Damclub Zuidwolde

Clubavond: dinsdag in gebouw de Boerhoorn, Oosterweg 14, 7921 GB Zuidwolde (0528 - 378686)

Voorzitter: L.A.G. Hazen

Secretaris en wedstrijdleider:Christiaan Groote

Penningmeester: Jan Bazuin