Clubs, bestuur en historie van de PGD

De PGD is in 1919 opgericht en in 1964 gefuseerd met de Noorder DamBond. In 1968 scheidden een aantal Noord-Groninger clubs zich weer af en bundelden zich in de Nieuwe Noorder DamBond. Een roemruchte club was DC Groningen, die op 1 september 2008 ophield te bestaan. De PGD bestaat per 28 februari 2014 met de toetreding van DC Winschoten uit de volgende 6 damclubs: HS Hoogezand, OG Middelstum, DG Het Noorden, Prov. Gron. Tiental, DV Warffum en DC Winschoten.

Bestuurssamenstelling in het seizoen 2017/18

Voorzitter: Nico Werkman
Secretaris/wedstrijdleider: Alex van Prinsenbeek
Penningmeester: Herman Mulder
Jeugdleider: Rudolf Schwab
Algemeen adjunct: Siep Buurke
* Waarnemend schooldamco÷rdinator: Danny Staal (geen bestuurslid)
Historie van het bestuur: dagelijks bestuur, wedstrijdleiders en algemeen adjuncts en redacteurs

Binnenkort in ons damtheater
Nieuws over het boek over de PGD van Hans van der Nap
Het Paasdamtoernooi te Warffum vindt plaats op vrijdag 23 maart 2018, aanvang 19.30 uur.
Opgave is mogelijk bij Eddy Groenhagen (0595-424193) en Nico Werkman (06-12998678).