[creation site internet] [logiciel creation site] [creation site web] [De website van peter Rigter en Manon Robert]
[De website van peter Rigter en Manon Robert]
[De website van peter Rigter en Manon Robert]
[De website van peter Rigter en Manon Robert]
[De website van peter Rigter en Manon Robert]
[De website van peter Rigter en Manon Robert]
[De website van peter Rigter en Manon Robert]
[De website van peter Rigter en Manon Robert]
[De website van peter Rigter en Manon Robert]
[]

MuziekpapierNotenbalk leegNotenbalk met G-sleutelNotenbalk met F-sleutelNotenbalk voor pianoNotenbalk voor orgelNotenbalk voor solozang

Downloads

Ken je de namen van de noten?


Herhaal de drie tests regelmatig en je leert ze vanzelf kennen.

De tweeklanken:

                                                            klein                 verminderd                  overmatig


Reine prime                  c - c                                          c - ces                          c - cis

Grote secunde             c - d                 c - des              c - deses                      c - dis

Grote terts                   c - e                 c - es                c - eses                        c - eis

Reine kwart                 c - f                                          c - fes                           c - fis

Reine kwint                  c - g                                         c - ges                          c - gis

Grote sext                    c - a                 c - as                c - ases                        c - ais

Grote septime              c - b                 c - bes              c - beses                      c - bis

Rein octaaf                   c - c'                 c - ces'             c - cis'De drieklanken:


Grote drieklank                                    c - e - g

Kleine drieklank                                   c - es - g

Overmatige drieklank                           c - e - gis

Verminderde drieklank                         c - es - ges

Dubbel verminderde drieklank             c - eses - ges

Hard verminderde drieklank                 c - e - ges


De vierklanken:


Groot septimeakkoord                         c - e - g - b

Dominant septimeakkoord                   c - e - g - bes

Klein septimeakkoord                          c - es - g - bes

Half verminderd septimeakkoord         c - es - ges - bes

Verminderd septimeakkord                  c - es - ges - beses

Hard verminderd septimeakkoord        c - e - ges - bes

Dubbel verminderd septimeakkoord    c - eses - ges - beses

Overmatig septimeakkoord                  c - e - gis - b

Overmatig dominant septimeakkoord  c - e - gis - bes

Klein - groot septimeakkoord               c - es - g - b

  

De grote terts toonladder (majeur)


c - d - e - f - g - a - b - c


De harmonische (theoretische) kleine terts toonladder (mineur)


c - d - es - f - g - as - b - c


De melodische kleine terts toonladder stijgend en dalend


c - d - es - f - g - a - b - c - bes - as - g - f - es - d - c


De molldur toonladder


c - d - e - f - g - as - b - c


De chromatische toonladder stijgend en dalend


c - cis - d - dis - e - f - fis - g - gis - a - ais - b - c


c - b - bes - a - as - g - ges - f - e - es - d - des - c


De hele toons toonladder (alleen grote secunden)


c - d - e - fis - gis - ais - c


De octotonische toonladder (afwisselend een grote en een kleine secunde)


c - d - es - f - fis - gis - a - b - c of


c - cis - dis - e - fis - g - a - bes - c


De zigeuner toonladder (vergelijk deze met de harmonische kleine terts toonladder)


c - d - es - fis - g - as - b - c


De pentatonische toonladder (5 toons)


Waneer er geen halve afstanden gebruikt worden zijn er 5 mogelijkeden op één grondtoon:


c - d - e - g - a - c


c - d - f - g - a - c


c - d - f - g - bes - c


c - es - f - g - bes - c


c - es - f - as - bes - c


De blues toonladder


c - es - f - fis - g - bes - c

  

