policye hebben getorfft ende de gecommiteerde ende gesworen visitatie opt voors turffven gedaen hebbende bedrogen ende ontloopen soo hebben myn heeren den schouten, scepenen ende gesworen der vryheyt Oirschot geordineert dat een yegelyck huysheer of huysvrouwe van elck gesinne binnen deser vryheyt onder eedt sal moeten coomen verclaeren wat waer hoe veell hoe lange en met hoe veele getauwen sy getorfft hebben om te weten wye men over henne mesuren sal moeten ende behooren te becalengieren ende straffen op ten peene dat de geene nyet comende ende doende den eedt ten daege hyer nae gespecificeert sal verbeuren eenentwintich st d een derdendeel ten behoeve van den officier het tweede ten behoeve van den onderrentmr ende het derde tot behoeff van de geswoirens ende worden daer omme den voors eedt te doen gedaecht dye van de geene over geens syde van de lopende straete tegens een vrydach toecoemnde goets tyts s morgens ten seven uuren opte raethuys alhyer ende dye van over dese syde van de lopende straete tegens saterdach smorgen op d'uer ende plaetse voors

Of zijn wij met onze mond zo moedig als de twaalf op het avondmaal ?
 Al moet ik voor U sterven, U verlaat ik nooit !

Als u vanmorgen bent wakker geworden met meer gezondheid dan ziekte,
 dan hebt u meer geluk dan het miljoen mensen dat volgende week niet meer zal halen.

Als u eten in de koelkast hebt,
 kleren om te dragen,
 een dak boven het hoofd en een plek om te slapen,
 dan bent u rijker dan 75% van de inwoners van deze wereld.

39.
Diarree is de frequente passage van slappe of waterige stoelgang. Wil de hond niet drinken, giet dan met een theelepeltje voorzichtig wat gekookt water met druivensuiker of honing naar binnen. Geef de eerste dagen daarna geroosterd wittebrood, beschuit, wat droge hondebrokjes (geen diner), gekookt vlees en gekookte witte rijst, gekookte kip en vis.

40.
"En als Hij afliet van spreken, zeide Hij tot Simon: Steek af naar de diepte, en werp uw netten uit om te vangen." Luk. 5:4
"En Hij zeide tot hen: Werpt het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden. Zij wierpen het dan, en konden hetzelve niet meer trekken vanwege de menigte der vissen." Joh. 21:6.
De visvangst werd lange tijd als een mannenwereld bestempeld. Dit kan worden verklaard doordat de nadruk enkel op de zeevisvangst lag en daarin zijn de vrouwen inderdaad niet sterk vertegenwoordigd. Zo werd echter voorbijgegaan aan het bestaan van de strandvisserij waar vrouwen soms de overhand hebben, zoals in Galicië. In die Spaanse streek bestaat er een reële werkverdeling tussen de vrouwen die schelpdieren verzamelen op het getijgebied en de mannen die aan boord van schepen op diverse soorten vissen.

41.
Die bedrieglijke eenvoud misleidde ook ditmaal weer de Oscarkiezers. Ze willen betekenisvol acteren zien. Kennelijk wordt nooit teruggedacht aan een uitspraak van een befaamde acteur, die op zijn sterfbed werd gevraagd of doodgaan hem zwaar viel. "Sterven is minder moeilijk dan komedie-spelen", luidde het veelzeggende antwoord.
Moenie uitstel nie, dit mag dalk vir ewig te laat wees!

42.
Izabelkleurig breeksteeltje
Historie Studebaker M29 Weasel
Het voertuig is ontworpen voor Arctische toepassingen en commando aanvallen.
Het is echter veel breder ingezet, zoals bij de invasie in Normandië en Walcheren.
De Weasel was het standaard legervoertuig van de 1st Special Service Force, bestaande uit Amerikaanse en Canadase commando's: 'the North Americans' of 'Black devils'.
Het voertuig kan overal komen en blijft zelfs drijven. Er zijn ongeveer 15.000 van geproduceerd.
"En alweer .. Wicked Weasel"
Ik heb het even in de gaten gehouden, en ze staan er nog maar net op, de foto's van de ronde van April (Overigens lijkt het niveau wat af te nemen, of ligt dat aan mij?)
The weasel is living on the lofts now In opdracht van het Spectra-ensemble en gecreëerd op 24 oktober 2001 Compositie voor fluit met digitale processing en tape. Het is geïnspireerd door onze hedendaagse kosmopolitische, informatieve en communicatieve leefomgeving. Met zijn specifieke geluiden, beelden en inhoud, worden onze perceptie en appreciatie soms op de proef gesteld en soms gecharmeerd.
Bij het kruispunt Skaidi tanken we de auto vol en rijden in één ruk door naar Alta. Hier breekt warempel de zon weer een beetje door zodat we onderweg toch kunnen picknicken.

