OTTERSPOREN    (Ottertracks)

De Kwartierstaat

 

 

 

14 – Bronnen

 

Laatst bijgewerkt 28-05-15   Terug naar  homepage

 

10 - De Hoofd Stamboom Otterspoor

 

Met zeer veel dank aan de Hollands Vereniging voor Genealogie 'Ons Voorgeslacht' , die het boek UTRECHTSE PARENTELEN voor 1650 deel 1 hebben uitgebracht.

Een der Parentelen bevat een grote tak Otterspoor, die het mij mogelijk heeft gemaakt om vele takken en losse informatie aaneen te koppelen

Het zal nog veel tijd kosten om alles na te gaan en de bronnen op rij te krijgen.

De eerste 5 generaties zijn pro forma gekoppeld

Iedere levende Otterspoor in de wereld maakt nu deel uit van deze stamboom.

 

 

 

Wapen Splinter Otterspoer, ca. 1455, 3 enkelkoppige Adelaars met Adelaar erboven

 

Wapen Willem Hermansz Otterspoor 1571


 

Afstammelingen van Otterspoer, de Henricus
(20 December 2013)

A : Henricus Otterspoer, de.
(Notes : Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap, 58e jaargang 1937, de oudste kapittelrekening van oudmunster uit het jaar 1295. medegedeeld door Mr. R. van Rouen. Rekening 1300 De manso in Bartangen (oude benaming Portengen, west van Breukelen) Henricus is mogelijk de vader van Hendrik, dan wel een oom. Vermoedelijk geboren voor 1270.)
He had 1 child :
-------------
B.1 : Hendrik Otterspoer, van, married Bya unknown.
(Notes : Breukelen (Broeclede) Rent-roll of st. catharine's convent (in latin from Sources concerning the hospitallers of st. john in the netherlands 14th - 18th centuries, door Johanna Maria Winter) -Hendrik van Otterspoer & vrouw Bya landowner in Utrecht, 1367+ , huurder in Montfoort Vermoedelijk geboren rond 1290.)
He had 1 child :
-------------
C.1.1 : Splinter Hendrikszn Otterspoer, van.
(Notes : Splinter van Otterspoer (zoon Hendrik & Bya) huurder in Montfoort, anno 1382. Vermoedelijk geboren rond 1315 .)
He had 1 child :
-------------
D.1.1.1 : Hermannus Splinterszn Otterspoer, van.
(Notes : Hermannus van Otterspoer (zoon van Splinter) huurder in Broeclede, anno 1361, 1371) Vermoedelijk geborenrond 1340.)
He had 1 child :
-------------
E.1.1.1.1 : Splinter Otterspoor, van.
(Notes : Splinter was Kerkmeester in Jutphaas in 1425. Zijn Familie behoort samen met de families Mastwijk, van Rooijenstein en Vlooswijk tot de oudste geslachten van Jutfaas, die de dagen van de hervorming hadden doorgemaakt en Beleefd, bron: het kerspel Jutfaas, Pastoor A.E. Rientjes. Waarschijnlijk de ontbrekende generatie.)
He had 1 child :
-------------
F.1.1.1.1.1 : Splinter Otterspoor.
(Notes : Ook Otterspoer en Otterspoir. Utrecht List of Seals on documents in cityarchives, (Lijst v zegels a/d Oorkonden in de bij het stadsarchief bewaarde archieven 1321 - 1784:
Otterspoer, Splinter was 'Schout' van Jutphaas in 1454/55., (1: 1028-1, 2: 1028-2), and Overeind of Jutphaas 1456, 1468. ( 1456 - 1 - 1052, 1468 - 1 - 1053) De overgrootvader van Jacob Petersz. Otterspoor zegelt als Schout in Jutphaas met een wapen bestaande uit drie adelaars (2,1) (1454, 1482) Bron U.P. voor 1650 dl 1 )
He had 1 child :
-------------
G.1.1.1.1.1.1 : Jacob Splinterszn Otterspoor.

(Notes :  Otterspoer, Jacobus (Jacob) 24 mergen in Jutfaes, 1480, 2 rekeningen in latyn 1484 t/m 1486, bronnen tot de bouwgeschiedenis v/d Dom te Utrecht, deel 1)
He had 3 children :
-------------
H.1.1.1.1.1.1.1 : Pieter Jacobs, married unknown Hadewich.
(Notes : All generations and connection with branches up to claas Jacobs Otterspoor and Machteld Jans Doneweert Bron: Utrechtse Parentelen voor 1650 deel 1, M.S.F.Kemp, B. Kemp, T. Oskam, K. van Schaik, (ons voorgeslacht 2010) Also, Descendants of Otterspoor Peter (from 'kromme Rijners' in the new world.) About kinship between immigrants to the USA)
He had 2 children :
-------------
I.1.1.1.1.1.1.1.1 : Jacob Peterszn Otterspoor, Boer, † ca. 1601, Hij huwde Margaretha frederiksdr. Ca. 1560 in Jutphaas (1590, dochter van Frederick Claesz and Weyn Wouter Luytgensdr).
(Notes :Boer te Jutphaas (1583) , overl. kennelijk hoogbejaard kort na 1600, zoon van Peter Jacobsz. en Hadewich. Hij stamt uit een oud Jutphaas boerengeslacht, zijn overgrootvader is Splinter Otterspoor, schout van Jutphaas. Vrouw daughter of F.C. & Wendelmoet Wouters. Parentelen spreekt van zijn neven Mr. Willem Hermansz. van Otterspoir in 1575 schoolmeester in de Dom en Jacob Splintersz Otterspoer in 1570 van Nieuwpoort (HELE OTTERSPEER TAK?) Hij ziet verder af van de erfenis van zijn broer Jasper Petersz. in 1575.)
He had 6 children :
-------------
J.1.1.1.1.1.1.1.1.1 : Aert Jacobszn Otterspoor, married Elisabeth Aert Jansdr (daughter of Aart Jans and Marrigje Hendrik Aarts).
(Notes : Aert Overlijdt voor 14/7/1618, huwt voor 12/9/1604, 2e man Elisabeth Utrecht voor gerecht 2/10/1619, Joost Dircksz. van Roijen (Jutphaas) eveneens kinderen. Elisabeth overlijdt voor 9/10/1643. Aert gebruikt in 1600 in het overeind van Jutphaas 24 morgen van het kapittel v/d Dom, 26 morgen v/h St. Nicolaasconvent en een halve hoeve v/h Barbaragasthuis.)
He had 6 children :
-------------
K.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 : Aert Aertszn Otterspoor, Bakker, married Cunera Gerrits Gracht, v/d, the 18 April 1640 in Utrecht (died the 27 July 1691 in Utrecht, daughter of Gerrit Janszn Gracht, v/d and Marrichje Herman Willems Doorn, v).
(Notes : Utrecht lijst nieuwe burgers 1580-1700, Aert Aertszn van Otterspoor, backer, 20/3/1647. Huw. voor gerecht, aang. 4/4, 11/4. Vrouw ook Kniertje, Graft, Graeff. Overl. vrouw wed. v Aert, adr. aan de Voorstraat, Jacobikerk, GB Segerman, NB mondige kinferen, gesonken, aang. 3/8, 127/19, f 4:-:-.  Aert Otterspoor Overl. AG 14/3/1659, NB sijn huisvrouw met echte onmundige kinderen, St.jacob, segerman, adr. aan de neude, 124/182.  Ons voorgeslacht HUA zegt Utr. 14/3/1658, hof v Utr. 252-189 dossier J106 - 1665, Aert Aertsz den Ouden. Not. U054a001 akte 20/5/1655 schuldbekentenis, Adriaen Claess, schipper van Utrecht op Amsterdam heeft een huurschuld van f 40,- aan Aert aertsz van Otterspoor, backer van Utrecht.  Utrecht 2/6/1665 verzoekschrift aan de  momboirkamer,  Cunera  wed. en voogd over haar 6? minderjarige kinderen, document moeilijk te lezen.  U056a001 akte 16/8/1667 Cunera is f 200,- schuldig waaruit de constituant Heyltjen Daniels van Coppenoort van Utrecht een begrafenis wil bekostigen. U065a001 akte 14/7/1673 Cuyntje van de Graft, 59, wed. van Aert is attestant. U77a004 akte 2/12/1677 Cunera sluit, bijgestaan door een advokaat,  een accoord over een schuldregeling. U114a003 akte 28/7/1691 Protest van de kinderen Steyntgen (+ man), Aart, Hermannus en Elisabeth van Utrecht dat het begraven van hun moeder onder repudiatie van de nalatenschap geschiedt.U114a003 akte 17/8/1691 de koper van de boedel doet afstand wegens onvermogen om de restant koopsom te voldoen. )
He had 7 children :
-------------
L.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 : kind Otterspoor, died in Utrecht the 14 January 1650.
(Notes : Kind v Aert Aertszn. vader aanname.)
-------------
L.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2 : kind Otterspoor, died in Utrecht the 28 April 1653.
(Notes : Kind v Aert Aertszn, vader aanname.)
-------------
L.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3 : kind Otterspoor, died in Utrecht the 27 August 1655.
(Notes : Kind v Aert Aertszn, vader aanname.)
-------------
L.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4 : Steijntje Otterspoor, died in Jutphaas the 4 May 1710, married (1°) Willem Blomberg, van, the 16 September 1665 in Utrecht, (2°) Anthony Bouwman, the 18 February 1682 in Utrecht.
(Notes : Also stijntjen, Corstina, Christina. Huw. 1, 1664?, aang. 2/9. en  2 voor gerecht, wed. van W. v Blomberg(en), Blomberch. Not. U064a001 akte 13/4/1667 voogdbenoeming van de langstlevende over onmondige kinderen en erfgenamen met macht v assumptie beide vermogens , constituant (volmachtgevers) Willem & Corstina, backer Lange Nieuwstraat, Utrecht. Not. U082a003 akte 11/1/1675 testament van Willem Tomasz. van Schaick, Lange Nieustraat, Utrecht , begunstigden Maes Willemsz., Maria Willemsz. en Jacomina Willemsz, onmondige kinderen van zijn neef Willem Maessen, by Styntgen van Otterspoor,  in leven backer te Utrecht. U93a007 akte 2/2/1682 huwelijk 2 voorwaarden met assistenten ooms  Barent van Loon, Meesterchirurgyn en Gerrit van Overdam en voor de weduwe Christina, Cunera Gerrits v/d Gracht, wed. van Aert van Otterspoor. U110a002 akte 23/3/1686 schuldbekentenis van Anthonie Bouwman, backer te Utrecht aan Andries Snoek te Utrecht vanwege f 168,- huishuur op de Oudegracht, zijn zwager Aart Otterspoor, herbergier te Utrecht staat borg voor Anthonie. Utrecht oude eigenaren, Overdracht van een een plecht van f 400,- tegen 5,5 %. 10/8/1687, 155-159, op 2 cameren op perceel Watersteeg op de oosthoek v/d Sloresteeg, bekomen door haar onmondige kinderen door het overlijden van de neef van  Anthoni & weduwe Christina van Willem Maessen, naar  Antonie van Dam & Ida van Veen. U113c1 akte 29/1/1691 verhuur van huysinge Watersteech, hoeck Slooresteech aan Heyndrick Fockingh van Watersteech, Utrecht, door de kinderen van Willem van Blombergh, voogd oom Aert van Otterspoor van Utrecht. U119a1 akte 3/5/1691, overdracht van roerende goederen door Anthonis & Christijntje (wed. W van Blombergen) wonend Maliebaen buyten Utrecht, aan (stief)dochters Maria (22) en Jacomyntje (20) ter voldoening van aandeel in f 400,-  (zie 13/6/1687) bestemd voor hun onderhoud, maar vanwege slechte tyden gebruikt voor bakkersnering van hun stiefvader & moeder. Stief(zoon) Maes (24) is voldaan door o.a. afkoop van dienst., met goedkeuring van voogd Aert Otterspoor. Anthonie .Bouwman  van het Nedereynt van Jutphaas (wdnr v Stijntie) hertrouwd 24/11/1711  met Annichjen van Droogenbroeck van het nedereynt van Jutphaas , geassisteerd door haar ouders. 1/3/1675 tevens geassimileert Willem v Schaijk & Aert v Otterspoor, hebben geaccepteerd. 9/5/1687 W v Schaijk overleden, nieuwe momboir Geert Berent van Loon , Chirurgijn.) Totaal 6 documenten o.a. 4 verzoekschriften aan de Momboirkamer (Weeskamer) te Utrecht.
She had 4 children :
-------------

M.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.1 : (1) Maes Willemsz Blombergen, van, born in 1667.
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.2 : (1) Maria Willems Blombergen, van, born in 1669.
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.3 : (1) Jacomyntje Willems Blombergen, van, born in 1671, married Henrick Bovi.
(Notes : U93a59 akte 12/11/1710 over een accoord over een vergoeding aan Henrick Bovi & Jacomina van Blombergen van Anthonie Bouwman, weduwnaar van Christina Otterspoor wegens teloorgang van roerende goederen (zie 3/5/1691))
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.4 : (2) Maria Bouwman, married Anthoni Doreweert.
(Notes : Bron notaris Utr. akte 3/12/1710, U93a53, Anthoni & Maria doen afstand van de boedel van (schoon)moeder Christina Otterspoor, in leven gehuwd met Anthoni Bouman, overleden 4/5/1710 te Jutphaas. )
-------------

L.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.5 : Elisabeth Otterspoor, died in Utrecht the 13 June 1713.
(Notes : vermoedelijk geboren tussen 1640 en 1650. Ook Lijsbeth. Not. U114a003 akte 17/8/1691 huur, Hermannes en Elisabeth hure een huysinge, St. Jansvelt omtrent de Neude te Utrecht van de minderjarige Antony van Waey, via zijn voogden, Aart van Otterspoor en Agata van Lent staan borg. Not. U114a003 akte 11/1/1694 huur, Zelfde akte, verlenging huur door Antony van Waey zonder voogden, Aart van Otterspoor van Utrecht alleen borg. Octrooien om te testeren 15/6/1699,  24692 Elisabeth en 24693 Hermannus, praktisch onleesbaar. Overl. bejaarde dochter (ongehuwd) , laat na een mundige broer in de Prekenstraat (Hermannus) Jacobi, gratis, 26/6/1713, 129/127.)
-------------
L.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.6 : Hermannus Otterspoor.

(Notes : vermoedelijk geboren tussen 1640 en 1650, overleden na 13/6/1713. Afgaande op de (ook spaarzame) gegevens ga ik er van uit dat Hermannus vermoedelijk geestelijk of lichamelijk gehandicapt was en zijn hele leven door zijn zuster is verzorgd)
-------------

L.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.7 : Aert Otterspoor, van, Herbergier, died in Utrecht the 30 April 1699, married Antonia Aalberts Catwijck, the 5 September 1674 in Utrecht.
(Notes : Huw. voor gerecht index, a.g. 22/8. Overl. Jacobikerk, GB Segerman, 8 dragers, NB onmondige kinderen, adr. op de hoek v/d Ballemakersstraat, aang. 8/5, 127/633. Vrouw ook Trijntje, teuntje, trientje v Katwijck, overl. huisvr. v Aert, wed. v Hendrick v Oostervelt, Jacobikerk, GB Segerman, 8 dragers, NB onmondige kinderen, adr. op de Neu, aang. 14/9, 127/29. Zie archief notaris. Overlijden kinderen AANNAME dat deze Aert de vader is. Herbergier in de Poth te Utrecht. Juni 1692 A.O. toont akte van A v K en hem de 7/1/1675 momboir langstl. + broer overledene Antony v Katwijk. Idem 1/5/1885.)
He had 8 children :
-------------

M.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.1 : Arnoldus Otterspoor, van, died in Utrecht the 14 November 1699, married?

(Notes : getrouwd?, akten Notaris Utr. Overlijden Arnoldus Otterspoor14/10-23/10/1699 op de Voorstraat, Jacobikerk, Segerman, 8 dragers, N.B. onmondige broers, 127/668.1699 nog onmondig.)

-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.2 : Albertus Otterspoor, van, died in Utrecht the 5 May 1710, married Susanna Meijers, the 20 August 1706 in Utrecht.
(Notes : Ook albert, Aalbert. Huw. voor gerecht index + index RK 1e Jezuitenstatie, Catharijnesteeg, rooms. Overl. Jacobikerk, GB Dadelbeek, 8 dragers, NB sijn vrouw, aang. 19/5, 128/755, adr. op de oude gracht a/d Vieburgh. Vrouw voor gerecht J.dr Swaantje. Zie utrecht, notaris, oude eigenaren 4/12/1711. Diverse akten Notaris Utr. o.a. testament, wonend Oudegracht omtrent Vhiebrugge, Utr. 1699 nog onmondig.)
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.3 : Hendrik Otterspoor, van, died in Den Haag the 24 July 1714, married (1°) Hillegonda Meer, v/d, the 18 October 1710 in Utrecht, (2°) Maria Vollenhoven, van, the 11 June 1714 in Utrecht (died the 4 June 1733 in Utrecht).
(Notes : Ook Henderik, henrick, Hendricus. Huw. 1 voor gerecht, index. Huw. 2, index RK, Groote Kerk, oud rooms,op hoek van Mariaplein en voor gerecht Utrecht 12/6, en ondertrouw 27/5/1714 in stadhuis te Den Haag,( Weduwnaar wonend alhier), Maria Jd. van Elyheyt. 1e vr. ook Hillegarda. Overl. 2e vr. Utrecht wed. v Hendrik, NB mondige broer en zuster, Buurkerk, GB Lohoff, gesonken, 132/56, f 75:-:-, adr. achter het nieuwe vleeshuys, aang. 15/6. Datum overl. hendrik hemzelf??? )
He had 2 children :
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.3.1 : (1) Antonia Otterspoor, van, was christened in Den Haag the 5 February 1712.
(Notes : Doop in oud-katholieke kerk a/d noordzijde v/d Juffrouw Idusstraet, pater Antonius v Catwijk, Maria v/d Meer, 376/240.)
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.3.2 : (1) Wilhelmus Otterspoor, van, was christened in Den Haag the 5 February 1713.
(Notes : Doop in oud-katholieke kerk a/d noordzijde v/d Juffrouw Idusstraet, mater Anna v/d Meer.)
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.4 : kind Otterspoor, van, died in Utrecht the 22 June 1679.
(Notes : Overl. adr. op de Neu, Jacobikerk, GB Segerman, NB vader en moeder, aang. 7/7/1679, 126/210.)
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.5 : kind Otterspoor, van, died in Utrecht the 17 July 1683.
(Notes : Overl. Jacobikerk, GB Segerman, bedrag geef f 4:-:-, aang. 23/7, 126/445.)
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.6 : kind Otterspoor, van, died in Utrecht the 21 December 1684.
(Notes : Overl. Jacobikerk, GB Segerman, gedrag f 4:-:-, 126/527, aang. 29/12.)
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.7 : kind Otterspoor, van, died in Utrecht the 17 September 1686.
(Notes : Overl. Jacobikerk, GB Segerman, 5 gulden, aang. 20/9, 126/614.)
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.8 : kind Otterspoor, van, died in Utrecht the 12 January 1693.
(Notes : Overl. Jacobikerk, GB Segerman, gesonken, aang. 16/1, geeft f 4:-:-, 127/135.)
-------------
K.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2 : Jacob Aerts Otterspoor, married Marrigje Jacobs.
-------------
K.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3 : Pieter Aerts Otterspoor.
-------------
K.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4 : Haesgen Aertsdr. Otterspoor, married Anthonis Aertsz. Bongenaer.
(Notes : Overl. na 1667, tr. voor 1640 Anthonis, born ca. 1600 in Jutphaas and died after 1667 age 67. He was first married to Lijsbeth Fransdr van Bemmel 12 august 1627 in Jutphaas. He was Diaken te Jutphaas (1635) , kerkmeester te Jutphaas (1642), wonend op de Bongenaer.)
She had 2 children :
-------------
L.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.1 : Elisabeth Thonisdr. Bongenaer, van de, married Dominicus Woutersz. Caeij, van de.
-------------
L.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.2 : Maria Anthonisdr. Bongenaer.
-------------
K.1.1.1.1.1.1.1.1.1.5 : Grietje Aarts Otterspoor, died in Utrecht the 6 August 1649, married Claas Govertszn Pos, the 11 October 1645 in Utrecht.
(Notes : Mijn gegevens 1. Grietje ( OT 26-9 Cornelis) Aerts van Otterspoor x 11-10-1645 Claes Govertszoon uit Achterwetering, civ. voor gerecht . -- Begr. civ. 6-8-1649 Utrecht Grietje Aerts van Otterspoor (St. Jacobskerk, nalatend man + onm. kinderen) , bruine index, huisvr. van Claes Goverts Molenaer. Utr. Parentelen Claas Goverds Pos Molenaar in Lauwenrecht. Claas huwt 1 Geurtje Stevens Rems en 3 Dirkje Dirks. , wed. v. Marten Balten Sticht.)
-------------
K.1.1.1.1.1.1.1.1.1.6 : Aert Aertszn Otterspoor, born in January 1616.
(Notes : 1649 Renselaerswijck, New Nederland, USA. Contrakt 5/5/1649 bij notaris te A.dam (aert 33jr-van Jutphaas) om 5 jaar te werken bij Jacob Walinge (bouwen, hout hakken, tabak planten) , en te vertrekken met de Valckenier. Was 1/5/1664 in Wiltwyck/Beverwyck en 1649/1650/1651 in Bethlehem. Ca. 1663 Mathijs Roelofsen Sued Aert Aertson Otterspoor in relation to Brandy. 8/11/1661 Aert ows money.
22/3/ 1668/9 A plaintiff vs Aert. 22/11/1673 Aerdt is a witness. Ons voorgeslacht HUA, hof v Utr. 252-189 dossier J106 - 1665, Aert Aertsz den Jongen in Nieu Nederlant.)
-------------
J.1.1.1.1.1.1.1.1.2 : Peter Jacobszoon Otterspoor, married  Willemptgen Aert Jansdr. Heemstede, van (daughter of Aert Jansz. and Maeychje Henrick Aertsdr.).

(Notes : Wed. 2e Huw.  Buurkerk in Utrecht, wonend buiten Tollsteeg. Beide Geref.?  Parentelen, huwt Willemptgen Aert daughter of Aert Jansz. op de Heemstede & Maeychje Henrick Aertzdr. zij hertrouwd  9/6/ 1605 Utr. (geref.)  Adriaan Adriaans Vermeulen weduwnaar Neeltje Willemsdr. Schijff, wonend buiten Tolsteeg, overl. na 1621.  Pieter overl. voor 4/3/1598. Peter en zijn broer Aert huwden 2 zusters, gegoede boerendochters van een boerderij op de Heemstede, op de grens van Houten en Jutphaas.)

