Posthumus Stamboom

Vervolg 'De stamboom van Gerrit Hielkes'. Generatie 4

Inhoud pagina generatie 4
- Hylke Posthumus en Tietske Durks Mous
- Hylke Posthumus en Jetske Jans Krul
- Yep Posthumus en Sijtske Zandstra
- Gerrit Gerrits Posthumus en Grietje Andries de Boer
- Dwarsnoord, Workum

Inhoud site
- Homepage
- Webmap
- Index trefwoorden
- Zoeken op deze website

De herkomst van de naam Posthumus

Stamboom
De stamboom van Gerrit Hielkesz.

Vervolg
Generatie 3 4 5 6
Thonies
Het geslacht Stol
Tuijthoff

Bidprentjes
Fotoalbum

Genealogie
Posthumus en genealogie, met verwijzingen naar andere websites

Rubriek
Een leuke pagina met interessante berichten en verwijzingen naar andere websites

Bronnen
Overzicht bronnen

 
Generatie 4
Kinderen van Hylke Posthumus en Tietske Durks Mous.
Antje Posthumus
Geboren 27 februari 1826 te Workum
Overleden 24 september 1826 te Workum
 
Antje Posthumus
Geboren 3 februari 1827 te Workum
Overleden 28 augustus 1903 te Bolsward
Bidprentje Antje Hielkes Posthumus
Gehuwd 15 mei 1859 te Bolsward met:
Johannes Hyltjes Hollander

Zie verder de Parenteel van Pieter Jans Hollander
Jantje Posthumus
Geboren 24 april 1828 te Gaasterland
 
Gerrit Posthumus
Geboren 14 mei 1830 te Workum
Overleden 17 mei 1832 te Workum
 
Durkje Posthumus
Geboren 18 augustus 1830 te Workum
Gehuwd 21 oktober 1860 te Bolsward met: Jan Hieltjes Hollander
Zie verder de Parenteel van Pieter Jans Hollander en de prachtige foto van hun kinderen: Photo21
Op deze plaats wil ik even stil staan bij het betreurenswaardige misverstand de eeuwenoude naam Posthumus als Posthumes te schrijven. Naar de reden kan ik slechts gissen, maar komt waarschijnlijk neer op een 'gehoorstoornis' - 'luie ambtenaar' - 'pennelikker' - 'zetduiveltje' - 'maandagochtend' -'vrijdagmiddag' en/of 'schaap van een webmaster = copy/paste = de wet van Murphy'.
Op maandag 18-04-2005 tel ik bij Tresoar.nl 8 vermeldingen, bij het Meertensinstituut gelukkig niet een. Google.nl, pagina's in het Nederlands: 164, omdat het meervoud van het Franse woord posthume = posthumes!
Jantje Hielkes Posthumus
Geboren 21 april 1836 te Workum
Overleden 13 december 1853 te Workum
 
Gerrit Posthumus
Geboren 10 december 1838 te Workum
Overleden 9 maart 1839 te Workum
 

Kind van Hylke Posthumus en Jetske Jans Krul.
Gerrit Posthumus
Geboren 25 oktober 1845 te Workum
Overleden 17 februari 1917 te Amsterdam
Beroep: schoenmaker
Gehuwd 24 mei 1874 te Workum met:
Maria Bruinsma
Geboren 1 september 1850 te Scharnegoutum
Overleden 22 november 1893 te Amsterdam
Kinderen uit hun huwelijk:
Hielke, Wopke, Jetze, Theodorus, Alphonsus Gerardus en Gerardus Hendricus (generatie 5)

Kinderen van Yep Posthumus en Sijtske Zandstra:
Gerrit Yebs Posthumus, overleden 12 november 1840, oud 9 maanden  
Levenloos kind, geboren 1 november 1841  
Gerrit Posthumus [8]
Geboren 12-06-1843 te Workum
Overleden 29-08-1916 te Den Haag
Begraven op de begraafplaats St. Petrus Banden te Den Haag
Beroep: zeilmaker

Bidprentje Gerrit Posthumus
Gehuwd 11 juni 1871 te Workum met:
Jitske Kok [9]
Geboren 31-05-1847 te Woudsend
Overleden 19-02-1917 te Den Haag
Begraven op de begraafplaats St. Petrus Banden te Den Haag

Gerrit en Jitske
Fotograaf: C.J.L. Vermeulen, Toussaintkade 11, Den Haag.
22 mei 1913 vertrekken ze naar Delft.
Hun kinderen zijn:

Gerrit Posthumus en Jitske Kok krijgen 6 kinderen:
Sietske, Angenietje, Tjitske, Johannes, Jantje en Johannes (generatie 5)
Yep Posthumus en Sijtske Zandstra krijgen nog een tweeling.
Anne Posthumus
Geboren 5 april 1846 te Workum
Overleden 10 april 1846 te Workum
 
Tjitske Posthumus
Geboren 5 april 1846 te Workum
Overleden 20 augustus 1846 te Workum
 

Kinderen van Gerrit Gerrits Posthumus en Grietje Andries de Boer:
Jantje Posthumus
Geboren 1 april 1854 te Workum Overleden 31 mei 1934, oud 80 jaar, ongehuwd.
 