A


abbandono                                          (con) over gave (met)

abbreviatura                                        verkorting

abbreviaturen                                      afkortingen in het notenschrift

accarezzevole                                      vleiend

accelerando                                         geleidelijk sneller wordend

accélérant, en                                      geleidelijk sneller wordend

acuto                                                   scherp

adagio                                                 langzaam, rustig

ad libitum                                             tempo en voordracht naar goeddunken van de                                                             uitvoerder (naar believen/in vrijheid)

affabile                                                 vriendelijk beminnelijk

affettuoso                                            gevoelig

afflizione (con)                                     neerslachtigheid (met)

affrettando                                          verhaastend

after-beat                                            het geven van accenten op relatief zwakke maatdelen

agile                                                     bewegelijk, licht

agitato                                                 onrustig, opgewonden

alla                                                       op de manier van

allegramente                                       vrolijk, levendig

allargando                                           verbreden in tempo en voordracht

allegretto                                             enigzins levendig, licht

allegrezza (con)                                   opgewektheid (met)

allegro                                                 vlug en levendig

amabile                                                teder, liefelijk

amarevole                                            smartelijk, bitter

amarezza (con)                                    bitterheid (met)

ancora                                                 nogmaals

andante                                               rustig gaand

andantino                                            1.iets sneller dan andante

                                                            2.soms iets langzamer dan andante (vóór ca. 1800)

angosciamente                                    angstig

animant, en                                         iets sneller wordend

animato                                               bezield, levendig

animé                                                   levendig

appassionato                                       hartstochtelijk

applicatura                                           vingerzetting

ardito                                                   fors

articolato                                             duidelijk uitgesproken

assai                                                    veel

attaca (subito)                                     direct verder gaan

attacca                                                 direct verder gaan

aubade                                                ochtend-muziek

augmented                                          overmatig

avec                                                     met


B


battuta                                                maatslag

beat                                                     maatslag, op de slag spelen

bravura (con)                                       glans, kracht (met glans)

brillante                                               schitterend

brio (con)                                             levendigheid (met)

bruscamente                                        onstuimig

burlesco                                               grappig, dwaas


C


calando                                                langzamer en zachter wordend

caldo                                                    warm

cantabile                                              zangerig

cantilene                                              zangerige melodie

capo (da)                                             vanaf het begin

capriccioso                                           grillig, luimig

carezzando                                          liefkozend

cédez                                                   wat terughouden in tempo

chiara                                                   helder, duidelijk

chiaramente                                         helder, duidelijk

clavis                                                    sleutel, toets

come prima                                          als eerst

come sopra                                          als boven

comodo                                                gemakkelijk, licht

con                                                       met

crescendo                                            geleidelijk sterker wordend


D


deciso                                                  beslist

decrescendo                                        zachter wordend

dehors, en                                           op de voorgrond tredend

delicatamente                                      fijn, smaakvol

determinato                                         vast besloten

diminished                                           verminderd

diminuant, en                                       afnemen in toonsterkte en tempo

diminuendo                                          afnemen in toonsterkte en tempo

discrezione (con)                                 bescheidenheid (met)

discreto                                                bescheiden

distinto                                                duidelijk

divisi                                                    verdeeld

divoto                                                  vroom

dolce                                                    zacht, liefelijk

dolcezza (con)                                     liefelijkheid (met)

dolente                                                smartelijk

doloroso                                              smartelijk

dolore (con)                                         smart (met)

dotted eighths (in jazz)                       de achtste noten ongelijk in waarde uitvoeren

doucement                                           zacht, liefelijk

doux                                                    zacht. liefelijk

due                                                      twee


E


eglogue                                               herderszang

eguale                                                 gelijkmatig

élargissant, en                                     breder en sterker wordend

elegante                                              sierlijk

elegie                                                   klacht, treurzang

elevato                                                verheven

energico                                               krachtig, energiek

entrata                                                inleiding

eroico                                                   heldhaftig

espirando                                            wegstervend

espressivo                                           vol uitdrukking

espressione (con)                                met uitdrukking

estinguendo                                        uitdovend

estinto                                                 uitgedoofd in klanksterkte en vertragend

even eighths (in jazz)                          de achtste noten in gelijke waarden uitvoeren