-------------
K.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1 : Aert Peter Jacobsz Otterspoor, van, died in Utrecht the 11 December 1665, married Adriaentje Vermeulen, the 1 May 1630 in Utrecht (died the 19 June 1676 in Utrecht, daughter of Adriaan Adriaansz. Vermeulen).
(Notes : Huw. AG 17/4, voor gerecht index, vrouw ook Arisszdr, Adriaenjen Adriaen, Aert Schepen Utrecht buiten Tolsteeg in 1638. Adriaen Petersz. Schepen v/d Tolsteeg 1654-55. -- Overl. r AG 27/11/1665, NB sijn huisvrouw en mundige en onmundige collaterale erfgenamen, claeskerk, 8 dragers, tersteeg, adr. in de tollesteech, bijz.h. vastgoet, 124/799.Overl. vrouw, dat. AG, wed. v Aert P.O., adr. achter 't Wijstraat, Claeskerk, GB Issen, 8 dragers, NB neven en nichten, bijz. vastgoet, 126/72. (deel gegevens kwartierstaat Hansen). Overl. Aert Petersz. opzoeken. Octrooien om te testeren hof van Utrecht APO Tolsteeg 28/7/1649, vr. AA Parentelen, Aart buried 27/11/1665.)
-------------
K.1.1.1.1.1.1.1.1.2.2 : Petergen Peters Jacobsen Otterspoor, died in Utrecht the 18 August 1662, married (1°) Gerrit Claes Gerritsz Vermeulen, the 11 December 1619 in Utrecht (son of Claes Gerrits Vermeulen), (2°) Aelbert Meerten Aelbertsz Covelswaey, van, the 13 May 1626 in Utrecht (died the 5 August 1661 in Utrecht, son of Maarten aalberts Covelswaaij and Theuntje Jans Vermeulen).
(Notes : Huw.1 civ. AG25/9?, voor gerecht index. Huw.2 AG 6/5 wed. v G.C. man geb. ca. 1600, schepen gerecht Tolsteeg 1660-61. Overl. opzoeken. Overl. Petergen AG datum, adr. buiten Tollesteegh, St. Nicolaeskerk, Grafb. Tersteegh, 8 dragers, NB mundige kinderen, 124/461. Octrooien om te testeren hof van Utrecht 26/7/1661 PPvO Buiten Tolsteeg, man AMvC ook Covelswaaij.)
She had 5 children :
-------------
L.1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.1 : (1) Gerrit Gerritsz Vermeulen, married (1°) Grietje Thijmens Wit, de, (2°) Maagje Tibbens Orost.
-------------
L.1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.2 : (2) Meerten Covelswaey, van.
(Notes : Ook Maarten Aalberts)
-------------
L.1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.3 : (2) Peter Covelswaey, van.
(Notes : Ook Pieter Aalberts)
-------------
L.1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.4 : (2) Jan Covelswaey, van, married (1°) Catharina Cornelisdr Odijk, van, (2°) Geertruij Anthonie Jacobs Verhoef.
-------------
L.1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.5 : (2) Cornelis Covelswaey, van, married (1°) Aafje Ockers Vuuren, van, (2°) Jacomina Jans Weijen, van.
-------------
K.1.1.1.1.1.1.1.1.2.3 : Adriaentje Peters Otterspoor, died in Utrecht the 28 October 1658.
(Notes : Overl. opzoeken. Parentelen MAN Adriaan Pieters buried25/10/1658.)
-------------
J.1.1.1.1.1.1.1.1.3 : Frederick Jacobszn Otterspoor.
(Notes : Ind. Prot. Not. V-31, 11/9/1602, FJO in Jutphaas, transporteert zijn verdiende wagenloon aan Aernt van Leeuwen tot Wijck en Cornelis Adriaensz tot Utrecht. Hij verklaart dat dit loon verdiend was voor de Graeff (Grave) en opgetekend was door Aernt Helling. Overl. na 1638, huwt N.N. mogelijk dr. van een Jan de With. (alias van zijn zoon Jan). Gebruikt 1597 landerijen in Overeind van Jutphaas, register Oudschildgeld 1600, Huurt 6 morgen in Waeyen 1602, 1638. Vermeldingen verwantschappen in 1603, 1607, 1634.)
He had 5 children :
-------------
K.1.1.1.1.1.1.1.1.3.1 : Cornelis Frederikszn Otterspoor, van, born in Jutphaas, Backer, died in Utrecht the 21 February 1648, married Dirckjen Adriaens Eerstensdr, the 13 January 1635 in Utrecht.
(Notes : Huw. civil, index voor gerecht. Overl. bruine index, Cornelis Fredricks. (2e overlijden bruine index, 18/1/1647 van Cornelis Fredrick) Dirckjen hertrouwd civ. Utrecht 17/6/1648 (1/7) met Gerrit Egbertszoon van Suijlen. Octrooien om te testeren Hof van Utrecht 14726, C.F. Otterspoir buiten Tolsteeg 29/12/1646, Vr. D.A. testeren evt. voogd Jan Fredericksz Otterspoor. Parentelen, married 9/1/1636 Utr. CFO died 18/1/1647, Bakker in de Tollesteeg. )
He had 4 children :
-------------
L.1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1 : Kind Otterspoor, died in Utrecht the 25 March 1644.
(Notes : Overl. bruine index, kind van Cornelis Fredrick.)
-------------
L.1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.2 : Kind Otterspoor, died in Utrecht the 7 February 1648.
(Notes : Overl. bruine index, kind van Cornelis Fredrick. Begraven St. Geertekerk, nalatend de moeder als erfgename)
-------------
L.1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.3 : Frederick Corneliszn Otterspoor, Herbergier, Backer, died in Utrecht the 30 October 1684, married Neeltjen Gijsberts Spaenjien, van, the 7 November 1663 in Utrecht (died the 9 August 1684 in Utrecht).
(Notes : Huw. civil, index voor gerecht, vrouw ook van Spanje. Overl. adres buiten Tolsteeg, Geertekerk, Gr.B. Issen, 8 dragers, nagelaten betrekkingen een onmondig kind, aangifte 10/11, 126/518. Archief notaris Utrecht, 1/3/1670 overdracht vordering op F.C.O, 29/6/1673 borgtocht door F.C.O, 4/9/1678 akkoord over schuld van F.C.O, 12/7/1684 borgtocht voor gearresteerde Hendrick Peterss v Schaick van Nedereind van Jutphaas. Overl. huisvr. van Frederik, adres buiten Tolsteeg, Geertekerk, Gr.B. Issen, 8 dragers, N.B. haar man met een onmondige dochter, aang. 18/8, 126/506. Octrooien om te testeren Hof van Utrecht 14723, Backer, burger Utrecht 27/7/1678, Vr. N.G. v S.)
He had 1 child :
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.3.1 : Dirckje Fredrica Otterspoor, died in Utrecht the 1 October 1729, married (1°) Abraham Praagh, van, the 6 February 1706 in Utrecht, (2°) Abraham Keijser, de.
(Notes : Huw. 1 geen andere Dirckje beschikbaar, Huw. militairen, soldaat of ruiteronder Romrig, huw. index voor gerecht, voor schepenen Jd, beide alhier. Naam onbekend, aanname Dirckje. Overl. wed. van A de K. Geertekerk, gratis, Gr.B. Lubre, aang. 10/10/1729, 131/363, N.B. Mundige erfgenamen, adres in de Tollesteegh buiten dito poort. Neereijndt van Jutphaas: getuige bij RK doop: Dirckie Fredrick O. 10-4-1714, Cunera kind v Gijsbert v Spanjen & Fijgje E v Schaick 4-11-1723, Neeltie kind v Jan Evertse Versticht (v/d Steegh) & Niesie Gijsberts.)
-------------
L.1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.4 : Dirck Corneliszn Otterspoor, van, died in Utrecht the 28 March 1644.
(Notes : Overl.civ. kind.)
-------------
K.1.1.1.1.1.1.1.1.3.2 : Jacob Fredericszn Otterspoor, born in Jutphaas, married Jannitjen Jans Rouck, the 26 February 1634 in Delft.
(Notes : Huw. Jm+Jd, DTB Delft invoernr. 117 trouwboek gerecht, vrouw van Jutphaes? Probably daughter of Jan de Rouck widower from Yperen wonend Cruijstraat in't Ursulenconvent married Jacobmijntken Tijbauts j.d., from Yperen wonend Cruijstraat.14/9/1594, OT 11/9 + 27/8 te Delft. Ook Jacobmijntge Tybant. JFO woont 1667 in Diemermeer.)
-------------
K.1.1.1.1.1.1.1.1.3.3 : Frederiksz Otterspoor.
(Notes : Huwelijk 1/10/1650 Utrecht?)
-------------
K.1.1.1.1.1.1.1.1.3.4 : Jan Frederickszn Otterspoor.
(Notes : Bron Octrooien om te testeren Oct. 1661. Parentelen, died after 1661. Another name for Jan was Jan Frederiks de Wit, Schepen te Jutphaas. Waarschijnlijk betrekt hij in 1639 de hofstede van zijn vader, Hij huurt dan landerijen in het Overeind van Jutphaas waarbij Peter en Cornelis Frederickz Otterspoor zijn borgen zijn. Hij huurt 6 morgen te Weyen die zijn vader lang had van St. Pieter (1659), maar ook land van het Kapitel van Oudmunster (1660))
-------------
K.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5 : Pieter Frederiks Otterspoor, married jannigje Anthonies Katwijk, van (born in Jutphaas, daughter of Anthonis Eersten and Maychje Aelbertsdr).
(Notes : Pieter died before 1650, married before 1639 buiten Tolsteeg (1650). Jannigje also married Cors Corneliszn van Voorn (born Schalkwijk) the 1/10/1650 in Utrecht, gereformeerd, Catharinakerk and dies shortly before 5/11/1683.)
He had 9 children :
-------------
L.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.1 : Frederick Petersz Otterspoor, van, married Grietje Bartels, the 5 January 1679 in Oudenhoorn.
(Notes : Frederik Pieterssen van Otterspoor x 4/12/1678 (OT?) Grietje Bartels, geref., adr. beiden op 't Heerenveen in Friesland 99/169. Utr. attestatie afgegeven om te Oudenhoorn te trouwen, 5/1/1679, byz. opgetekend in Oudenhoorn, Friesland, 30/11/1678 door Ds. Theodoor Thome.)
-------------
L.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.2 : Metjen Peters Otterspoor, van, married Peter Gijsberts Stoop. van der, the 31 August 1667 in Utrecht.
(Notes : Huw. Metien voor gerecht (index). parentelen Mechteltgen Petersz.)
-------------
L.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.3 : Geertruijt Peters Otterspoor, van, died in Utrecht the 17 February 1718, married Rutger Slooth, the 26 December 1661 in Utrecht (son of Rut Sloot, van der and NN Catharina).
(Notes : Huw. Jacobikerk 98/113, beider adres buiten Tolsteeg, Geertruijt gereformeerd, huw.get. Laurens Cornelis, baas bruidegom, Jannigje Peters huisvrouw van Corn. Cornelissen, moeder bruid, Rutger van Dingslage, Geertruijt van Utrecht. Overl. wed. v Tinker v/d Slooth, ook Rut Rutsen, beroep Smith, adr. op de oude Camp, Nicolaikerk, gratis, n.b. mundige kinderen, aang. 28/02/1718, 129/493. )
She had 1 child :
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.3.1 : Jan Rutten Sloot, van der.
(Notes : Zie Akte Notaris Utrecht 19/7/1686, G.P. v Otterspoor wed. v Rut Rutsen v/d Sloot, in leven Smith, buiten Tollesteechpoort, zoon procuratie, meer kinderen.)
-------------
L.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.4 : Maegjen Peters Otterspoor, van, died in Utrecht the 28 March 1713, married Willem peters Weijcker, de, the 30 October 1674 in Utrecht (died the 22 September 1684 in Utrecht).
(Notes : Ook Maria, Willem herbergier buiten de Tollesteechpoort. Overl. wed. van, adr. onder de donkere gaard, Geertekerk, 12 dragers, n.b. mundige dochter, aang. 10/4/1713, 129/107. Man ook de Wekker, weker. Huw. voor gerecht. Zie momboirkamer 1385/9, akte gepasseerd 22/9/1684, broer Antony present en accepteerd, 20/11/1699. Veel akten Notaris Utrecht.)
She had 1 child :
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.4.1 : Maria Weijcker, de, married Henrick Dusseldorp, van (son of Pieter Dusseldorp, van and Antonia Coppendrayer).
(Notes : Huwelijkse voorwaarden 14/5/1705 Utrecht notaris, Henrick = veerschipper van Utrecht op Rotterdam. Kinderen Willemina, Maria, Anna, Hendrik.)
-------------
L.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.5 : Grietjen Peters Otterspoor, van, married Gerrit Dirckszn Hal, van, the 22 May 1669 in Utrecht.
(Notes : Huw. jongedochter voor gerecht (index), + A.dam 1682???2e Huw. gerrit 11/12/1682 Amsterdam (693/264) Aanname, Gr. H. Arch. Notaris Montfoort, 28/11/1661 en 6/12/1661, bloedverwant huwelijkspartner Bron MO23, inv.nr. 1447/178 en 208.)
-------------
L.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.6 : Weijntje Petersdr. Otterspoor, van, married Cornelis Willemsz. Hussen, van.
-------------
L.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.7 : Aeltgien Peters Otterspoor, van.
(Notes : Aanname, Gr. H. Arch. Notaris Montfoort, 20/7/1660 bloedverwant huwelijkspartner Bron MO23, inv.nr. 1447/178. Beh.no. M017, oudrechterlijk Stadsarchief Montfoort, index acten weeskamer 1665, inv.no.120, aktenr. 62, woonpl. Montfoort, hoedanigheid, erflater, huwelijkspartner, bloedverwant.)
-------------
L.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.8 : Aert Peterse Otterspoor, van.
(Notes : akte 1721 woonachtig Tollesteeg)
-------------
L.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9 : Antony Otterspoor, van, Grutter, died in Utrecht the 7 June 1712, married Catrijnjen Hermans Mijborch, van, the 30 November 1661 in Utrecht (died the 3 January 1702 in Utrecht).
(Notes : Huw. Thonis Peterszn. voor gerecht (index). Op 3/4/1685 beide assistent bij huwelijkse voorwaarden van zoon Pieter. Pieter overl. voor 23/4/1705, zie akte AvG wed. van.
8/3/1700 grutter buyten de Tolsteegpoort, ww achter wed. v WP de Weker. Lijst voerluijden 6/7/1699 TOLLESTEEG Anthonisz Otterspoor. Utrecht Notaris, 5/9/1674 (in frans) Thonis Peterson Otterspoor, Charrettier, heeft geen schuld aan ongeluk met zijn koets. Akte 8/12/1701 (in Frans) , Anthoni Otterspoor, voerman, buiten de Tollesteechpoort verkoopt koets met 3 paarden aan zoon Cornelis Otterspoor. Overl. zie akte dochter Johanna, Teunis O, Buiten de Tollesteeg, Poort in de Tollesteegh, Geertekerk, Herteveld, gratis, NB mundige kinderen.20/6/1712, 8/6, 129/39.)
He had 7 children :
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.1 : Cornelis Otterspoor, Voerman, married Gijsberta Vloten, van, the 13 April 1709 in Utrecht (died the 12 October 1736 in Utrecht).
(Notes : Overl. Huisvr. v Corn. NB man en 2 onmundige kinderen, Buurkerk, Grafb. Sesselaar, 8 dragers, f2:-:-, 132/697, aang. 22/10/1736, adr. buiten de Wittevrouwpoort over de Kruijpersteegh. Intrekking vergunning personenvervoer tussen Nijmegen en Utrecht per Beurtwagendienst 9/8/1746 door Stadsbestuur Utrecht, vanwege 'onversigtigheid' waardoor de wagen bij Rhenen van de Marsdijk was afgevallen. Cornelis Otterspoor werd 'gecasseert'ofwel de vergunning werd voorgoed ingetrokken, zoon Anthonie Otterspoor werd zijn wagendienst voor een jaar 'gesloten'.
Veel akten Notaris Utrecht, o.a. geeft voogdijschap op 14/6/1736 wegens hoge leeftijd, over kinderen Maria de Wekker. Vrouw ook Slo(o)ten.)
He had 4 children :
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.1.1 : Catharina Otterspoor, was christened in Utrecht the 31 August 1712, died in Utrecht the 14 September 1712.
(Notes : Geb. oud Roomse kerk Drakenburgsteeg. Overl. st Jobskerk, gratis, kind v cornelis begr. 19/9, 129/63.)
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.1.2 : Antonius Otterspoor, was christened in Utrecht the 10 October 1713, died in Utrecht the 19 December 1713.
(Notes : Doop oud Roomse kerk, Buiten Drakenburgsteeg. Overl. st. Jobskerk, gratis, kind v Cornelis, begr. 27/12, 129/161.)
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.1.3 : Catrina Otterspoor, was christened in Utrecht the 12 June 1716, died in Utrecht the 24 July 1741.
(Notes : Doop oud Roomse kerk, achter de Weistraat. Overl. Catie, onmondige dochter, NB haaar vader, Buurkerk, grafb. Sesselaar, 8 dragers, F2:-:-, 133/639, aang. 7/8/1741, adr. buiten de Wittevrouwpoort over de Kruijpersteegh.)
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.1.4 : Antoni Otterspoor, was christened in Utrecht the 24 February 1718, died in Utrecht the 2 June 1749, married (1°) Anne Ruijter, de, (2°) Maria Kovelswaey, van, the 9 September 1741 in Utrecht.
(Notes : Doop oud Roomse kerk, achter de Weistraat. Huw.2 vrouw Jd. Kogelswaey?, Roomse kerk Buiten witte Vrouwen-Jezuiten? Huw.datum ook voor gerecht. Naam ook Ant(h)onius, Anthony. Militairenindex Utrecht: Ruiter in het regiment van Generaal-majoorvan Rhede, heer van Ginkel. Overl. NB vrouw en 4 minderjarige kinderen, Buurkerk, Sesselaar, gratis, 134/1035, Aang. 16/6/, adres Buiten de Witte Vrouwpoort bij de Gilbrugh.)
He had 6 children :
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.1.4.1 : (1) Maria Otterspoor, was christened in Utrecht the 23 May 1740.
(Notes : Doop oud Rooms, Soli Deo Gloria. Overleden voor 16/7/1750.)
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.1.4.2 : (2) Peter Otterspoor, was christened in Utrecht the 17 March 1741, died in Azie the 23 November 1770.
(Notes : Moeder Maria van Colliswaije .Doop (Piter) Rooms, Buiten Witte Vrouwen. Akte Notaris utr. 16/7/1750 Pieter. VOC Pieter O. soldaat van Utrecht, schip Vlissingen, overleden Batavia/Azie. Enige Pieter voorhanden.)
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.1.4.3 : (2) Cornelis Otterspoor, was christened in Utrecht the 7 September 1742, died in Utrecht the 23 January 1809, married (1°) Cornelia Tollenaar, the 8 November 1777 in Utrecht (died the 11 February 1782 in Utrecht), (2°) Aletta Bruijn, de, the 3 August 1782 in Utrecht (died the 26 September 1833 in De Meern, gem. Vleuten, daughter of Nicolaas Bruijn, de).
(Notes : Doop(Cornelius) rooms. Huw. (datum ook voor gerecht 87/p504) 1 rooms, Buiten Witte Vrouwen, ag 24/10, Jm+Jd. kerk Heerenstraat, beide buiten de witte muren. Huw.2 (datum ook voor gerecht, Aaltje, 88/p47) rooms, kerk Dorstige Hartsteeg, vrouw ook Alida. Overl. Buurkerk, f 6:-:-, aang. 30/1/1809, 141/353, NB zijn vrouw, adr. in de Vinkenburgsteeg. Aaltje 86 Jr bij overl. Utrecht transport nieuwe en oude eigenaren van 10/5/1786 tot 19/5/1810.)
He had 1 child :
-------------
P.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.1.4.3.1 : (2) Maria Otterspoor, was christened in Utrecht the 19 July 1788, died in Utrecht the 28 August 1794.
(Notes : Geb. rooms, adr. Dorstige Hartsteeg. Overl. kinderziekte, St Janskerk, gesonken, aang. 1/9/1794, f 3:-:-, 139/265, NB vader (cornelis) + moeder, adr. op de Neude.)
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.1.4.4 : (2) Geertruij Otterspoor, was christened in Utrecht the 29 July 1744.
(Notes : Doop rooms, Buiten Witte Vrouwen. Overleden voor 16/7/1750.)
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.1.4.5 : (2) Hermanus Otterspoor, was christened in Utrecht the 24 August 1746, Militair, died in Utrecht the 6 February 1781, married Johanna Bigert, the 31 August 1776 in Utrecht (daughter of Juriaan Bigardt and Catharina Pack).
(Notes : Doop rooms, Buiten Witte Vrouwen. Huw.( 87/p491) R.K. Jm+Jd, ag 16/8, adr. beide buiten de witte vrouwen. Ook Hermani, Hermannus. Vrouw ook Bigart. Overl. Buurkerk, gratis, aang. 19/02/1781, 138/16, NB vrouw+onmondig kind, adr. buiten Witte vrouwenpoort op de straat. Notaris Utr. 17/11/1776, borg door Moeder (vader overl.) v vrouw + broer Cornelis voor schuld f2900,- koop van huis + Smidse in Wittevrouwen. 1820 militair.)
He had 2 children :
-------------
P.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.1.4.5.1 : Catharina Otterspoor, was christened in Utrecht the 17 January 1777, Werkster, died in Groningen the 7 December 1820, married Cornelis Ruijter, de, the 18 November 1806 in Utrecht.
(Notes : Geb.rooms, Catharijnesteeg. Huw. R.K., adr. Buiten witte vrouwen. Overl. Groningen, genlias, akte 756, 39 Jr, naam + vader = Ottersprong, moeder Jannetje Bigaart, man niet genoemd.)
She had 2 children :
-------------
Q.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.1.4.5.1.1 : Gijsberta Ruijter, de, born in Utrecht, died in Utrecht the 13 December 1814.
(Notes : Overl. oud 16 weken, genlias.)
-------------
Q.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.1.4.5.1.2 : Joannes Ruijter, de, born in Utrecht in January 1811, Boerenknecht, died in Basse (Steenwijkerwold) the 23 February 1889, married Geertje Riksma, the 17 May 1844 in Oldemarkt (born the 21 July 1822 in Kortezwaag (Opsterland) and died the 20 August 1868 in Basse (Steenwijkerwold), daughter of Jan Berends Riksma and Johanna Verwey).
(Notes : Geb. ca. 1811. Ook Jan. Vrouw Dienstmaagd, ouders Arbeiders, 21 Jr bij huwelijk. Overl. Genlias)
-------------
P.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.1.4.5.2 : Antonius Otterspoor, was christened in Utrecht the 22 February 1778, died in Utrecht the 7 April 1778.
(Notes : Geb. rooms, Catharijnesteeg. Overlijden kind v Hermannus, Buiten de Witte Vrouwenpoort, nalatend ouders, aang. 13/4, gratis, Buurkerk (137/819).)
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.1.4.6 : (2) Gijsbertus Otterspoor, was christened in Utrecht the 7 March 1749, married Catharina Linden, v/d, the 13 December 1782 in Amsterdam (born the 19 August 1759 in Amsterdam (D), daughter of Wijbrand Linden, van der and Clara Groot, de).
(Notes : Doop rooms, Buiten Witte Vrouwen. ENIGE MOGELIJKE KANDIDAAT, LEEFTIJD EN GELOOF KLOPT NIET. Huwelijk, gijsbertus 30jr, ouders dood, van Utrecht, aan de Schans, gereformeerd, catharina 24jr, van A.dam, gereformeerd, 627/362. Doop vrouw Caatje, hervormd, Amstelkerk, 126 P 149 (folio 75) nr. 3, doopget. Willem v/d Linden en Caatje Simons.)
He had 2 children :
-------------
P.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.1.4.6.1 : Antonius Otterspoor, born in Amsterdam, was christened in Amsterdam the 9 September 1792, Steenhouwersknecht, died in Amsterdam the 5 September 1832, married Cornelia Johanna Polman, the 14 July 1819 in Amsterdam (born the 12 July 1798 in Amsterdam (D), daughter of Albert Polman and Geertruij Engelen, van).
(Notes : Doop boompje kerk 342/7. RK doopgetuigen Cornelius Ottenspoor+ Elisabeth Buijs pastor B. Alberts 324p13 folio7. Huw. 26jr ouders overleden, Johanna 21jr. Overl. 39jr, adr. kerk west? Amsterdamsch 11?, aang, door zwager, vrouw verder niet bekend, 8/75v. Doop vrouw RK Begijnhofkerk, get. Ferdinand Beenhuijsen, Cornelia v/d Horst, Bron 342 / p191 (f92). Weduwe hertrouwd 27/1/1836 D.H. met Johannes Hendrikus de Visser.)
-------------
P.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.1.4.6.2 : Claartje Otterspoor, was christened in Amsterdam the 25 October 1797, died in Amsterdam the 15 October 1800.
(Notes : Doop Klartie woensdag 25/10, get. Berent van der Linden en Trijntje Dummenrijn, hervormd, Zuiderkerk, vader G. Ootterspors. Adam Digitaal. Overl. kind v Gijsbertus, 1267/56 hlkn, aan de harte de staan???)
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2 : Pieter Otterspoor, van, Grutter, died in Utrecht the 30 June 1700, married Anthonetta Glindhorst, van, the 25 April 1685 in Utrecht (died the 4 March 1748 in Utrecht).
(Notes : Huw. voor gerecht. index., Overl. Piter, ook Peter, adres; in 't Wijstraat, Nicolaikerk, grafb. Issen, 8 dragers, aang. 08/07/1700, 127/745, nagelatet betr. vrouw met onmondige kinderen. Diverse Akten notaris Utrecht 1685>1705. Momboir 1711?, A v Glindhorst wed. P.O. schoonvader Antonij acc. voogdij 15/8/1701 en bij zoon Pieter ontslagen 27/7/?, daarom per 2/10/1693 voor Notaris N Vonck door A v G. Schoonbroer Cornelis O. Ook Glashorst. Vrouw overl. wed. v. Pieter, nagelaten betrekkingen; mondige kinderen, Buurkerk, grafbidder Lohoff, 8 dragers, 134/843, f 2:-:-, aang. 11/3/1748, adres; in 't drieharingsteegje.)
He had 9 children :
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1 : Matthijs Otterspoor, van, died in Amersfoort the 25 November 1722, married Willemina Vasen, van, the 3 February 1711 in Amersfoort.
(Notes : Huwelijk gerecht 31/01/1711 te Utrecht. Huw. gerecht A.foort met attest. van Utrecht, aanget. 16/1/1711, J.m + wed. van Jacob Dircksz. van Bemmel in leven tabacxplanter, won. A.foort, Huw.get. Moeder Antonetta v Glindhorst, wed. van Peter Otterspoor, vrouw ook Willemina Rijks van Vase, Huw. DTB A.foort Trouwboek oud kath. parochie 't Zand, inv. 13. Bij voogdijschap kinderen akte 24/1/1723 = Fennisje Thyssen moeder en weduwe van Pieter O. (welke Pieter???) Matthijs Otterspoor geb. Utrecht verkrijgt 15/11/1717. burgerrecht te Amersfoort. Weeskamer A.foort boedelpapieren 106 Matthijs O & W v Vasen 1729-1740 (8/15/a) Polder & Waterschap de Hond lijst heemraden, Matthijs Otterspoor, Arnoldus v Dijck, sept. 1718.)
He had 4 children :
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.1 : Elisabeth Otterspoor, van, was christened in Amersfoort the 6 January 1712, died in Utrecht the 20 January 1746, married Andries Weede, the 10 May 1738 in Jutphaas.
(Notes : Doop R.K. oud kath. parochie 't Zand te Amersfoort, doopget. Christina Rijks. Huw. index rooms, utrecht, Dominicanerstatie, adr. Dorstige Hartsteeg +gerecht Jutphaas, trouwboek 197A. Attestatie van Utrecht naar Jutphaas. Overl. huisvr. van, nagelaten betr. man+ onmondige kinderen, Weeskerk, Grafb. Sesselaar, 8 dragers, F 2:-:-, 134/428, aang. 31/1/1746, adr. Op de oude gragt bij de Smeebrugh. Andries = Makelaar te Utrecht, zie Notaris Utrecht, testament+procuratie.)
She had 2 children :
-------------
P.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.1.1 : Wilhelmina Weede.
(Notes : Zie Voogdbenoeming 4/4/1766 Akte Notaris Utr. minderjarig, voogden Pieter Otterspoor + Hermannus Weede. KLOPT OVERLIJDEN MOEDER?)
-------------
P.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.1.2 : Anna Maria Weede.
(Notes : Zie Voogdbenoeming 4/4/1766 Akte Notaris Utr. minderjarig, voogden Pieter Otterspoor + Hermannus Weede. KLOPT OVERLIJDEN MOEDER?)
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.2 : Petrus Otterspoor, van, was christened in Amersfoort the 20 July 1713.
(Notes : Doop oud Kath. parochie 't Zand, get. Hendrikje Cuijpers. Overleden voor 1716.)
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3 : Petrus Otterspoor, was christened in Amersfoort the 15 January 1716, Grutter, died in Amersfoort the 12 September 1781, married Hendrina Nieuwenhuijse, van, the 14 September 1740 in Amersfoort (born in Amersfoort).
(Notes : Doop oud Khat.parochie 't Zand te Amersfoort, doopget. Christina van Vase. Tr.boek 41A, RK kerk 't Zand, huw.get. Dirick Niermulder en Agnes Otterspoor (zie Utrecht)/ ook Pieter, petri, laatst won. Wijk bij Duurstede( OT 31/8/1740 bron trouwboek gerecht Wijk bij Duurstede) , huw gerecht A.foort 26/08/1740, Jm+Jd, get. zwager Andries Weede+Rogier Camerbeek/Moeije Annitje Aerts, wed. v Abraham Pieters. )
He had 7 children :
-------------
P.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.1 : Matheus Otterspoor, was christened in Amersfoort the 29 July 1741, died in Amersfoort the 11 September 1741.
(Notes : RK kerk 't Zand, doopget. Gertrudis Nieuwenhuijse, uit naam van Andreas Wede.)
-------------
P.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.2 : Barbara Otterspoor, was christened in Amersfoort the 3 January 1744, died in Amersfoort the 30 January 1825, married (1°) Johannes Geelen, van, the 5 May 1762 in Amersfoort (born the 14 December 1737 in Amersfoort, son of Albert Geelen, van and Hendrina Mispelaar, van), (2°) Jordanus Maat, van der, the 4 January 1782 in Amersfoort (died the 23 April 1824 in Amersfoort, son of Wulf Maat, van der and Petronella Smarteland, van 't).
(Notes : RK kerk 't Zand, doopget. Gertrudis Nieuwenhuijse. Huw.1 't Zand, man ook Jordanus, Jan. , RK par. 't Zand te A.foort. Overl. Jordanus 74Jr., echtgenoot v B.O., genlias. Overl. weduwe v J v/d M, vader Pieter, 81 Jr. akte nr. 20.Archief Eemland.)
She had 5 children :
-------------
Q.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.2.1 : (1) Petrus Geelen, van, was christened in Amersfoort the 7 April 1763.
(Notes : Doop RK parochie Kromme Elleboog, getuige Hendrina v Nieuwenhuijse.)
-------------
Q.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.2.2 : (1) Hendrina Geelen, van, was christened in Amersfoort the 4 September 1765.
(Notes : Doop RK par. 't Zand, get. Hendrina van Geelen. )
-------------
Q.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.2.3 : (1) Hendrina Wilhelmina Geelen, van, was christened in Amersfoort the 15 November 1766.
(Notes : Doop RK par. 't Zand get. Hendrina Otterspoor.)
-------------
Q.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.2.4 : (1) Henderina Geelen, van, was christened in Amersfoort the 21 December 1767, died in Amersfoort the 2 March 1848.
(Notes : Doop RK par. 't Zand, doopget. Alijda van Beek. Overl. (genlias 1846) ouders genoemd, 79 Jr, akte nr. 54. ongehuwd.)
-------------
Q.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.2.5 : (2) Petronella Maat, van der, was christened in Amersfoort the 24 February 1783.
(Notes : Doop RK par. 't Zand, doopget. Maria v/d Maat.)
-------------
P.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.3 : Guilielma Otterspoor, was christened in Amersfoort the 24 January 1746.
(Notes : RK kerk 'T Zand, doopget. Gertrudis Nieuwenhuijse.)
-------------
P.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.4 : Matheus Otterspoor, was christened in Amersfoort the 23 January 1747, died in Amersfoort the 8 January 1797, married (1°) Jannetje Wolfers, the 9 February 1781 in Amersfoort, (2°) Arnolda Raalt, van, the 24 October 1788 in Amersfoort (daughter of Willem Raalt, van and Catharina Toorn, ten).
(Notes : RK kerk 't Zand, Doopget. Barbara Nieuwenhuijse. 1e Huw. voor gerecht (Matthijs) datum= 1e gebod, Ondertrouw te Barneveld, Jm geb.+won. A.foort en Jd. geb.+won. te Barneveld, huwelijken Leusden en Stoutenbrug>1811, Mathias(v A.foort)&Jenneken Wollffsen(v Barneveld) 26/2/1781, DTB huw.register RK parochie Achteveld 1674-1820. 2e huw. voor gerecht +RK parochie Kromme Elleboog, Aang. 3/10 (Matthijs) wednr v J. Wolpherse won. A.foort+Mi. Jd. won. A.foort, get. Catharina ten Toorn, wed. v Willem v Raalt. (zie EK 21,99) Wed. Arnolda huwt opnieuw 27/5/1798 A.foort met Frederick Christoffel Bekker.)
-------------
P.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5 : Lucas Otterspoor, was christened in Amersfoort the 30 September 1749, Grutter, died in Den Haag the 3 January 1800, married Martina Alwerdt, the 22 April 1781 in Den Haag (died in Amsterdam).
(Notes : RK kerk 't Zand, Doopget, Barbara Nieuwenhuijse. T.l.v. stadsbestuur Amersfoort Akte indemniteit 15/1/1781 vertrokken naar 's-Gravenhage, 31Jr, Zn v Pieter. Huw. Jm+wed. v Cornelis Hazersloot grutter, H 1771, met 2 kinderen (akte notaris 22/3/1781), OT 8/4/1781, stadhuis + RK Oude Molstraat kerk 21/4, BWA. Overl. begr. Eikenduinen, Pleuris op de borst, impost f30,- Jaarboekje Die Haghe 1981 Otterspeer in artikel over broodnijd tussen korenmolenaars, broodbakkers en de fiscus.)
He had 4 children :
-------------
Q.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.1 : Hendrijna Otterspoor, was christened in Den Haag the 10 April 1782, married Jacobus Casparus Burger, the 25 June 1809 in Den Haag.
(Notes : Doop RK kerk Oude Molstraat, doopget. Matthijs Otterspoor en Joanna Wolfers. Huw. Jm+Jd, stadhuis+R.C. Assendelftstraat kerk, OT, get. Y v/d Roe en M Kraan. BWA. Zoon Josephus 1808, nakijken???)
-------------
Q.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2 : Pieter Joannes Otterspoor, born in Den Haag, was christened in Den Haag the 23 June 1783, Commies,Boekhouder, died in Rotterdam the 3 June 1848, married Magtelda Barent Logher, the 28 April 1805 in Den Haag (born the 16 June 1785 in Den Haag and died the 22 August 1861 in Rotterdam, daughter of Franciscus Bernardus Logher and Helena Rijn, van).
(Notes : Doop, RK kerk Oude Molstraat, get. Joannes Hasersloot en Joanna Alweerd. Ondertrouw: 13/04/1805,JM+JD, DTB Delft inv.nr.89 Trouwboek Nieuwe Kerk. (Magtilda Barend Logher) Aangifte overl. 5/6, adres: slakade 13-269, zie R.dam B128. Beroep:Stadsmeester?(57jr) Beroep ook Prepose der Douane. Huw. stadhuis + R.C. Casuaristraat Kerk Den Haag, get.Johannes Keller en Maria Anna Keller. Vrouw overl. op de Oppert 6. Stamboom Marinde. Tel.bk 1854-1856 wed. PJ w L.Frankenstraat 10-433, 1959-60 w Oppert 6-211 bij zoon Pierre Francois,)
He had 10 children :
-------------
R.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.1 : Lucas Joannes Otterspoor, born in Den Haag the 17 August 1806, was christened in Den Haag the 18 August 1806, Rijksambtenaar, died in Rotterdam the 11 December 1889, married (1°) Maria Willemse 'T Hoen, the 25 November 1840 in Monster (born the 21 September 1819 in Monster, died in Koudekerk the 17 December 1849, daughter of Willem Willemse Thoen and Jannetje Hendrikse Bils), (2°) Maria Cornelia Roos, the 14 August 1850 in Rotterdam (born the 11 August 1812 in Rotterdam and died the 26 February 1900 in Rotterdam, daughter of Jan Roos and Cornelia Anna Mesman).
(Notes : Doop RK kerk Casuaristraat, vader Petrus Johannes, get. Balthasar Hasersloot en Martina Alwert. 1e huw. vrouw 21Jr, Vr. geb. bron Monster, aktenr. 1819-74, vader Tuinder, Overl. Genver.nl / Monster Overlijden 1843-1852 / nr. 88. Overl. akte Koudekerk. 2e huw. lucas wonend Koudekerk, get. broer Franciscus. Aangifte overl. 12/12, Adres Florastraat, zie R.dam F90. Bev.reg. Ter Aar, vrouw en 4 kinderen, adres wijk A nr. 85, ingekomen 4/11/1854, naar Rdam 23/2/1856. In bev. reg. Dordrecht 1850 - 1890. Tel.bk1854 commies, Lanvanloolaan 13-674b, 1878 Jonkerfransstraat 32, particulier, 1866-88 Florastraat 26, particulier, gep. ambtenaar. Achter-achter-kleindochter van Lucas Joannes Otterspoor x Maria Willemse ’t Hoen is Iteke Simons, genealoge die veel info verstrekt.)
He had 7 children :
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.1.1 : (1) Petrus Wilhelmus Johannes Otterspoor, born in Monster the 26 December 1840, Commies bij Rijksbelasting, died in Alkemade the 20 March 1892, married Johanna Kersten, the 29 December 1870 in Ubbergen (born the 9 August 1841 in Ubbergen and died the 6 September 1919 in Leiden, daughter of Everhardus Kersten and Elisabeth Driessen).
(Notes : Kind gewettigd bij huwelijk. Overl. Genlias. In bev. reg. Dordrecht 1850 -1890. Overl. Johanna Arch.nr 0516 Inv.nr 5040 Aktenr 721, geb. Beek. )
He had 10 children :
-------------

T.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.1.1.1 : Maria Elisabeth Otterspoor, born in Ubbergen the 31 December 1868, died in Leiden the 7 May 1959, married Hermanus Johannes Niekerk, van, the 1 February 1893 in Leiden.

(Notes : Geb. A.G. 2/1 get. gemeente vroedvrouw Elisabeth Leenders & man, Matthijs Weijers, kind erkend bij huwelijk. Huw. Man Bierbottelaarsknecht, arch.nr. 0516 inv.nr. 4889 akt.nr. 13. get. Johannes Wilhelmus broer br.gom, Adrianus de Vries, Willem Frederik Kaapaan, Johanna Andree. Geb. man 12 uur noen vader Schoenmaker, Archnr. 0516 Inv.nr. 4732 Aktenr. 341, Overl. man arch.nr. 1005 inv.nr. 131 akt.nr. 994.)
She had 4 children :

-------------

U.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.1.1.1.1 : Johanna Niekerk, van, born in Leiden the 18 July 1893.
(Notes : Geb. Bev. Reg.)
-------------

U.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.1.1.1.2 : , Hermanus van Niekerk, born in Leiden the 2 July 1894.

(Notes : Geb. arch.nr. 0516 inv.nr. 4759 akt.nr. 803. get. Pieter Gijsman, Marten Reenia.)
-------------

U.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.1.1.1.3  : Petrus Wilhelmus Johannes Niekerk, van, born in Leiden the 5 August 1896.
(Notes : Leiden BS-G 1896 aktenr. 940)
-------------

U.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.1.1.1.4 : , Maria Cornelia van Niekerk, born in Leiden the 2 March 1899.

(Notes : Geb. Arch.nr. 0516 Inv.nr. 4764 Aktenr. 304, vader Bleeker, get. Jacobus de Vink, Johannes cornelis Jansen, bleekers.)
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.1.1.2 : Everhardus Lucas Otterspoor, born in Groesbeek the 26 Januari 1872, died in Groesbeek the 13 April 1872.
(Notes : Geb. A.G. 26/1 get. vader & Pieter Nillesen. Overl. 2 mndn. genlias. )
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.1.1.3 : Elisabeth Everdina Otterspoor, born in Groesbeek the 4 December 1872, died in Leiden the 2 November 1947, married Bartholomeus Jacobus Goddijn, the 18 August 1897 in Leiden (born the 21 June 1873 in Leiden, son of Antonius Cornelis Goddijn and Maria Theodora Kriek).

(Notes: Geb. A.G. 5/12 get. vaderPetrus Hubertus Bouwens, Matthijs Peters. Huw. get. Hermanus Goddijn broer, Hermanus Johann van Niekerk zwager, Thomas Kriek oom, Johannes Andre. Overl. 3/11 A.G. Wilhelmus Peters begr. ondernemer.)
She had 2 children :

-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.1.1.3.1 : Petrus Wilhelmus Johannes Goddijn, born in Leiden in 1906.
-------------

U.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.1.1.3.2 : Hermanus Antonius Goddijn, born in Leiden the 16 February 1911.

(Notes : Geb. vader Wisselloper, Archnr. 0516, Inv.nr. 4778 Aktenr. 259, get Hermanus Goddijn, Koperslager, Adrianus van Egmond.)
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.1.1.4 : Mathilda Johanna Otterspoor, born in Wisch (ter borg) the 7 February 1874, died in Wisch (Ter Borg) the 25 March 1874.

 (Notes: Geb. Terborg no 20a, A.G. 7/2 get vader, Derk Willem Grutterink, Frederik Nijenhuis. Overl. Terborg 20a A.G. 26/3 get. Petrus Regt, Frederik Nijenhuis)
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.1.1.5 : Mathilda Johanna Otterspoor, born in Wisch (ter borg) the 29 January 1875, died in Rotterdam the 13 December 1919.
(Notes : Geb. donderdag Terborg nr 86, A.G. 29/1, get. vader, Frederik Nijenhuis, Azuerus Petrus v/d Kolk. Begraven 16/12/1919, R.K. begraafplaats 'Crooswijk'. Aangifte overl. 15/12, adres:Oostzeedijk 27A, zie R.dam l55.)
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.1.1.6 : Dorothea Cornelia Otterspoor, born in Wisch (ter borg) the 24 July 1876, died in Wisch (Ter Borg) the 16 September 1876.
(Notes : Geb. zaterdag Terborg nr 123 get. vader, Petrus Regt, Frederik Nijenhuis. Overl. 7 Wkn. get. Bernardus Brendsen, Petrus Regt.)
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.1.1.7 : Dorothea Cornelia Otterspoor, born in Wisch (ter borg) the 9 August 1877, died in Wisch (Ter Borg) the 11 September 1877.

(Notes: Geb. Terborg 123 A.G. 9/8 get. vader, Petrus Regt, Frans Hendrik Johannes Backer. Overl. Terborg 123 een maand, get. Petrus Regt, Frans Hendrik Johannes Backer.)
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.1.1.8 : Lucas Johannes Everhardus Otterspoor, born in Wisch (ter borg) the 13 December 1878, died in Den Haag the 1 May 1945.
(Notes : Geb. Vrijdag Terborg 123 A.G. 14/12 get vader, Frederik Nijenhuis, Abraham Stolk. R.K., bij overl. zonder beroep, ongehuwd)
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.1.1.9 : Cornelia Petronella Otterspoor, born in Wisch (ter Borg) the 11 September 1880, died in Wisch the 21 November 1880.
Notes : Geb. donderdag Terborg nr. 150 A.G. 11/9 get. vader, Petrus Regt, Abraham Stolk. Overl. Terborg nr 150, 11 dgn A.G. 21/9 get. Bernardus Berendsen, Petrus Regt.)

-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.1.1.10 : Cornelia Petronella Otterspoor, born in Wisch (ter borg) the 26 August 1881, died in Nijmegen the 30 March 1882..