Jerkje Posthumus
Geboren 6 maart 1856 te Workum
Overleden 21 mei 1927 te Workum
Bidprentje Jerkje Posthumus
Gehuwd 7 november 1891 te Workum met:
Hendrikus van der Meulen
Geboren 24 september 1851 te Workum

Zie verder bij Meindert's Family Trees
Hun kinderen zijn:
Aleida Johanna van der Meulen, geboren 2 maart 1893
Gerardus Aloysius van der Meulen, geboren 21 juni 1894
Petrus van der Meulen, geboren 20 augustus 1895
Jacobus van der Meulen, geboren 4 mei 1897
Gerrit Gerrits Posthumus
Geboren 9 juli 1859 te Workum
Overleden 23 mei 1936 te Workum, oud 76 jaar, ongehuwd.
Beroep: zeilmaker.
Bidprentje Gerrit Gerrits Posthumus

Hij heeft een zeilmakerij en taanderij aan de Dwarsnoord 42 in Workum. Zie de advertentie hiernaast. 1 )
In vermoedelijk Workumer Krant, rond 1970, onder de kop 'Verdwenen winkeltjes in Workum' schreef F. M. van der Zee uit Sneek o.a.
'Kent u ze nog al die winkeltjes? Vaak huis aan huis, die dunkt me niet veel anders opleverden, dan dat de winkelier de artikelen die ze zelf gebruikten, voor inkoopprijs hadden. Zal ik u eens een rij opnoemen?
De ,Worckumer peerdestal' snoepwinkel van Lammert Zalmstra. Om de hoek van ,De Zwaan' T. Banning; daarnaast bakker Droge, een gulle vriendelijke man die ons de pepernoten in onze wantjes telde. De bakkerij bestaat nog.'

En 'Kruidenierswinkels: dames Pijlgroms; Steffen en Sytske van der Pol; Bernardus Voets; Teake Deinum, die ook nog een veevoederhandel had.'
Steffen en Sytske van der Pol zijn: Sietske Posthumus, geboren 02-04-1872 te Workum en 6 augustus 1904 te Workum gehuwd met Steffen van der Pal, zie Sietske.
Verderop in het stuk schrijft van der Zee: 'Nemen we nu de kleine kant van Algraburren, daar was de grossierderij van Hero Visser, met als werknemer de ijverige Frank Tiesma. Dan de touwhandel annex zeilmakerij van Posthumus, waar het altijd zo heerlijk rook naar de taanderij en men touw, vishaken, hengels, snoeren en ook produkten uit de tuin o.a. soepgroente verkocht.'
Andries Vogelzang
2 ) weet zich [maart 2005] 'uit mijn jeugd (ik ben geboren in 1927)' te herinneren:
'... dat zij aan de zuidzijde dus (de lytse kant) woonden. Zij hadden in hun woonhuis 'n klein winkeltje ingericht waar het altijd heerlijk rook naar taan, pek en touwwerk. Als kleine jongen kochten we daar in het voorjaar 'n bamboehengel, want die hadden ze in voorraad van klein tot groot. Ook snoeren en dobbers en niet te vergeten vishaakjes in allerlei maten waren er verkrijgbaar.
Hun hoofdvak was eigenlijk de zeilmakerij en ook de zeiltanerij. Ik herinner me nog het aan het water gelegen grasveldje waarop de grote taanketels waren gebouwd. Er stond vlakbij ook 'n vaste hoge mast met allerlei katrollen. Hieraan werden de pas getaande nieuwe of gebruikte zeilen omhoog gehezen om af te koelen en te drogen.
Wat betreft de genoemde Gerrit Posthumus, weet ik me nog te herinneren, dat hij gemeenteraadslid was voor de RK Staatspartij (de latere KVP). Later was hij ook wethouder en zelfs bij afwezigheid van de burgemeester locoburgemeester. Hij was 'n lange reeks van jaren lid van het RK Kerkbestuur.
Hij was ook mede oprichter van onze RK begrafenisvereniging Fonds Naastenliefde, die thans meen ik haar 100 jarig bestaan heeft gevierd. Hij was meer dan 40 jaar de accurate penningmeester van deze vereniging.
Hij bezat meerdere woningen die aan de achterzijde van zijn woning waren gelegen. Deze werden aan de arbeidersklasse verhuurd. De hoofdwoning en de bijgebouwen, voor zover zij nog bestaan, zijn via ene ongehuwde dame ene Aaltje van der Meulen vererfd aan de familie Andries van der Meulen, die timmerman en aannemer was.'
Tot zover Andries Vogelzang.
Twee huidige bestuurders van de RK Begrafenisvereniging Naastenliefde in Workum wonen ook aan het Dwarsnoard.

