Drs. Aukje Strandstra
Coach/Loopbaanadviseur
Focustrainer TFI
Telefoon: 020 - 620 64 90 
Mobiel: 06 - 4480 2837 
e-mail: a.strandstra@hetnet.nl

 

De sessies worden -geheel of gedeeltelijk- vergoed! vanwege aansluiting bij het Nederlandse Verbond van Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen (NVPA, nr. 100871). En het Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg  (RBNG 204454R). Informeer ook bij uw ziektekostenverzekeraar.

AGB-code: 94-010091. Praktijk 94-58268


 

Als (loopbaan-)coach en Focustrainer (TFI) ben ik gericht op de klant; op ervarings- en belevingsgericht leren, zelfsturing en resultaat binnen een bepaalde (organisatie-) context. Daarbij gebruiken we diverse instrumenten, oefeningen en huiswerkopdrachten. Ik faciliteer een bewustwordingsproces van het aan den lijve ervaren van je leven en werk nu, en hoe dat zou kunnen zijn / worden.

Veel van mijn klanten zijn professionele begeleiders als coaches, loopbaanadviseurs, trainers, verpleegkundigen, opleiders/docenten, P&O-adviseurs, ondernemers, managers en directeuren. Zij hebben initiatief, de zaken goed op een rijtje, inzicht, zijn soms hooggevoelig en vaak hoogopgeleid én willen daar meerwaarde aan toevoegen. Bijvoorbeeld door een nieuwe koers in te zetten, heldere en meer ter zake doende (beleids-) beslissingen te nemen, werken/zorgen nog beter combineren, eigen kwaliteiten meer/breder inzetten, etc.

“Ik coach omdat dit het beste in mij naar bovenhaalt; aanwezig luisteren, ruimte scheppen op basis van een Proces Model (Eugene Gendlin)”.