(Notes : Geb. Terborg nr 167 A.G. 26/8, get. vader, Dirk Willem Grutterink, Hendrik Jacob Kremer. Overl. De Gelderlandse 7 maanden. 20/3 tot 27/3 burg. stand Nijmegen C.E. Otterspoor. Ook Genlias, aktedatum is fout. )
-------------

S.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.1.2 : (1) Wilhelmus Petrus Otterspoor, born in Boskoop the 26 February 1842, died in Rotterdam the 20 January 1919.
(Notes : Overl. AG 22/1 Coenraad Bellaame 65jr + Cornelis Antonius Mooij 64jr. Rdam testament particulier 5/8/1907 (249) en 28/11/1905 (569) Tel.gids R.dam Kleermaker, Florisstraat 26, ca. 1880-1888.)
-------------

S.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.1.3 :  Mathildis Otterspoor, born in Gorinchem the 20 October 1844, died in Gorinchem the 13 October 1845.
(Notes : Geb.(des namiddags ten twee ure, geen adres) - aangifte op 22 oktober door Lucas Johannes (37, rijkscommies, vader) - Jan van Roijen (25, koopman, Gorinchem) - David Jacobus Nieuwstad (30, geweermaker, Gorinchem) Overl. (des namiddags ten drie ure in het huis Ariebrandsteeg wijk C nr 194) - aangifte op 14 oktober door Lucas Joannes (39, commies bij de belastingen, vader) - David Jacobus Nieuwland (31, geweermaker, bekende, Gorinchem)
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.1.4 : (1) Mathilda Johanna Otterspoor, born in Koudekerk the 14 October 1847, died in Rotterdam the 14 April 1928, married Johannes Ludovicus Josephus Nollen, the 7 May 1879 in Rotterdam (born the 6 October 1855 in Zaltbommel and died the 22 November 1890 in Rotterdam, son of Wilhelm Carel Theodoor Nollen and Johanna Josephina Baselaar).
(Notes : Geb. inv. D6/akte 31, get. Georgius Mulder Rijksambtenaar en Jan Arijzee Pontvoerder. Huw.akte 31jr. Man Broodbakker, get. Hendrik Cornelis v/dn Graaf 61, stadsbode, Lodewijk Cornelis Speelman 70, Theodorus Hendrikus Berghout 53, stadssergeant, Govert Cornelis Felperlaan 64, schoenmaker, allen W.A. Ook Mathildis, bij overl. weduwe. Enige data stamboom Marinde. In Bev. Reg. Dordrecht 1850 - 1890.)
She had 6 children :
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.1.4.1 : Wilhelm Carel Theodoor Nollen, born in Rotterdam the 31 March 1880.
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.1.4.2 : Ludovicus Lucas Johannes Nollen, born in Rotterdam the 1 August 1881, married Margaretha Huisman, the 13 July 1910 in Rotterdam (born the 3 December 1885 in Rotterdam, daughter of Bertus Huisman and Cornelia Spits).
(Notes : Bruid 24 Jr, vrouw van broer.)
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.1.4.3 : Petrus Johannes Antonius Nollen, born in Rotterdam the 31 July 1883, died in Rotterdam the 16 October 1883.
(Notes : Geb. bron Rdam d016 aktenr. 3652. Overl. bron Rdam c189v aktenr. 3515)
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.1.4.4 : Johannes Antonius Petrus Nollen, born in Rotterdam the 31 July 1883, died in Rotterdam the 22 June 1907, married Margaretha Huisman, the 5 December 1906 in Rotterdam (born the 3 December 1885 in Rotterdam, daughter of Bertus Huisman and Cornelia Spits).
(Notes : Bruid 21 Jr, Vr. geb. bron Rdam e186 aktenr. 5849.)
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.1.4.5 : Ida Frederika Pieternella Nollen, born in Overschie the 4 November 1887, died in Rotterdam the 21 July 1944, married Hermanus Josephus Veltmeijer, the 17 May 1911 in Rotterdam (born the 1 March 1888 in Rotterdam, son of Lodevicus Franciscus Antonius Veltmeijer and Anna Maria Boensma).
(Notes : Geb. (frederica) get. Hendrik v Klaveren, 29 Machinst w Overschie, Arend Hendriksen 26, machinist w Overschie, vader Conducteur Yselstoomtram, moeder Machtildis. Huw. Man 23Jr., geb. bron Rdam b193v aktenr. 1146.)
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.1.4.6 : Lucas Johannes Nollen, born in Rotterdam the 6 February 1891, died in Rotterdam the 8 May 1893.
(Notes : Overl. 2 Jr.)
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.1.5 : (1) Johannes Otterspoor, born in Koudekerk a/d Rijn the 17 December 1849.
(Notes : Geb. inv. D6/akte 48, get. Georgius Mulder Rijksambtenaar en Gerrit van Egmond Notarisklerk, moeder Maria Willemse.)
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.1.6 : (2) Ivo Cornelis Otterspoor, born in Katwijk aan Zee the 11 August 1852, Kommies der Rijksbelasting, died in Rotterdam the 20 February 1931, married (1°) Gerarda Geertruida Nijssen, the 18 August 1880 in Dordrecht (born the 20 October 1852 in Dordrecht, daughter of Cornelis Nijssen and Jacoba Ham, van), (2°) Adriana Wilhelmina Lut, the 30 March 1910 in Rotterdam (born the 4 March 1869 in rotterdam, daughter of Joseph Anthonie Lut and Adriana Dekker).
(Notes : Huw. 2 bron Rdam c58v. 2e vrouw in leven bij overl. Vr. 2 geb. bron Rdam aktenr 837. Tel.gids R.dam (J.C.) Rijksambtenaar, 1884 Alexanderstraat 92-5, 1984 - 87, Dirkssmitstraat 5, 5a.)
He had 3 children :
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.1.6.1 : (1) Lucas Joannes Otterspoor, born in Lekkerkerk the 16 August 1881, Onderwijzer, died in Den Haag the 29 March 1969, married Cornelia Petronella Matveld, the 16 April 1914 in Rotterdam (born the 3 April 1886 in Rotterdam and died the 6 May 1967 in Den Haag, daughter of Willem Matveld and Margaretha Doorine, van).
He had 3 children :

 

Lucas Johannes Otterspoor 1931, Onderwijzer

 


-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.1.6.1.1 : Gerard Willem Otterspoor, born in Den Haag the 15 November 1915, died in Alkmaar the 28 August 1992, married Maria Geertruida Wilhelmina Kousemaker, the 14 December 1963 in Zeist (born the 19 January 1931 in Utrecht and died the 16 June 2012 in Bergen).
He had 1 child :
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.1.6.1.1.1 : Lucas Cornelis Otterspoor, born in Alkmaar the 11 December 1970, married Heidi Ammerlaan.
He had 2 children :
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.1.6.1.1.1.1 : Boris Lucas Theodorus Otterspoor, born the 2 April 2008.
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.1.6.1.1.1.2 : Veerle Sophia Maria Otterspoor, born in Zeist the 20 September 2011.
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.1.6.1.2 : Lucas Cornelis Otterspoor, born in Den Haag the 16 August 1918, Commies M.v.Soc.Zaken, died in Den Haag the 27 September 1949, married Gerharda Margrita Klingens, the 28 May 1948 in Den Haag (born the 22 August 1918 in Haarlem).
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.1.6.1.3 : Cornelia Otterspoor, born in Den Haag the 25 January 1921, died in Utrecht the 2 February 2008, married Willem Lubertus Vries, de, the 3 September 1951 in Den Haag (born the 26 November 1914 in Hengelo and died the 10 October 1999 in Emmen).
(Notes : Zat in 1944 gevangen in het Oranje Hotel, lid van een knokploeg. Gemeente Utrechtse Heuverlrug (Doorn) inschrijving 1/1/2006 uit Indonesie, vestiging in Nederland 6/3/1950.)
She had 2 children :
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.1.6.1.3.1 : Renee Cornelia Vries, de, born in Den Haag the 21 September 1954.
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.1.6.1.3.2 : Alexandra Jeanine Vries, de, born in Den Haag the 10 April 1958.
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.1.6.2 : (1) Cornelis Jacobus Josef Otterspoor, born in Rotterdam the 10 March 1883, died in Kings Lynn the 19 August 1971, married Dora Large, in August 1914 in Kings Lynn (born the 12 October 1889 in Kings Lynn and died the 12 February 1986 in Kings Lynn).
(Notes : Zie Rott.B13.Sent by his firm Shipping & Coal to Yorkshire (England), had different jobs later on. Married in All Saints Church. Stamkaart laatste woonplaats Leicester, Engeland, inschijving gemeente 23/9/1914. Gladys Otterspoor from the Fens in the 1930th or earlier was involved in Women movements (see article by Karen Sayer, University of Luton) Professor Mary Chamberlain  wrote in her book Fenwomen  (1975, womens lives from a village near Kings Lynn) about Gladys and Ethel Otterspoor. She mailed that these were pseudonyms she had drawn from East Anglian names. Cornelis was a Manufacturing Agent in the 30th in co partnership with his brother Pierre Francois.)
He had 3 children :
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.1.6.2.1 : Cyril A Otterspoor, born in Kings Lynn in March 1915, died in Kings Lynn in September 1915.
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.1.6.2.2 : Marjorie Otterspoor, born in Carrington St Clement the 27 October 1918, Secretarial work, died in Kings Lynn (norfolk) in August 2001.
(Notes : Stayed Single. Address 100 London Road, Kings Lynn, Norfolk. Heard that Otterspoor(s) possible live(d) in Scotland.)
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.1.6.2.3 : Joyce Mary Otterspoor, born in Kings Lynn the 12 August 1923, Secretarial work, died in Kings Lynn the 19 August 1972.
(Notes : Stayed Single.)
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.1.6.3 : (1) Pierre Francois Otterspoor, born in Rotterdam the 7 December 1886, Kantoorbediende, died in Den Haag the 25 May 1971, married Elisabeth Hillechiena Jantina Pomper, the 4 January 1917 in Rotterdam (born the 12 November 1891 in Oudeschans(Bellingwolde) and died the 30 May 1970 in Den Haag, daughter of Pieter Pomper and Elisabeth Kranenborg).
(Notes : Huw.get. Lucas Joannes, onderwijzer te Den Haag, 35jr broer.Geb.zie Rott.G149. RK)
He had 1 child :
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.1.6.3.1 : Jan Jezajas Otterspoor, born in Rotterdam the 19 January 1918, died in Den Haag the 30 September 1999, married Adriana Theodora Truus Ouwejan, the 17 June 1949 in Den Haag (born the 5 April 1924 in Amsterdam).
(Notes : Overl. in bejaardenoord Rijswijk, flat 99. Woonachtig in Rijswijk vanaf 27/3/1961.)
He had 2 children :
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.1.6.3.1.1 : Irene Elizabeth Adriana Otterspoor, born in Den Haag the 30 July 1950, married (1°) Remco Onverwagt, the 16 February 1973 in Delft (born the 8 December 1948 in Delft), (2°) Wilhelmus Martinus Zandt, de, the 15 May 1986 in Den Haag (born the 12 October 1940 in Den Haag, son of Daniel Zandt, van de and Johanna Koert, van).
(Notes : .)
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.1.6.3.1.2 : Mirjam Janita Franciska Otterspoor, born in Den Haag the 8 September 1954.
(Notes : Woont Eindhoven, 2 x gehuwd. Micky Otterspoor, schrijfster, dichteres, woont samen met schrijver Herman Pieter de Boer.)
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.1.7 : (2) Josephina Machtilda Otterspoor, born in Ter Aar the 10 June 1854, died in Rotterdam the 22 March 1856.
(Notes : Geb. AG 12/6, genlias. Aangifte overl. 25/03 (oud ruim 1,5 jr) adres:Jan van Loonslaan 13-675, zie R.dam A208.)
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.1.8 : (2) Cornelia Petronella Otterspoor, born in Rotterdam the 30 March 1856, Modenaaister, died in Rotterdam the 16 November 1929, married Hermanus Martinus Bergem, van, the 17 August 1881 in Rotterdam (born the 9 August 1857 in Rotterdam, son of Martinus Johannes Bergem, van and Johanna Maria Heymans).
(Notes : Huw.akte 25jr.Geb. Jan v Looserlaan zie Rott.B68. Man in leven bij overl. In bev. register Dordrecht 1850 - 1890.)
She had 7 children :
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.1.8.1 : Martinus Johannes Maria Bergem, van, born in Rotterdam the 12 May 1882, married Wilhelmina Maria Huberta Hermsen, the 8 May 1907 in Rotterdam (born the 14 July 1882 in Rotterdam, daughter of Johannes Hubertus Hermsen and Amerentia Adriana Vring, van der).
(Notes : Bruid 24Jr.)
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.1.8.2 : Lucas Johannes Maria Bergem, van, born in Rotterdam the 13 May 1884, married Wilhelmina Maria Huberta Hermsen, the 1 May 1912 in Rotterdam (born the 13 August 1885 in Rotterdam, daughter of Hendrikus Hubertus Hermsen and Elisabeth Maria Vring, van der).
(Notes : Bruid 26 Jr, )
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.1.8.3 : Maria Johanna Bergem, van, born in Rotterdam the 11 January 1888, married Jacobus Kleijn, the 9 October 1912 in Rotterdam (born the 4 February 1887 in Rotterdam, son of Simon Hendrik Kleijn and Cornelia Gerardina Geerders).
(Notes : Man 25 Jr.)
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.1.8.4 : Johannes Hermanus Bergem, van, born in Rotterdam the 24 June 1890, married Goverdina Agatha Roest, the 3 May 1916 in Rotterdam (born in Delft, daughter of Willebrordus Bernardus Roest and Adriana Jacoba Dekker).
(Notes : Bruid 26 Jr.)
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.1.8.5 : Hermanus Martinus Bergem, van, born in Rotterdam the 4 August 1892, married Adriana Jacoba Roest, the 16 October 1918 in Rotterdam (born in Den Haag, daughter of Willebrordus Bernardus Roest and Adriana Jacoba Dekker).
(Notes : Bruid 31 Jr.)
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.1.8.6 : Gerarda Elisabeth Maria Bergem, van, born in Rotterdam the 17 November 1894.
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.1.8.7 : Elisabeth Cornelia Bergem, van, born in Rotterdam the 20 April 1897, 20/4/1897, married Hermanus Henricus Petrus Weijer, the 27 May 1925 in Rotterdam (born in Rotterdam, son of Henri Fredrik Antonius Weijer and Wilhelmina Hendrika Johanna Meijden, van der).
(Notes : Geb. ca. 1897. Man 32 Jr.)
-------------
R.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.2 : Franciscus Leonardus Otterspoor, was christened in Den Haag the 4 January 1808, died in Den Haag the 17 January 1815.
(Notes : Doop RK kerk Casuariestraat, get. Franciscus Loger en Cornelia Lagerberg. Aangifte overl. door Vader(57jr)+Andries Colombon(68jr) Wonend wijk N90, leeftijd overl.5Jr, geboren alhier. Kan alleen F.L. zijn.)
-------------
R.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.3 : Maria Helena Otterspoor, was christened in Den Haag the 4 May 1809, died in Den Haag the 23 September 1809.
(Notes : Doop RK kerk Casuariestraat, get. Antonius Logher en Maria Oordenbagh. Overlijden Maria CORNELIA, 4,5 maand, ziekte Teering, datum aangifte, begr.pl. Eykenduinen, adr. Westeinde B 331, bewindhebbende P.J. Otterspoor.)
-------------
R.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.4 : Cornelius Mattheus Otterspoor, was christened in Den Haag the 18 July 1810.
(Notes : Doop RK kerk Casuaristraat get. Matthaeus Otterspoor en Maria Barent Logher.)
-------------
R.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.5 : Marthias Otterspoor, born in Den Haag in January 1811, Dragonder, died in Zaltbommel the 4 May 1840.
(Notes : Overl. genlia, akte 19 Woubrugge, 29 Jr, vader Pierre Jean. kan ook Cornelius Mattheus zijn???)
-------------
R.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.6 : Dorothea Johanna Otterspoor, born in Amsterdam the 9 October 1812, Dienstbode, died in Dordrecht the 27 December 1886, married Josua Johannes Rademakers, the 22 November 1848 in Den Haag (born in Zwijndrecht, son of Cornelis Rademakers and Pieternella Kuik, van).
(Notes : Dochter Petronella Machtilda overleden (2 mndn oud) te Delft(geb) d.d.19/04/1849. Overl. 74 jr, koopvrouw wed. van J.J.R. adres: 165 aan de Vest, Dordrecht, aang. 29/12. Bevolkingsreg. D.H. 1845 keukenmeid, ongeh. rooms, geb. Adam 9/10/1819.)
She had 1 child :
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.6.1 : Pietronella Machtilda Rademakers, born in Delft the 27 February 1849, died in Delft the 19 April 1849.
(Notes : Bron: gem.archief Delft)
-------------
R.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.7 : Helena Maria Martina Otterspoor, born in Den Haag the 21 December 1815.
(Notes : Geb. Vader 32, moeder 31.)
-------------
R.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.8 : Julie Marie Magdeleine Otterspoor, born in Izel (Belgie) the 22 March 1821, Borduurster, died in Brielle the 11 March 1854, married Adrianus Bindels, the 21 June 1845 in Brielle (born the 27 April 1820 in Tholen and died the 7 August 1896 in Brielle, son of Petrus Cornelis Bindels and Maria Pluijm, van der).
(Notes : Genlias, Ouders: Petrus Johannus & Magtilda Logter. Beroep man Vergulder, Goud en Hoefsmid, genlias Hans Wijtenburg. Man hertrouwd Anna Zara Agatha Zijlmans 19/10/1854 Brielle, kind 2e vrouw maand later overleden, Genlias. Overl. gem. Brielle akte nr. 34. Vader Tolgaarder. Diverse gegevens ook van kinderen Streekarchief Voorne- Putten en Rozenburg. Overl. aktenr. 16.)
She had 8 children :
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.8.1 : Magthilda Maria Bindels, born in Brielle the 28 September 1845, married (1°) Adrianus Wouterinus Feerlink, (2°) Jacobus Hombroek, the 14 March 1889 in Dordrecht (born in January 1831 in Dordrecht, son of Jacobus Hombroek and Jacoba Junger).
(Notes : Geb. gem. Brielle, aktenr. 104.)
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.8.2 : Maria Petronella Bindels, born in Brielle the 21 December 1846, died in Maassluis the 2 February 1905, married Jan Uleman, the 5 June 1901 in Rotterdam (born the 26 August 1869 in Maassluis and died the 29 March 1925 in Maassluis).
(Notes : Genlias, Overl. niet Loosduinen, AG 4/3. Moeder Maria Madeleine Otterspoon. Man 41Jr. Geb. gem Brielle, aktenr. 132.)
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.8.3 : Josephina Lucia Bindels, born in Brielle the 9 March 1849, died in Brielle the 3 May 1867.
(Notes : 18 jaar bij overlijden, gem. Brielle, akte nr. 56. Geb. akte nr. 41.)
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.8.4 : Petrus Franciscus Bindels, born in Brielle the 17 September 1850, died in Brielle the 16 December 1850.
(Notes : 0 jaar bij overlijden. genlias. Overl. gem. Brielle, Aktenr. 100. Geb. gem Brielle, aktenr. 111.)
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.8.5 : Hendrikus Johannes Bindels, born in Brielle the 17 September 1850, married Neeltje Maria Pistoor, the 26 July 1889 in Maassluis (born in January 1855 in Rotterdam, daughter of Paulus Slingerland Pistoor and Meintje Baarlen, van).
(Notes : Geb. gem. brielle aktenr. 110. Huw. genlias.)
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.8.6 : Hendrika Maria Arnoldina Bindels, born in Brielle the 16 January 1852.
(Notes : Geb. gem. Brielle aktenr. 13.)
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.8.7 : Petrus Adrianus Franciscus Bindels, born in Brielle the 16 February 1854, died in Rotterdam the 31 July 1854.
(Notes : 0 jaar bij overlijden, genlias. Geb. gem. Brielle, aktenr. 22. Overl. te R.dam, aktenr. 3A.)
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.8.8 : Jacoba Johanna Bindels, born in Brielle the 1 September 1857, died in Amsterdam the 15 November 1938, married Petrus Antonius Rijkenberg, the 9 August 1888 in Amsterdam (born the 17 November 1860 in Amsterdam and died the 10 March 1940 in Amsterdam).
(Notes : Moeder Anna Sara Agatha Zeijlmans, genlias verdere kinderen Anna Klazina 4/11/1854 ovl. 7/11, Anna Klazine 13/10/1855 ovl 29/10/1864, Jacoba Johanna 1/9/1857, Sophia Klazina 6/7/1859, Abraham Dirk 13/4/1861, Adrianus 13/2/1863, Hester Geertruida 19/3/1864 ovl 1/8, constantinus Hipolitus 22/4/1865, Johannes geb =? ovl (0) 5/9/1867, Anna Clasina (ovl 19/8) +Hester Geertruida (ovl 16/5) 3/5/1868, Anna Sara Agatha 20/6/1869, Petrus Cornelis 12/9/1870 ovl 8/8/1871, Marie 21/12/1871 ovl 22/3/1872, Petrus Cornelis 4/12/1872, Andries Anthonij 4/11/1874 ovl 23/2/1875, Andries Anthonij 26/5/1876 ovl 28/5. )
-------------
R.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.9 : Josephine Louise Otterspoor, born in Latour, Luxemburg the 7 December 1825, died in Rotterdam the 2 May 1905, married Hendrik Petrus Donker, the 31 October 1855 in Rotterdam (born the 7 December 1825 in Rotterdam, son of Johannes Petrus Donker and Johanna Ebbeler).
(Notes : Huw.akte J.L.27jr+H.P. 29jr, get.Petrus Franciscus O, broer 25jr. Bij aangifte overl. 3/5- 77jr, Adres:Crooswijksekade, zie R.dam D22. Wed. J.L. Otterspoor-Donker, legaat aan R.K. meisjesgesticht 27/2/1905. Testament 28/6/1892, 216/1898, 29/10/1904?, Codecil 982? 30/5/1905, wed. v H.D.)
She had 4 children :
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.9.1 : Johannes Petrus Donker, born in Rotterdam the 13 September 1856.
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.9.2 : Mathilda Maria Donker, born in Rotterdam the 9 September 1858.
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.9.3 : Hendrik Petrus Donker, born in Rotterdam the 17 September 1859.
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.9.4 : Petrus Josephus Donker, born in Rotterdam the 19 December 1861.
-------------
R.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.10 : Pierre Francois Otterspoor, born in Latour, Luxemburg the 21 April 1830, Kantoorbediende, makelaar in tabak, died in Rotterdam the 3 October 1913, married Deodora Koning, the 7 May 1862 in Rotterdam (born the 1 September 1833 in Rotterdam and died the 20 March 1885 in Rotterdam, daughter of Johannes Hendrikus Koning and Johanna Maria Koch).
(Notes : Op huw.akte, (32jr) vader Pierre Jean, moeder Logher. get. broer Lucas Johannes. Ook Winkelier. Aangifte overl. 4/10, adres: 's-Gravendijkwal 51, zie R.dam F65. Gemeentestukken: P.F. Otterspoor verbouwing 1887/7/153, verstopping afvoerpijp 1890/7/149. Geb. vrouw aktenr. 1684. Tel.bk 1856-64 kant.bed. w Oppert 6-211, 1866-74 in sigaren, Kruiskade 77, Goudsche Singel 97, 1878- 86 makelaar, Open rijstuin 33, Houttuin 71.)
He had 5 children :
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.10.1 : Mathilda Maria Otterspoor, born in Rotterdam the 16 June 1863, died in Rotterdam the 15 April 1918, married Theodorus Antonius Mattheus Roovers, the 21 August 1891 in Rotterdam (born the 23 March 1864 in Rotterdam and died the 2 March 1900 in Rotterdam, son of Johannes Franciscus Roovers and Johanna Elisabeth Eijberg).
(Notes : Huw.akte (27jr) man 26jr, Doopget. Johannes Hendrikus Koning zie Rott.C111. Aangifte overl. 16/4, adres:Bergweg 323, zie R.dam C90. Gemeentestukken M.M. Otterspoor Stelling plaatsen 1888/7/150, om Tonnenstelsel 1891/7/200.
Testament 7/9/1890, perticulier, adr.Houthuis, voornemens in huw. te treden met T.R. )
She had 3 children :
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.10.1.1 : Johannes Franciscus Roovers, born in Rotterdam the 9 February 1892, married Alida Catharina Borgart, the 24 July 1918 in Rotterdam (born in 1895 in Den Haag, daughter of Bartholomeus Bernardus Borgart and Christina Francina Dort, van).
(Notes : Bruid 23 Jr. R.dam 1918 M80.)
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.10.1.2 : Petrus Franciscus Roovers, born in Rotterdam the 22 September 1893, married Maria Emerentia Pair, le, the 18 June 1919 in Rotterdam (born in 1897 in Antwerpen, daughter of Johann Zacharias Pair, le and Maria Celina Decker, de).
(Notes : Bruid was belgisch onderdaan, 22 Jr. Rdam 1919 K27.)
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.10.1.3 : Theodorus Petrus Franciscus Roovers, born in Rotterdam the 22 October 1897.
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.10.2 : Maria Johanna Catharina Otterspoor, born in Rotterdam the 24 February 1865, died in Rotterdam the 11 November 1871.
(Notes : Zie Rott.A181. Aangifte overl. 13/11, adres:Kruiskade 35, zie R.dam A59.)
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.10.3 : Petrus Johannes Hendrikus Otterspoor, born in Rotterdam the 21 April 1867, died in Rotterdam the 8 July 1868.
(Notes : Geb.Kruiskade zie Rott.B164. Aangifte overl. 9/7, adres:Kruiskade 14-567, zie R.dam C115.)
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.10.4 : Johannes Hendrikus Otterspoor, born in Rotterdam the 20 June 1872, died in Rotterdam the 17 September 1879.
(Notes : Geb.Kruiskade 14-660 zie Rott.D70. Doopget. Johannes Hendrikus Koning. Aangifte overl. 19/9, Uit de marinehaven levenloos opgehaald, zie R.dam C151.)
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.2.10.5 : Theodorus Josephus Antonius Otterspoor, born in Rotterdam the 17 October 1875, died in Rotterdam the 25 December 1876.
(Notes : Geb.Goudsche Singel zie Rott.D133. Aangifte overl. 26/12, adres: Rijstuin?, zie R.dam C166.)
-------------
Q.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.3 : Joannes Otterspoor, was christened in Den Haag the 15 September 1785, died in Den Haag the 8 January 1787.
(Notes : Doop RK kerk Oude Molstraat, get. Joannes en Joanna Hasersloot. Begraafdatum, Eikenduinen, 1jr 3 mndn, Stuipen, impost f30,-.)
-------------
Q.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.4 : Mattheus Otterspoor, was christened in Den Haag the 17 July 1788, died in Amsterdam the 23 August 1847, married (1°) Engelina Rieman, (2°) Johanna Reinouts, the 15 September 1813 in Sneek (born the 26 October 1796 in Sneek and died the 23 April 1864 in Amsterdam, daughter of Balthasar Reinouts and Rinske IJlstra).
(Notes : Doop RK Kerk Oude Molstraat, get. Jordanus v/d Maat en Barbara Otterspoor. Overl. aang. 25/8/1847, 59jr, geb. s'hage, aang. door zwager Wijbren Reinouts, 6/188. Huw. 15.00 u, johanna ruim 16 Jr., geassisteerd door moeder, beiden buiten beroep wonend Sneek(vader horlogemaker, overl. Sneek 28/10/1811) afkondigingen geschiedt 5/9,12/9 enz. Matheus commis adjunct ad interim thans wonend te Runwerd.)
He had 3 children :
-------------
R.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.4.1 : (1) Martina Engelina Otterspoor, was christened in Den Haag the 28 November 1805, died in Den Haag the 16 December 1806.
(Notes : Doop RK kerk in de Oude Molstraat, Geb. Illegitima, Get. Ecclesia, No. 336bl.136. Aangifte Overlijden Engelina 1 Jaar, begraafplaats Noorderkerkhof, ziekte uittering, woonplaats Schedeldoekshaven, bewindhebbende Engelina Rieman, QORS 1bl60, No 1175.)
-------------
R.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.4.2 : (2) Maria Otterspoor, born in Amsterdam the 19 October 1821, died in Amsterdam the 24 March 1822.
(Notes : Geb. adr. Stroomarkt 17, get. Wijbran Reinouts 21, Frederik v/d Wiel 26. Overl. aang. 26/3, 5mndn, adr. idem, ouders vermeld.)
-------------
R.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.4.3 : (2) Maria Albertina Otterspoor, born in Amsterdam the 13 July 1823, died in Amsterdam the 4 April 1883, married Jacobus Hendriks Ferwerda, the 18 September 1856 in Amsterdam (born in Amsterdam, son of Lodewijk jan Ferwerda and Jacoba Druijf).
(Notes : Geb. adr. Brouwersgracht 87, get. Evereen Lahn 49, Anne Reinouts 21.Huw. echtgenoot 41, weduwnaar van Rinske van Reinouts. Overl. aang. 5/4/1883, adres Prins Hendrikkade 43, 59jr, vrouw van J.C.Ferwerda, 3/81v.)
She had 1 child :
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.5.4.3.1 : David Emiel Carel Ferwerda, born in Amsterdam in 1862, Commissionair, married Geertruida Anna Maria Son, van, the 9 May 1902 in Amsterdam (born in 1878 in Dordrecht, daughter of Johannes Livinus Diederick Son, van and Anna Geertruida Peeters).
(Notes : Aktenummer: reg.16;fol.6v )
-------------
P.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.6 : Wilhelmus Otterspoor, was christened in Amersfoort the 3 September 1752.
(Notes : RK kerk 't Zand, Doopget. Barbara Nieuwenhuijse.)
-------------
P.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.3.7 : Wilhelmina Otterspoor, was christened in Amersfoort the 21 August 1754.
(Notes : RK kerk 't Zand, doopget. Aletta Nieumulder.)
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.1.4 : Richardus Otterspoor, van, was christened in Amersfoort the 30 May 1718.
(Notes : Doop oud Kath. parochie 't Zand te Amersfoort, get. Christina Rijks. Overl. voor 1722.)
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.2 : Maria Otterspoor, van, died in Utrecht the 13 February 1756, married (1°) Tibbe Hermans Schaik, van, the 14 February 1711 in Utrecht, (son of Harman willemsz  Schayk, van and Marrichgen Tibbensdr).  (2°) Hendrik Schaik, van, the 24 October 1716 in Utrecht (son of Gerrit Schayk, van and Evertie Hummell, van).
(Notes : Zie momboirkamerregister 1748, Maria verklaard dat haar overleden moeder geen minderjarige kinderen of erfgenamen heeft nagelaten. Overl. aangifte 23/2/1756, adr. Buiten de Tolsteegpoort in de herberg Den Hulk, wed. van Hendrik, mondige kinderen, Geertekerk, grafb. v Dijk, gratis, 135/703. Huwelijken voor gerecht (index). ook v Schaick. Diverse akten Notaris, o.a. huis met grutterijen, huur/verhuur, huw. voorw. e.d. diverse adressen, Bunnik (en vechten), Heemstede, Utrecht, oz Oudegragt by de Bryttestraat. Utr.arch. 1005-02, RK St Servaas Abdij, Hendrik G en Maria buiten de Tolsteeg, hofstede met 63 morgen land w.v. 4 te Covelswade, 45 te Heemstede, 6 te Oostraven, 4 te Laagraven en 4 te Vuijlkop, 1725. Hendrik ook Henricus van Schaeijck. Bron kinderen, voorouders Richard van Schaik)
She had 7 children :
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.2.1 : (1) Megtelt Schaik, van.
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.2.2 : (1) Petronella Schaik, van.
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.2.3 : (2) Gerrit Schaik, van, married Elisabeth Buys.
(Notes : Beide Woonplaats Muijden. Akte Notaris Utr. toestemming huwelijk 18/11/1750 door Maria.)
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.2.4 : (2) Gerardus Schaik, van, born in Utrecht (D) the 22 November 1717, was christened in Utrecht the 22 November 1717.
(Notes : Doop RK.)
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.2.5 : (2) Hermannus Schaik, van, born in Utrecht (D) the 14 January 1720, was christened in Utrecht the 14 January 1720, married Cornelia Vermeulen, the 1 November 1749 in Utrecht (born the 8 October 1733 in Utrecht (D) and died the 26 September 1759 in Utrecht).
(Notes : Doop RK. Huw. RK prclamatie Catharijnesteeg, Huw. voor gerecht.)
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.2.6 : (2) Mattheus Schaik, van, born in Utrecht (D) the 30 November 1722, was christened in Utrecht the 30 November 1722.
(Notes : Doop RK)
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.2.7 : (2) Aleijdis Schaik, van, born in Utrecht (D) the 25 December 1723, was christened in Utrecht the 25 December 1723.
(Notes : Doop RK)
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.3 : kind Otterspoor, van, died in Utrecht the 1 October 1699.
(Notes : Overl. Nicolaikerkhof, grafb. Issen, aang. 9/10/1699, 127/663.)
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.4 : Antony Otterspoor, van, died in Utrecht the 20 October 1712.
(Notes : Antoni, jonghman, adr. omtrent de Tollesteeghpoort of aen de Voorstraat, Nicolaikerk, grafb. Lubre, 8 dragers, aang. 31/10/1712, 129/72, is verongelukt in een sloot in het vechterbroeck onder de gerechte van Bunnick en Vechten.)
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.5 : Hermanus Otterspoor, van.
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.6 : Aletta Otterspoor, van, died in Utrecht the 25 October 1717, married Hermanus Schaick, the 28 April 1714 in Utrecht (died in Oostindie, son of Gerrit Hendriksen Schayck, van and Everdina Hummeloo, van).
(Notes : Huw. voor gerecht (index). Overl. aang. 8/11/1717, huisvr. van, adr. Buiten de Weertpoort over de 1e sluis, Jacobikerk, grafb. Lubre. n.b. man met onmundige kinderen, 129/470. ook v Schayck. Man hertrouwd 1719 met Nella Maria v Ringelenbergh (akte Notaris). Hermannus overleden 1729 te Oostindie. Diverse Akten, o.a. 11/7/1724 procuratie publieke verkoop huis, er,f plaats en Grutterij in Bemuurde Weerd.)
She had 2 children :
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.6.1 : Pieter Schaick.
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.6.2 : Cornelis Schaick.
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.7 : Martinus Otterspoor, van, Mr.Chirurgijn, died in Utrecht the 19 August 1730, married Anna Maria Mariekerk, van, the 10 October 1729 in Utrecht (died the 12 January 1752 in Utrecht, daughter of Nicolaes Merkerk and Johanna Bosch).
(Notes : Huw. voor gerecht (index). Overl. aang. 28/8/1730, adr. in het Weijstraet, Nicolaikerk, 8 dragers, n.b. sijn vrouw en geen kinderen, 131/492. Vrouw ook Merkerk. Diverse akten Notaris, o.a. Overname scheerklandizie barbierswinkels, (moeder, wed. A v Glindhorst koopt voor haar zoon Martinus) Borgen Tibbe Hermans v Schaik v Utrecht, Mathys Otterspoor v Amersfoort en Hermannus v Schaik, grutter buiten de Weerd. Ook Marinus voogd over Pieter en Elisabeth, kinderen v broer. Afie Boom & Martinus Otterspoor (ENIGE beschikbare) getuige bij doop Amsterdam RK Kerk 't Boompje, 319p26 (f13v) Ptrus, Zn van Martinus Boom en Sibilla Cel. Vrouw overl. Wed. v Martinus, Jacobikerk, grafb. Meijers, begr. Aelmoeseniers, aang. 24/1/1752, 135/207.)
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.8 : Agnes Otterspoor, van, died in Utrecht the 29 April 1717.
(Notes : Overl. Jonge dochter, adr. op de oude gracht omtrent de Volderbrugh, n.b. haar moeder, Geertekerk, gratis, aang. 10/5/1717, 129/428.)
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.9 : Angenis Otterspoor, van, born in Utrecht, died in Amsterdam the 27 August 1759, married Dirk Niermulder, the 6 July 1730 in Amsterdam (born in Wezel).
(Notes : Ouders aanname, overlijden moeder of klopt niet? Huw.Pui 718/32., D.N. van Wezel, 29jr, op de Kleeweg, A.O. 30jr op de Kleeweg, ouders dood, get. Grietje Meijer. Beide get. bij Huw. Petrus+H.Nieuwenhuize 1740 in A.foort en dochter Aletta bij doop van hun dochter Wilhelmina 1754 Amersfoort. Overl. 1072/30v, NZC, wed. v D.N. Beide ook doopget. bij kind broer?? Christiaan Niermulder RK kerk 't Boompje 28/11/1746.)
She had 5 children :
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.9.1 : Aletta Niermulder, born in Amsterdam the 29 September 1731, was christened in Amsterdam the 29 September 1731, married Gerrit Haije Groenhuijse.
(Notes : Doop RK kerk de Star 339p47 (f23v) get. Elisabeth Otterspoir, ouders Meermulder en Otterspoir. Man uit Jeverland.)
She had 1 child :
-------------
P.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.9.1.1 : Catharina Groenhuijse, was christened in Amsterdam the 7 December 1751.
(Notes : Doop RK kerk 't Boompje, get. Agnes en Piter Otterspoor.)
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.9.2 : Catharina Niermulder, born in Amsterdam the 3 July 1733, was christened in Amsterdam the 3 July 1733.
(Notes : Doop RK Kerk de Star, 339p61 (f29v), get. Sophia Ruijl.)
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.9.3 : Joannes Niermulder, born in Amsterdam the 19 March 1735, was christened in Amsterdam the 20 March 1735.
(Notes : Doop RK kerk de Star, 339p72 (f35) get. Jacobus Wolfers en Gisberta Liphuijs.)
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.9.4 : Petrus Niermulder, born in Amsterdam the 6 January 1737, was christened in Amsterdam the 7 January 1737.
(Notes : Doop RK kerk de Star, 339p82 (f40) get. Sophia Ruijl.)
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.2.9.5 : Catharina Niermulder, born in Amsterdam the 28 April 1738, was christened in Amsterdam the 28 April 1738.
(Notes : Doop 339p89 (f43v) get. Joannes Godders en Alida Nieuwhof.)
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.3 : Kind Otterspoor, van, died in Utrecht the 1 July 1664.
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.4 : Kind Otterspoor, van, died in Utrecht the 20 February 1665.
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.5 : Hermanus Antoniszn Otterspoor, died in Utrecht the 25 October 1699, married Annigje Roest, the 2 April 1692 in Utrecht (died the 12 June 1740 in Utrecht).
(Notes : Huwelijk index voor gerecht. Overl. aang. 6/11/1699, Geertekerk, GB Issen, gratis, adres: Buiten Tolsteeg , NB sijn vrouw met onmondige kinderen, 127/672. Vrouw ook Annetje. Moeder ook Meijburgh. Overl. vrouw, wed. van Hermen, aang. 20/6/1740, Buurkerk, GB ter Veen, gratis, adres: Achter de Wal omtrent de Heerestraet, NB geen kinderen maar een mondige broer in Brabant, 133/452.
4 akten notaris 1692, oa verklaring van vergiffenis voor veroorzaken dodelijk ongeval. Huw. voorwaarden, vader voerman in 1 akte? mogelijk Hermannes zelf.)
He had 2 children :
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.5.1 : kind Otterspoor, died in Utrecht the 9 December 1692.
(Notes : Aang. overl. 12/12, Nicolaikerk, GB Issen, gesonken, geeft f 2.-.-., 127/128.)
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.5.2 : kind Otterspoor, died in Utrecht the 29 September 1700.
(Notes : Aang. overl. 7/10, Geertekerk, GB Issen, gratis, 127/764.)
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.6 : Johanna Otterspoor, died in Utrecht the 11 December 1727, married Jan Dijck, van, the 18 February 1713 in Utrecht.
(Notes : Akte Notaris 10/6/1712 Utrecht, adr. Buyten Tollesteechpoort, Begraven v vader Anthonie Otterspoor, overl. geschiedt zonder aanvaarding v/d nalatenschap. Huw. index RK voor gerecht + RK kerk achter Twijstraat, Jd + wedr v Lysbeth Aartzen Vermeulen. Overl Wed. van JvD, Geertekerk datum begr., gratis, GB Gameren, 131/106, NB onmundigekinderen, adr. in't Blindtsteeghje in de Tollesteegh buiten dito poort, AG 22/12/1727.)
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.7 : Annigje Otterspoor, died in Utrecht the 20 October 1733, married (1°) Johan Overdam, the 2 May 1711 in Utrecht, (2°) Nicolaes Gulyck, the 15 November 1721 in Utrecht (son of Huybert Gulik, van and Pietronella Berg, van den).
(Notes : Huw.1 Ook Jan+annetje, voor gerecht. Huw.2 Militairen, Anna wed. v J.O, voor gerecht, Niclaas van Gulik soldaat i/h regiment v generaal Pallandt. Niclaas huwt 6/2/1734 met Jd. Hillegonda Koning. Overl. Anna Hv. v N.G. tot Doornick, NB man + 1 onmondig kind, Buurkerk, GB Sesselaar, gratis, 132/97, adr. in't korte Walsteeghje na de Witte Vrouwpoort, AG 2/11/1733. Diverse Akten Notaris, o.a. broer Cornelis won. buijten Wittevrouwepoort regelt begrafenis 22/10/1733. Huw. voorwaarden 24/9/1721 met Thomas v/d Mast (vlak voor huwelijk met v Gulik.) Adres ook Buyten Utrecht, Ganssteeg (verhuren huis en tapstede den Borger, eynde Gansteegh) Nicolaes van Gulik huurt vanaf 17-01-1738 van Johannes van den Byllaert (verhuurder, Utrecht) een ‘huyzinge en erve (wz Lange Nieuwstraet hoek Paeyenburgsteegje’ in Utrecht )
She had 2 children :
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.7.1 : (1) Catrina Overdam.
(Notes : Geboren ca.1711.)
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.9.7.2 : (1) Adriaena Overdam.
(Notes : Geboren ca. 1716.)
-------------
J.1.1.1.1.1.1.1.1.4 : Weijntje Jacobs Otterspoor.