F


facile                                                    gemakkelijk

facilmente                                            gemakkelijk

fast                                                      snel

fastoso                                                pronkend

feroce                                                  wild, woest

festoso                                                feestelijk

fiero                                                     trots

fierezza, con                                        met fierheid

finire, per                                             om te eindigen

flatted fifth                                           verminderde kwint

flebile                                                   klagend

forte                                                     sterk

forte (mezzo)                                       half (matig) sterk)

fortissimo                                             zeer sterk

fortissisimo                                          uiterst sterk

forza                                                    kracht

freddo                                                  koel

fresco                                                   fris

frescamente                                         fris

fretta                                                   haast

funebre                                                treurend

fuoco, con                                            met vuur

fuocoso                                                vurig

furioso                                                 woedend, heftig


G


gaiement                                             vrolijk

gaio                                                     vrolijk

galante                                                sierlijk

generoso                                             edel

gentile                                                 liefelijk, vriendelijk

giocoso                                                lustig, vrolijk

giusto                                                  juist

G.P.                                                      algemene rust

                                                            (afkorting van Generale Pauze)

grandioso                                            groots, verheven

grandezza, con                                    met grootsheid

grave                                                   ernstig

grazia, con                                           met sierlijkheid

grazioso                                               sierlijk

gusto, con                                            met smaak


I


imitatione                                             nabootsing

impetuoso                                            onstuimig

incalzando                                           dringend, versnellend

increase                                               sterker worden

innocente                                             onschuldig, eenvoudig

inquieto                                               onrustig

interludium                                           tussenspel

intimo                                                   innig

intrada                                                 inleiding

irato                                                     toornig

irresoluto                                             aarzelend

istesso de-                                           of hetzelfde


L


lagrimoso                                             wenend

lamentoso                                            klagend

lamentabile                                          klagend

languente                                            smachtend

languido                                               smachtend

lantando                                              langzamer wordend

largando                                              breder worden in tempo

larghetto                                              enigzins breder en langzamer

largo                                                    breed, langzaam

legato                                                  gebonden

leggiero                                               licht, los

leggierezza, con                                  met lichtheid

lentando                                              langzamer wordend

lent                                                      langzaam

lentement                                            langzaam

lento                                                    langzaam, slepend

libitum, ad                                            met vrijheid

lugubre                                                treurig, somber

lusingando                                           vleiend

lirico                                                     lyrisch, gevoelvol


M


maestoso                                             statig, gedragen

malinconico                                          droefgeestig

mancando                                            tot vrijwel niets afnemend in snelheid en toonsterkte

mano destra                                        rechter hand

mano sinistra                                       linker hand

ma non tanto/troppo                           maar niet te veel

marcando                                             doen uitkomen

marcato                                               met nadruk

marcia, alla                                          in marstempo

martellato                                            gehamerd

marziale                                               krijgshaftig

melisma                                               melodisch groepje

meno                                                   minder

mesto                                                  somber, treurig

mezza                                                  half, gematigd

mezzo                                                  half, gematigd

misurato                                              streng in de maat

moderato                                             gematigd in tempo

moderé                                                gematigd in tempo

mouvement, au                                    a tempo

molto                                                   veel, zeer

morendo                                              wegstervend in toonsterkte

mormorando                                        murmelend

mosso                                                  levendig

mosso (piú)                                          sneller

mosso (meno)                                      langzamer

moto, con                                             met beweging

mute                                                    demper


N


niente                                                  niets

nobile                                                   edel

nobilita, con                                         met fierheid

non                                                      niet


O


opus(meervoud: opera)                       werk

optional                                               niet verplicht

ossia                                                    of

ostinato                                               hardnekkig, aanhoudend

ovvero                                                 of


P


passione (con)                                     met hartstocht

parlando                                              sprekend

parte (colla)                                         hoofdstem (met de)