43.
BRUSSEL - Stuur jij e-mails of schrijf je nog brieven? Of fax je liever? Of doe je het kort en snel via SMS? En wie kent nog een telegram? :-x

Mensen sturen elkaar al een eeuwigheid berichten toe. Hier en elders. Via de tamtam in het oerwoud bijvoorbeeld. Of via rooksignalen. Later konden ze elkaar brieven schrijven. Toen de post werd uitgevonden. Dagenlang duurde het vooraleer het bericht ter plaatse kwam. En dat was soms vervelend. Vooral als het dringend was. Daarom werden er snellere 'brieven' uitgevonden. De telegram bijvoorbeeld. Je kon aan een telegrafist een kort bericht dicteren. Die tikte het met speciale codes via een speciaal apparaatje in en via een soort telefoonlijnen kon het naar overal ter wereld worden gestuurd. Daar werd het bericht ontvangen, opgeschreven en door iemand aan de geadresseerde persoonlijk bezorgd. Dat ging veel sneller dan een gewone brief. En je kon met een telegram iemand op de onmogelijkste plaatsen bereiken. Met een brief kon dat niet. En met de telefoon ook niet. Want de gsm, die bestond nog niet. Veel mensen gebruikten de telegram om iemand te feliciteren. Voor een huwelijk bijvoorbeeld. Dan kwam een bode het telegram persoonlijk op het huwelijksfeest afgeven.

Modern
Maar ook die telegram raakte verouderd. Door de snellere werking van de post. En door allerlei nieuwe ideeën. Zoals Taxipost. Ook dat gaat heel snel. En natuurlijk ook door de komst van de fax, e-mail en de gsm met SMS-berichten. Maar toch verdween de telegram niet. Integendeel. Bij Belgacom zijn ze ervan overtuigd dat weer meer mensen een telegram willen versturen. Omdat het veel persoonlijker is dan een e-mail. Of een fax. En zo'n telegram kan heel mooi zijn. Versierd met tekeningen. En hij wordt je ook persoonlijk overhandigd. Dat is romantischer, vinden velen.
Balkenende feliciteert Bush in telegram
Premier Balkenende heeft namens het kabinet een telegram naar president Bush gestuurd om hem te feliciteren met de arrestatie van Saddam Hoessein. ©RTLNieuws.nl