(Notes : Testament 15/6/1611, inwonend bij haar broer Frederick  Jacobsz., vermaakt hem 800 gulden, de rest voor haar broers en zusters, waarschijnlijk ongehuwd en zonder kinderen overleden. Bron: U.P. voor 1650 Dl 1.)
-------------
J.1.1.1.1.1.1.1.1.5 : Anthonis Jacobsz Otterspoor, married (1°) Sophia Henric, (2°) Fijgje Hendriks Bruijn, de.
(Notes : Ind. Prot. Not. 1-157, testament van beiden 3/9/1614. V50/51, 4/6/1603 (73...) Machtig van AJO won. op Oudwulven, op Christiaen veneent quitantie te geven van wagendienst aan Wouter van Craijensteijn, heer tot Wulven, eerstgenoemde had nog een broeder FJO. V60 - 14/11/1603 (124...) AJO staat de gelden zijner wagendienst af aan Christiaen Vincenty, pander in den hove van Utrecht. V1-94 - 23/1/1623 (395), Testament van AJO woonende in de Knoest int gerecht van Schoonauwen, zijn oudste zoon heette Jacob Thonisz (wordt onterfd), zijn andere kinderen waren Grietgen, Maijcken, Neeltgen en Theuntgen. Parentelen Anthonie died after 1632. TAK)
He had 7 children :
-------------
K.1.1.1.1.1.1.1.1.5.1 : (1) Grietgen Theunisdr Otterspoor.
-------------
K.1.1.1.1.1.1.1.1.5.2 : (1) Maijcken Theunisdr Otterspoor.
(Notes : Parentelen, Maagje Antonies)
-------------
K.1.1.1.1.1.1.1.1.5.3 : (1) Neeltgen Theunisdr Otterspoor.
-------------
K.1.1.1.1.1.1.1.1.5.4 : (1) Theuntgen Theunisdr Otterspoor.
-------------
K.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5 : (1) Hendrik Anthoniszn Otterspoor, van, married Fytje Damers.
(Notes : Beide overleden voor 27/7/1720(is akte van verkoop door erven), Hendrik van de Knoest, Schoonnauwen(1681). Akte borgtocht+procuratie tot procederen 10/2/1683. Parentelen TAK, HAO died after 29/10/1682, married Fijgje Cornelisdr Daamen, she died before 27/7/1720.)
He had 7 children :
-------------
L.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.1 : Fychjen Hendriksen Otterspoor, van, married Claes Renssum, van.
(Notes : Akte 22/6/1718 verkoop helft van Rademakersnering aan zwager. Akte Claes overleden voor 30/5/1720 accoord, door zoon Johannes van Renssum, overname andere helft van weduwe Fygje.)
-------------
L.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.2 : Cornelia Hendriksen Otterspoor, van, died the 29 May 1728, married Dirck Isbrantszn Hoveling (son of Isbrand Hovelingh and Marrichjen Gerrits).
(Notes : 27/07/1717 overdracht korengewas van perceel te Houten door wed. Cornelia van Schoonnauwen. Akte over begraven, 6 kinderen, Cornelis, Steven, Dirk, Maria, Jannig, (Stamboom Guus Wolswijk) Dirk Isbrantsz overleden voor 27/7/1717.
)
She had 2 children :
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.2.1 : Isabel Diercks Hoveling.
(Notes : bron geneanet, peter lentz)
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.2.2 : Henrikje Hoveling, married Adriaan Adamsen Maren, van.
(Notes : Genootschap van-Maaren.nl 7 kinderen, man landbouwer in gerecht Oostveen, geb. ca. 1645, overl. ca. 1722.)
-------------
L.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.3 : Cornelis Hendriksen Otterspoor, van, Waerd in de Knoest, married Neeltje Bastiaens Vliet, van.
(Notes : Akte huur 17/10/1674 staat vader Hendrick Anth. borg voor zoon Cornelis wonend op de Knoest, betreft land met huys/hofstede te Houten. Akte 28/3/1681+ 28/5/1681over koop door Cornelis, huysman teHouten van grond. Akte 8/5 en 11/6/1681 procuratie tot procederen. Akte 29/10/1681Vader H.A. uit Schoonnauwen, de Cnoest staat borg voor zoon vanwege verschuldigde grafgelden. Akte 10/1/1683 verkoop grond door C.H. te Houten. Akte 17/9/1700
over akkoord met voogd C.H. gehuwd met N.B.v.V.
Akten 9/1 en 13/1/1713 over laakbare handelingen van Cornelis. Akte 12/4/1719 over schuldbekentenis + verhuur..)
He had 2 children :
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.3.1 : Hendrik Corneliszn Otterspoor, van.
(Notes : Akte 7/8/1736 over schuld pacht van H.C. in de Knoest. Akte 22/6/1743 over huur weylant.)
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.3.2 : Sophia Otterspoor, van, married Claas Kempen, van, the 24 November 1685 in Houten.
(Notes : Bron: trouwboek gerecht van Houten, CvK wonend te Houten, beroep Raedemaeker, S.O. wonend te Schonauwen, de Knoest.)
-------------
L.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.4 : Teuntje Hendriksen Otterspoor, van.
-------------
L.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.5 : Hendrijn Otterspoor, van, married Jans Camillon.
(Notes : Dochter Catrijn Camillon heeft recht op erfdeel van Teuntje. (zie Notaris))
She had 1 child :
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.5.1 : Catrijn Camillon.
-------------
L.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.6 : Antoni Hendriksen Otterspoor, van, born in January 1651.
(Notes : Akte In 1713 over herroeping verklaring wonend Liesbosch, 62 jaar. Akte 15/2/1694 over huur weylant te Hoogh- en Leeghraven. RK St Servaasabdij Utr. 1720 Antonij O 4 morgen land te Laagraven (179, kan ook adere Antonij zijn?) )
-------------
L.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.7 : Jacob Hendrikszn Otterspoor, van, born in January 1666, died in Maarsen the 3 April 1727, married Maria Claes Kooten, van, the 8 May 1698 in Maarsen (born in January 1669, daughter of Claes Koten, van and Neeltje Jans Swaen, van der).
(Notes : Vrouw ook Marieke, v Cooten. Huw. voor gerecht, Rooms Kath. Jm+Jd, Jacob vermeld als ''de soon uyt de Knoest'. Akte 6/2/1713 over druk door Cornelis Ott en broers v Vollenhoven op Jacob+Maria overgeschil over land in Knoestpolder. Akte 16/3/1713 over vechtpartij met P. v Vollenhoven. Genoemd in testament 11/12/1718. Overl. geref. ontvangsten begraven (in Maarsen alle RK begraven geref., bron Jos Verkroost, papier > digitaal) Overl. geref. 2 kinderen van Jacob te Maarssen, 2/3/1712 + 25/8/1712.)
He had 9 children :
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.7.1 : Jan Otterspoor, van, born in 1704, Soldaat, Metselaar, died in Azie the 8 March 1752, married Anna Wilde, de, the 12 May 1730 in Amsterdam (daughter of Maria Taks).
(Notes : Geb. ca. Huw. Jan van Maarsen, 26 Jr adr. in de Kerkstraat, Anna van Leijden, 27 Jr adr. idem, 570/336 .In dienst VOC 7/3/1743 als soldaat, vertrokken die datum op schip Arnestijn, kamer Amsterdam, maandbrief, schuldbrief, t.b.v. vrouw Anne de Wilde, aankomst Kaap 3/8, vertrek 23/8, aank. Batavia 5/11/1743, Van 30/4 tot 13/5 at S. Tiago. 40 opvarenden stierven tijdens de totale tocht. Inv.nr. 6150, folio 170, DAS- en reisnr. 3263.3 N.Arch.)
He had 1 child :
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.7.1.1 : Johanna Otterspoor, van, was christened in Amsterdam the 11 June 1734.
(Notes : Doop hervormd, Westerkerk, vader Johannes, moeder Anna Christina de Wilde, get. Anna Lijsbet de Wilden, Johannes Visscher, 110p460 f230v.)
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.7.2 : Claas Jacobse Otterspoor, van, married Elisabeth Smit, the 13 October 1723 in Maarzen.
(Notes : Huw. Jm. Gerecht RK Claasie? Maarsen en A.dam nakijken. Ook Cornelis??)
He had 3 children :
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.7.2.1 : Elisabeth Otterspoor, van, died in Amsterdam the 4 February 1763, married Jan Keller, van, the 9 September 1756 in Amsterdam (died the 11 March 1819 in Amsterdam, son of Abraham Keller, van and Johanna Bloemkolk).
(Notes : Huw. E. gereformeerd, 26 Jr, moeder getuige, beide wonend op 't Weesperplein, J. v A.dam, gereformeerd, 20 Jr. ass. vader Abraham, 2e huw. J. 5/4/1765, kerk, 600/115. Overl. 1203/182, srk?)
She had 5 children :
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.7.2.1.1 : Abraham Keller, van, was christened in Amsterdam the 17 November 1756.
(Notes : Doop hervormd, Zuiderkerk, get. Abraham Keller, Elisabet Smit, 102p90 f45v.)
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.7.2.1.2 : Johanna Maria Keller, van, born in Amsterdam the 22 March 1758, was christened in Amsterdam the 23 March 1758.
(Notes : Doop op woensdag, hervormd, Zuiderkerk, get. Jacob van Otterspoor, Maria Elisabeth Smit, 102p113 f58.)
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.7.2.1.3 : Maria Elisabeth Keller, van, was christened in Amsterdam the 22 August 1759.
(Notes : Doop hervormd, Zuiderkerk, get. Hendrik van Otterspoor, Elisabeth Smit, 102p136 f69v.)
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.7.2.1.4 : Jan Keller, van, was christened in Amsterdam the 10 April 1761.
(Notes : Doop hervormd, Oude kerk, get. Jan de Bruin, Catrina van Otterspoor, 27p181 f94.)
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.7.2.1.5 : Isaac Keller, van, was christened in Amsterdam the 29 December 1762.
(Notes : Doop, hervordmd, Zuiderkerk, get. Isaac van Keller, Elisabet Smit, 102p193 f97.)
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.7.2.2 : Clasina Catharina Otterspoor, van, was christened in Maarssen the 13 October 1723, died in Amsterdam the 30 October 1788, married Jan Bruin, de, the 20 September 1748 in Amsterdam.
(Notes : Geb.RK, Claasie te Maarzen. Huw. C. van Maarsen, 25 Jr, adr. op de onbekende Gragt, J. van A.dam,(2e huw. A.dam 19/3/1790), 26 Jr, adr. op 't Frietesplein?, get. broer Pieter, 591/412. Overl. huisvr. v J, Leidsche Kerkhof, 1245/158. Beide get. bij doop 8/1/1755, 5/3/1775, 16/12/1781 (waals Herv.).)
She had 7 children :
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.7.2.2.1 : Elisabeth Bruin, de, was christened in Amsterdam the 25 February 1750.
(Notes : Doop herv, Zuiderkerk, get. Pieter de Bruijn, Elsie Tobijes, 101p614 f307v.)
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.7.2.2.2 : Maria Bruin, de, was christened in Amsterdam the 19 December 1751.
(Notes : Doop herv, Zuiderkerk, moeder Katrina, get. Jacob van Otterspoor, Maria Elisabeth Smit, 101p644 f322v.)
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.7.2.2.3 : Jan Bruin, de, was christened in Amsterdam the 24 March 1754, married Johanna Ketelaar.
(Notes : Doop herv, Oude Kerk, moeder Catharina, get. Hendrik van Hell, Christiena de Bruijn, 26p116 f59. Kind Clasina Christina 17/4/1785 A.dam get. Jan de Bruijn, Claassie van Otterspoor.)
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.7.2.2.4 : Hendrikie Bruin, de, was christened in Amsterdam the 25 July 1756.
(Notes : Doop herv. Zuiderkerk, get. Hendrik van Otterspoor, Elisabeth Smit, moeder Katrina, 102p84 f42v.)
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.7.2.2.5 : Marretje Bruin, de, was christened in Amsterdam the 4 March 1759.
(Notes : Doop herv, Amstelkerk, get. Jan Gellink, Marretje de Bruijn, 120p140 f70v. Moeder Catharina.)
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.7.2.2.6 : Johanna Bruin, de, was christened in Amsterdam the 13 December 1761.
(Notes : Doop herv, Amstelkerk, get Elisabeth v Otterspoor, Jan van Keller, 126p207 f104.)
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.7.2.2.7 : Cornelis Bruin, de, was christened in Amsterdam the 21 March 1764.
(Notes : Doop, herv. Zuiderkerk, get. Jan Kramer, Catrina Zwart, aanvraag doopbewijs 23/3, 102p214 f107v.)
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.7.2.3 : Anna Elisabeth Otterspoor, van, was christened in Amsterdam the 24 April 1728.
(Notes : Doop hervormd, Amstelkerk, pastoor Albertus Haringh, get. Anna Elisabeth de Wilde, 123p365(f183), moeder Leijsje.)
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.7.3 : Willem Otterspoor, van, was christened in Maarsen the 11 August 1701.
(Notes : Doop RK, tweeling van Hendrik)
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.7.4 : Hendrik Otterspoor, van, was christened in Maarsen the 11 September 1701, Metselaar, married Anna Elisabeth Wilde, de, the 10 May 1726 in Amsterdam (daughter of Maria Taks).
(Notes : Huw. Hendrik van Maarsen, 25 Jr adr. in de Handboogstraat (565/80) Anna van Lijden, 28 Jr adr. op de Kijsersgragt. Geb. Henric te Maerze, R.K. VOC 1731 - 1736)
He had 1 child :
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.7.4.1 : Hendrikus Otterspoor, van, was christened in Amsterdam the 22 June 1729, died in Azie the 29 September 1765.
(Notes : Geb. Hervormd, Zuiderkerk, 101p179 (f90), get. Barber de Wilde.. VOC Hendrik van Adam 6/11/1744 Jongen, 27/10/1747 jongmatroos, uit dienst wegens overlijden.)
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.7.5 : kind Otterspoor, van, was christened in Maarsen the 1 October 1705.
(Notes : Vader vermeld als (uyt de) Knoest, R.K.)
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.7.6 : Cornelia Otterspoor, van, was christened in Maarsen the 4 January 1707.
(Notes : Vader vermeld als (uyt de) Knoest. R.K.)
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.7.7 : kind Otterspoor, van, was christened in Maarsen the 2 January 1710.
(Notes : Vader vermeld als (uyt de) Knoest, R.K.)
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.7.8 : Willem Otterspoor, van, was christened in Maarsen the 22 August 1712.
(Notes : Vader vermeld als (uyt de) Knoest, R.K.)
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.7.9 : Jacob Otterspoor, van, was christened in Maarsen the 8 November 1725.
(Notes : Gedoopt Knoest RK, vader Jacob Knoe(r)t. )
-------------
K.1.1.1.1.1.1.1.1.5.6 : (1) Adriaan Anthonies Otterspoor.
(Notes : Died before 23/1/1623)
-------------
K.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7 : (1) Jacob Thoniszn Otterspoor, married Willempje Claasdr (born in Odijk, daughter of Claes Onbekend and Elburg Jans Kruijf, de).
(Notes : Lijst inwoners 1675 no.21 Jacob arbeider op de Steenovens, met vrouw. =leeftijd mogelijk??? Parentelen achternaam Knoest)
He had 5 children :
-------------
L.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1 : Claes Jacobszoon Otterspoor, born in Vreeswijk (de Vaert), Backer, married Mechtelt Jans Leendertsdr Doneweert, van, the 19 August 1656 in Utrecht.
(Notes : Huw. Catrijnekerk, 97/572, a.g. 3/8/1656, C.J. Attestatie voor huw. te Utrecht, Geref. adres de Vaert, M.J. adres aan de Mariekerke, van Utrecht, j.m+j.d. Huw. inschr. Vreeswijk, Toeg.1634 N.H. gemeente Vreeswijk, Inv. 1, Pag. 123-0. Vrouw Lidmaat Herv.Kerk ca. 1657. Anna Margrieta Simons, j.d. dienstmaagd van C.J. aangekomen van Dusseldorff met att.29/3/1667 en wederom vertrokken. Ook Nicolaes, zie laatste zoon. Claes op lijst van huizen 8/5/1676 in Vreeswijk. Parentelen geb. Knoest, lidmaat Hervormd, vertrekt met attest 20/9/1646 naar Utrecht, Vrouw M.J. Leendertsdr van Donaweert)
He had 5 children :
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.1 : Jacob Claeszoon Otterspoor, was christened in Vreeswijk the 14 May 1657, died in Rotterdam the 10 July 1736, married Hester Sanderen, the 22 September 1706 in Den Haag (died the 18 April 1741 in Den Haag).
(Notes : Doopinschr. Toeg. 1634 N.H. gemeente Vreeswijk, Inv. 1, Pag. 71.  Huw. in Grote Kerk, Jacobus j.m v/d Vaert, Hester van Grol, b.w.a., Ondertr. 5/9/1706. Rotterdam overleden 11/8/1736??? man van Hester de Sante wonend Gentse Singel over de Schouw, vervoert naar 's-hage, in de kerk f6,-. Testament 5/6/1701 van Maria Jans Doneweert met legaat voor Aaron van IJsselstein en Jacob van Rotterdam. DTB Cool begraven, gaarder, Hester Maggels de Sanderen, wed v J.O. begr. 17/4/41, f3,- oud 73jr, overl. a/d Schie onder Cool, geen kinderen.)
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.2 : Aaron Claeszoon Otterspoor, born in De Vaert, was christened in Vreeswijk the 17 April 1659, Grutter, died in IJsselstein the 26 February 1749, married Stijntien Jacobsdochter Sloot, van den, the 3 February 1683 in IJsselstein (born in IJsselstein and died the 17 January 1750 in IJsselstein, daughter of Jacob Sloot, van der).
(Notes : Doop (geref.) get. juffr. N.de Roy, juffr. N.Lanschot Utrecht), Joannes Burghloon (Den Haag). Schepen van IJsselstein minimaal van 1713-1737, ookAdriaen,Aert. Arent, Huw.dat.=a.g. (j.m v Vreeswijk, won. IJsselst.+j.d van+won. IJsselst.) Vrouw ook Stijntje. DTB IJsselstein, datum begraven, Adrianus v O, beste kleding, 54 mantels, 1 uur 3 klokken geluid, eijgen graf, zwarte baar. DTB IJsselstein, datum begraven, Christina v.d Sloot-wed. v Arend O. Geref. Beste kleding, 50 mantels, 1 uur 3 klokken geluid, eijge graf, zwarte baar.)
He had 10 children :
-------------

 

-

Bron Familiewapen, source Familycrest

C.1.2. Aaron Claeszoon Schepen (Alderman)  IJsselstein & D.1.2.1.zoon (son) Jacobus Burgermeester (Mayor)  IJsselstein

 


N.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.2.1 : Jacobus Otterspoor, born in IJsselstein, was christened in IJsselstein the 19 December 1683, Burgermeester van IJsselstein, died in IJsselstein the 28 January 1755, married Yda Stenis, the 8 November 1722 in 't Wael (born in IJsselstein, daughter of Hendrik Stenis and Sara ).
(Notes : Bron IJss. ged.: N.G. get. Jacob v.d Sloot. Had zegel (wapen). . Ook Grutter, Schepen van IJsselstein met tussenpozen v 1723 t-m 1751, 1750 ook Kerk en Gasthuismeester. daarna burgermeester tot Overlijden, datum bron Lidmaatlijst N.G. (DTB IJsselstein, datum begraven 4/2/1755, Jacob, beste kleding, 46 mantels, kerk, alle klokken, Eigen graf, zwarte baar). Huw. a.g. 24/10/1722 IJss. (j.m+j.d van IJsselst.), trouwt 't Wael met attest. van IJsselstein, Y.S. hv. van met attest > Utrecht na overl..)
He had 7 children :
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.2.1.1 : Aaron Otterspoor, was christened in IJsselstein the 27 November 1722.
(Notes : Bron IJss. ged. N.G. , get. Magtelena van Otterspoor. )
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.2.1.2 : Hendrik Otterspoor, was christened in IJsselstein the 22 March 1724.
(Notes : Bron IJss. ged. N.G., get. Hendrik en Sara van Stenis.)
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.2.1.3 : Hendrik Otterspoor, was christened in IJsselstein the 26 August 1725.
(Notes : Bron IJss. ged. N.G., get. Sara Steenis.)
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.2.1.4 : Anna Cornelia Otterspoor, was christened in IJsselstein the 8 February 1728.
(Notes : Bron IJss. ged. N.G., get. Cornelia en Gerdiena Hooft + Sara Steenis.)
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.2.1.5 : Aaron Otterspoor, was christened in IJsselstein the 10 December 1730.
(Notes : Bron IJss. ged. N.G., get. Mechtelt Anna van Otterspoor.)
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.2.1.6 : Aaron Otterspoor, was christened in IJsselstein the 30 July 1732.
(Notes : Bron IJss. ged. N.G., get. Mechtelt Anna van Otterspoor.)
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.2.1.7 : Hendrik Stenis Otterspoor, was christened in IJsselstein the 9 March 1735, died in IJsselstein the 21 December 1753.
(Notes : Bron IJss. ged. N.G.. Overlijden DTB IJsselstein begraaf datum, kerkhof, ten dienste v/h lijk van, beste kleding, 54 mantels, 1 uur alle klokken, eigen graf, zwarte baar.)
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.2.2 : Johannes Otterspoor, was christened in IJsselstein the 30 December 1687.
(Notes : Bron IJss. ged.: N.G.)
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.2.3 : Mechtelt Josina Otterspoor, born in IJsselstein, was christened in Benschop the 16 February 1690.
(Notes : Bron IJss. ged.: N.G. . geb. IJsselstein.Te boek Maarsen???)
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.2.4 : Nicolaus Otterspoor, was christened in IJsselstein the 6 March 1692, graankoopman, died in IJsselstein the 19 December 1732, married Maria Betmar, the 16 December 1714 in Doesburg (died the 1 February 1760 in IJsselstein).
(Notes : Bron IJss. ged.: N.G.. zie archief Notaris Utrecht 19/1/1715 tot 1731. Procureur geregte der stadt en baronnye van Ysselsteyn. Vader Aaron ook borg. Huw. attest afgegeven tot Doesburg 16/12 om aldaar te trouwen geref. 101/133.
Doesburg oud rechterlijk archief civiele procesdossiers 1545-1811, 1720 Nicolaes van Ott+ Derck Betmar inv.nr. 991, 1721 Nic. Ott. + Henr. v Kessel inv.nr. 1009. Bijlage beschrijving der civiele procesdossiers van het richterambt Doesburg 235 Dr. Renssen -en- Nicolaas van Ott 1719 inv. nr. 73, Geref.Kerk Nicolaus belijdenis 31/3/1713, Reg.ter lidm. ger. 1757 Bethmar Wed. O. overleden. Overl. N.O. in kerk, 3 Klokken, 1U, eigen graf, zwarte baar, beste kleden, 40 mantels. Overl. = begr. M.B. (juffrouw) in man's graf, zwarte baar, overhoef, beste kleeden, 42 mantels.)
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.2.5 : Mechtelt Anna Otterspoor, was christened in IJsselstein the 29 June 1694.
(Notes : Bron IJss. ged.: N.G. get. Anna van Poeneweert wonend Amersfoort. In 1732 getuige doop neefje Aaron.)
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.2.6 : Petrus Otterspoor, was christened in IJsselstein the 1 November 1696.
(Notes : Bron IJss. ged.: N.G. get. Maria van Doneweert wonend 's-Gravenhage.)
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.2.7 : Adrianus Otterspoor, was christened in IJsselstein the 28 November 1697.
(Notes : Bron IJss. ged.: N.G., get. Annighje Jans.)
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.2.8 : Adrianus Otterspoor, was christened in IJsselstein the 9 July 1699.
(Notes : Bron IJss. ged.: N.G.)
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.2.9 : Adrianus Otterspoor, born in IJsselstein, was christened in Lopikerkapel en Zevenhoven the 20 November 1701.
(Notes : Doop: Nederduits Gereformeerde Kerk. Bron Gezinsklapper Lopik, Lopikerwaard en Cabouw. + 11/11/1703.)
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.2.10 : Adrianus Otterspoor, born in IJsselstein, was christened in Lopikerkapel en Zevenhoven the 11 November 1703.
(Notes : Doop: Nederduits Gereformeerde Kerk.)
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3 : Johannes Claeszoon Otterspoor, born in Vreeswijk (D) the 2 August 1660, was christened in Vreeswijk the 2 August 1660, married Maria Tobiasdochter Ster, van der, the 27 October 1683 in IJsselstein (born the 31 March 1661 in IJsselstein, daughter of Tobias Jansz Sterre, van der and Anneken Henderickdr).
(Notes : V/d Vaert. Doop Joannes(Geref.) get. Joannes Kip van Den Haage. Huw. NG Jm won. IJsselst.+Jd van en won. IJsselst. Zie weeskamerarchief ra utrecht deel1 1666-1682. M.S. wed. van J.O. Maria v/d Ster won. IJss., wed. van Johannes O, hertrouwd 6/12/1690.)
He had 3 children :
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1 : Pieter Janszoon Otterspoor, born in IJsselstein (D) the 12 October 1684, was christened in IJsselstein the 12 October 1684, married Grietje Coenen, the 8 November 1710 in IJsselstein.
(Notes : Bron IJss. ged. NG. Vrouw ook Margarietha Zwaan (v Melkers?) Zie 2e huw. Kleinzoon Cornelis. Ook petrus, peter, -Johanneszn. Huw. geref. Jm v IJsselst+Jd v Benschop won. IJsselst.. )
He had 9 children :
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.1 : Josina Otterspoor, died in IJsselstein the 31 December 1781, married (1°) Johannes Gogh, van, (2°) Cornelis Rietveld, the 1 January 1737 in IJsselstein.
(Notes : Geb. 1712-1714? Bron huw. met C.R. IJss. NG J.O van IJss +Jm. AG 15/12/1736. RK 27/4/1735 Josina Otterspoot get. bij doop. Overl. voor de armen, slechte.)
She had 5 children :
-------------
P.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.1.1 : (1) Petrus Gogh, van, was christened in IJsselstein the 27 April 1735.
(Notes : Bron IJss. ged. RK, get Margareta van der Mispel, vader (zoals de moeder verklaart) niet katholiek, waarschijnlijk buitenechtelijk, mogelijk achternaam Otterspoor. (nakijken))
-------------
P.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.1.2 : (2) Cornelis Rietveld, was christened in IJsselstein the 12 October 1737.
(Notes : Bron ged. IJss. NG, get. Annigje Rietveld.)
-------------
P.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.1.3 : (2) Cornelis Rietveld, was christened in IJsselstein the 30 November 1738.
(Notes : Bron ged. IJss. NG, get. Annigje en Cornelis Rietveld in absentie van de vader.)
-------------
P.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.1.4 : (2) Johannes Rietveld, was christened in IJsselstein the 9 July 1741.
(Notes : Bron ged. IJss. NG, get. Annigje en Cornelis Rietveld.)
-------------
P.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.1.5 : (2) Cornelia Rietveld, was christened in IJsselstein the 23 September 1750.
(Notes : Bron IJss. ged. N.G. get. Grietje van Es/wed. Otterspoor )
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2 : Johannes Pieterszn Otterspoor, born in IJsselstein (D) the 6 September 1711, was christened in IJsselstein the 6 September 1711, died in IJsselstein the 16 November 1787, married Willemijntje Rooyen, van, the 7 November 1756 in IJsselstein (born the 26 October 1727 in IJsselstein (D) and died the 2 August 1799 in IJsselstein, daughter of Servaas Rooyen, van and Jannigie Keulen, van).
(Notes : Bron ged. IJss. N.G. moeder Koenen. O.T. 23/10 jm+jd. beide geb. won. IJsselstein, toestemming wederzijdse ouders. Geref. Overl. J.P. Beste/29/kleine klokken. Overleden kind 16/8/1769 IJss. )
He had 5 children :
-------------
P.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.1 : Margrietha Otterspoor, was christened in IJsselstein the 16 April 1758, died in IJsselstein the 21 April 1758.
(Notes : Bron ged. IJss. N.G., get. Jannigje van Woerden. Overlijden DTB IJsselstein, datum begraven in Benschop, kerkhof, 30 Mantels.)
-------------
P.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2 : Servaas Otterspoor, born in IJsselstein (D) the 16 April 1759, was christened in IJsselstein the 16 April 1759, Zakkendrager/Schoenmaker?, died in IJsselstein the 21 March 1828, married (1°) Geertruij Sonnenberg, van, the 1 May 1783 in IJsselstein (born the 2 September 1759 in IJsselstein (D) and died the 27 September 1804 in IJsselstein, daughter of Geurt Hendrikz Zonnenberg and Helena Uijterdijk), (2°) Catharina Verhoeff, the 1 May 1808 in IJsselstein (born the 17 November 1776 in Lopik (D), daughter of Cornelis verhoef and Alette Castrop, van).
(Notes : Bron ged. IJss. N.G. get. Jannigje van Royen. Geref. Huw. aang. 26/4. Jm+Jd. Toestemming vader Servaas + beide voogd Geertruij. beide geb. won. IJss. Huw.2e voor gerecht Benschop, A.G. 16/4, Kaatje won. Benschop, wed.v. Steven Kamper. Bij overlijden: adr. in de Hofstraat 272, aangifte door Cornelis Kamper en Steven Kamper (26-aangehuwd zoon Servaas was met regelmaat getuige bij aangifte geboorten. Overl. kinderen 18/3/1790 + 23/10/1802 IJss. Dpget. Lidmaat N.G...Kerk 1801 Steven O +Geertrui v S. N.G. vr. 1 Hermanus Uijterdijk + Geertruijd Kartel.)
He had 8 children :
-------------
Q.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.1 : (1) Willemijntje Servaasdochter Otterspoor, born in IJsselstein, was christened in IJsselstein the 4 April 1784, died in IJsselstein the 9 June 1806, married Pieter Jacobssen Labey, the 12 February 1804 in IJsselstein (born in Schoonhoven, son of Jacob Labey).
(Notes : Doop geref. Get. Willemijntje Otterspoor. Huw. Jm.+Jd., geref. AG 29/1/1804, pro deo. Overl. huisvr. v P Laby.)
She had 1 child :
-------------
R.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.1.1 : Geertruy Labey, born in IJsselstein the 1 May 1806, was christened in IJsselstein the 4 May 1806.
(Notes : Doopget. Cornelia Hoogendoorn.)
-------------
Q.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.2 : (1) Geurt Otterspoor, born in IJsselstein, was christened in IJsselstein the 6 January 1790, died in IJsselstein the 18 March 1790.
(Notes : Doop geref.)
-------------
Q.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.3 : (1) Helena Otterspoor, born in IJsselstein the 31 March 1795, was christened in IJsselstein the 3 April 1795, died in Schoonhoven the 18 October 1856, married Andries Seton, the 15 April 1821 in Schoonhoven (born the 30 January 1798 in Schoonhoven and died the 13 August 1878 in Schoonhoven, son of Gerrid Seton and Geertrui Verhoeven).
(Notes : Doop Hervormd; echtgenoot vleeshouwer, verder Schoenmakersknecht, Schoenmaker; Adres Schoonhoven wijk B, Haven 38; Schnhvn boek 1, blad 41, no 2 1850-1860. Overl. genlias 61Jr., echtg. van. Man is hertrouwd.)
She had 14 children :
-------------
R.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.3.1 : Cornelia Seton.
-------------
R.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.3.2 : Andries Seton.
-------------
R.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.3.3 : Andries Seton.
-------------
R.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.3.4 : Geertrui Saton, born in Schoonhoven the 17 April 1822, died in Schoonhoven the 27 December 1829.
(Notes : Geb. akte 22, in huis 136, get. Jan Zwaantjes Timmerman en Jan Saton Koperslagersknecht, Overl. Genlias 7Jr.)
-------------
R.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.3.5 : Jan Servaas Saton, born in Schoonhoven the 23 August 1824, married Cornelia Pek, the 1 May 1851 in Schoonhoven (born in January 1823 in 's-Heeraartsberg en Bergamba, daughter of Klaas Pek and Arijaantje Terlouw).
(Notes : Geb. akte 66, in huis nr. 419, vader Schoenmakersknecht, get. Arie Mopman Zilversmid en Arie Woudenberg Metselaar. Huw. 26 + 28 Jr. bron genlias.)
-------------
R.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.3.6 : Gerrigje Saton, born in Schoonhoven the 29 September 1826, died in Utrecht the 27 April 1903, married Willem Gerrit Eck, van, the 26 November 1853 in Schoonhoven (born in January 1824 in Utrecht, son of Jan Eck, van and Susanna Dorothea Gesel).
(Notes : Geb. in huis 497, akte 73, get. Arie Mopman Zilversmid en Julianus Jacobus Lobonsteijn Schoenmaker. Huw. 27 +29 Jr. Bron genlias. Overl. genlias, 75 Jr. wed. van. Huw. akte 21 schoonmoeder ook Sophia, genlias.)
-------------
R.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.3.7 : Leendert Saton, born in Schoonhoven the 11 September 1828, died in Schoonhoven the 3 May 1829.
(Notes : Geb. akte 78, get. Johannes Saton Schoenmaker en Arie Woudenberg Metselaar. Overl. genlias 0 Jr.)
-------------
R.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.3.8 : Kind Saton, born in Schoonhoven the 24 March 1830, died in Schoonhoven the 24 March 1830.
(Notes : Bron genlias doodgeb. kind, geslacht niet vermeld.)
-------------
R.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.3.9 : Geertrui Saton, born in Schoonhoven the 23 January 1831, died in Schoonhoven the 14 January 1900, married Hendrik Vaal, de, the 12 November 1857 in Schoonhoven (born in January 1833 in Schoonhoven, son of Daniel Vaal, de and Pieternella Geelen, van).
(Notes : Geb akte 41, vader Schoenmaker, get. Arie Mopman Zilversmid en George David Becker Zilversmid. Huw. 26 + 24 Jr, bron genlias. Overl. genlias, 68 Jr., wed. v H. de Vaal)
-------------
R.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.3.10 : Geertrui Saton, born in Schoonhoven the 22 December 1833, died in Schoonhoven the 23 December 1833.
(Notes : Geb. akte 94, get. Jan Coerten Winkelier en Barend van Klaveren Vleeshouwer. Overl. genlias 0 Jr. vader Saton.)
-------------
R.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.3.11 : Helena Seton, born in Schoonhoven the 3 March 1835, died in Schoonhoven the 14 March 1880, married Daniel Stomps, the 16 July 1862 in Schoonhoven (born in January 1834 in Schoonhoven, son of Jan Stomps and Teuntje Blonk).
(Notes : Geb. akte 19, vader Slachter, get. Jacobus Perk Grutter en Johannes Egeter Winkelier. Huw. 26 + 28 Jr, bron genlias. Overl. genlias 46 Jr, echtg. v D Stomps.)
-------------
R.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.3.12 : Kind Seton, born in Schoonhoven the 28 April 1837, died in Schoonhoven the 28 April 1837.
(Notes : Genlias doodgeboren kind Saton.)
-------------
R.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.3.13 : Kind Saton, born in Schoonhoven the 4 December 1838, died in Schoonhoven the 4 December 1838.
(Notes : Genlias doodgeboren kind Saton.)
-------------
R.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.3.14 : Geertrui Saton, born in Schoonhoven the 11 March 1840, died in Schoonhoven the 1 December 1906, married Arie Hek, van der, the 24 May 1871 in Schoonhoven (born in January 1848 in 's-Heeraartsberg en Bergamba, son of Arie Hek, van der and Maria Post).
(Notes : Geb. akte 20, vader Vleeshouwer, get. Jacobus Perk Winkelier en Evert van Geelen Zilversmid. , huw. 31 + 23 Jr, , bron genlias. Overl. genlias 66Jr. echtgenote van A v/d Hek.)
-------------
Q.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.4 : (1) Jan Otterspoor, born in IJsselstein the 22 October 1797, was christened in IJsselstein the 29 October 1797, died in Batavia the 16 March 1829.
(Notes : Doop geref. Ook Johannes, Jan van Batavia, overl. ra 1830/191, 16/3/1829, 30 jr, particulier, geb. IJsselstein (Indische Navorscher) Verder Almanak Ned. Indie, Landsarchief Batavia. Indische bronnen digitaal, brief resident van Batavia aan Goeverneur Generaal betreft verzoek Johannes tot verder verblijf Ned. Indie. met verzoekschrift en stukken goed gedrag, periode 4/8/1822 - 15/9/1822, arch.nr. VNBDNIO13461. (ingeschr nr 2630) militaire carriere: 29/1/1814 't 12e batiljon infanterie van Linie 12 - 6/4/1816 overgenomen van bat. infant. no 12 op engagement voor 6 jr, handgeld bedongen 4 ducaten en gepromoveerd tot fusilier, 1824/1825 bij blokkade in Grave en de slag van Waterloo, 15/7/1817 naar Oost Indie met de d'Aurora de Stend [bron: Genver/ stamboek 690: Depotbat. v/de Koloniën (1816))
-------------
Q.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.5 : (1) Geurt Otterspoor, born in IJsselstein the 7 October 1800, was christened in IJsselstein the 12 October 1800.
(Notes : Doop geref.)
-------------
Q.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.6 : (2) Johannis Otterspoor, born in IJsselstein the 14 April 1809, was christened in IJsselstein the 16 April 1809, Koperslager, died in Tiel the 25 January 1855, married Christina Kramp, the 22 June 1834 in IJsselstein (born in Zuelen, Gelderland and died the 27 August 1860 in Tiel, daughter of Nicolaas Kramp and Mijntje Wijk, van).
(Notes : Geb. in grasmaand. Hervormd; Adres Schoonhoven, wyk A Stadhuissteeg 130; Boek 1,Blad 171, no 1 schnhvn 1850-1860; 31-03-1851 verhuisd naar Tiel; Ook Jan. In dienst Reg. Jagers en Grenadiers, tiendaagse veldtocht in Belgie, 5/4/1832 IJzeren Kruis, signalement + geb. 12/3/1809. Huw. Christina 29 Jr van Zoelen. Huwelijk = Genlias. Vrouw ook Kram, Lidmaat ger.kerk, jaar van aanneming 1839 te IJss.)
-------------
Q.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7 : (2) Pieter Otterspoor, born in IJsselstein the 14 December 1811, werkman,smid, died in Utrecht the 24 August 1859, married Maria Alida Stam, the 7 February 1838 in Utrecht (born the 16 August 1813 in Ochten and died the 13 February 1879 in Utrecht, daughter of Willem Stam and Elisabeth Ommeren, van).
(Notes : Adres bij overl. Catharijne L37. Moeder Kaatje. Geb.akte middernacht, Otterspoort,moeder 31jr bij geboorte. Adres vrouw overl. Daalschendijk L37, wed. v Pieter.)
He had 3 children :
-------------
R.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1 : Servanus Otterspoor, born in Utrecht the 12 March 1838, Chef-machinist/smid, died in Utrecht the 2 June 1919, married (1°) Janetje Aletta Offermans, the 11 September 1861 in Utrecht (born the 15 August 1838 in Utrecht and died the 13 December 1885 in Utrecht, daughter of Franciscus Offermans and Jacoba Blankert), (2°) Maria Schaad, the 17 November 1886 in Utrecht (born the 26 May 1842 in Utrecht and died the 8 December 1896 in Utrecht, daughter of Johan Hendrik Schaad and Aaltje Groot, de), (3°) Theodora Elisabetha Groeve, the 2 June 1898 in Utrecht (born the 5 October 1849 in Zutphen and died the 22 February 1928 in Utrecht, daughter of Harmen Groeve and Johanna Alida Schutter).
(Notes : Ook meesterknecht, Bankwerker, werkmeester. Bij overl. adres Rembrandkade, wed. v. offerman/Schaad en geh. met Groeve. Bij geb. adres Buiten de Catharijnepoort Ln 56, get. werklieden. get. huw. met Groeve zoon Servanus(won.A.dam), zwager Adriaan Maas. Gediend in 1857 bij 1e Regiment Vesting Artillerie, ingeloot, toestemming Commandant voor 1e huwelijk, signalement op certificaat. Adr. 1e H. Laan v Croes wijk L. Huw.2 akte 488, wed. v Willem van Hilten, huw. 3 akte 275.)
He had 7 children :
-------------