passionato                                           hartstochtelijk

pastorale                                             herderszang

patetico                                               hartstochtelijk; droevig

peine, à                                               nauwelijks

perdendosi                                          zich verliezend

pesante                                               zwaar

peu                                                      beetje

pezzo                                                   stuk

piú                                                       meer

piú mosso                                            sneller

piacevole                                             liefelijk; rustig

piano                                                   zacht

piano (mezzo)                                      half (matig) zacht

pianissimo                                            zeer zacht

pianissisimo                                         uiterst zacht

placido                                                 liefelijk; rustig

piangevole                                           wenend

piangendo                                           wenend

piena                                                   vol

piú                                                       meer

plaisant                                                vrolijk

pochettino                                           een klein beetje

poco                                                     een beetje

poco a poco                                         langzamerhand

poi                                                       daarna; vervolgens

pomposo                                              prachtig; pronkend

portamento                                          gedragen

portato                                                gedragen

possibile                                              mogelijk

postludium                                           naspel

precipitando                                         plotseling sneller wordend

precisione (con)                                   juistheid (met)

pressez                                                stuwend, dwingend in tempo

prestissimo                                          uiterst snel

presto                                                  zeer snel

prima                                                   eerste

prima vista (a)                                     op het eerste gezicht

prima volta                                           eerste keer


Q

quieto                                                  rustig


R


raddoppiato                                         verdubbeld

rallantando                                          geleidelijk aan vertagend

rapido                                                  vlug

religioso                                               godsdienstig

repetizione                                          herhaling

replica                                                  herhaling

rigoroso                                               streng

rinforzando                                          een sterk crescendo op 1 toon of akkoord of

                                                            opéénvolging hiervan

risoluto                                                beslist

risvegliato                                            opgewekt

ritardando                                            geleidelijk langzamer worden

ritenuto                                                snel langzamer wordend

rubato (tempo)                                    vrije (letterlijk geroofde) tijdmaat

rustico                                                  landelijk


S


sans                                                     zonder

scherzando                                          schertsend; speels

scherzo                                                grap

scorrendo                                            vloeiend

scorrevole                                            vloeiend

secco                                                   droog

secuna volta                                        tweede keer

segno (al) (dal)                                    teken (tot aan) (van het)

segue                                                  direct doorgaan

seguente                                             volgend

semi                                                     half

semplice                                               eenvoudig

sempre                                                steeds

sentito                                                 gevoelig

senza                                                   zonder

senza rigore                                        niet te streng

serrant, en                                           versnellend in tempo

serioso                                                 ernstig

serrato                                                 gehaast

sforzando                                            een toon of akkoord sterk benadrukkend

sforzato                                               een toon of akkoord sterk benadrukkend

simile                                                   op dezelfde wijze

sin'al fin                                               tot het einde

si replica                                              men herhale

si volta                                                 men kere de bladzijde om

slancio (con)                                        met vuur

slentando                                            langzamer wordend

slow                                                     langzaam

slow off                                                langzamer worden

smorzando                                           wegstervend

soave                                                   zoet; liefelijk

sonore                                                 welluidend

sopra                                                   boven

sospiro                                                 zucht

sostenuto                                            gedragen; uitgehouden

sotto                                                    onder

sotto voce                                            met halve stem

spianato                                              eenvoudig; zonder hartstocht

spirito (con)                                         met geestdrift

spiritoso                                               met geestdrift

stentato                                               talmend; met moeite

stessa/stesso                                      de- of hetzelfde

stinguendo                                          wegstervend in toonsterkte

straight                                                de nootwaarden spelen zoals genoteerd

strascinando                                        slepend talmend

strepitoso                                            luidruchtig

stringendo                                           dringend; sneller wordend

subito                                                  plotseling

sul                                                        op de

svelto                                                   vrij; ongebonden

swing                                                   de noten spelen in ongelijke waarden