44.
In een primitief filosofisch denken maakte ik voor mezelf uit, dat wanneer deze mensen in de schepping thuishoorden, God er wel een bedoeling mee gehad zou hebben en zo heb ik nooit, iets anders kunnen voelen voor dergelijke stakkers dan een diep medelijden, iets dat zij aanvoelden en door mijn natuurlijke vriendelijkheid, die zij ook van mij ondergingen, behandelden zij hun meester met grote liefderijke zorg, wetende dat ik nooit de lange zweep, zou gebruiken die mij mede met hen toegewezen was.
Friedman meent dat veronderstellingen niet al te letterlijk moeten worden genomen. Neem bijvoorbeeld de verondersteling dat ondernemers hun hoeveelheid productie afstemmen op het punt waarop marginale opbrengsten (mo) gelijk zijn aan marginale kosten (mk). Ogenschijnlijk houdt dit in dat ervan uitgegaan wordt dat ondernemers eerst de mo- en mk-curves vaststellen om vervolgens te bepalen waar deze elkaar snijden. Maar Friedman betoogt dat dit met een korreltje zout moet worden genomen. Er wordt slechts van uitgegaan dat ondernemers zich gedragen alsof ("as if") ze de berekeningen met de marginale grootheden mo en mk uitvoeren. Het maakt niet uit of ondernemers deze berekeningen daadwerkelijk maken. Misschien baseren ondernemers zich in dit soort beslissingen op hun ervaring of op bepaalde vuistregels ("rules of thumb"). Zo lang ze zich maar gedragen zoals ondernemers zich zouden gedragen als ze echt de marginalistische berekeningen zouden uitvoeren, kan de veronderstelling zonder problemen worden gehanteerd.
Zijn de woorden als, indien en wanneer synoniemen van elkaar, of is er een betekenisverschil?
In sommige gevallen zijn deze woorden uitwisselbaar, in andere niet. Daartoe moeten we onderscheid maken tussen voegwoorden van tijd en voegwoorden van voorwaarde of veronderstelling. Als en het iets formelere wanneer zijn als voegwoord van tijd synoniem:
Aan de veronderstelling dat bijna-doodervaringen wijzen op een voortbestaan na de dood wordt afbreuk gedaan door het feit dat ze ook kunnen optreden wanneer mensen ten onrechte menen dat ze in levensgevaar verkeren. Bovendien kunnen de afzonderlijke elementen van een bijna-doodervaring zich onder allerlei omstandigheden voordoen. Daar staat echter weer tegenover dat de ervaringen zo sterk op elkaar lijken, dat het niet louter om willekeurige hallucinaties of wensdromen kan gaan. Daar komt bij dat de levensvisie van de betrokkenen vaak diepgaand wordt beïnvloed door hun bijna-doodervaring, waaraan ze bijzonder veel realiteitswaarde toekennen.
Hemel en hel
De Amerikaanse kinderarts Melvin Morse beschreef hoe hij in bijna-doodervaringen geïnteresseerd raakte door de ervaringen van de negenjarige Katie, die bijna in een zwembad was verdronken. Zij vertelde dat de engel Elizabeth haar door een tunnel naar de hemel had gebracht. Daar speelde zij met Mark en Andy, twee kinderen die nog geboren moesten worden, en had een ontmoeting met Jezus en de hemelse Vader, die haar weer naar huis zonden. 'U zult het zelf zien, de hemel is heel leuk!' zei Katie tegen Morse, die bekende dat zijn leven na dit verhaal 'niet meer hetzelfde is geweest.'
Uit angst voor verwoesting van het graf werden in 1087 de beenderen van de heilige Nicolaas, zoals hij inmiddels genoemd werd, naar het Italiaanse Bari overgebracht. Dit gebied maakte lange tijd deel uit van het grote Spaanse Rijk. Zo ontstond waarschijnlijk de veronderstelling dat Sinterklaas uit Spanje komt.

45.
Nu alleen nog even kiezen of ik naar de shag-adelic dance experience ga als a) Mod b) Hippie c) Beatnik ("Ask me why I mourn"), de film geeft inspiratie genoeg!
Grondlegger van de dieptepsychologie is de Weense arts en psychiater Sigmund Freud (1856-1939). Het uitgangspunt van de dieptepsychologie is dat de menselijke geest te vergelijken is met een ijsberg: 1/10 deel ligt boven water (is bewust), en 9/10 deel ligt onder water, is onbewust. Freud en zijn navolgers stellen dat het overgrote deel van wat zich in de mens afspeelt onbewust is. We zijn ons er niet van bewust wat de eigenlijke drijfveren zijn van ons gedrag, waarom we ons gedragen zoals we ons gedragen. Bij de meeste mensen lijkt dat niet tot onoverkomelijke problemen te leiden. Er zijn echter mensen die 'geestesziek' zijn. Zij kunnen geholpen worden door zich te uiten, liggend op de divan, terwijl de arts/therapeut bij het hoofd zit en allerlei suggesties geeft. De therapeut wil hiermee het uiten van de emoties stimuleren, zodat de onbewuste inhouden naar buiten komen en inzicht ontstaat in onze onbewuste drijfveren.
Dit model gaat op bij bepaalde vormen van acute pijn maar is duidelijk te simplistisch voor chronische pijn.
Waarschuwing: als men persoonlijkheidstypes indeelt naar groeifasen, moet men enkele simplistische denkfouten vermijden, en zich voor ogen houden dat:
- een persoon niet over de gehele lijn in één fase evolueert, maar per toepassingsgebied (bv. werk, relatie) in een andere fase kan verkeren.
- de fasen blijken te kunnen evolueren, d.w.z. verder te gaan of terug te lopen. Bij stress bijvoorbeeld schakelt de persoonlijkhied over naar primitievere functioneringswijzen. Dus de stemmingstoestand bepaalt in belangrijke mate hoe een persoon op een bepaald ogenblik functioneert.
Op het eerste gezicht zou men, als naïeve rationalist, kunnen zeggen dat wat zich nog niet heeft voorgedaan per definitie niet tot het domein van de ervaring behoort, maar tot het domein van de toekomstige mogelijkheden. Ervaring lijkt immers enkel op het verleden te slaan. Nochtans is deze kritiek simplistisch, want van iemand met weinig ervaring, die nog niet lang genoeg in de praktijk staat en nog vele zaken niet heeft meegemaakt, zeggen wij toch dat hij nog te weinig ervaring heeft. Er moet bij hem iets van wat vandaag nog tot de toekomst behoort duidelijk tot het verleden gaan behoren.
In dit nooit tot rust komende steeds bewegende en veranderlijke geheel is het wel erg moeilijk om van een simplistische dwangmatigheid te spreken, die dikwijls met het gebruik van het woord ‘determinisme’ verbonden is. Dit wil anderzijds ook niet zeggen dat zich in het gedrag van individuen en groepen meer dan eens dergelijke simplistische determinanten manifesteren met een ahurissante voorspelbaarheid.
Nu is het niet moeilijk om officier te zijn; je moet het vakwerk kennen van het onderdeel waar je bij werkt en verder over mens en maatschappij uiterst simplistisch en rechtlijnig denken.

