De sessies worden -geheel of gedeeltelijk- vergoed! vanwege aansluiting bij het Nederlandse Verbond van Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen (NVPA, nr. 100871). En het Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg  (RBNG 204454R). Informeer ook bij uw ziektekostenverzekeraar.

AGB-code: 94-010091. Praktijk 94-58268

Aanmelding (Loopbaan-)Coaching of Koersonderzoek:
Via dit inschrijfformulier.
Voor nadere informatie over tijden, prijzen etc: stuur een mailtje naar a.strandstra@hetnet.nl

Inschrijving cursussen Focussen:
Het inschrijfformulier voor de wachtlijst voor de telefonische cursus Focussen invullen en mailen: hier klikken. De data worden in overleg vastgesteld.
Informeer naar alternatieve mogelijkheden! 
Voorwaarde voor deelname aan de module is een telefonisch kennismakingsgesprek en (een deel van) een Focussessie. Zie: Focussen leren, Focussen Cursus 1. 
Voor nadere informatie over tijden, prijzen etc: stuur een mailtje naar a.strandstra@hetnet.nl

Inschrijving telefonische sessies Focussen:
Via dit inschrijfformulier o.v.v telefonisch Focussen. Maak vervolgens overeengekomen bedrag over op giro 2966421 ten name van C-Consult te Amsterdam o.v.v. "telefonisch Focussen". Na ontvangst daarvan bel ik je voor het maken van een afspraak. Afspraken zijn mogelijk op werkdagen, tussen 9:30 - 17:00 Op verzoek ook ís avonds en in het weekend mogelijk. Op het overeengekomen tijdstip ga je in een rustige ruimte zitten terwijl je belt.  

Voor nadere vragen ben ik bereikbaar:
per mail: a.strandstra@hetnet.nl  of
per telefoon: 020 - 620 64 90 / 06 4480 2837.