 

 

Servanus & Janetje Aletta Offermans


S.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.1 : (1) Maria Alida Wilhelmina Petronella Otterspoor, born in Utrecht the 17 July 1862, married (1°) Johannes Martinus Meiden v/d, the 1 March 1882 in Utrecht (born in January 1862 in Utrecht and died the 15 July 1891 in Utrecht, son of Albert Christiaan Meiden, v/d and Hendrika Fluit, van de), (2°) Christiaan Frederik Drews, the 6 April 1893 in Utrecht (born in January 1855 in Gustov/Pruisen and died the 21 June 1941 in Amsterdam, son of Johann martin Drews and Henriette Friederike Kruger).
(Notes : Bij geb. adres Ottersteeg wijk A no.626 get. Franciscus Offerman (58 timmerman.) Bij huw. beide ouders aanwezig, afk. 19/26-2-1882. C.D. geb. ca. 1855. Overl. reg. Baarn, 2e man echtg. v Christina Wilhelmine Wenzel, wednr. v M Otterspoor.)
She had 3 children :
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.1.1 : (1) Hendrika Agnieska Jannetta Aletta Meiden v/d, born in Utrecht the 22 October 1882.
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.1.2 : (1) Jannetta Aletta Hendrika Meiden v/d, born in Utrecht the 21 November 1884.
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.1.3 : (2) Zoon Drews, born in Venlo the 2 October 1896.
(Notes : Levenloos geboren, genlias.)
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2 : (1) Franciscus Servanus Jacobus Otterspoor, born in Utrecht the 5 March 1864, Machinist, died in Utrecht the 25 November 1956, married Johanna Jacoba Schrijver, the 19 August 1885 in Utrecht (born the 28 October 1861 in Utrecht and died the 14 July 1931 in Utrecht, daughter of Leendert Johannes Schrijver and Johanna Jacoba Dijk, van).
(Notes : Aangifte d.d. 7/3/64, adres Ottersteeg wijk A n. 626b, doopget. Franciscus Offerman, (59, Timmerman0 en Petrus Andries Ashouwer ((35, Modelmaker?). Huw.wederzijdse ouders aanwezig. afkondiging 9/16-8-'85. Gezin woont Laan v Croes 5 (1359))
He had 10 children :
-------------


 

Franciscus Servanus Jacobus & Johanna Jacoba Schrijver and daughter Theodora Elisabetha.  Left to right: Franciscus S. J., his wife Johanna? Servanus, his wife Hendrika  and Pieter Willem  (1947)   

                       

    

T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.1 : Jannetje Alletta Otterspoor, born in Utrecht the 31 March 1886, died in Haarlem the 10 October 1944, married (1°) Cornelis Mooy, the 6 May 1908 in Utrecht (born in Alkmaar, son of Dirk adrianus Mooy and Elisabeth Souge), (2°) Gerrit Gevel, v/d, the 20 September 1916 in Haarlem (born the 4 May 1889 in Haarlem, son of Pieter Gevel, van de and Jacoba Margaretha Boers).
(Notes : andere info: overleden te kalamazoo, Michigan USA sept.44. Geb.adres Croeselaan 68, aangifte d.d. 2/4/86, doopget: servanus Otterspoor (48Jr, werkmeester) en Frederik Eschhof (43Jr,Machinist). Huw.akte onlangs wonende Bloemendaal, ouders getuige, afk. 26/4-3/5-1908. 1e Huw. echtscheiding Arr. Rechtbank te Haarlem 21/9/1915 en 8/11/1915 te Utrecht. Op 24/8/1904 uit D,H.> W.Barentsstr 36, 14/9/06> Bussem, 27/2/08 uit Bloemendaal> L v Croes 5, 9/5/08> Schoten? Huw.2 man metselaar)
 

 

Jannetje Aletta & Gerrit v/d Gevel


-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.2 : Jacoba Johanna Otterspoor, born in Utrecht the 8 September 1887, died in Hastings, Michigan, USA the 16 June 1969, married Hermanus Jacobus Hartman, the 21 April 1909 in Schoten (born the 25 September 1885 in Oegstgeest and died the 14 January 1953 in Kalamazoo, Michigan, USA, son of Hermanus Jacobus Hartman and Johanna Thepe).
(Notes : Aangifte d.d. 8/9/87, Geb.adres Laan v Croes 16, Doopget. Johannes Coenraad v Mijnvoort (40Jr) en Jacob Wilhelmus v Soelen (23Jr, Schoenmaker). Op 28/10/07 uit de Bilt > Laan v Croes 5. H.H. Palfrenier bij Huw. Man Bakker, beide 4e geref. kerk Schoonvader Wagenmaker.)
She had 3 children :
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.2.1 : Herman Hartman.
(Notes : Jr. adres Coldwater, Michigan, USA)
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.2.2 : Franciscus Servanus Jacobus Hartman, born in Holland the 19 December 1910, died in Ionia, Michigan, USA the 2 February 1975, married Jacoba Dalen, van, the 2 June 1930 in Kalamazoo, Michigan (born the 10 November 1910 in Holland and died the 5 May 1997 in Ionia, Michigan, USA, daughter of Henry Dalen, van and Maude Penny).
(Notes : Robert F? geb. 19/12. Huw. beide 19 Jr.)
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.2.3 : Johanna Jacoba Hartman, born in Amsterdam the 24 December 1912, married Frederick Nelson Owen, the 20 June 1932 in Elkhart, Indiana (born the 27 December 1910 in Battle Creek Michigan, son of Frederick Nelson Owen and Nellie Leeuw, de).
(Notes : Familysearch, Huw. beider adres Kalamazoo, Adres, Cathedral City, California, USA)

 


She had 3 children :
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.2.3.1 : Robert Nelson Owen.
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.2.3.2 : John Roger Owen.
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.2.3.3 : Philip John Owen.
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.3 : Maria Wilhelmina Petronella Otterspoor, born in Utrecht the 19 May 1889, died in May 1969, married Jim Links, the 24 May 1916.
(Notes : Aangifte geb. 21/5/89, adres Laan v Croes 2, Doopget. Jacob Willem v Soelen (25Jr, Schoenmaker) en Jacobus Johannes v Maarschalkerweerd (25Jr, kapper) Op 9/5/08> Heemstede, 18/6/09> L v Croes 5, 17/8/09> Bathmen, 2/2/12> L v Croes 5. American Family Immigration Center, Ellis Island, Marie Otterspoor, 26 Jr, van Leiden, Holland, ongehuwd, arriveerd 24/5/1916 met schip Amsterdam van Rotterdam naar New York. (enige die in aanmerking komt) )
-------------

 

Maria Otterspoor - Links


-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.4 : Franciscus Stephanus Otterspoor, born in Utrecht the 19 April 1891, Bankwerker, died in Utrecht the 12 March 1910.
(Notes : Overleden(Croeselaan) aan longontsteking. Aangifte d.d.22/4/91. Adres:Laan v Croes 2, Doopget. Willem Booden (28Jr, brouwersknecht) en Wilhelmus Gerardus v Amerongen (25Jr, brouwersknecht). Ongehuwd.)
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.5 : Servanus Otterspoor, born in Utrecht the 5 November 1892, Bankwerker in Machinefabriek Jaffa, died in Utrecht the 24 August 1972, married Pieternella Maria Doorn, van, the 7 September 1916 in Utrecht (born the 17 February 1889 in Utrecht and died the 12 May 1965 in Utrecht, daughter of Frederik Alexander Doorn, van and Willemina Antonia Weert, van de).

 

Frederik Alexander van Doorn


(Notes : Aangifte d.d. 7/11/92, adres Laan v Croes 1, Doopget. Servanus Otterspoor (54Jr, Machinist) en Jacob willem v Soelen (29Jr, Schoenmaker). Bij huw. Metaalbewerker, get. Broer bruid F.A. van Doorn+Pieter Willem Otterspoor, broer bruidegom. Begr. 28/8.)
 

 

Servanus & Pieternella Maria van Doorn


 

He had 4 children :

-------------

U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.5.1 : Petronella Otterspoor, born in Utrecht the 17 January 1921, died in Montfoort the 1 April 2006, married Willem Frederik Selhorst, the 1 June 1944 in Utrecht (born the 4 July 1918 in Utrecht and died the 21 September 1985 in Nieuwegein).
(Notes : Nelly.)
She had 4 children :
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.5.1.1 : Peter Michel Selhorst, born in Utrecht the 9 May 1945, married Johanna Klasina Maria Water, van der, the 1 December 1966 (born the 1 February 1943 in Leiden).
(Notes : Geb. kinderen 2/4/1969 Patricia Masja te Linschoten, 12/11/1972 Marc Vincent te Linschoten.)
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.5.1.2 : Elisabeth Selhorst, born in Utrecht the 26 July 1949, married Arnoldus Anthonius Kruithof, the 4 January 1968 (born the 15 May 1945 in Linschoten).
(Notes : Geb. kinderen 16/6/1968 Esther Elize te Utrecht, 19/6/1970 Daniel Michael te Woerden, 12/2/1972 Rachel Marinelle te Woerden.)
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.5.1.3 : Nelly Selhorst, born in Utrecht the 21 March 1956, married Anthonius Adrianus Severs, the 21 September 1979 (born the 3 January 1955 in Harmelen).
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.5.1.4 : Eric Jan Selhorst, born in Utrecht the 17 September 1960.
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.5.2 : Wilhelmina Otterspoor, born in Utrecht the 5 December 1924, died in Culemborg the 15 July 2011, married Gerrit Jan Zwiersina, the 30 April 1946 in Utrecht (born the 29 July 1920 in Maarsen and died in Utrecht the 12 February 1993.).
(Notes : Willy. husband Zwierzina )
She had 1 child :
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.5.2.1 : Gerrit Jan Zwiersina, born in Utrecht the 17 September 1955, Constructeur weg en waterbouw, married Renee Truus Zomerhuis, the 16 May 1991 in Culemborg (born the 21 September 1957 in Hengelo, daughter of Herman Derk Zomerhuis and Wilhelmina Geerherda Aaltje Barreveld).
(Notes : Parenteel Willem Cornelisz. Barreveld = Hendrik Jan. Vrouw = Personeelsconsulent/Coach.)
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.5.3 : Francina Wilhelmina Otterspoor, born in Utrecht the 22 October 1927, Winkeljuffrouw, died in Utrecht the 12 October 1946.
(Notes : Overlijdensakte niet beschikbaar.)
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.5.4 : Servanus Otterspoor, born in Utrecht the 15 February 1931, married Johanna Allegonda Linschoten, the 28 February 1958 (born the 5 December 1931 in Utrecht, daughter of Pieter Johannes Linschoten and Hendrika Kohler).
(Notes : Ouders vrouw van Arnhem (P) + Utrecht(M))


Servanus & Johanna Allegonda Linschoten


He had 2 children :
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.5.4.1 : Pieter Johannes Servanus Otterspoor, born in Utrecht the 25 May 1960, died in Nieuwegein the 9 September 1991.
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.5.4.2 : Astrid Allegonda Otterspoor, born in Utrecht the 13 August 1966.
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.6 : Pieter Willem Otterspoor, born in Utrecht the 12 April 1894, Opzichter/werkmeester 1e klas/hoofdopzichter in Hoofddepotchef/ NS, died in Utrecht the 4 August 1962, married Johanna Maria Vogt, the 11 July 1918 in Utrecht (born the 4 February 1891 in Utrecht and died the 21 December 1983 in Winschoten, daughter of Martinus Vogt and Theodora Wilhelmina Heijdeman).
(Notes : Aangifte d.d.13/4/94, adres Laan v Croes 2, doopget. Joseph Anthony de Graaf (64Jr) en Jan Jabring(54,bode). Bij huw. leerling-machinist afk.29/6/1918, ouders aanwezig.)

 

 

     

Pieter Willem & Johanna Maria Vogt - Otterspoor


He had 2 children :
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.6.1 : Franciscus Servanus Jacobus Otterspoor, born in Utrecht the 25 February 1920, died in Brisbane (Queensland) the 30 July 1996, married Irene Una Birkenshaw, the 17 July 1954 in Brisbane (Queensland) (born the 2 May 1922 in Sydney (Australia) and died the 5 November 1998 in Brisbane (Queensland)).
(Notes : Aangekomen 2/11/1946 te Haarlem. Geen kinderen. Vrouw omgekomen bij auto ongeluk.)
-------------

 

Franciscus S.J. & Irene Una Birkenshaw

 


-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.6.2 : Pieter Willem Otterspoor, born in Utrecht the 20 December 1923, Spoorwegen, died in Zuidlaren the 21 June 2007, married Agnes Jacoba Uitgeest, the 12 July 1951 in Haarlem (born the 11 March 1929 in Den Burg (Texel) and died in Hoogezand the 28 October 2012, daughter of Pieter Uitgeest and aaltje Bunschoten).
(Notes : 13 Jan. 1969 inwoner Hoogezand.)
He had 3 children :

 

 

 

Pieter Willem &Agnes Jacoba Uitgeest                                                       Uit eten met Agnes in Hoogezand 2008

  
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.6.2.1 : Frank Otterspoor, born in Haarlem the 3 May 1954.
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.6.2.2 : Vincent Otterspoor, born in Haarlem the 15 July 1956, married Catharina Hermanna Maria Meijer, the 6 February 1987 in Zuidlaren (born the 26 October 1959 in Almelo, daughter of Gerhardus Hendrikus Meijer and Everdina Johanna Maria Have, ten).
(Notes : Vrouw roepnaam Carin.)
He had 3 children :
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.6.2.2.1 : Stef Otterspoor, born in Assen the 21 November 1987.
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.6.2.2.2 : Tim Otterspoor, born in Assen the 4 February 1989.
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.6.2.2.3 : Bas Otterspoor, born in Assen the 24 December 1991.
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.6.2.3 : Machiel Otterspoor, born in Haarlem the 1 September 1960.
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.7 : Johannes Jacobus Otterspoor, born in Utrecht the 25 June 1895, died in Utrecht the 14 July 1895.
(Notes : Aangifte d.d 26/6/95, adres Laan v croes 1, doopget. johannes Veldhuisen (60) en Jan Jabring (55,bode))
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.8 : Willem Pieter Otterspoor, born in Utrecht the 3 December 1898, Crasseur/tekenaar/mach.fabr., died in Amsterdam the 3 August 1989, married Johanna Wilhelmina Leunen, the 17 August 1921 in Utrecht (born the 3 April 1898 in Utrecht and died the 15 March 1983 in Amsterdam, daughter of Teunis Leunen and Berta Busfen).
(Notes : Beroepen:Bankwerker/ Calculator. Aangifte d.d. 5/12/98, adres Laan v Croes 2, doopget. Wil;lem Alexander Schrijver (33, Typograaf) en Pieter Caatje Mulder (27, boekdrukker) Genlias, schoonmoeder Busson.)
 

 

 

Willem Pieter & Johanna Wilhelmina Leunen


He had 4 children :
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.8.1 : Berta Maria Otterspoor, born in Utrecht the 20 March 1922, married Gerrit Jan Jansen, the 19 June 1947 in Amsterdam (born the 7 March 1921 in Utrecht, son of Derk Jan Jansen and Pieternella Cornelia Amersfoort, van).
 

Bertha Maria &Gerrit Jan Jansen


She had 2 children :

(Notes : Echtpaar Jansen-Otterspoor 65 jaar getrouwd Blaricum, 19-06-2012.  Het echtpaar Jansen-Otterspoor is dinsdag 19 Juni 65 jaar getrouwd. Ter gelegenheid van dit huwelijksjubileum kregen ze bezoek van burgemeester Joan de Zwart. De heer en mevrouw Jansen-Otterspoor zijn beide geboren in Utrecht. 65 jaar geleden gaven ze elkaar het jawoord in het stadhuis van Amsterdam. Sinds 1971 woon het echtpaar in Blaricum, nog steeds op hetzelfde adres. Mevrouw Jansen-Otterspoor had haar handen vol met het huishouden, de zorg voor haar 2 kinderen en de verzorging van haar ouders. De heer Jansen was lid van de raad van bestuur van de Friesland- Groningen Hypotheekbank. Hij heeft hier 50 jaar gewerkt.

-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.8.1.1 : Johanna Wilhelmina Jansen, born in Amsterdam the 23 June 1949.
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.8.1.2 : Dirk Jan Jansen, born in Amsterdam the 29 April 1952.
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.8.2 : Franciscus Servanus Jacobus Otterspoor, born in Amsterdam the 4 January 1926, died in Hoorn the 14 April 1997, married Christina Maria Imcken, the 12 June 1952 in Amsterdam (born the 5 October 1926 in Amsterdam, daughter of Albert Johannes Imcken and Wilhelmina Christina Kloet, van der).
(Notes : Verblijfplaats bij overlijden; Drechterland. Geen kinderen.)
-------------

 

 

Franciscus Servanus Jacobus & Christina Maria imcken


-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.8.3 : Johanna Jacoba Otterspoor, born in Amsterdam the 13 March 1930, married Dirk Pieter Koekkoek,de, the 21 July 1952 in Amsterdam (born the 6 April 1928 in Amsterdam, son of Dirk Jan Koekkoek, de and IJda Dijk, van).
(Notes : Woont USA.)
She had 2 children :
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.8.3.1 : Dirk Eduard Koekkoek,de, born in Endala, North Rhodesia the 20 June 1955.
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.8.3.2 : Laurens Willem Pieter Koekkoek,de, born in Santa Barbara USA the 22 January 1962.
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.8.4 : Wilhelmina Petronella Otterspoor, born in Amsterdam the 8 January 1940, married Gerard Solleveld, the 5 January 1962 in Amsterdam (born the 21 July 1939 in Amsterdam, son of Hendrik Solleveld and Cornelia Dubbelaar).
(Notes : Willy.)

 

 

Wilhelmina Petronella & Gerard Solleveld


 

She had 2 children :
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.8.4.1 : Willem Pieter Solleveld, born in Amsterdam the 9 May 1963.
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.8.4.2 : Cornelia Solleveld, born in Amsterdam the 6 August 1965.
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.9 : Johannes Theodorus Otterspoor, born in Utrecht the 13 February 1900, Bankwerker, died in Japan the 27 April 1943, married Bertha Leunen, the 18 May 1921 in Utrecht (born the 6 February 1900 in Utrecht and died the 9 February 1976 in Utrecht, daughter of Teunis Leunen and Berta Busfen).
(Notes : Overleden Kokura militairy hospital in Japan. Urn bijgezet op begraafplaats Menting Puloe te Jakarta, Indonesie. Aangifte d.d 15/2/00, adres Laan v Croes 5, doopget. Gerrit Buisman (28) en Jan Jabring (60, bode). Huw. get. wederzijdse ouders+broer Pieter Willem, afk. 7/5/1921. Info adresboeken Nederlands Indie, 1930 Traktie Ambt. S.C.S. Tegal; 1934 opz. mach. 1e kl. S.C.S. Tegal (B.Leunen); Opz. 1e kl. Zuster Mijen Sem. (B.Leunen); 1941 Hfd. Opz. Zuster Mijen Sem. (B.Leunen). Website teunheijstek/slachtoffers - Ls.matr.Vlgtm.km gestorven Kamp Borio. Bertha arrived 29/3/1946 in Australia. Schoonmoeder ook Busson.)
He had 2 children :

 

Johannes Theodorus. & Bertha Leunen, sons J.J. and B.S.

-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.9.1 : Johannes Jacobus Otterspoor, born in Utrecht the 10 September 1921, Process Engineer, died in Hamilton, Ontario the 19 September 1991, married Hansina Boersma, the 28 September 1950 in Zuilen (born the 2 October 1921 in Utrecht, daughter of Jacob Boersma and Janna Louise Romijn).
(Notes : (Joop) Geemigreerd naar Canada met kinderen. Woont Ontario. Huw. hervormd, Jacobakerk.)
 

 

                                                                  

Bundaberg, , 1946, J.J. and his Mother were repatriated here after WWII                   Johannes Jacobus & Hansina Boersma

 

He had 3 children :

-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.9.1.1 : Johan Jacob Otterspoor, born in Zuilen the 1 March 1952, Director Systems Management Services, married (1°) Kathleen Hilda Gross, the 24 August 1973 in Hamilton (born the 24 November 1951 in Hamilton and died the 7 July 2001 in Ottawa, daughter of George Elmar Gross and Hilda Woodside), (2°) Rosalynn Heuer, the 3 August 2003 in Bonfield (Ontario) (born the 23 September 1948 in Edmunton (Alberta), daughter of Emanuel Heuer and Mercy Murray).
(Notes : Roepnaam: Job. Werkt bij Ifrastructure Services with Bank of Canada.)
He had 2 children :
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.9.1.1.1 : (1) Gregory Hans Otterspoor, born in Ottawa the 4 March 1979.
(Notes : One son, not married.)
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.9.1.1.2 : (1) Melinda Johanna Otterspoor, born in Ottawa the 7 April 1982.
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.9.1.2 : Berdianna Irene Otterspoor, born in London, Ontario the 30 June 1955, Psychologist, married Andrew Stephen Czerwinski, the 23 September 1978 in Hamilton.
(Notes : Echtgenoot Poolse afkomst. Werkt als Social Worker.)
She had 3 children :
-------------

W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.9.1.2.1 : Daniel Stephen Czerwinski, born in Hamilton the 14 December 1980.

(Notes :  A certified Sound Recording Engineer, teaches English as a Second Language and is earning a degree in Adult Education)
-------------

W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.9.1.2.2 : Nicholas John Czerwinski, born in Kitchener the 18 September 1983, Mechanical Engineer.

 (Notes : Degree at Queen's University, works Edmonton, Alberta)
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.9.1.2.3 : Christopher Jacob Czerwinski, born in Kitchener the 5 August 1985, married Leanne Elisabeth Cavanagh the 28 September 2012.

(Notes : Master of Science in remote Sensing from Carleton University, works for the Rideau Valley Conservation Authority.)
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.9.1.3 : Frank Albert Otterspoor, born in London, Ontario the 15 May 1958, Service Manager, married Joanne Patterson, the 30 March 1985 in Hamilton (born the 4 January 1960 in Hamilton, daughter of Robert Patterson and Janet Spence).
(Notes : Doet aan Genealogy (Canada). Werkt in een Ford Dealership.)

He had 3 children :

Frank


-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.9.1.3.1 : Erin Marie Otterspoor, born in Hamilton the 23 March 1987.
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.9.1.3.2 : Tyler Frank Patterson Otterspoor, born in Hamilton the 29 May 1989.
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.9.1.3.3 : Allen John Otterspoor, born in Hamilton the 19 April 1991.
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.9.2 : Bertus Servanus Otterspoor, born in Utrecht the 31 March 1923, Airline Engineer, died in White Plains NY. USA the 25 February 2008, married Edith Bockel, the 20 January 1949 in Batavia (born the 19 November 1928 in Tegal/Ned. Indie, died in White Plains N.Y. the 18 November 2013, daughter of  Goudens Bockel and Paulina de Vries).
(Notes : Van Indonesie naar USA met kinderen. Kleinzoon Sean op Internet (High School) WW11 in Kon. luchtmacht, neergeschoten boven Birma, werkte als POI aan thai/Birma spoorlijn, overleefde de atoombom op Nagasaki, werkte 35 Jr. voor KLM op JFK airport. Last Residence New Rochelle, Westchester, N.Y.  1928 - 2013 | Obituary | Condolences, Edith Otterspoor, of White Plains, NY, died Monday, Nov. 18, 2013. She was 84 years old. Edith was born Nov. 19, 1928 in Tegal, Indonesia, daughter of the late Goudens Bockel and Paulina DeVries Bockel. Edith married Bertus Otterspoor who predeceased her in 2008. During World War II Edith, her mother and her three sisters were taken prisoner in Indonesia and survived after four years in a Japanese concentration camp.)
 

       

                                                                                                                       Bertus Servanus & Edith Bockel                                                  N.Y State 1996 


He had 2 children :
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.9.2.1 : Inge Otterspoor, born in Batavia the 2 November 1949, Science Teacher, married Graham James Galletly, the 7 December 1987 in New York.
(Notes : Husbands name Holly.)
She had 1 child :
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.9.2.1.1 : Stephanie Galletly, born in Manilla the 22 October 1991.
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.9.2.2 : Erny Otterspoor, born in Batavia the 18 May 1952, Naval Architect, marine Engineer, married Suzan Mullen in Long Island NY (born the 23 December 1952 in New York).
(Notes : Works as Superintendent Engineer for Mormac Marine.)

He had 4 children :

Erny

 

-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.9.2.2.1 : Sean Otterspoor, born in Patchoque,long Island,New Yo the 6 June 1978.