46.
De mooiste lift in Canada kwam van ene Bill, ruim 1500 km. In de 70 en ex majoor uit het Canadese leger. Zijn ochtendritueel was steevast dezelfde: een halve fles whisky... op gladde wegen! Na een pakje of twee sigaretten, twee flessen rose de man, een halve fles whisky, zeker een gram poeders en drie pillen en enkele bieren om de bende weg te spoelen. Giet halve fles SCHOTSE whisky rechtstreeks in dikke lever. Daar is natuurlijk wat voor te vinden, ware het niet dat Ictus theater verwart met plat entertainment en de hele show ophangt aan enkele kleffe dronkaardsacts -show me the way to the next whisky bar, weet je wel. Maria Husmann laveert tipsy over het podium en Kris Dane staat in voor de (zuinige) distributie van een halve fles whisky aan de orkestleden en de toeschouwers op de eerste rij. Het hoogtepunt van het programma kwam in een item over rebirthing, een techniek in de huiskamer gebracht door Alberto Paganini (wiens naam klinkt als boerenbedrog verkocht in pakjes van tweehonderdvijftig gram). Diens slachtoffer was de beminnelijke Sergio van het superbandje 'Touch of Joy'. Jawel, die man die om god weet welke reden om de haverklap onze nationale of commerciële zender mag verzieken met zijn zielig gepiep. Nu, de truc van Alberto was niet eens zo moeilijk, want om Sergio terug te laten gaan naar zijn geboorte, moet je gewoon maar even het hoekje om (hopelijk binnenkort figuurlijk), want de brave man is eigenlijk nog maar vers van de moedertiet gerukt en is voorzien van het brein van een geconstipeerde zuigeling.
Het is en blijft een chaos in mijn hoofd, wat ik ook probeer of doe! Het enige wat voor mij blijkt te werken is een halve fles whisky, want dan denk ik niet meer zo veel. Maar om het nu elke avond bij voorbaat op een zuipen te zetten, gaat mij (en haar) ook te ver. Bovendien ben ik dan de volgende dag helemaal niets meer waard.
Wat ik zou willen is in contact komen met een aantal mensen die in staat en bereid zijn tot openhartige introspectie teneinde een aantal van bovenstaande vragen op te lossen, al is het maar voorlopig. ik ben niet op zoek naar mensen die theorieen hebben, maar ik wil schrijven met mensen op basis van individuele ervaringen met adhd, ritalin en persoonlijke doelstellingen m.b.t. breingebruik.
Het menselijk brein kan blijkbaar moeilijk buiten de waarvandaan- en waartoevraag. De meesten van de aanwezigen hier hebben misschien door mentale mechanismen, door conditionering geleerd om die vraag niet meer te stellen, maar onderhuids blijft die vraag bij miljarden mensen altijd aanwezig: omdat het brein nu eenmaal geen premisse heeft om een beginloos begin en eindloos einde te denken en om een zinloze keten van antecedenten en gevolgen te accepteren. Men wil alsmaar vanuit dat actormodel van de primitieve mens in de kosmos intenties hebben en een plan naar een einddoel toe.
Verwant daarmee is een tweede factor. De factor van de willekeur van ziekte, gebrek, tegenslag, leed, mislukking, de ervaring van het feit dat alles wat je ook onderneemt, in samenhang met de eindigheid en gebrekkigheid, uiteindelijk schipbreuk leidt. De willekeur die daar in zit, stuit mensen tegen de borst. Opnieuw speelt het menselijk brein daar een rol. Men kan maar moeilijk nalaten de vraag te stellen naar de rechtvaardigheid van de kosmos. Dat is een metafysische vraag waarop geen antwoord is en die dus rationeel onzinnig is. Rechtvaardigheid slaat op het menselijk handelen en niet op de kosmos. Maar men kan niet verhinderen dat mensen de vraag stellen: Waarom moet mijn kind kanker krijgen en dat van mijn buren niet? Waarom moet ik tegenslag ervaren en de ander niet? Met andere woorden, de kosmische universele willekeur van menselijke frustraties, daar botst het bewustzijn zo op, dat voorstellingen ontstaan over tegenslag, leed of ziekte, als straf of wraak of boete of beproeving opgelegd door superactoren; ofwel bij geluk of meevallers, de idee van gunst of beloning of genade van de goden. Daar zit dus weer dat paradigma in van goede en kwade bedoelingen van de goden.