Waarvan acte!

Als Andries het over 'zij' heeft bedoeld hij Gerrit en Jantje Posthumus, broer en zuster, die samen de zeilmakerij dreven. In twee notariŽle akten van 18 Augustus 1902 maken zij hun testament. Die van 'Gerrit Gerrits Posthumus, Lid van den Raad der gemeente Workum en zeilmaker, wonende te Workum' luidt: 'Ik benoem tot eenigen en algeheele erfgenaam van mijne nalatenschap, niets daarvan uitgezonderd en in vollen eigendom, mijn zuster Jantje Gerrits Posthumus, zonder beroep, wonende te Workum.' 'Gedaan en verleden ten kantore van mij notaris te Workum op heden den achttienden Augustus des jaars een duizend negen honderd twee, des namiddags omstreeks half negen uur, in tegenwoordigheid van Simon Suwijn, notarisklerk en Hidde Annes de Jong, kleermaker, beide wonende te Workum, als getuigen ten deze uitdrukkelijk geroepen, zijnde meerderjarige mannen en ingezetenen van dit koninkrijk, beide aan mij notaris bekend.' De notaris is Cornelis Tjebbes. Gerrit overleeft zijn zuster Jantje.
In 1903 koopt hij van Siene Jacobs Dijkstra, timmerman en metselaar, wonende te Workum, 'Eene Burgerhuizinge met erf te Workum, in wijk A, het huis plaatselijk geteekend nommer 4, bekend ten kadaster Gemeente Workum Sectie A nommer 2918 huis, erf, schuur, groot drie aren negentig centiaren.'
28 October 1915 is Gerrit weer bij notaris Cornelis Tjebbes voor de verkoop van 'Eene Wooning met steeg en erf aan het Dwarsnoord te Workum, bekend ten kadaster Gemeente Workum Sectie A nommer 2342 schuur en erf, groot een are vijfenvijftig centiaren.'
'Ö voor eene koopsom van zeshonderd gulden Ö'
'De hoed, noed en risico gaan op den kooper over dadelijk na de perfectie van deze acte.'
De comparanten zijn: 'Gerrit Gerrits Posthumus, Wethouder van de Gemeente Workum en zeilmaker, wonende te Workum Verkooper ter eene en Andreas van der Meulen, timmerknecht, wonende aldaar. Kooper ter andere zijde.' De getuigen zijn weer Simon Suwijn en Hidde Annes de Jong.
Dat Gerrit met zijn bezit tot de beter gesitueerden van Workum behoorde geloof ik niet. In 1880 wordt hij voor slechts f 7,50 aangeslagen met een 'Vermoedelijk inkomen na aftrek der korting' van f 150. 3 )

Andries Gerrits Posthumus
Geboren 11 januari 1862 te Workum
Overleden 29 september 1943 te Workum
Bidprentje Andries Gerrits Posthumus
Gehuwd 5 mei 1888 te Workum met:
Anna Helena Mulder
Overleden 19 april 1932 te Workum, oud 73 jaar
Kind: Gerard Posthumus
Geboren 8 september 1889 te Workum
Overleden 29 november 1889 te Workum, oud 2 maanden

Bekijk ook eens mijn Bidprentjes en Fotoalbum van / met familieleden.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de gemeente Workum, het Rijksarchief in Friesland, Treasor.nl, de heer G. Scarpa, Wim Hollander, stichting Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland +

Noten:

    1. Folkert Wesselius, die mij toestond de advertentie van zijn website te plukken, en
    2. Andries Vogelzang, die als hobby heeft het schrijven van de geschiedenis van alle huizen van het Dwarsnoord, Trekwei en de Buuren vanaf ongeveer 1900 tot nu.
    Het fragment van de akte is van een kopie uit het archief Hans Posthumus
    3. KOHIER VAN AANSLAG IN DEN HOOFDELIJKEN OMSLAG DER Gemeente WORKUM DIENST 1880
    Wijk A museum Warkums Erfskip.
 
    Heeft u ook interessante informatie over Posthumus of wilt u reageren op een van de onderwerpen stuur dan een e-mail naar:
Hans Posthumus.
 
     
advertenties


Google

Privacybeleid