T


tacet                                                    zwijgt

tanto                                                    zo zeer

tardando                                              vertragend

tardo                                                    langzaam; traag; ernstig

tedesca (alla)                                       Duits (op de manier van een duitse dans)

tempestoso                                         stormend; onstuimig

tempo giusto                                       het juiste tempo = allegro

tenero                                                  zacht; teder

tenerezza (con)                                   tederheid (met)

tenuto                                                  uitgehouden

to increase                                           sterker worden

to slow off                                            langzamer worden

tosto                                                    snel; dadelijk

tranquillo                                             rustig

troppo                                                  te veel


U


uguale                                                 gelijkmatig, zonder verandering van toonsterkte

unisono                                                eenstemmig


V


veloce                                                  snel in tempo

vibrato                                                 bevend

vif                                                         levendig

vigoroso                                               krachtig

violente                                                heftig

vite                                                      snel

viva                                                      levendig; opgewekt

vivace                                                  levendig; opgewekt

vivo                                                      levendig; opgewekt

voce                                                     stem

volti subito                                           sla direct de bladzijde om (V.S.)


Z


zelo (con)                                             ijver (met)

zeloso                                                  ijverig
20 lessen van  01-09-2011  tot  01-09-2012 voor de lesfrequentie: ééns per twee weken.In het hier volgend rooster kunt u zien op welke "oneven" weken er lessen worden gegeven.september                   37         39


oktober                       41         43


november                    45         47


december                    49         51


januari                        03


februari                       05         07


maart                          11         13


april                             15         17


mei                              19         21


juni                              23         25


juli                               27         


augustus                     

  
20 lessen van  01-09-2011  tot  01-09-2012 voor de lesfrequentie: ééns per twee weken.In het hier volgend rooster kunt u zien op welke "even" weken er lessen worden gegeven.september                   36         38

oktober                       40         42

november                    44         46


december                    48         50


januari                        02         04


februari                       06         08


maart                          10         12


april                             14         16


mei                              20         


juni                              24         26


juli                               28


augustus                     

40 lessen van  01-09-2011   tot   01-09-2012

In het hier volgend rooster kunt u zien in welke weken er lessen worden gegeven.


In de met ROOD aangegeven weken worden er GEEN lessen gegeven.September                  36         37         38         39


Oktober                       40         41        42         43


November                   44         45        46         47


December                    48         49        50         51         52


Januari                        01        02         03         04


Februari                      05         06         07         08         09


Maart                           10         11         12         13


April                            14         15         16         17


Mei                               18        19         20         21


Juni                              22        23         24         25         26


Juli                               27         28         29


Augustus                     

VAKANTIEROOSTER 2011 – 2012                                      

Het week- en zaterdagrooster zijn gebaseerd op onderstaand vakantierooster zoals

gehanteerd op Almeerse basisscholen.Herfst                         22 okt 2011 t/m 30 okt 2011                   Week 43Kerst                     24 dec 2011 t/m 8 jan 2012                     Week 52 + 01Voorjaar                24 feb 2012 t/m 4 mrt 2012                     Week 9Mei                              28 apr 2012 t/m 06 mei 2012                   Week 18Pinkster                     26 mei 2012 t/m 03 juni 2012                   week 22Zomer                        21 jul 2012 t/m 2 sep 2012                      Week 30 t/m 35

  

Nieuws


  

Wilt u weten wanneer er lessen zijn of hoelang de vankanties duren?

Kijk in het menu bij lesroosters.


Wilt u uw theoretische kennis bijschaven en/of testen?

Kijk in het menu bij algemene muziekleer.


Een tijdens de les opgenomen muziekstuk kunt u beluisteren

onder leerlingenconcert.


Heeft u muziekpapier nodig?

Ga naar Downloads.

Info

Powered by Peter Rigter

Leerlingen

Muziekles-Almere.nl

Muziekles-Almere.nl

Klik voor de website
Klik voor de website
Klik voor de website
Klik voor informatie
Klik voor de website
Klik voor de website
Klik voor de website
Klik voor informatie
Klik voor de website
Klik voor informatie
Klik voor de website
Klik voor de website