Damclub Emmen

Clubavond: maandag in verzorgingscentrum de Schans, Laan van het Kwekebos 118, 7823 LJ Emmen (0591 - 624444)

Voorzitter: J.E. Bronda

Secretaris: Grietus Aalderink

Penningmeester: Bert Schomaker

Wedstrijdleider: Grietus Aalderink