COACHING
Je wilt in je werk, bijvoorbeeld als manager:

 • nieuwe wegen inslaan en creativiteit benutten

 • duidelijker weten wat je wilt en ervaart

 • optimaal omgaan met kwaliteiten en belemmeringen van jezelf, of die binnen het team

 • positief over jezelf oordelen

 • heldere en terzake doende beslissingen nemen

 • zorg- en werktaken (beter) kombineren

 • jezelf bevrijden van een blokkade (ik wil graag.., maar ik doe het niet)

 • je grenzen bewaken (ik wil ophouden metÖ, maar ik doe het niet)

Coachen is een ervarings- en resultaatgerichte vorm van leren, gericht op het zelfstandig functioneren binnen een bepaalde (organisatie-)context. Aanleiding en vertrekpunt is de leervraag die je formuleert. Door zelfsturing en maatwerkopdrachten leer je je aandacht te richten op het ervaren van werksituaties, doelen, problemen of vragen. Daardoor ontstaat ruimte voor vernieuwingen en ontwikkelingen. Met als resultaat dat de verankering ter plekke plaats vindt; het gevoel te beleven dat dit ťcht van jezelfÖ is.
Meteen kom je in beweging en ga je actie ondernemen.               
Ofwel coachen is: verhelderend samen werken. 

LOOPBAANZELFSTURING. Het koersonderzoek:
Soms zijn er omstandigheden waardoor de vitaliteit en bezieling in je werk vermindert of zelfs verdwijnt. Bijvoorbeeld als je te lang hetzelfde werk doet, of als de functie niet (meer) past bij de persoonlijke ontwikkeling en de zich steeds vernieuwende ambities. Het (weer) in je kracht staan en inzetten alle (potentiŽle) kwaliteiten en talenten is ook binnen de organisatie van groot belang. Dit vereist deskundige loopbaan-coaching.
Het is maatwerk. Daarom begint ieder traject met een uitgebreid onderzoek naar de persoonlijke loopbaankoers. Het koersonderzoek verschaft de klant en de coach inzicht omtrent haar of zijn kwaliteiten, kennis, vaardigheden en ambities, gerelateerd aan het beroepsmatig functioneren.

In zo'n zes bijeenkomsten gaan we na of je professioneel op eigen spoor zit. Onderdelen die daarbij onder de loep zijn te nemen:

 • Visie op arbeid en welke waarde heeft het in je leven
 • Biografisch werk; het overdenken van je leven tot nu toe en het opmaken van de balans
 • Zelfreflectie en ervaringsgericht leren; hoe zie je jezelf, wat zijn sterke punten, wat behoeft ontwikkeling, welke schijnbare tegenstellingen vragen om evenwicht
 • Vitaliteit; waar zit je levenskracht, waar krijgt energie van, wat houdt je tegen
 • Zingeving; wat zijn je waarden en verlangens, wat is je ideaal levensontwerp
 • Deblokkerende opdrachten; hoe pak je desastreuze overtuigingen, angsten, twijfels en oude gedragspatronen aan
 • HeroriŽntatie op de arbeidsmarkt; met opdrachten voor loopbaanzelfsturing onderzoeken van het meest vitaliserende loopbaanperspectief, marktgericht inventariseren
 • Concretisering naar werk; opstellen van een plan van aanpak, sollicitatietraining, re-integratie en outplacementbegeleiding

Duur en tijd van de (loopbaan-)coachingstrajecten worden in overleg vastgesteld.
Voor nadere informatie: stuur een mailtje naar a.strandstra@hetnet.nl