 

Sean


-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.9.2.2.2 : Nicole Otterspoor, born in Jakarta, Indonesia the 13 March 1981.
(Notes : Aangenomen kind)
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.9.2.2.3 : Danielle Otterspoor, born in South Korea the 12 May 1981.
(Notes : Aangenomen kind, 2e voornaam Aeyoung.)
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.9.2.2.4 : Jaclyn Otterspoor, born in Bridgeport, Connecticut the 20 December 1981.
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.10 : Theodora Elisabetha Otterspoor, born in Utrecht the 14 August 1901, died in Utrecht the 13 July 1973, married Cornelis Willigen, van, the 16 June 1927 in Utrecht (born the 14 March 1899 in Oegstgeest and died the 1 June 1975 in Den Helder, son of Nicolaas Willigen, van and Dirkje Kort, de).
(Notes : Aangifte d.d.16/8/01, adres Laan v Croes ?, doopget. Johannes v Engelenburg (53) en Jan Jabring (61). )

 

Theodora Elisabetha & Cornelis v Willigen


 

She had 3 children :
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.10.1 : Jongen Willigen, van, born in Dordrecht the 16 January 1929, died in Dordrecht the 16 January 1929.
(Notes : Bron, Eva Lassing.)
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.10.2 : Meisje Willigen, van, born in Dordrecht the 16 January 1929, died in Dordrecht the 16 January 1929.
(Notes : Bron, Eva Lassing.)
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.2.10.3 : Cornelia Willigen, van, born in Utrecht the 23 July 1930, married Dirk Abraham Lassing, the 13 August 1953 in Utrecht (born the 23 February 1924 in Utrecht).
(Notes : Kinderen geb. 10/8/1954 Richard John (geh.28/6/? met Eva van Gameren, geb. 15/10/1954), 30/3/1959 Corrie Gerarda, 16/1/1961 Dirk Cornelis, 15/1/1968 Theodora Bernardine.)
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.3 : (1) Wilhelmina Petronella Otterspoor, born in Utrecht the 26 February 1866, died in Utrecht the 6 January 1929, married Jacob Willem Soelen, van, the 20 October 1886 in Utrecht (born the 29 January 1864 in Utrecht and died the 5 March 1943 in Utrecht, son of Jacob willem Soelen and Christina wilhelmina Haak).
(Notes : Bij overl. Wonend Annastr. F27. Zelf bij overl. adres Johannes Camphuysstraat. Servanus bij huw. afk. 10/17-10-1886.
Woonadres 8/2/01+19/1/07 = Jeruzalemsteeg 15 en 8. Man Schoenmaker.)
She had 4 children :
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.3.1 : Jacoba Wilhelmina Soelen, van, born in Utrecht the 5 October 1887, married Albert August Jans, the 6 January 1910 in Utrecht (born the 21 April 1883 in Utrecht and died the 21 January 1940 in Utrecht, son of Willem August Jans and Aafje Hoogendoorn).
(Notes : Roepnaam Nolda? Echtgenoot eerder overleden.)
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.3.2 : Servanus Soelen, van, born in Utrecht the 18 June 1890, died in Utrecht the 5 January 1891.
(Notes : Geb. genlias. Overl. 6 mndn, genlias.)
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.3.3 : Arnolda Johanna Soelen, van, born in Utrecht the 23 December 1891.
(Notes : Genlias)
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.3.4 : Willemina Petronella Soelen, van, born in Utrecht the 8 February 1896, married (1°) Carel Willem Faber, the 9 February 1916 in Utrecht (born the 25 May 1891 in Utrecht, son of Johannes Christiaan Faber and Sija Hakemulder), (2°) Johannes August Lassen, the 14 September 1932 in Utrecht (born in 1881 in Sleeswijk, son of Johann Gotthilf Lassen and Louise Sophia Maria Petersen).
(Notes : Scheiding 1ste man Arr. R.B. Amsterdam 15/6/1931, ingeschreven 12/11/1931..)
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.4 : (1) Jacoba Francisca Angenieske Otterspoor, born in Utrecht the 4 December 1867, Dienstbode, died in Den Haag the 22 February 1892.
(Notes : Datum insch. D.H. 20/10/1891. Bij overl. ongehuwd, aang. Hendrikus Zoons, 47jr, Kleermaker+'bidder'.)
-------------

Jacoba Francisca Angenieske


-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5 : (1) Servanus Otterspoor, born in Utrecht the 5 March 1871, Beambte z.a.,Draaier, died in Brisbane/australia the 11 August 1950, married Hendrika Johanna Kesteren van, the 25 July 1894 in Utrecht (born the 7 October 1873 in Amersfoort and died the 12 August 1962 in Brisbane, Queensland, daughter of Arnoldus Kesteren,van and Engelina Welling).
(Notes : Beroep ook metaalschaver. Huw. afk.15/22-7-1894, erkenning tweeling Arnoldus en Servanus geb. 19/11/1892 Utrecht. Adres bij geb. Ottersteeg, get. Franciscus Offerman (66 timmerman)+Pieter Otterspoor(28 horlogemaker). Geemigreerd naar Australie, Medio 1947 tot Maart 1948 in Holland)
He had 7 children :

 

Servanus & Hendrika Johanna van Kesteren

 

 

Hendrika Johanna Otterspoor-Van Kesteren, Hendrika Johanna (Rika) Taylor-Otterspoor and Engelina Carolan-Otterspoor.  This photo was taken at Henk's (Henri Kiers) and my (Daphne Otterspoor) wedding on 27 March 1948,  outside All Saints Anglican Church, Wickham Terrace, Brisbane.


-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.1 : Arnoldus Otterspoor, born in Utrecht the 19 November 1892, died in Adelaide/South Australia the 28 February 1968, married Ivena May Mc Neilly, the 17 April 1920 in Brisbane/Queensland/Australi (born the 4 August 1895 in Brisbane,Queensland and died the 20 June 1982 in Brisbane, daughter of Hugh Mc Neilly and Amelia Elisabeth Trueman).
(Notes : Erkend bij Huwelijk.)

 

 

            

 Twins Arnoldus & Servanus ,                Arnoldus &Ivena May Mcneilly                             Harry & Ivy Otterspoor

                                                                                                                                         17 Apr 1945 25th Wedding Anniversary Brisbane

 

He had 2 children :

-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.1.1 : pearl Otterspoor, born in Annerley, Brisbane the 27 January 1921, died in Grafton, NSW the 23 July 2005, married Leslie William Nelson, the 4 August 1943 in Sandgate, Brisbane (born the 18 December 1920 in Rockhampton Qnsl. and died the 28 December 2000 in Grafton, son of William Charles Nelson).
(Notes : Born 128 Ferndale Street. Died after a long illness. Funeral tuesday 26th July. Her husband died on a Thursday and had been ill for many years and was a semi-invalid his last years, his mothers name is a bit of family mistery, it is Ilfra Jane Olson or Kathleen Jane Tomkins born 1901 and died 20/11/1989 in Brisbane. His father was born in Queensland 1892 and died 17/12/1971 in Brisbane.)
She had 3 children :
 

 

     

Pearl                                1938 Sandgate                                                           Pearl & Les, Grafton

She had 3 children :
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.1.1.1 : Anne Margaret Nelson, born in Brisbane the 7 July 1944, married David Patrick Moore, the 3 June 1967 (born the 13 June 1930 in New South Wales).
(Notes : .)
She had 3 children :
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.1.1.1.1 : Peter David Moore, born in Sydney the 25 March 1968.
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.1.1.1.2 : Patrick Lee Moore, born in Sydney the 31 August 1970.
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.1.1.1.3 : Catherine Anne Moore, born in Sydney the 2 July 1974.
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.1.1.2 : Stephen Leslie Nelson, born in Brisbane the 21 August 1947, married (1°) Helen Grace Cornish, the 25 March 1969 (born the 9 October 1949 in New South Wales), (2°) Kay Sussanne MCLaughlan, the 11 April 1980 (born the 16 February 1953 in New South Wales).
(Notes : .)
He had 4 children :
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.1.1.2.1 : (1) Grant Matthew Nelson, born in Nelson Bay, NSW the 20 January 1972.
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.1.1.2.2 : (1) Daniel James Nelson, born in Grafton NSW the 27 July 1973.
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.1.1.2.3 : (2) Brad Stephen Nelson, born in Grafton NSW the 11 January 1981.
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.1.1.2.4 : (2) Samuel Nelson, born in Grafton NSW the 13 March 1983.
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.1.1.3 : Brian Williard Nelson, born in Maryborough Qnsl. the 6 December 1952, died the 6 June 2012, married Jennifer Ann Gaynor, the 2 October 1977 (born the 1 June 1952 in Sydney).
(Notes : On Wednesday Paulette and I drove down to Grafton for the memorial service for my nephew - Brian William Nelson, Pearl's younger son, which was held on Thursday 21st.  He had been living at Hervey Bay and has had severe depression for many years.  About the 6th June he took his own life, he was 59.  It has been a very sad time for all concerned, especially for his daughter and two sons.  It was hard for their mother too.  Funerals are always the occasion when families 'get together' - but everyone has such a busy life. Love to you both - Daphne.  Kiss, kiss, hug, hug. .)
He had 4 children :
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.1.1.3.1 : Michael William Nelson, born in Grafton NSW the 1 December 1978.
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.1.1.3.2 : Luke Gaynor Nelson, born in Grafton NSW the 29 April 1980, died in Grafton the 24 February 1981.
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.1.1.3.3 : Sharna Nelson, born in Grafton NSW the 19 May 1982.
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.1.1.3.4 : Kiel Nelson, born in Grafton NSW the 22 April 1985.
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.1.2 : Daphne Otterspoor, born in Brisbane/Australia the 5 June 1927, married Henri Joseph Kiers, the 27 March 1948 in Brisbane (born the 27 January 1924 in Nederlands Indie and died the 18 March 1997 in Brisbane, son of Anton Kiers and Maria Valentina Josepha Lambrechts).
(Notes : Man H.J. Kiers arrived in Darwin the 23/3/1948 on Q E A G-AGJL, and in Sydney 25/3/1948 on G AGJL. Born 128 Ferndalestreet, Annerley, Brisbane.Gescheiden: 13/8/1976. )
She had 4 children :

 

 

 

                                2006 visiting Daphne in Brisbane                                             Henri Joseph Kiers (Henk)


-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.1.2.1 : Nicolette Johanna Kiers, born in Brisbane the 1 June 1949, married Glen Herbert Starkey, the 1 March 1980 in Brisbane (born the 29 January 1956 in Cairns).
(Notes : Born Royal Womens Hospital. Nicolette, did the 1st year of nursing training at the P.A. Hospital. )
She had 3 children :
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.1.2.1.1 : Glen James Starkey, born in Brisbane the 22 September 1982, died in Brisbane the 22 September 1982.
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.1.2.1.2 : Timothy James Starkey, born in Brisbane the 29 February 1984.
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.1.2.1.3 : Jessica Joy Starkey, born in Brisbane the 22 October 1986.
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.1.2.2 : Christopher Anton Kiers, born in Gatton, Queensland the 12 February 1952, married Veronica Joy Caelli, the 14 August 1976 in Newcastle (N.S.W.) (born the 2 April 1952 in Newcastle?).
(Notes : Separated. )
He had 3 children :
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.1.2.2.1 : Eliza Jane Kiers, born in Canberra A.C.T. the 22 April 1981.
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.1.2.2.2 : Adam Joseph Kiers, born in Canberra A.C.T. the 4 May 1983.
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.1.2.2.3 : Alexander James Kiers, born in Port Macquarie N.S.W. the 13 January 1986.
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.1.2.3 : Paulette May Kiers, born in Gatton, Queensland the 28 November 1953, married Mark Andrew Helmke, the 1 April 1981 in Millington (born the 24 July 1950 in Millington).
(Notes : Trove, digitised newspapers and more. KIERS (nee Otterspoon) .- On 28th November, 1953, at Gatton Private Hospital, to Henri J. and Daphne- & Daughter (Paulette May). A Sister for Nicolette and Christopher. Married in New Jersey, USA.  Moved back to Australia. Husband born New Jersey USA.)
She had 2 children :


-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.1.2.3.1 : Anton Edward Helmke, born in Livingstone, N.J. USA the 20 November 1985.
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.1.2.3.2 : Juliet Engelina Helmke, born in Livingstone N.J. USA the 28 February 1989.
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.1.2.4 : Robyn Anne Kiers, born in Laidley, Queensland the 17 August 1959, married Todd Lanning Congdon, the 20 November 1982 in Wellington Point, Brisbane (born the 12 March 1952 in New Jersey, USA).
(Notes : Birth Maternity Hospital. .)
She had 2 children :
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.1.2.4.1 : Anna Kiers Congdon, born in Wiscasset, Maine USA the 15 March 1989.
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.1.2.4.2 : Noah William Congdon, born in Rockport, Maine USA the 22 March 1992.
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.2 : Servanus Otterspoor, born in Utrecht the 19 November 1892, died in France the 22 May 1918, married Trijntje Haarsma, the 12 October 1916 in Brisbane (born the 8 June 1887 in Leeuwarden, daughter of Johannes Haarsma and Teetske Schriemer).
(Notes : Buried Daours cemetary, west of Corbie, near Amiens, France. Killed in action during world war 1. Erkend na huwelijk.Roepnaam John. Vrouw eerder gescheiden van Koolhoven, 3th time married to George Lee Paxton. Trijntje in records Ellis Island, arrived USA 1922 -wonend Brisbane Australia, 2 x 1924 wonend Penn. en Palmerton USA,36 Jr.)
-------------
 

 

Servanus brisbane 5/3/1916


-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.3 : Franciscus Jacobus Otterspoor, born in Utrecht the 15 November 1894, died in France the 19 July 1916.
(Notes : Buried Eaton Militairy Cemetary, East of Laventie, France
Killed in action during world war 1. Bij geb. adres Eersten Daalschendijk 224, get. werklui.)

 

Franciscus Jacobus 1915


-------------

T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.4 : Engelina Otterspoor, born in Amsterdam the 5 July 1897, died in Brisbane/queensland/Australi the 9 December 1994, married Francis Augustine Carolan, the 2 September 1919 in London, England (born the 4 June 1894 in Yorkshire, England and died the 24 April 1970).
(Notes : Geboren in Kinkerstraat 225 te A.dam. Huw. Lambeth, Greater London, Buried Mt. Thomson, Crematorium, Brisbane.)
 

               

 Photo approx 1898 L.to R. Franciscus, Engelina, Servanus, Arnoldus (harry) Hendrika Johanna & daughter Engelina, Engelina & Francis augustine Carolan

 


She had 1 child :
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.4.1 : Violet Irene Louise Carolan, born in Bordon, Hampshire, England the 23 April 1920, died the 3 July 1974.

(Notes : Violet did her nursing training at the Hospital at Kingaroy, Queensland.)

 

    

Violet Irene Louise Carolan


-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.5 : Theodorus Otterspoor, born in Den Haag the 28 February 1903, died in Glenbrook, New South Wales the 2 May 1975, married (1°) Jannetje Dijk, van, the 26 September 1924 in Brisbane (born the 15 July 1903 in 's-Graveland (N.H.) in Brisbane), (2°) Madeline in New Guinea (born the 12 May 1905 in New South Wales).
(Notes : Glenbrook, Blue Mountains. Madeline = Madge. Divorced 1rst wife died 1980 Brisbane.)

 

 

 

Wedding Theodorus Otterspoor (4th son of Servanus & Hendrika)   with Jannetje van Dijk. Back Row L to R; Francis Carolan, Engelina Carolan-Otterspoor, Theodorus, Ivena May Otterspoor-McNeilly and

                                      Arnoldus Otterspoor. Middle Row; Hendrika with Pearl Otterspoor, Jannetje v Dijk, Servanus with Violet Irene Louise Carolan, Front Row; Hendrika Johanna & Jeannetta Aletta

 


He had 4 children :
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.5.1 : (1) Pamela Otterspoor, died in Brisbane.
(Notes : Died 1978. Married, son and daughter)
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.5.2 : (1) Alice Hendrika Otterspoor, born in Brisbane, Australia the 19 July 1927, married Edward Brian Holm (born the 10 September 1919 in Brisbane, son of Eggert Holm and Lillian Pauline Scholefield).
(Notes : Naam echtgenoot Brian Edward op net.)
She had 4 children :
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.5.2.1 : Trevor Holm, married Annette Milan.
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.5.2.2 : Mark Holm, married Gayle May Smart.
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.5.2.3 : Ian N Holm, married Noeline Franklin.
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.5.2.4 : Judith P Holm, married David John Glanville.
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.5.3 : (1) Jeannette Yvonne Otterspoor, born in Port Douglas, Australia the 15 July 1928, married Albert Edward Fast, the 17 September 1949 in Brisbane (born the 16 September 1918 in Melbourne, son of Oswald Mobray Fast).
(Notes : Divorced.)
She had 3 children :
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.5.3.1 : Robert Edward Fast, born in Brisbane the 4 July 1951.
(Notes : wife Joyce Narelle.)
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.5.3.2 : Peter Edward Fast, born in Brisbane the 4 July 1951.
(Notes : Wife Leah Kym?)
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.5.3.3 : Geoffrey Phillip Fast, born in Brisbane the 25 May 1956, married Jamie Ann Fraser.
(Notes : One son, Stewart.)
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.5.4 : (1) Thelma Otterspoor, born in Mossman (Qnsl) the 17 September 1935.
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.6 : Hendrika Johanna Otterspoor, born in Den Haag the 24 November 1905, died in Mossman, Queensland, Austral the 12 June 1965, married Arthur Bernard Taylor, the 1 September 1932 in Mossman (born the 31 July 1903 in Mossman, Qnsl. and died the 28 November 1989 in Mossman).
(Notes : Buried 14/6/1965. geen kinderen, Aunty Rika did her nursing training at the Diamantina Hospital, which is now Princess Alexandra Hospital in Brisbane. )

 

   

Aunty Rika at Diamantina Hosp., now P.A. Brisbane                                          Aunty Rika & Uncle Arthur, Mossman

 

     

Hendrika Johanna, Graves visited 2006 in Mossman Australia


-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.7 : Jeannetta Aletta Otterspoor, born in Den Haag the 26 November 1913, died in Brisbane the 10 June 2007, married (1°) William Freney, (2°) Frederick Gregory Harvey (born in Roma, Qnsl. in Brisbane).
(Notes : Kinderen 1e man; Pat en Barbara, , gescheiden van 1e man, 2e man Gregory en Narelle.
2e geb. 1895, overl. mei 1980.)

 

Jeannetje Alletta


 

She had 4 children :
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.7.1 : (1) Patricia Marion Freney, born in Brisbane, Qld the 30 March 1937, married Ronald Broadhurst-Hill, the 20 November 1954 in Burleigh Heads, Gold Coast,Q (born the 29 March 1934).
(Notes : Marriage Burleigh Heads Presbyterian Church.)
She had 4 children :
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.7.1.1 : Robert Broadhurst-Hill, born in Brisbane the 29 May 1955, married Fay Kathleen Pesch, the 24 April 1976 in Brisbane (born the 17 May 1955).
(Notes : Marriage Coorparoo Uniting Church)
He had 4 children :
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.7.1.1.1 : Derek Robert Broadhurst-Hill, born the 22 September 1981, married Emma Louise Burt, the 9 August 2009 in Brisbane (born the 28 February 1981).
(Notes : Marriage, Holy Trinity Church, Fortitude Valley, Brisbane. NB: Their married name is Burt-Hill.
)
He had 1 child :
-------------
X.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.7.1.1.1.1 : Kevin Derek Burt-Hill, born the 5 August 2013.
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.7.1.1.2 : Stacey Fay Broadhurst-Hill, born the 28 July 1983, married Wayne Govier, the 1 October 2005 in Cleveland, Qld (born the 30 January 1980).
(Notes : Married, Uniting Church)
She had 4 children :
-------------
X.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.7.1.1.2.1 : Joshua Blake Govier, born the 21 June 2001.
-------------
X.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.7.1.1.2.2 : Regan Jack Govier, born the 17 July 2003.
-------------
X.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.7.1.1.2.3 : Laylah Molly Govier, born the 11 December 2006.
-------------
X.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.7.1.1.2.4 : Myla Helen-Rose Govier, born the 20 May 2013.
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.7.1.1.3 : Brian Ross Broadhurst-Hill, born the 26 May 1985.
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.7.1.1.4 : Chantal Broadhurst-Hill, born the 7 September 1989.
She had 1 child :
-------------
X.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.7.1.1.4.1 : Lachlan Robert Broadhurst-Hill, born the 9 November 2009.
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.7.1.2 : Annette Broadhurst-Hill, born the 22 July 1957, married Darryl Richard Akins, the 20 March 1976 in Brisbane, Qld (born the 15 February 1955).
(Notes : Marriage Coopers Plains Uniting Church.)
She had 2 children :
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.7.1.2.1 : Gavin Wayne Akins, born the 26 August 1977, married Kathy Gabriella Le, the 11 September 1999 in Brisbane, Qld (born the 1 September 1977).
(Notes : Marriage, Graceville Uniting Church, Graceville)
He had 2 children :
-------------
X.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.7.1.2.1.1 : Elissa J Akins, born the 26 March 2009.
-------------
X.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.7.1.2.1.2 : Alex Priya Akins, born the 25 April 2013.
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.7.1.2.2 : Nicole Debbie Akins, born the 8 June 1980, married Craig Brown.
(Notes : Partner)
She had 2 children :
-------------
X.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.7.1.2.2.1 : Cooper Jackson Akins- Brown, born the 23 February 2010.
-------------
X.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.7.1.2.2.2 : Lincoln Drew Akins-Brown, born the 4 May 2013.
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.7.1.3 : Karenne Broadhurst-Hill, born the 12 February 1959, married Wayne Gary Reece, the 2 June 1979 in Brisbane, Qld (born the 12 March 1957).
(Notes : Marriage, Knox Presbyterian Church, Moorooka.)
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.7.1.4 : Gary Broadhurst-Hill, born the 23 September 1960, married Janet Pamela Chapman, the 9 October 1982 in Brisbane, Qld (born the 6 October 1962).
(Notes : Marriage, St Barnabas Anglican Church, Sunnybank.)
He had 2 children :
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.7.1.4.1 : Mark Roland Broadhurst-Hill, born the 22 July 1985, married Paula White, the 20 March 2010 in Tamborine Mountain, Qld (born the 29 August 1985).
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.7.1.4.2 : Julie-May Broadhurst-Hill, born the 18 November 1987.
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.7.2 : (1) Barbara Jean Freney, born in Brisbane, Qld the 26 September 1939, died in Brisbane, Qld the 4 September 2011.
(Notes : Cremated Mt Thompson Crematorium Brisbane.
My cousin Barbara, Aunty Jeannette's daughter from her first marriage, passed away on Sunday 4 September, she just went to sleep - a wonderful way 'to go'. I wasn't able to go to the funeral because of ill health and terrible weather that day, and Nicki had to pick up her little grandson from kindergarten at the time of the funeral and Paulette and Mark are in America. That happens sometimes, we cannot always do what we would like to do - especially 'old ladies' anyway ??!! Greg was very good looking after Barbara, she had health problems all her life, so he was very upset that he and Pam were in Europe when Barb died. )
-------------
 

 

      

B.J. 1989, 50th birthdayparty                                                                              Barbara Jean


-------------

U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.7.3 : (2) Gregory John Harvey, born in Brisbane, Qld the 30 September 1946, married Pamela Ann Strickland, the 2 November 1968 in Brisbane, Qld (born the 2 August 1946 in Brisbane, Qld, daughter of Cyril Roberts Strickland and Maud Emma Priddey).
(Notes : Birth 30/9. Married at St Paul’s Presbyterian Church )
He had 2 children :
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.7.3.1 : Aletta Jayne Harvey, born in Brisbane, Qld the 17 April 1973, married Anthony Robert Lauriston, the 17 October 1998 in Brisbane, Qld (born the 1 September 1971 in Brisbane, Qld).
(Notes : Married at St Paul’s Presbyterian Church, Brisbane )
She had 2 children :
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.7.3.1.1 : Annika Chloe Lauriston, born in Nambour, Qld the 17 March 2003.
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.7.3.1.2 : Aiden Anthony Lauriston, born in Nambour, Qld the 5 August 2005.
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.7.3.2 : Bradley Raymond Harvey, born in Brisbane, Qld the 11 September 1975, married Renee Louise Spicer, the 28 February 1998 in Brisbane, Qld (born the 3 June 1976).
(Notes : Married at St Pauls Presbyterian Church, Brisbane )
He had 3 children :
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.7.3.2.1 : Lachlan James Harvey, born in Brisbane, Qld the 18 October 2003.
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.7.3.2.2 : Isabella Kate Harvey, born in Brisbane, Qld the 7 May 2006.
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.7.3.2.3 : Mitchell Jai Harvey, born in Brisbane, Qld the 3 September 2008.
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.7.4 : (2) Aletta Narelle Harvey, born in Brisbane, Qld the 3 June 1950, married AlexanderJames McFarlane, the 8 May 1968 in Brisbane, Qld (born the 13 September 1947, son of Neville McFarlane and Edith Olive Dempster).
(Notes : Married Presbyterian Church Highgate Hill)
She had 2 children :
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.7.4.1 : Alan Neville McFarlane, born in Brisbane, Qld the 2 November 1968, married Clare Carroll, the 19 January 1991 in Brisbane, Qld.
(Notes : Married St James Catholic Church Coorparoo, daughter of Frank & Anna Carroll, Divorced 2011.)
He had 3 children :
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.7.4.1.1 : Will McFarlane, born the 18 March 1995.
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.7.4.1.2 : Thady McFarlane, born the 18 March 1995.
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.7.4.1.3 : Zachary McFarlane, born the 9 September 1997.
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.5.7.4.2 : Denis John McFarlane, born in Brisbane, Qld the 4 March 1970, died in Brisbane, Qld the 25 November 1996.
(Notes : Cremated Mt Thompson Crematorium)
-------------

 

 

Denis John


-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.6 : (1) Jannetje Aletta Otterspoor, born in Utrecht the 28 May 1873, died in Eindhoven the 16 October 1956, married Adriaan Maas, the 20 February 1896 in Utrecht (born the 10 August 1866 in Koudekerke and died the 7 June 1922 in Tilburg, son of Willem Maas and Tannetje Janse).
(Notes : Huw. afk. 2/9-2-1896, get. Servaas(25) en Franciscus S.J. Otterspoor (32). Adres bij geb. Onder Catharijne L99, get. Pieter Otterspoor+Frans Offerman (69). Beroep A.Maas Tramopzichter Tilburg.)
She had 6 children :
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.6.1 : Johanna Wilhelmina Adriana Maas, died the 19 March 1973.
(Notes : Geb. 1909.)
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.6.2 : Tannetje Jannetje Aletta Maas, born in Tilburg the 21 November 1896.
(Notes : Mede aangever Petrus Johannes Eijffert Agent v Politie.)
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.6.3 : Willem Servaas Adriaan Maas, born in Tilburg the 27 December 1897, died in Tilburg the 13 October 1903.
(Notes : Overlijden 5 jr. archief tilburg. Mede aangever Petrus Johannes Eijffert, Agent v Politie.)
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.6.4 : Servanus Cornelis Frans Maas, born in Tilburg the 24 April 1899.
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.6.5 : Zoon Maas, born in Tilburg the 19 April 1900, died in Tilburg the 19 April 1900.
(Notes : Doodgeboren)
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.6.6 : Willem Servaas Adriaan Maas, born in Tilburg the 27 June 1911, married J.M.C. Smets, the 20 May 1943.
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7 : (1) Pieter Willem Otterspoor, born in Utrecht the 1 June 1875, Stoker/Rijwielhersteller, died in Den Haag the 3 March 1954, married (1°) Jansje Cornelia Vliet van, the 2 October 1895 in Utrecht (born the 24 March 1875 in Utrecht, daughter of Simon Gijsbertus Vliet, van and Cornelia Credoe), (2°) Helena Catharina Johanna Remeijsen, the 2 November 1938 in Den Haag (born the 29 October 1907 in Waspik in Rijswijk(Den Haag)).
(Notes : Utr. Stoker op Jaffa Machinefabriek. In Rotterdam Pakhuisknecht. Huw. afk. 22/29-9-1895. Adres bij geb. a/d Vleutenschenweg L99, get. Pieter Otterspoor. 1e huw. echtscheiding Arr. Rechtbank Den Haag 19/5/1927.)
He had 6 children :

 

 

Pieter willem & Jansje Cornelia van Vliet


-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1 : (1) Servanus Otterspoor, born in Rotterdam the 23 February 1896, Ober Kelner, died in Den Haag the 2 February 1952, married Petronella Adriana Berg van den, the 28 August 1918 in Den Haag (born the 10 September 1897 in Den Haag and died the 18 March 1981 in Den Haag, daughter of Cornelis Berg van den and Geeske Martens).
(Notes : Geb.zie Rott.A188.)
He had 9 children :

Photo 1948, Servanus & Petronella Adriana

Top left, daughter Sientje and husband, Top right standing Frans, Cor and Ben, sitting Loek, Leo and Aad.

Bottom left  oldest son Piet with wife and children, Bottom right Servaas with wife and daughter Marian.

-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.1 : Pieter Willem Otterspoor, born in Den Haag the 19 March 1919, Metaal Moffelaar, 2e Ober Kelner, died in Zoetermeer the 19 December 1998, married Hendrica Francina Gladbach van, the 28 February 1939 in Den Haag (born the 8 April 1921 in Den Haag and died the 2 August 2006 in Den Haag, daughter of Henri Johan Theodoor Gladbach, van and Christina Frederica Hoek, van der).
He had 6 children :

 

Pieter willem & Hendrika Francina van Gladbach and 5 of their children


 

-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.1.1 : Pieter Willem Otterspoor, born in Den Haag the 23 June 1939, Kellner/drukkerij, married Johanna Fijter de, the 12 August 1964 in Eindhoven (born the 13 December 1940 in Veen, daughter of Gijsbertus Fijter, de and Barbera Verbeek).
He had 3 children :
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.1.1.1 : Marjolein Otterspoor, born in Utrecht the 5 December 1960, married Leon Gompel van, the 1 March 1985 in Bladel (born the 23 February 1960 in Reusel, son of Harry Gompel, van and Mariet Winkelmolen).
(Notes : Naam Otterspoor aangenomen dochter van Johanna de Fijter)
She had 2 children :
-------------
X.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.1.1.1.1 : Fleur Gompel van, born in Reusel the 17 March 1988.
-------------
X.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.1.1.1.2 : Yuri Gompel van, born in Reusel the 27 January 1990.
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.1.1.2 : Ronald Pieter Otterspoor, born in Eindhoven the 13 October 1965, married Natalie Francisca Wilhelmina Maria Erens, the 1 June 2001 in Puerta Plata (born the 31 March 1974 in Eindhoven, daughter of Huub Erens and Antoinette Cloot).
(Notes : Huwelijk Dominicaanse Republiek.)
He had 2 children :
-------------
X.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.1.1.2.1 : Mike Otterspoor, born in Tilburg the 6 January 2006.
(Notes : Woonplaats bij geboorte Reusel.)
-------------
X.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.1.1.2.2 : Dave Otterspoor, born the 17 September 2010.
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.1.1.3 : Erna Anna Johanna Otterspoor, born in Eindhoven the 19 December 1968, Sportlerares, married Josephus Johannes Petrus Poppel, van, the 5 March 2002 in Bladel (born the 28 December 1966 in Reusel, son of Petrus Cornelis Poppel, van and Hendrika Limpt, van).
(Notes : Samenwonend, datum is samenlevingscontract. Man Jos heeft Autoschadebedrijf.)
She had 2 children :
-------------
X.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.1.1.3.1 : Milou Poppel, van, born in Veldhoven the 6 September 2000.
(Notes : Geboorte ziekenhuis, woonplaats Reusel.)
-------------
X.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.1.1.3.2 : Lex Poppel, van, born in Veldhoven the 3 July 2003.
(Notes : Geboorte ziekenhuis, woonplaats Reusel.)
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.1.2 : Servanus Stefanus Otterspoor, born in Den Haag the 14 November 1941, Stucadoor, died in Den Haag the 20 January 2006, married Tiny Theodora Karssen, the 20 February 1963 in Den Haag (born the 31 August 1943 in Den Haag, daughter of Franciscus Karssen and Christina Demaree).
He had 2 children :
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.1.2.1 : Richard Otterspoor, born in Den Haag the 25 July 1963, Stucadoor, married Annie Stap, the 10 August 1985 in Den Haag (born the 22 November 1956 in Den Haag, daughter of Roelof Johan Stap and Alida Cornelia Schippers).
He had 3 children :

 

Richard onderbeen


 

-------------
X.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.1.2.1.1 : Esmaralda Bignell, born in Den Haag the 9 November 1975.
(Notes : Biologische vader Jacobus Petrus Johannes Bignell.)
She had 2 children :
-------------
Y.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.1.2.1.1.1 : Angel Annie Anastacia Bignell, born in Den Haag the 4 October 2001.
-------------
Y.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.1.2.1.1.2 : Tommy Ricardo Justin bignell, born in Den Haag the 4 May 2007.
-------------
X.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.1.2.1.2 : Robert Otterspoor, born in Den Haag the 17 March 1978, married Monique Ploeg, van der, the 11 July 2003 in Rotterdam (born the 26 December 1977 in Rotterdam, daughter of Engelbertus Cornelis Ploeg, van der and Elisabeth Storm).
(Notes : Biologische vader Jacobus Petrus Johannes Bignell. Naam van 2e vader aangenomen in 1996.)
He had 2 children :
-------------
Y.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.1.2.1.2.1 : Sabine Otterspoor, born in Edigem (Antwerpen) the 26 October 2000.
(Notes : Geb. academisch ziekenhuis, 1100 gram, 39 cm lang, woonplaats Ridderkerk.)
-------------
Y.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.1.2.1.2.2 : Mike Otterspoor, born in Ridderkerk the 3 September 2004.
-------------
X.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.1.2.1.3 : Jeffrey Ricardo Otterspoor, born in Den Haag the 4 December 1985.
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.1.2.2 : Wanda Otterspoor, born in Den Haag the 1 May 1969, married Petrus Jacobus Spek v/d, the 14 July 1989 in Den Haag (born the 23 May 1963 in Den Haag, son of Jacobus Cornelis Spek, van der and Cecilia Maria Catharina Spek, van der).
She had 1 child :
-------------
X.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.1.2.2.1 : Erik Paul Spek v/d, born in Den Haag the 27 June 1990.
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.1.3 : Henri Johan Theodoor Otterspoor, born in Den Haag the 4 April 1944, was christened in Den Haag the 4 April 1944, Horeca/Min.v Justitie, married Jean Helen Elliott, the 3 October 1968 in Lowestoft (born the 8 October 1944 in High Wycombe, daughter of Edwin Lucas Elliott and Ivy Florence Stratford).
(Notes : Doop te Jeroenkerk te Spoorwijk, dooppget. P.A. Otterspoor-v/d Berg(kleine Oma))
He had 4 children :
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.1.3.1 : Robert John Otterspoor, born in Lowestoft the 11 May 1969, was christened in Southwold (England), Kunststof bewerker in Fokker Aviation, married (1°) Connie Prooy (born the 18 September 1971 in Numansdorp, daughter of Cornelis Kleis Prooy and Cornelia Tjong), (2°) Sonia Natalia, the 18 August 2006 in Voorburg (born the 6 September 1979 in Pangungasri (Sumatra), daughter of Sastro Giman and Sumini .).
(Notes : Niet gehuwd. Uit elkaar Dec. 2002?)
He had 4 children :
-------------
X.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.1.3.1.1 : (1) Kirsten Esmee Otterspoor, born in Den Haag the 31 August 1996.
-------------
X.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.1.3.1.2 : (1) Chelsea Constanza Otterspoor, born in Emmen the 6 February 1998.
(Notes : In Scheper Ziekenhuis, woonplaats Schoonebeek, gewicht 3365 gram, 52 cm lang, veel haar.)
-------------
X.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.1.3.1.3 : (1) Caitlin Megan Otterspoor, born in Emmen the 11 November 1999.
(Notes : Geboren in ziekenhuis, woonplaats Schoonebeek)
-------------
X.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.1.3.1.4 : (2) Charlie Sastro Edwin Elliott Otterspoor, born in Den Haag the 7 September 2009.
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.1.3.2 : Nicola Jane Otterspoor, born in Eindhoven the 1 May 1970, was christened in Hapert, Huisvrouw, married Marco Bert Gerard Vrolijk, the 1 September 1995 in Scheveningen (born the 24 October 1968 in Scheveningen, son of Gijsbertus Vrolijk and Gerarda Roelofje Aradina Doer, de).
(Notes : Gescheiden)
She had 2 children :
-------------
X.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.1.3.2.1 : Ian Edwin Lucas Vrolijk, born in Den Haag the 31 December 1996.
-------------
X.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.1.3.2.2 : Mikey Bert Gerard Vrolijk, born in Den Haag the 25 February 1999.
(Notes : Geb.gewicht 3300 gram, thuis geboren)
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.1.3.4 : Stephen Elliott Otterspoor, born in Den Haag the 1 March 1980, was christened in Den Haag.
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.1.4 : Paulus Robertus Otterspoor, born in Den Haag the 17 June 1946, was christened in Den Haag the 23 June 1946, married Adriana Johanna Maria Raymakers (born the 31 October 1954 in Eindhoven, daughter of Louis Raymaekers and Maria Goossen).
(Notes : Doopget. Henri v Gladbach en Petronella Otterspoor- v/d Berg. Kerk Jophannis de deo, westeinde. Niet gehuwd, 1e kind doodgeboren.)
He had 2 children :
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.1.4.1 : Robertus Adriana Raymakers, born in Eindhoven the 9 January 1992, died in Eindhoven the 9 January 1992.
(Notes : Doodgeboren zoon van P.R. Otterspoor, roepnaam Robin)
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.1.4.2 : Paulus Maria Ludovicus Marcellus Otterspoor, born in Veldhoven the 3 June 1994.
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.1.5 : Petronella Adriana Otterspoor, born in Den Haag the 17 June 1947, was christened in Den haag the 18 June 1947, married Joseph Lemmens, the 30 August 1973 in Eindhoven (born the 13 March 1955 in Geldrop, son of Hendrik Johannes Lemmens and Antonia Saasen).
(Notes : Doop in Jeroenkerk te Spoorwijk, doopget. H.J.Th v Gladbach en P.A. Otterspoor v/d Berg.)
She had 4 children :
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.1.5.1 : Joseph Adriaan Lemmens, born in Eindhoven the 15 August 1975, married Daphne Regt, de, the 26 January 2007 in Eindhoven (born the 4 April 1973 in Woerden, daughter of Hans Regt, de and Machteld Slappendel).
(Notes : Roepnaam Dennis. Stiefvader vrouw is Harpert van Schoonhoven van Burden, datum huwelijk is geregistreerd partnerschap, wonen reeds lang samen.)
He had 3 children :
-------------
X.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.1.5.1.1 : Milan Joseph Steven Lemmens, born in Utrecht the 2 November 2004.
-------------
X.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.1.5.1.2 : Xanthe Lemmens, born in Eindhoven the 30 June 2006.
-------------

X.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.1.5.1.3 : Eline Nour Lemmens, born in Nuenen the 4 September 2013.