47.
Als verstandige rijkaard zou ik zeggen 'Men moet toch juist zijn portier in ere houden?'... ...waarmee dan wordt bedoeld dat het avontuur van ons jagen op de steppe van de geest uit meer zou moeten bestaan dan exploraties inzake de correcte manchetknoop of de juiste sokophouder.
Theo van Gogh (1957-2004) HEEFT EEN GOEDE BUI Propria Cures week 11 1999.

Het haardgerei bestond steevast uit een hangel (ketelhaak), een brandel (vuurijzer), een rooster, een tang, een blaaspijp en een vuurschop, dikwijls ook een hangenijzer. Ik ging achter het tweede tafeltje staan. Het werd beheerd door een meneer Brandel.
Hij begon stipt zijn instructies op te volgen. Hij noteerde de personalia op de deportatielijst en begon daarop te vertellen hoe de mensen zich hadden te gedragen. Het waren een mij onbekende vrouw met een dochter van ca. 16 jaar. Brandel vergat zelfs niet te vertellen dat zij vanuit Silezië konden corresponderen, via de Joodse Raad, met hun familie die hier nog bleef. De dame knikte beleefd en vroeg alleen: 'Maar ik kan mijn huis toch niet zo maar achterlaten. Wie zorgt voor de opslag van de meubels? En de fotoalbums, en de boeken. Hoe moet dat?' 'Dame, dat maken wij in orde. Er wordt nauwkeurig inventaris opgemaakt en één onzer afdelingen zorgt voor de richtige afwikkeling.'

Die nacht heb ik niet geslapen. Ik hoorde de eerste vogels tjilpen, ik deed de overgordijnen weg en zag dat het buiten al licht werd. En ik werkte door en peinsde door. Ik luisterde naar het geronk der vliegtuigen. Misschien toch nu de invasie? Het weer was er goed voor. Nu vooral dus volhouden, nu niet capituleren. Ik voelde me niet eens moe.
Overal heerst een onfatsoenlijke haast, net alsof er iets verzuimd zou zijn indien een jongeman op zijn drieëntwintigste jaar nog niet 'klaar' is, nog geen antwoord weet op de vraag 'welk beroep?'. Een hogere soort mens, met permissie, houdt niet van beroepen, omdat hij zich juist geroepen voelt... Zij heeft tijd, zij neemt tijd voor zichzelf, zij denkt er helemaal niet aan 'klaar' te komen - als je dertig bent, ben je in de zin van een hoge cultuur een beginneling, een kind... Nietzsche heeft ongetwijfeld gelijk. Wie van het universitaire onderwijs een op het bedrijfsleven afgestemde onderwijsfabriek wil maken, die vernietigt de ernstige, intelligente mens die domweg tijd nodig heeft om zich te ontwikkelen. (Astrologen plaatsen dit type mens onder het teken Steenbok, en zij wijzen er op dat een Steenbok pas na zijn veertigste jaar geestelijk rijp begint te worden...)
Als Quinten vier jaar oud is en naar de kleuterschool gaat, merkt hij voor het eerst dat andere kinderen een moeder hebben en hij niet. Sophia vertelt hem dan dat zijn moeder in een heel groot huis ligt te slapen en nooit meer wakker wordt, net als Doornroosje.

Counsellen of coachen is leren omgaan met veranderingen. Veranderingen bewerkstelligen en zorgen dat iemand in een gunstigere situatie komt.

Raadpleeg www.google.com voor nog meer Nooit Meer Slapen.

 
  E-mail: Hans Posthumus  

Privacybeleid Donatie