(Notes: 51 cm, 3835 gr.)
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.1.5.2 : Raquel Lemmens, born in Eindhoven the 6 December 1977, married Ton Hulshof in Las Vegas.
(Notes : Roepnaam Rachel)
She had 2 children :
-------------
X.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.1.5.2.1 : Ian Joseph Hyginus Hulshof, born in Eindhoven the 27 March 2010.
(Notes : Geb. 1504, 3300 gram, 49 Cm.)
-------------

X.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.1.5.2.2 : Billy Joe Hulshof, born in Eindhoven the 19 April 2012.
(Notes : Geb. 17.29, 3660 gram)
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.1.5.3 : Priscilla Cecilia Gabriella Lemmens, born in Eindhoven the 19 September 1979, married Ricardo Borgers.
She had 2 children :
-------------
X.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.1.5.3.1 : Jady Destiny Verginia Borgers, born in Eindhoven the 16 September 2011.

(Notes : Geboren keizersnee)
-------------

X.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.1.5.3.2 : Kaitley Cecilia Borgers, born in Eindhoven the 13 November 2013

(Notes : Geboren keizersnee, 3774 gr., 52 cm. Donkerblond, blauwe ogen.)
-------------

W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.1.5.4 : Maria Lemmens, born in Eindhoven the 13 May 1982, married Jeroen Made, van der,  the 23 June 2012 in Vught.
(Notes : Roepnaam Virginia)
She had 2 childen :
-------------
X.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.1.5.4.1 : Finn Johannes Joseph Made, van der, born in Eindhoven the 4 May 2011.
-------------

X.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.1.5.4.2 : Liv Clasina Petronella Made, van der, born in Eindhoven the 4 January 2014.

 (Notes : Geb. 49 cm, 3640 gram)
-------------

V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.1.6 : Johan Hartog Maria Otterspoor, born in Den Haag the 13 May 1954, married Iris Georgia Claudia Groh, the 11 July 1984 in Hildesheim (born the 4 July 1961 in Hildesheim/Germany, daughter of Helmut Groh and Marlies Friedrich).
He had 2 children :
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.1.6.1 : Stefan Groh, born in Hildesheim the 21 December 1984.
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.1.6.2 : Linda Groh, born in Hildesheim the 12 February 1986.
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.2 : Servanus Stefanus Otterspoor, born in Den Haag the 6 December 1923, Kellner/Steward/Rijksambtenaar, died in Den Haag the 3 September 1972, married Geertruida Johanna Soest, van, the 9 October 1946 in Den Haag (born the 1 December 1923 in Lochem(gld) and died the 11 October 2007 in Petersborough (Canada), daughter of Johannes Egbertus Soest, van and Johanna Willemina Molendijk).
He had 2 children :

 

     

Hanny & dochters . Servanus & Geertruida Johanna (Hanny) with daughter Marianne


-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.2.1 : Marianne Johanna Otterspoor, born in Den Haag the 22 April 1947, married Cornelis Theodorus Hubertus Rothfusz, the 15 November 1966 in Den Haag (born the 9 September 1940 in Den Haag, son of Cornelis Rothfusz and Godefrida Alexandrina Beijnen, van).
(Notes : Verloofd 10/9/1966. Geemigreerd op 13/5/1968 naar Canada. Man Cor was Mountie (politie) Ouders Cor ook op Familysearch.org.)
She had 2 children :

 

Marian & Cor


-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.2.1.1 : Sean Avery Rothfusz, born in Toronto the 8 January 1973, married Carol Westgarth - Taylor (born the 11 July 1975).

 

Sean


-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.2.1.2 : Malinda Daniella Rothfusz, born in Toronto the 26 July 1974.

 

Malinda


-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.2.2 : Wilhelmina Marijke Otterspoor, born in Den Haag the 4 June 1954, married George Dijke, the 18 May 1978 in Aurora (Canada) (born the 18 May 1955 in Toronto, son of Gordon Dijke and Ruth Livermore).
(Notes : Gehuwd, woont in Canada)
She had 1 child :

 

Marijke & George


-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.2.2.1 : Elisabeth Dijke, born in North York (Toronto) the 23 October 1984, married Jaret Voce
(Notes : Woonachtig in Toronto.)

She has 1 child :

X.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.2.2.1.1: Cassidy Voce, born the 15 December 2013

(Notes :  (Sunday, December 15th) at 7:33am weighing 7lbs 4ozs.)

-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.3 : Gezina Adriana Otterspoor, born in Den Haag the 6 June 1926 and died the 4 March 2014 in Den Haag, married Johan Hartog Eliazar, the 16 April 1948 in Den Haag (born the 7 October 1926 in Rotterdam and died the 20 June 2009 in Leidschendam, son of Leonard Eliazar and Ida Petronella Stephanie Assink).
She had 2 children :

John & Sientje met kinderen


-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.3.1 : Paulina Rosalind Eliazar, born in Den Haag the 28 August 1948, married (1°) Robert A Laterveer, (2°) Peter Verduyn.
(Notes : gescheiden)
She had 1 child :
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.3.1.1 : (1) Michael Arnold Laterveer, born in Den Haag the 6 July 1966.
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.3.2 : Fernanda Maria Eliazar, born in Den Haag the 12 October 1950.
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.4 : Franciscus Cornelis Otterspoor, born in Den Haag the 6 March 1928, Arbeider chocoladefabriek, died in Riverton S. Australia the 2 November 2012,  married Lois Elaine Henderson, the 24 September 1960 in Norwood/SA (born the 19 October 1939 in Cleve/South Australia, daughter of Hugh Clyde Henderson and Florence Hazel Smith).
(Notes : Emigreerde naar Australie per Schip, Johan van Oldebarnevelt, aankomst 6/2/1954 in Melbourne. (bron National Archives of Australia.) verliet Australie per schip Oceania uit Melbourne 2/11/1955. Gescheiden. roepnaam ouders Lois, Bob en Hazel.)
He had 2 children :

 

 

                                                                                                      Lois & Frank 1982                                            Franciscus Cornelis

 

 

 

-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.4.1 : Andrew Stephen Otterspoor, born in Adelaide North in July 1962, married Heidi , the 2 May 1987 (born the 15 January 1964).
He had 2 children :
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.4.1.1 : Laura Otterspoor, born the 14 November 1994.
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.4.1.2 : Lucus Otterspoor, born the 1 November 1997.
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.4.2 : Elaine Joy Otterspoor, born in Adelaide North the 27 April 1964, married Charles Dijk van, the 26 October 1986 (born the 8 July 1952).
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.5 : Cornelis Franciscus Otterspoor, born in Den Haag the 23 October 1929, Arbeider, died in Adelaide the 17 December 1998, married Elisabeth Geverding, the 6 March 1954 in Port Augusta (born the 24 June 1932 in Den Haag, daughter of Theodorus Hubertus Geverding and Elisabeth Rothfusz).
(Notes : Beroep Ellie = Sister?)
He had 5 children :

 

   

Cor with twinbrother Ben (Bernardus Franciscus),  Cornelis met vrouw Elly Geverding

 


-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.5.1 : Ronald Stevanus Otterspoor, born in Port Augusta the 19 June 1955, Aannemer, married Mary jane Kelsey, the 10 January 1976 in Adelaide (born the 7 October 1957).
(Notes : Huw. 10/1/1981?)
He had 2 children :
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.5.1.1 : Bianca lee Otterspoor, born in Adelaide the 16 July 1982, married Paul Solly.
She had 2 children :
-------------
X.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.5.1.1.1 : Maddison Solly, born in Adelaide the 5 December 2009.
-------------
X.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.5.1.1.2 : Kylee Elisabeth Roma Solly, born in Adelaide the 8 December 2011.
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.5.1.2 : Jarrad Keal Otterspoor, born in Adelaide the 6 April 1987, married Teagan Squiers.
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.5.2 : John William Otterspoor, born in Port Augusta the 4 April 1957, Loodgieter, married (1°) Ann Jarvis, the 3 June 1983 in Adelaide (born the 23 November 1957 and died the 4 June 1994 in Adelaide), (2°) Jenny jaja.
He had 2 children :
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.5.2.1 : (1) Amy Otterspoor, born in Adelaide the 3 August 1984, married Robert Taylor.

She had 2 children :
-------------
X.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.5.2.1.1 : Bethany Taylor

-------------
X.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.5.2.1.2 : Olivia Taylor
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.5.2.2 : (1) Kimberly Otterspoor, born in Adelaide the 11 May 1987.
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.5.3 : Ian Michael Otterspoor, born in Port Augusta the 26 May 1959, Builder, married (1°) Bonny Charles (born the 6 October 1960), (2°) Margie Wilksch (born the 24 June 1962 in Adelaide).
(Notes : Bonnie Kapster. Gescheiden 20/3/1993 en samenwonend.)
He had 2 children :
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.5.3.1 : (1) Ben Otterspoor, born in Adelaide the 19 April 1982.
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.5.3.2 : (2) Carly Otterspoor, born the 27 November 1996.
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.5.4 : Pamela Elisabeth Otterspoor, born in Adelaide the 29 April 1964, Cleaning contractor, married Edward Raymond Newborn, the 20 March 1993 in Adelaide (born the 21 April 1959 in Adelaide).
(Notes : Husband(Eddie) musician (keyboards) and Post Mail contractor. Band The Smarty Boys, website: www.skyboom.com/smartyboys)

 

Cor & Pam


She had 1 child :
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.5.4.1 : Jacob Alexander Newborn, born in Adelaide the 23 July 1990.
(Notes : Born in Lyell McEwin Hospital.)
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.5.5 : Theodorus Hubertus Otterspoor, born in Adelaide the 22 April 1967, manager, married Chris Budgess, the 23 June 1990 in Derby/UK (born the 22 March 1967).
He had 2 children :
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.5.5.1 : Samuel Aaron Otterspoor, born in Adelaide the 4 May 1998.
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.5.5.2 : Emily May Otterspoor, born in Adelaide the 6 October 2000.
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.6 : Bernardus Franciscus Otterspoor, born in Den Haag the 23 October 1929, posterijen(ptt), married (1°) Jacoba Christina Cornelia Beekman, the 23 May 1956 in Den Haag (born the 10 August 1926 in Den Haag and died the 11 April 1976 in Den Haag), (2°) Anna Maria Catharina Neeleman, the 17 October 1986 in Den Haag (born the 7 November 1941 in Den Haag).
(Notes : Emigreerde naar Australie per schip Fairsea, aankomst 4/1/1953 te Melbourne, vertrok van Melbourne met schip Oceania 1/2/1953, beroep kellner.)
He had 2 children :

 

Ben & Coby


-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.6.1 : (1) Ingrid Otterspoor, born in Den Haag the 8 September 1958, married Munir Dagistan, the 29 November 1989 in Den Haag (born the 1 March 1960 in Anamur/zuid-Turkije).
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.6.2 : (1) Ruud Otterspoor, born in den haag the 20 July 1961.
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.7 : Leonardus Adrianus Otterspoor, born in Den Haag the 4 April 1934, died in Rotterdam the 27 June 1988, married Willemijntje Eikelenboom, the 14 May 1959 in Rotterdam (born the 21 April 1938 in Rotterdam, daughter of Willem Adrianus Eikelenboom and Hermijntje Bouter).
He had 1 child :

 

Leo&wil


-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.7.1 : Judith Valentina Otterspoor, born in Den Haag the 20 February 1963, married Albertus Johannes Philipus kop, the 12 April 1991 in Hoogvliet (born the 23 April 1952 in Leiden, son of Willem Kop and Alida Maria Jeanne Duyndam).
She had 2 children :
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.7.1.1 : Shanon kop, born in Rotterdam the 6 September 1994.
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.7.1.2 : Ilona kop, born in Rotterdam the 24 November 1997.
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.8 : Adrianus Otterspoor, born in Den Haag the 27 December 1936, died in Den Haag the 7 December 2012, drukker, eigen zaak, married (1°) Marie louise Piters, the 24 July 1957 in Den Haag (born the 18 August 1935 in Heerlen), (2°) Alida Maria Jeanne Duyndam the 11 April 1980 in Den Haag. (born the 13 August 1932 in Leiden)
(Notes : Landkaartenvouwbedrijf. Scheiding 1e vrouw 1/9/1975 Den Haag)
He had 3 children :
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.8.1 : (1) Petrus Johannes Franciscus Otterspoor, born in Den Haag the 6 April 1955, Barkeeper, died in Wassenaar the 2 December 1977.
(Geboren Piters. Naam aangenomen van Adrianus (aat) Otterspoor. Vermoedelijk zelfmoord d.m.v. kogel door hoofd in de tuin van zijn vriendin. Woonde na scheiding van zijn biologische moeder bij zijn aangenomen vader. Werkte in een bar (de Baron) in Den Haag. Roepnaam Peter. Persoonslijst 2012 van CBG geeft zijn naam als Ottervanger en dat is fout.)

 

     

Peter Otterspoor


 

-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.8.2 : (1) Silvia Maria Petronella Otterspoor, born in Den Haag the 7 January 1958, was christened in Den Haag the 8 January 1958, married (1°) Petrus Leonardus Rooij, de, the 17 September 1992 in Zoetermeer (born the 23 January 1960 in Vlaardingen), (2°) Gijsbertus Goudswaard, the 16 May 2008 in Zoetermeer (born the 17 April 1955 in Den Haag, son of Adriaan Goudswaard and Johanna Nievaart).
(Notes : Doop in kerk Apeldoornselaan: Sint Teresae a Jesu Infante, getuigen: P.A. Otterspoor-v/d Berg(oma) en B.F. Otterspoor (oom). Scheiding 1e man 16/5/2006. Geregistreerd partnerschap met 2e man 16/11/2007.)
She had 2 children :
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.8.2.1 : (1) Marieke Margaretha Rooij, de, born in Zoetermeer the 20 February 1996.
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.8.2.2 : (1) Thomas Jomi Sebastiaan Rooij, de, born in Zoetermeer the 10 June 1999.
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.8.3 : (1) Maurice Christiaan Adrianus Otterspoor, born in Den Haag the 2 February 1971, was christened in Den Haag the 7 February 1971.
(Notes : Doop in Kapel Westeinde Ziekenhuis, get. Kees en Rietje de Jong, ten doop gehouden door zus Silvia.)
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.9 : Lodewijk Louis Maria Otterspoor, born in Den Haag the 22 May 1938, Postofficeworker, married Tiny Kuurstra, the 1 June 1960 in Den Haag (born the 27 March 1941 in Nijmegen, daughter of Jan Kuurstra and Franciska Stafeckie).
(Notes : In holland beroep drukker. Op vrijdag 13 mei 1968 geemigreerd in een halfleeg vliegtuig naar Canada , Ontario Tiny had the Orangeville motel from 1982 to 1990 and luke was shareholder. It was finally sold in 2009. woont ook in Florida.)
He had 2 children :

 

Loek & Tiny


-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.9.1 : Alexandra Otterspoor, born in Den Haag the 20 July 1963, married David James Fulton, the 26 June 1982 in South Brampton.
(Notes : Woont Canada, huwelijk Ontario. divorced 1992)
She had 2 children :
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.9.1.1 : Jason Fulton, born the 2 November 1983, died in 2002.
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.9.1.2 : Mathew Fulton, born the 17 October 1986.
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.9.2 : Joyce Otterspoor, born in Den Haag the 12 August 1965, married Anthony Pys, the 26 September 1992 in Cambridge (Canada) (born the 13 July 1969 in Cambridge, son of Anthony Pys and Wilhelmina Wesseling).
(Notes : Woont Canada, Ontario. Husband Welder. Zijn ouders komen beide van Holland)
She had 3 children :
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.9.2.1 : Anthony Pys, born in Cambridge the 28 June 1993.
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.9.2.2 : Rachel Pys, born in Cambridge the 31 July 1994.
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.1.9.2.3 : Curtis Pys, born in Cambridge the 15 May 1998.
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.2 : (1) Cornelia Otterspoor, born in Rotterdam the 1 December 1896, died in Den Haag the 19 December 1975, married (1°) Frederik Reinhard, the 4 May 1921 in Den Haag (born the 16 July 1898 in Den Haag and died the 22 January 1952 in Den Haag, son of Willem Frederik Reinhard and Hendrika Jansje Matla), (2°) Bernardus Cornelis Onzen, van, the 2 November 1966 in Den Haag (born the 24 August 1900 in Den Haag, son of Thomas Wilhelmus Josephus Onzen, van and Johanna Margarethe Louisa Roon, van).
(Notes : Geb.zie rott.L184. Huw. 1, akte nr. 632. Geb. akte man 2, nr. 3774, vader man 2 sigarenmaker.)

 

  

Corrie & 1e man Frederik

-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.3 : (1) Franciscus Otterspoor, born in Rotterdam the 17 January 1898, Kellner/werkman/sociale zak.zorg, died in Voorburg the 9 August 1971, married Helena Johanna Heins, the 19 March 1924 in Den Haag (born the 21 July 1902 in Den Haag and died the 4 January 1989 in Rijswijk, daughter of Hermanus Heins and Helena Johanna Knieriem).
(Notes : Geb.zie Rott.B65. Kerk N.H. Werkte o.a. Boerderij Meerrust te Warmond. Huw. akte nr. 261.)
He had 4 children :
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.3.1 : Helena Johanna Otterspoor, born in Den Haag the 31 March 1927, married L.J. Valk, v/d, the 25 January 1950.
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.3.2 : Cornelia Francina Otterspoor, born in Den Haag the 27 June 1928, married Willem Bauwes Vermeer, the 19 May 1954 in Rijswijk (born the 8 September 1928 in Rijswijk, son of Johannes Vermeer and Tjeblina Ipema).
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.3.3 : Franciscus Otterspoor, born in Den Haag the 23 May 1932, married (1°) Adriana Knevel, the 3 December 1958 in Den Haag (died the 6 December 1963 in Voorburg, daughter of Jaap Knevel and Anna Maria Pieters), (2°) Miranda Sietske Nieuwstadt, the 1 July 1965 in Den Haag (born the 28 November 1943 in Den Haag and died the 12 March 2010 in Leidschendan/Voorburg, daughter of Roelof Alphonsus Nieuwstadt and Etje Johanna Beeuwkes).
(Notes : Jarenlang voetbal scheidsrechter. 1e vrouw geb. Curacao? met haar ouders in Japans kamp?Adriana was eerst gehuwd met Clark Pietersz, born curacao, son of Theodoor Pietersz and Anna Henriette Pietersz. )
He had 3 children :

  

Franciscus & 2e vr. Miranda (Mira) met moeder


-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.3.3.1 : (1) Raoul Otterspoor, born in Den Haag the 27 September 1959, married Yvonne Johanna Wilhelmina Mooiman, the 11 February 1982 in Wateringen (born the 19 September 1959 in Wateringen, daughter of Wilhelmus Mooiman and Wera Annafriewa).
(Notes : Moeder vrouw russisch met umlaut op E.)
He had 2 children :
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.3.3.1.1 : Joyce Otterspoor, born in Delft the 7 August 1982.
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.3.3.1.2 : Dewy Agatha Lucia Otterspoor, born in Den Haag the 6 December 1984.
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.3.3.2 : (1) Paul Otterspoor, born in Den Haag the 4 March 1960.
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.3.3.3 : (2) Ronald Otterspoor, born in Voorburg the 18 February 1965, married Wilhelmina Emerentiana Cornelia Meester (born the 22 August 1965 in Voorburg).
He had 1 child :
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.3.3.3.1 : Joeri Jonathan Otterspoor, born in Voorburg the 11 October 1993.
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.3.4 : Mariette Otterspoor, born in Den Haag the 26 September 1942, married F.J. Ullrich, the 9 September 1964.
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.4 : (1) Pieter Willem Otterspoor, born in Utrecht the 19 June 1900, Sigarenhandelaar in Winkel te D.H. Lange Poten, died in Den Haag the 15 June 1975, married Cornelia Johanna Augusta Buys, the 18 October 1933 in Den Haag (born the 20 August 1908 in Den Haag).
(Notes : Huwelijk ontbonden 01 Oct. 1945 te Den Haag, Tijdens oorlog Joodse onderduikster gehad)

 

  

Pieter willem (pierre)


-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.5 : (1) Jansje Cornelia Otterspoor, born in Utrecht the 19 June 1905, Cafehoudster, died in Amsterdam the 12 September 1989, married (1°) Johan Joseph Marie Wagebaert, the 14 November 1922 in Den Haag (born the 5 February 1902 in Den Haag, son of Josephus Johannes Ignatius Wagebaert and Elisabeth Hendrika Sinjou), (2°) Jan Been, the 23 October 1946 in Weesp/karsp (born the 13 March 1902 in Aalsmeer and died the 19 January 1975 in Barneveld).
(Notes : 1e huwelijk ontbonden 14 Juli 1937 te Den Haag.)
She had 2 children :

-------------

 

  

Jansje Cornelia &Johan Joseph Maria Wagebaert


 

-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.5.1 : (1) Pieter Willem Wagebaert, born the 2 May 1924.
(Notes : Jong overleden, mogelijk in de oorlog??)

Pieter Willem Wagebaert


-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.5.2 : (1) Elisabeth Hendrika Wagebaert, born in Den Haag the 3 September 1929, married Hendrik Constant Driesen, the 17 December 1950 in Amsterdam (born the 26 December 1921 in Amsterdam and died the 20 March 1989, son of Hendrik Johannes Driesen and Helena Cornelia Wijnberg).
(Notes : Man Biljetdrukker)
She had 1 child :

 

 

Elisabeth Hendrika Wagebaert & Hendrik Constant Driesen


-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.5.2.1 : Nannie Constance Driesen, born in Amsterdam the 27 September 1951.

 

Nannie Driesen (foto's en info tak)


 

-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.6 : (1) Jannetje Aletta Otterspoor, born in Utrecht the 30 June 1909, died in Den Haag the 31 July 1995, married Anthonie Pieter Wilhelmus Schouten, the 1 August 1928 in Den Haag (born the 11 March 1906 in Den Haag and died the 9 October 1981 in Den Haag, son of Johannes Christian Frederik Louis Schouten and Adriana Christina Wetemans).
(Notes : Heb Jannetje nog zelf bezocht in Den Haag, vlak bij Zuiderperk en Foto's van haar gehad. Man Bedrijfsleider bij huwelijk, akte nr. 991. 4 kinderen?)

She had 3 children :


 Jannetje Aletta Otterspoor  and Anthonie Schouten (1928)    


-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.6.1 : Antonius Pieter Willem Schouten, born in Den Haag the 27 May 1927.
(Notes : Geb. Otterspoor, bij huwelijk erkend en naam vader gekregen.)
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.6.2 : Jansje Cornelia Schouten, born in Den Haag the 4 April 1931.
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.1.7.6.3 : Louisa Frederika Schouten, born in Den Haag the 14 September 1936.
-------------
R.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.2 : Willem Otterspoor, born in Utrecht the 5 March 1840, Zendeling, died in Utrecht the 21 April 1869.
(Notes : Ongehuwd, adres bij overl. Daalschendijn L370. geb. Utrecht op aang. overl. Bij geb. adres Buiten de Catharijnepoort Ln56. In koloniale litteratuur 1864 over zendelingen op oostkust van Halmabera en op Batjan, Op naamlijst europesche inwoners op Nieuw Guinea Doreh.)
-------------
R.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.3 : Pieter Otterspoor, born in Utrecht the 23 April 1842, Horlogemaker, died in Utrecht the 16 August 1883, married Jacoba Maria Everdingen, the 3 February 1875 in Utrecht (born the 2 February 1845 in Utrecht and died the 15 September 1922 in Utrecht, daughter of Theodorus Johannes Everdingen, van and Johanna Oort, van).
(Notes : overl. oud 41 jr,adres Daalschendijk L22. Bij geb. adres Buiten de Catharijnepoort Wijk Sn54, get. werklieden. Huw. afk. 24/31-1-1875.)
He had 4 children :
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.3.1 : Maria Alida Otterspoor, born in Utrecht the 13 January 1876, died in Maartensdijk the 10 July 1961, married Johannes Steen, v/d, the 18 November 1903 in Utrecht (born the 16 March 1871 in Utrecht and died the 8 September 1940 in Utrecht, son of Jacobus Steen, v/d and Jacomina Rijk, de).
(Notes : Huw. afk. 8/15-11-1903, moeder aanwezig. Man + zijn ouders Hovenier.)
She had 2 children :
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.3.1.1 : Jacobus Steen, v/d, born in Utrecht in 1905, married Lodewina Steen, van der, the 24 August 1932 in Utrecht (born in 1906 in Utrecht, daughter of Johannes Petrus Steen, van der and Elisabeth Johanna Bakker).
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.3.1.2 : Pieter Steen, v/d, born in Utrecht the 21 March 1911, married J.J. Bakker, the 11 September 1953 in Maarsen.
(Notes : geb. adres a/d Daalschendijk L37, get. Servanus Otterspoor, Machinist.)
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.3.2 : Johanna Otterspoor, born in Utrecht the 22 July 1877, died in Utrecht the 28 February 1948, married Stephanus Jongh, de, the 10 February 1904 in Utrecht (born the 22 April 1875 in Utrecht and died the 14 November 1940 in Utrecht, son of Tomas Jongh, de and Wilhelmina Rijk, de).
(Notes : Huw. afk. 31/1+7/2-1904, moeder aanwezig. Overlijdensakte niet beschikbaar. Man arbeider, hovenier.)
She had 4 children :
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.3.2.1 : Thomas Jongh, de, born in Utrecht in 1905, died in Utrecht the 14 October 1915.
(Notes : Overl. 10jr, genlias.)
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.3.2.2 : Jacoba Maria Jongh, de, born in Utrecht in 1907, married Hendrikus Jacobus Bakker, the 27 August 1930 in Utrecht (born in 1907 in Utrecht, son of Cornelis Johannes Bakker and Wilhelmina Petronella Groeneveld).
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.3.2.3 : Stephanus Jongh, de, born in Utrecht in 1908, died in Utrecht the 25 October 1908.
(Notes : Overl. 29 dgn, genlias.)
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.3.2.4 : Thomas Jongh, de, born in Utrecht the 22 September 1917.
(Notes : Geb.adr. a/d Daalschendijk L37. )
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.3.3 : Pieter Otterspoor, born in Utrecht the 12 February 1880, died in Utrecht the 13 January 1883.
(Notes : Geb.adres Aan den Daalschendijk L22. Overl. 2 jr, genlias.)
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.7.3.4 : Jacoba Maria Otterspoor, born in Utrecht the 1 July 1882, died in Utrecht the 19 March 1883.
(Notes : Geb.+ overl. Adres Aan den (eersten) Daalschendijk L22.)
-------------
Q.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.8 : (2) Aletta Otterspoor, born in IJsselstein the 6 June 1816, died in IJsselstein the 9 November 1875, married Johannes Ewald, the 7 February 1836 in IJsselstein (born in January 1810 in Utrecht and died the 19 December 1894 in IJsselstein, son of Helena Ewald).
(Notes : Achternaam man ook Ewalt, geb. a/d Elleboog,moeder 35jr. Huw. Lettie, Johannes van Utrecht, 25 Jr. ledenlijst Geref. 1833.)
She had 12 children :
-------------
R.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.8.1 : JAN Servaas Otterspoor, born in IJsselstein the 6 May 1835, Hoes(hoepel)maker, died in Jutphaas the 9 January 1865, married Wijnanda Frederika Haarts, the 12 January 1859 in IJsselstein (born in January 1839 in Utrecht, daughter of Hendrikus Haarts and Jacoba Eem, van der).
(Notes : Jan Servaas 8/11/1859 get. bij geboort v kind Willemijntje van Hendrik van Soelen te IJsselstein..Aang. overl. 29jr,werkman, door winkelier+hoepelmaker. Huw. Wijnanda 20 Jr van Utrecht.)
He had 3 children :
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.8.1.1 : Alletta Jacoba Otterspoor, born in IJsselstein the 17 August 1859, died in IJsselstein the 19 March 1861.
(Notes : geb.Wijk 256. Genlias Oterspoor.)
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.8.1.2 : Hendrika Otterspoor, born in IJsselstein the 28 December 1860, died in Ermelo the 29 May 1931, married Egbert Hendrik Vries, de, the 14 September 1881 in Utrecht (born in January 1859 in Groningen and died the 15 October 1915 in Utrecht, son of Hendrik Vries, de and Geertje Drewes).
(Notes : Weduwe bij overlijden.Op akte d.d. 18/06/1931 ingekomen van Ermelo geb. IJsselmuiden en wonend Utrecht. man bij huw. 22jr. Gewoond, Nauwe Blindestr. 4, 9/3/1901 Jeromistr. 14. Overl. man 56jr, genlias.)
She had 5 children :
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.8.1.2.1 : Jan Servaas Vries, de, died in Utrecht the 11 June 1893.
(Notes : Overl. 1 jr, genlias)
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.8.1.2.2 : Egbert Hendrik Vries, de, born in Utrecht in January 1883, married Geertrui Pieternella Kleijn, the 27 May 1909 in Utrecht (born in January 1880 in Meerkerk, daughter of Ewoud Leendert Kleijn and Dirkje Beijloo).
(Notes : geb. ca. 1883, huw akte 293.)
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.8.1.2.3 : Barend Wijnand Gerardus Vries, de, born in Utrecht in January 1885, died in Utrecht the 28 August 1944, married Aaltje Veen, the 14 November 1912 in Utrecht (born in January 1885 in Lexmond, daughter of Herman Veen and Adriana Verhoef).
(Notes : geb. ca. 1885. H akte 845. overl. genlias)
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.8.1.2.4 : Geertje Vries, de, born in Utrecht in January 1887, married Evert Jan Munt, v/d, the 11 June 1908 in Utrecht (born in January 1884 in Utrecht, son of Aart Munt, van de and Magdalena Voort, van).
(Notes : geb. ca. 1887. huw. akte 351.)
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.8.1.2.5 : Jan Servaas Vries, de, born in Utrecht in January 1894, married Elisabeth Kabouw, the 7 December 1917 in Hardinxveld (born the 20 April 1895 in Hardinxveld, daughter of Willem Kabouw and Anna Geertruida Meijden, van der).
(Notes : geb. ca. 1894. huw. akte 40.)
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.8.1.3 : Aletta Wilhelmina Otterspoor, born in Utrecht the 24 October 1862, Waschvrouw, died in Rosmalen the 2 February 1945, married Theodorus Ingenhoven, the 18 June 1884 in Utrecht (born the 19 January 1852 in Ginneken, ca and died the 14 May 1925 in Nijmegen, son of Johannes Baptist Ingenhoven and Adriana Laurijssen).
(Notes : Geb.adres In de Weidesteeg Wijk K, no.37. Huw. afk. 8/15-6-1884. Nijmegen inschrijving 10/10/1900 uit Kesteren, 2 zonen+3 dochters. Testament nr. 339/1862 erflater Aletta W (gehuwd met), woonpl. Nijmegen, Jacob Catsstr. 7.)
She had 10 children :
-------------

T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.8.1.3.1 : Berend Wijnand Theodorus Ingenhoven, born in Utrecht in 1884, died in Hatert, Nijmegen the 10 October 1902.
(Notes : Overl. 18jr, aktedatum is fout, genlias.)
-------------

T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.8.1.3.2 : Johannes Ingenhoven, born in Winterswijk the 3 August 1885, died in Winterswijk the 2 September 1885.
(Notes : Overl. 4 wkn. AG 3/9. genlias)
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.8.1.3.3 : Adrianus Ingenhoven, born in Winterswijk the 3 August 1885, died in Winterswijk the 29 November 1885.
(Notes : Overl. AG 30/11 genlias. Adrianus, z.v. Theodorus Ingenhoven, 33 jaar, ladingmeester, wonende op nr.521a in
Winterswijk, en Aletta Wilhelmina Otterspoor; geboren 3-8-1885 (akte nr.156) idem voor 4 kinderen.)
-------------

T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.8.1.3.4 : Wijnand Frederik Ingenhoven, born in Winterswijk the 1 August 1887, Fourier Infanterie, married Burgina Jannetje Meide, van der, the 7 October 1920 in Nijmegen (born in Gouda, daughter of Leendert Meide, van der and Johanna Koning, de).
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.8.1.3.5 : Theodorus Ingenhoven, born in Winterswijk the 8 November 1888, died in Winterswijk the 9 February 1889.
(Notes : Overl. 3 Mndn. AG 9/2 genlias.)
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.8.1.3.6 : Anna Hendrika Aletta Ingenhoven, born in Apeldoorn the 11 February 1890, married Wilhelmus Vierssen, the 15 May 1914 in Nijmegen (born the 23 April 1889 in Nijmegen, son of Claas Hermans Vierssen, van and Johanna Paulina Bosch, van den).
(Notes : Geb. akte 84 AG 11/2 V. Magazijnmeester. Vader Ladingmeester, genlias.)
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.8.1.3.7 : Adriana Ingenhoven, born in Apeldoorn the 27 June 1891, died in Wormen the 6 September 1891.
(Notes : Overl. genlias 2 mndn. akte Apeldoorn. Vader ladingmeester, genlias.)
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.8.1.3.8 : Theodora Aletta Ingenhoven, born in Apeldoorn the 29 August 1892, died in Nijmegen the 1 February 1893.
(Notes : Genlias, aktedatum is fout. Geb. vader ladingmeester.)
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.8.1.3.09 : Theodora Aletta Ingenhoven, born in Nijmegen the 16 October 1895, married Petrus Johannes Reijnders, the 27 January 1920 in Nijmegen (born in Nijmegen, son of Carl Frederik Reijnders and Maria Agnes Castro).
(Notes : Ook Metta.)
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.8.1.3.10 : Aletta Wilhelmina Ingenhoven, born in Apeldoorn the 24 March 1898.
(Notes : Vader Ladingmeester, genlias.)
-------------
R.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.8.2 : Maria Ewald, born in IJsselstein the 16 October 1837, died in IJsselstein the 20 February 1840.
(Notes : Geb. akte 91 AG 17/10. Overl. 2 jaar, genlias.)
-------------
R.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.8.3 : Serphaas Ewald, born in IJsselstein the 30 October 1839, died in IJsselstein the 4 September 1840.
(Notes : Geb. akte 106 AG 30/10. Overl. 10Mndn, genlias.)
-------------
R.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.8.4 : Catharina Ewald, born in IJsselstein the 1 August 1842, died in IJsselstein the 8 June 1844.
(Notes : Geb. akte 69 AG 2/8. Overl. 1 jr, genlias.)
-------------
R.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.8.5 : Serphaas Ewalt, born in IJsselstein the 4 October 1844, died in IJsselstein the 16 September 1918, married (1°) Grietje Niessen, the 5 March 1868 in IJsselstein (born in January 1846 in IJsselstein, daughter of Pieter Niessen and Jannigje Zanten, van), (2°) Merrigje Hogendoorn, the 24 August 1899 in IJsselstein (born in January 1832 in IJsselstein., daughter of Pieter Hogendoorn and Dirkje Verkuijl).
(Notes : Geb. akte 87 AG 5/10 genlias. Overl. 73 Jr, weduwnaar v G.N.? Huw. 1 akte 4, H 2 akte 11, wed. van Hendrikus v/d Kreeft, genlias.)
-------------
R.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.8.6 : Serphaas Ewald, born in IJsselstein the 11 June 1848, died in IJsselstein the 21 June 1848.
(Notes : Overl. 10 dgn, genlias AG 12/6.)
-------------
R.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.8.7 : Pieter Ewald, born in IJsselstein the 7 May 1850, died in IJsselstein the 13 August 1851.
(Notes : Geb. akte 41 AG 7/5. Overl. 1 Jr, genlias.)
-------------
R.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.8.8 : Johannes Ewald, born in IJsselstein the 13 December 1851, died in Utrecht the 27 March 1921, married Johanna Helena Bakker, the 15 August 1877 in Utrecht (born in January 1856 in Utrecht, daughter of Martina Bakker).
(Notes : Geb. akte 101, AG 13/12 genlias. Overl. 69jr, geh. akte 348 met J.B. genlias, Aletta Martina erkend dochter bij huw. geb. 29/8/1876 Utrecht..)
-------------
R.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.8.9 : Aletta Ewald, born in IJsselstein the 1 December 1854, died in IJsselstein the 8 January 1858.
(Notes : Geb. akte 107 AG 1/12, Overl. 0 Jr KLOPT DIT? , genlias.)
-------------
R.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.8.10 : Pieter Ewald, born in IJsselstein the 28 March 1856, died in Utrecht the 28 January 1929, married Dirkje Vos, de, the 22 July 1892 in Vianen (born in January 1860 in Vianen, daughter of Herman Vos, de and Grietje Versteeg).
(Notes : Geb. akte 35 AG 28/3. huw akte 13 Vianen. Overl. 73Jr, echtgenoot van, genlias.)
-------------
R.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.8.11 : Antonius Ewald, born in IJsselstein the 17 January 1858, died in IJsselstein the 15 May 1858.
(Notes : Geb. akte 11 AG 18/1. Overl. 0 Jr, genlias.)
-------------
R.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.2.8.12 : Maria Catharina Ewald, born in IJsselstein the 18 July 1859, died in Utrecht the 22 January 1931, married Pieter Schippers, the 3 March 1886 in Utrecht (born in January 1862 in Maartensdijk, son of Barend Schippers and Maria Wettum, van).
(Notes : geb.akte73, AG 19/7, genlias + huw akte 75.)
-------------
P.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3 : Pieter Otterspoor, was christened in IJsselstein the 8 February 1761, Kledermaker, died in Oudewater the 12 April 1832, married (1°) Johanna Sonsbeek, the 29 July 1787 in Oudewater (born in Woerden and died the 28 February 1813 in Oudewater), (2°) Maria elisabet Swaalf, the 21 November 1822 in Oudewater in Amsterdam (daughter of Jan Frederik Swaalf and Anna Isabella Pieters).
(Notes : Bron ged. IJss. N.G. 1e huw. OT 13/7, Jm. J.S=Jd. Huw. proclamaties te IJss. Overl. vrouw 1, Doop Noorderkerk. Bij huw. 30jr.Moeder ook Peeters, 46 Jr, Zonsbeek, huisvr. van, aang. 1/3. Overl. wed v M.Swaalf,70jr,kleermaker. Get. 2e huw. collega's. IJsselstein akten indemniteit Pieter 30/1/1788> Oudewater vader Jan, moeder W. v Rooyen, folio 176Ro, daar ingekomen 30/6/1788, copie afgegeven 2/7/1817.)
He had 5 children :
-------------
Q.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.1 : (1) Jan Otterspoor, was christened in Oudewater the 7 October 1787.
(Notes : Doop DTB Oudewater gereformeerd, geen getuige.)
-------------
Q.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.2 : (1) Jan Otterspoor, was christened in Oudewater the 24 May 1790.
(Notes : Doop DTB Oudewater gereformeerd, geen getuige.)
-------------
Q.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.3 : (1) Maria Otterspoor, born in Oudewater the 18 April 1792, was christened in Oudewater the 22 April 1792.
(Notes : Doop DTB Oudewater gereformeerd, geen getuige.)
-------------
Q.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.4 : (1) Willemina Otterspoor, born in Oudewater the 12 September 1795, was christened in Oudewater the 13 September 1795.
(Notes : Doop DTB Oudewater gereformeerd, geen getuige.)
-------------
Q.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5 : (2) Dirk Otterspoor, born in Oudewater the 21 November 1823, was christened in Oudewater the 14 December 1823, Werkman, Timmerman, died in Abcoude Proosdij the 3 December 1877, married Grietje Monker, the 13 May 1851 in Amsterdam (died the 23 December 1874 in Amsterdam, daughter of Jan Monker and Grietje Peloo?).
(Notes : GVFS 8190496 Huw. 1851 register 5 img 487, ouders overleden en vader van Grietje. Ook overl. A.dam 23/12/1877, Extrakt uit register Abcoude-Proosdij en Asdom, 53Jr, 7/162v . Aangifte overl. in A.P. door Antonis Vesselaar (slaapstedehouder)+veldwachter.(wed. g.Monker). Aang. geb. , door Pieter 62, z. beroep, vader - get. Jan Hoogland (76, metselaar, Oudewater) - Gerrit de Pater (33, baander, Oudewater)
. In 1847 gedetineerd in Provoosthuis en Strafinrichting te Middelburg. Overleden door verdrinking, Vr. door Maagkanker.  )
He had 5 children :
-------------
R.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1 : Dirk Pieter Otterspoor, born in Amsterdam the 4 April 1852, Schoenmaker, later fabrikant van., died in Rotterdam the 3 November 1920, married (1°) Petronella Jansen, the 17 May 1876 in Amsterdam (born in Amsterdam, daughter of Nicolaas Jansen and Johanna Leonora Hijdeman), (2°) Johanna Maria Hendrika Heijdeman, the 24 March 1881 in Amsterdam (born the 3 February 1860 in Amsterdam and died the 3 January 1923 in Rotterdam, daughter of Hendrikus Johannes Heijdeman and Maria Hendrika Hemme).
(Notes : Moeder overleden ten tijde van huwelijk. Erkenning van buitenechtelijk kind, Dirk Pieter Jansen. Vr 1 nicht van Vr. 2. Vader overleden t.t.v. 2e huwelijk tapper, adres Prinsenstraat 4 A.dam, zij dienstbode, adr. Keizersgracht 500, get. Petrus Gerrits, Luorentius v Klundert, August Anton Geurts, Willem Anton Rixtet. O.T. 10/3, Dienstplicht van 7/5/1872 - 1/5/1877. Aangifte overl. 4/11, adres: Zaagmolenstr. 180A, zie R.dam J23. D.P. ook koopman. 14/10/1888 gestolen uit winkel D.P. 1 paar nieuwe vetlederen kaplaarzen, gepend met dubbele zolen en rood lederen omboorsel.)

 

 

Dirk Pieter, 2nd wife Johanna Maria Hendrika - thanks to Els Adams - Otterspoor, also for info on his branch

 

He had 16 children :

-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.1 : (1) Dirk Pieter Otterspoor, born in Amsterdam the 25 October 1874, Schoenmaker, died in Rotterdam the 14 July 1901, married Johanna Cornelia Sanders, the 3 November 1897 in Rotterdam (born the 22 January 1878 in Rotterdam and died the 13 April 1939 in Rotterdam, daughter of Lazerus Sanders and Johanna Cornelia Winkelman).
(Notes : Geb. Jansen, bij huwelijk erkend. Aangifte overl. 16/7, adres:a/d Vogelenzang, zie R.dam D138, moeder overleden.
Vrouw hertrouwd 21/9/1904 R.dam.)
He had 2 children :
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.1.1 : Petronella Otterspoor, born in Rotterdam the 12 April 1898, died in Rotterdam the 16 October 1898.
(Notes : Geb. Prinsenstraat zie Rott. D200. Aangifte overl. 18/10, adres: Oudaenstraat, in de buurt van het het Noordplein / Crooswijksesingel , zie R.dam F106. (Joachim Oudaen, 1628-1692, dichter van onder meer 'Beschrijvinge der wijdberoemde koopstad Rotterdam'. Hij had een tegelbakkerij te Rotterdam en was aldaar hoofdman van het Sint Lucasgilde.))
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.1.2 : Johanna Cornelia Otterspoor, born in Rotterdam the 23 September 1899, died in Rotterdam the 5 April 1927, married Lodewijk Faber, the 3 October 1923 in Rotterdam (born the 22 February 1897 in Rotterdam, son of Lodewijk Faber and Helena Carolina Antonie Dalen, van).
(Notes : Zie Rott.L46. Bij overl. vader overl. echtgenoot in leven.)
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.2 : (1) Johanna Leonora Otterspoor, born in Amsterdam the 30 December 1877, died in Rotterdam the 17 December 1951, married (1°) Cornelis Yperen, van, the 17 August 1898 in Rotterdam (born the 10 March 1865 in Rotterdam and died the 26 September 1919 in Rotterdam, son of Arie Yperen,van and Hendrika Elisabeth Overman), (2°) Hendrik Overman, the 17 November 1920 in Rotterdam (born the 3 September 1868 in Rotterdam and died the 13 September 1928 in Rotterdam, son of Hendrik Overman and Hendrika Catharina Slingerland), (3°) Wilhelmus Johannes Bruijn, de, the 14 August 1929 in Rotterdam (born the 25 January 1876 in Kralingen and died the 27 July 1949 in Rotterdam).
(Notes : Adres: Egelantierstraat 61. Gescheiden van Overman zie Rott. S.2.31--13/09/1928. Bron gegevens kinderen genealogie van Yperen.)
She had 6 children :
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.2.1 : (1) Hendrika Elisabeth Yperen, van, born in Rotterdam the 16 August 1899, married Jacobus Hendrikus Cornelis Goeman, the 12 January 1916 in Rotterdam (born the 4 June 1897 in Rotterdam).
(Notes : Gescheiden 8/2/1935, man kantoorbediende. )
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.2.2 : (1) Dirk Pieter Yperen, van, born in Rotterdam the 24 July 1902, Vleeschouwer, died in Rotterdam the 29 November 1957, married Maria Antoinetta Geijn, van de, the 26 April 1922 in Rotterdam (born the 28 December 1903 in Rotterdam).
(Notes : Geb. ca. 1903.)
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.2.3 : (1) Arie Yperen, van, born in Rotterdam the 17 March 1905, married Jannetje Lugt, van der, the 14 August 1929 in Rotterdam (born the 25 April 1908 in Rotterdam).
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.2.4 : (1) Jozina Elisabeth Yperen, van, born in Rotterdam the 10 November 1907, died in Rotterdam the 3 June 1908.
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.2.5 : (1) Cornelis Yperen, van, born in Rotterdam the 13 August 1909.
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.2.6 : (1) Jan Yperen, van, born in Rotterdam the 8 January 1912.
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.3 : (1) Petronella Otterspoor, born in Amsterdam the 31 January 1879, died in Rotterdam (Rodenrijs) the 24 June 1954, married Simon Koning, de, the 19 August 1903 in Rotterdam (born the 14 November 1876 in Middelharnis and died the 7 August 1943 in Rotterdam, son of Cornelis Koning,de and Burgje Koole).
(Notes : Adres: Blauwburg 3 (1-190v). Inwoner Middelburg na 1900, Zeeuws archief 1515, deel 43, blad 78, microfiche 347, geh/wed. v S de Koning, schoenmakers knecht. Kinderen info Jos Adams.)
She had 5 children :
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.3.1 : Petronella Johanna Koning, de, died in Dirksland the 21 June 1906.
(Notes : Overl. 1Jr genlias)
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.3.2 : Petronella Cornelia Koning, de, died in Dirksland the 1 February 1908.
(Notes : Overl. 0Jr, genlias)
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.3.3 : Burgina Koning, de, born in Rotterdam the 6 October 1904, died in Rotterdam the 14 August 1921.
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.3.4 : Cornelis Koning, de, born in Rotterdam the 18 January 1909, died in Rotterdam the 14 January 1910.
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.3.5 : Dirk Pieter Koning, de, born in Rotterdam the 9 July 1911, Hoofdonderwijzer.
(Notes : Vertrokken 27/7/1940 naar Rdam - Hillegersberg?? School in Rodenrijs, gehuwd, geen kinderen. Na overl. moeder verhuisd Friesland?)
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.4 : (2) Johanna Maria Hendrika Otterspoor, born in Amsterdam the 22 January 1882, died in Amsterdam the 10 November 1884.
(Notes : Beroep vader: koopman. Adres: Prinsenstraat 25 (1-141v). Overl. aang. 12/11/84, adres Lijnbaangracht 73, 2jr, 7/199.)
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.5 : (2) Grietje Otterspoor, born in Amsterdam the 17 September 1883, died in Rotterdam the 6 June 1971, married Hermanus Martinus Barkmeijer, the 27 July 1910 in Rotterdam (born the 3 July 1869 in Rotterdam and died the 15 September 1956 in Rotterdam, son of Lodewijk Barkmeijer and Hendrina Willemina Zeelenberg).
(Notes : Adres: Zandhoek 1. Man 27/6/1910 gescheiden van Grietje Roos (9 kinderen), spiegellijstenmaker, Kunsthandelaar.. )
She had 5 children :
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.5.1 : Johanna Maria Hendrika Barkmeijer, born in Rotterdam the 18 January 1911.
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.5.2 : Hermina Martina Hendrika Barkmeijer, born in Rotterdam the 21 March 1912.
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.5.3 : William Hermanus Barkmeijer, born in Rotterdam the 16 January 1916, Schoenmaker.
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.5.4 : Dirk Hermanus Barkmeijer, born in Rotterdam the 25 December 1917, Kleermaker.
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.5.5 : Hendrik Hermanus Barkmeijer, born in Rotterdam the 10 July 1923.
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.6 : (2) Johanna Maria Hendrika Otterspoor, born in Amsterdam the 9 September 1885, Naaister/huishoudster, died in Rotterdam the 15 March 1979.
(Notes : Getuigen: Gerardus Otterspoor en J. v/d Boogaard)
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.7 : (2) Maria Hendrika Otterspoor, born in Amsterdam the 29 December 1887, died in Gouda the 4 June 1960, married Hendrik Jacob Honig, the 2 February 1916 in Rotterdam (born the 26 March 1885 in Rotterdam and died the 12 December 1970 in Maartensdijk, son of Hendrik Jacob Honig and Hendrika Bos).
(Notes : Huw. A.G 22/1/1916, Vader Schoenmaker. Man Stoffeerdersknecht, get. Simon de Koning zwager Br.gom, Gerard de Groot, Cornelis van IJperen zwager Br.gom, Corneille Dhretien Eweg neef Br.gom.)
She had 2 children :

 

 

      

Sister Rika & Maria                                                          Maria Hendrika Otterspoor & Hendrik Jacob Honig


-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.7.1 : Johanna Maria Hendrika Honig, born in Rotterdam the 8 June 1918, died in Bilthoven the 23 January 2000, married Lambertus Johannes Quist, the 6 May 1942 in Rotterdam.
She had 3 children :
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.7.1.1 : Leendert Barend Quist, born in Maartensdijk the 8 March 1943, married Irene Wolters, the 13 August 1966 in Utrecht.
(Notes : 2 kinderen)
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.7.1.2 : Maria Hendrika Quist, born in Maartensdijk the 29 October 1947, married Ekke Kamstra, the 20 September 1968 in Maartensdijk.
(Notes : Gescheiden 2001, 3 kinderen.)
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.7.1.3 : Erik Wijnand Quist, born in Rotterdam the 18 May 1953.
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.7.2 : Hendrik Jacob Honig, born in Rotterdam the 14 April 1928, died in Apeldoorn the 8 February 1995.
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.8 : (2) Dirk Pieter Hendrikus Otterspoor, born in Utrecht the 8 September 1889, Verversknecht,Monteur, died in Rotterdam the 31 March 1961, married (1°) Charlotte Thijs, the 14 May 1913 in Rotterdam (born the 16 July 1893 in Rotterdam, daughter of Lambertus Thijs and Hendrika Louisa Leuning), (2°) Cornelia Vos, the 27 June 1917 in Rotterdam (born the 30 August 1886 in Genderen and died the 21 July 1975 in Rotterdam, daughter of Cornelis Vos and Maria Zee, van).
(Notes : 21/09/1914 gescheiden van Charlotte, zie Rott. S.2.23--/26/11/1914. Bij geb. adres Wijk J. Baanstraat 33, get. werklieden, vader Schoenmaker. Beroepen, Huisschilder, Schoenmaker.)
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.9 : (2) Arnolda Johanna Geertruij Otterspoor, born in Kralingen the 13 October 1891, died in Rotterdam the 29 January 1900.
(Notes : Geb. Rubenstraat zie Kr.172. Aangifte overl. 31/1, adres:Hoveniersstraat, zie R.dam B65.)
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.10 : (2) Hendrika Johanna Otterspoor, born in Rotterdam the 24 October 1893, died in Rotterdam the 13 September 1978, married Cornelis Petrus Brederode, the 7 March 1917 in Rotterdam (born the 7 June 1892 in Rotterdam and died the 30 March 1976 in Rotterdam, son of Cornelis Petrus Brederode and Geertruida Dorothea Mackenbach).
(Notes : Zie Rott.J136. )
She had 2 children :

 

Hendrika (rika)


-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.10.1 : Cornelis Petrus Brederode, born in Rotterdam the 27 May 1919, died in De Meern the 14 April 2003.
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.10.2 : Johanna Maria Hendrika Brederode, born in Rotterdam the 21 October 1924. died Capelle aan den IJssel the 30-06-2012.
(Notes : Woont 2007 Capelle a/d IJssel, ongehuwd. Begraven in het familiegraf "Crooswijk" te Rotterdam. )
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.11 : (2) Elisabeth Bernardina Mathilda Otterspoor, born in Rotterdam the 10 August 1895, died in Haarlem the 17 January 1965, married Gerard Groot, de, the 15 May 1918 in Rotterdam (born the 11 September 1892 in Rotterdam, son of Francina Groot, de).
(Notes : Geb. Blaardorpstraat zie rott.108. Vader echtgenoot onbekend. Man erkend door moeder 29/11/1932, akte nr. 5128. Gezin verhuisd 5/10/1927 > Breda (Ginneken) retour 30/1/1946, nadien > Haarlem. (info J.A.))
She had 1 child :
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.11.1 : Dirk Pieter Gerard Groot, de, born in Rotterdam the 30 April 1919.
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.12 : (2) Bernardina Matilda petronella Otterspoor, born in Rotterdam the 11 October 1897, died in Rotterdam the 28 February 1900.
(Notes : Zie Rott.l26. Aangifte overl. 1/3, adres:Hoveniersstraat, zie R.dam A112.)
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.13 : (2) Johannes Wilhelmus Otterspoor, born in Rotterdam the 9 January 1900, Schoenmaker, married Gerardina Cornelia Noorden, van, the 3 October 1928 in Rotterdam (born the 10 May 1904 in Den Helder, daughter of Huibrecht van Noorden and Marijtje Kamer).
(Notes : Geb.Hoveniersstraat zie Rott.B47. Geref. Vertrokken 22/3/1938> Valparaiso, Chile, terug 8/1/1940. J.W.O. Perth, Australie, Application form for Registration as Alien, range 1916-1920, (Enige J.W. voorhanden.) Bron Australian Archives. )
He had 2 children :
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.13.1 : Johanna Maria Otterspoor, born in Rotterdam the 2 March 1930, married Hendrik Marinus Vrijer, de, the 23 June 1954 in Rotterdam (born the 20 November 1922 in Rotterdam, son of Marinus Vrijer, de and Anna Pieternella Elisabeth Boelhouwers).
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.13.2 : Dirk Pieter Otterspoor, born in Rotterdam the 22 April 1933, ., died in Spijkenisse the 4 April 1998, married Annie Cornelia Marina Rijswijk, van, the 24 May 1962 in Rotterdam (born the 28 September 1938 in Rotterdam).
(Notes : PK-gemeente:Hellevoetsluis, inschrijving 15/05/1990. Huwelijk scheiding 04/02/1985 te Rotterdam.)
He had 2 children :
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.13.2.1 : Monique Otterspoor, born in Rotterdam the 23 November 1963.
(Notes : Niet op PK.)
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.13.2.2 : Ellen Otterspoor, born in Rotterdam the 17 July 1966.
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.14 : (2) Bernardus Hermanus Johannes Otterspoor, born in Rotterdam the 8 May 1902, Schoenmaker, died in Rotterdam the 17 January 1970, married Barbara Blok, the 7 May 1930 in Rotterdam (born the 12 September 1906 in Waddinxveen and died the 20 April 1977 in Poortugaal).
(Notes : Zie Rott.f163, doopget. Leonardus Gerardus Boogers+Christiaan Gerardus Gerdeman.)
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.15 : (2) Wilhelmus Johannes Otterspoor, born in Rotterdam the 21 April 1904, Goudsmit/inkoper-vert.wdgr goud en juwelen/dir.j, died in Rotterdam the 2 May 1981, married Alida Maria Vrijssen, the 8 July 1925 in Rotterdam (born the 20 February 1905 in Rotterdam, daughter of Franciscus Johannes Wilhelmus Vrijssen and Alida Maria Verzee).
(Notes : Huwelijk ontbonden 28 Feb. 1952 te Rotterdam, na jaar voorgoed samengewoond.)
He had 1 child :
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.15.1 : Johanna Maria Hendrika Otterspoor, born in Rotterdam the 29 December 1925, married Philip L Schipperus, the 13 May 1948 in Rotterdam.
(Notes : .Gescheiden)
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.16 : (2) Jozua Otterspoor, born in Rotterdam the 23 February 1907, schoenmaker/Kantoorbediende, died in Rotterdam the 10 April 1978, married Neeltje Adriana Bos, the 22 August 1934 in Rotterdam (born the 4 October 1914 in Rotterdam and died the 24 April 1997 in Hoek van Holland, daughter of Jan Bos and Johanna Versteeg).
He had 2 children :

 

Juzua Otterspoor,  Neeltje Adriana Bos (Els Adams)


 

-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.16.1 : Johanna Maria Hendrika Otterspoor, born in Rotterdam the 3 March 1938, died in Hoek van Holland the 15/7/2012, married Leendert Johannes Doorewaard, the 14 March 1956 in Rotterdam  (born the 5 February 1935 in Rotterdam, son of Leendert Doorewaard and Dirkje Moorsel, van).
She had 3 children :

(Notes : Gecremeerd op begraafplaats "Ockenburg" te Den Haag. CBG overlijden in Schiedam)

-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.16.1.1 : Freddy  Doorewaard, born in Rotterdam the 3 June 1956, married Paulus Lankhuizen, the 16 March 2004 in Antwerpen (born the 24 August 1948 in Rotterdam, dson of Johannes Lankhuizen and Maria Aleidia Confurius).
(Notes : Partner male.)
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.16.1.2 : Ronald Doorewaard, born in Rotterdam the 27 April 1960, married Anette Jiskoot.
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.16.1.3 : Harald Doorewaard, born in Rotterdam the 7 May 1964, married Marion Moerkerk.
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.16.2 : Elisabeth Bernardina Mathilda Otterspoor, born in Rotterdam the 16 August 1946, married Josephus Adrianus Johannes Adams, the 12 August 1964 (born the 12 November 1939 in Chaam, son of Johannes Petrus Adams and Jacoba Maria Paulussen).
(Notes : Kandidaat gemeenteraadsverkiezingen in Belgie, Ravels, partij SP. A. Groen VLD.)
She had 3 children :
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.16.2.1 : Colinda Adriana Adams, born in Chaam the 2 November 1966, married Patrick Ooms, the 8 September 1989 in Ravels (B) (born the 19 August 1966 in Turnhout (B), son of Alois Ooms and Agnes Lurinx).
She had 2 children :
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.16.2.1.1 : Lars Ooms, born in Turnhout (B) the 6 February 1991.
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.16.2.1.2 : Niels Ooms, born in Turnhout (B) the 27 December 1993.
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.16.2.2 : Johannes Petrus Jozua Adams, born in Turnhout (B) the 21 March 1968, married Anna Elise Honore Moeskops, the 3 September 1993 in Ravels (B) (born the 16 May 1973 in Turnhout (B), daughter of Jozef Moeskops and Maria Magdalena Flore).
He had 2 children :
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.16.2.2.1 : Jeroen Adams, born in Turnhout (B) the 2 March 1995.
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.16.2.2.2 : Stefan Adams, born in Turnhout (B) the 4 September 1997.
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.16.2.3 : Erwin Franciscus Adams, born in Turnhout (B) the 2 March 1970, married Nancy Maria Constantius Adriaensen, the 10 May 1991 in Turnhout (B) (born the 7 April 1971 in Turnhout (B), daughter of Franciscus Maria Adriaensen and Gabriella Anna Sommen).
He had 2 children :
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.16.2.3.1 : Lotte Adams, born in Turnhout (B) the 16 May 1994.
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.1.16.2.3.2 : Lisse Adams, born in Turnhout (B) the 19 November 1996.
-------------
R.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.2 : Grietje Otterspoor, born in Amsterdam the 31 March 1854, died in Lutterade Geleen) the 5 January 1932, married Johannes Wilhelmus Tak, the 3 December 1873 in Amsterdam (born in Amsterdam, son of Henricus Gerardus Tak and Josina Berg, v/den).
(Notes : Overl. Frietje, wed. genlias.)
She had 11 children :
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.2.1 : Johannes Wilhelmus Tak, born in Utrecht the 17 August 1881.
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.2.2 : Hubertus Hendrikus Tak, born in Utrecht the 16 June 1883, died in Utrecht the 2 September 1883.
(Notes : Overl. 2 mndn, genlias.)
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.2.3 : Elisabeth Margaretha Tak, born in Utrecht the 1 January 1885, married Hendrik Hoekstra, the 20 November 1912 in Hoensbroek (born the 4 January 1889 in Leeuwarden, son of Sipke Hoekstra and Stientje Vries, de).
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.2.4 : Wilhelmus Johannes Tak, born in Utrecht the 20 July 1886, died in Utrecht the 9 November 1886.
(Notes : Overl. 3 mndn, genlias.)
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.2.5 : Alexis Johannes Tak, born in Utrecht the 17 July 1887, died in Utrecht the 3 December 1887.
(Notes : Overl. 4 mndn, genlias. )
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.2.6 : Alexis Johannes Tak, born in Utrecht the 1 September 1888, Handelsreiziger, married Klasina Antonia Tak, the 27 October 1921 in Amsterdam (born in January 1892 in Nieuwer Amstel, daughter of Alexis Tak and Klaasje Maten, ter).
(Notes : Huw. akte Adam reg. 31 fol. 38v in genealogie spruijt huw. van Johannes Wilhelmus A.dam 24/11/1921, 33jr v Utr. handelsreiziger, vader chef goudsmederij, met Klasina Antonia Tak, 29jr v nieuwer amstel. haar ouders alexis tak en klaasje ter maten)
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.2.7 : Margaretha Josephina Maria Tak, born in Leeuwarden the 15 November 1890.
(Notes : Genlias AG 17/11)
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.2.8 : Hendrikus Gerardus Tak, born in Leeuwarden the 10 June 1892.
(Notes : genlias AG 13/6)
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.2.9 : Hendrikus Petrus Tak, born in Leeuwarden the 20 September 1893, married Isabella Schellings, the 20 December 1917 in Heerlen (born in Maastricht, daughter of Hieronimus Ludovicus Hubertus Schellings and Maria Anna Hubertina Houten).
(Notes : Genlias AG 21/9)
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.2.10 : Antonius Petrus Tak, born in Leeuwarden the 26 April 1896, Kellner, married Wilhelmina Elisabeth Korfage, the 28 November 1922 in Zwolle (born in January 1897 in Leeuwarden, daughter of Willebrordus Christianus Korfage and Johanna Geertruida Christina Klein Ubbink).
(Notes : Genlias AG 28/4, huw. vader Goudsmit. Vrouw winkeljuffrouw)
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.2.11 : Maria Wilhelmina Tak, born in Leeuwarden the 8 September 1898.
(Notes : Genlias AG 10/9)
-------------
R.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3 : Gerardus Otterspoor, born in Amsterdam the 12 September 1857, Schoenmakersknecht, died in Amsterdam the 21 November 1943, married Maria Elisabeth Heijdeman, the 6 August 1902 in Rotterdam (born the 31 May 1864 in Amsterdam and died the 24 February 1922 in Amsterdam, daughter of Hendrikus Johannes Heijdeman and Maria Hendrika Hemme).
(Notes : Op huw.akte 6 kinderen erkend. 8/8/1889 Gerardus gezocht door Officier v Justitie te Adam. 27/7/1889 + 65/1890 boete voor openbare dronkenschap te R.dam.)
He had 10 children :
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.1 : Gerardus Otterspoor, born in Amsterdam the 26 March 1886, Schoenmaker, died in Eindhoven the 3 September 1969, married Elisabeth Sukkel, the 5 May 1908 in Helmond (born the 9 December 1884 in Helvoirt and died the 27 September 1961 in Eindhoven, daughter of Hendrik Sukkel and Elisabeth Straten, van).
(Notes : Bij huwelijk erkend,Marinier op H.M. wachtschip 'Amsterdam', gehuwd met vergunning van Commandant.)
He had 12 children :
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.1.1 : Gerardus Otterspoor, born in Helmond the 5 October 1908, Fabrieksarbeider/fietsknecht/los arbeider, died in Eindhoven the 14 July 1982, married Wilhelmina Antonetta Willems, the 18 July 1941 in Eindhoven (born the 28 December 1914 in Den Bosch and died the 23 January 1982 in Eindhoven).
(Notes : Emigreerde met vrouw en zoons per schip Fairsea naar Australie, arriveerde Melbourne 18/3/1953 en verliet Australie met vrouw 8/1/1964.)
He had 3 children :
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.1.1.1 : Gerardus Otterspoor, born in Eindhoven the 10 September 1942, married Annette Lillian Hatswell, the 5 October 1963 in Adelaide (born the 25 September 1943 in Adelaide, daughter of Thomas James Hatswell and Ruby Victoria Gett).
(Notes : Woont Adelaide.)
He had 2 children :
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.1.1.1.1 : Craig Warren Otterspoor, born in Adelaide the 27 July 1966, Policeman, married Sharon Drewer, the 21 May 1988 in Adelaide (born the 24 January 1967 in Adelaide).
(Notes : Werkte Coober Pedy, nu Marla.)
He had 1 child :
-------------
W.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.1.1.1.1.1 : Sam Otterspoor, born in Seoul, South Korea the 6 January 2001.
(Notes : Adopted from Korea.)
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.1.1.1.2 : Matthew Otterspoor, born in Adelaide the 27 March 1970.
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.1.1.2 : Marinus Otterspoor, born in Eindhoven the 9 May 1944, died in Adelaide.
(Notes : Verdronken/drowned nabij Kangaroo Island voor de kust van Adelaide in Australie ca. April 1963. Zijn boot werd op het strand gevonden, zijn lichaam is nooit gevonden. Een vermelding is te vinden in het maritime museum in Port Adelaide.)
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.1.1.3 : Maria Geertruida Otterspoor, born in Semaphore (Adelaide) the 1 September 1954, married (1°) Roy Albertus Leonardus Geraerts, the 2 July 1976 in Eindhoven, (2°) Franciscus Johannes Joor, the 19 October 1983 in Eindhoven.
She had 2 children :
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.1.1.3.1 : (2) Ralf Theodorus Adrianus Joor, born in Eindhoven the 24 September 1989.
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.1.1.3.2 : (2) Britt Stephanie Joor, born in Eindhoven the 31 March 1992.
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.1.2 : Elisa Bertha Otterspoor, born in Antwerpen the 11 December 1913, died in Helmond the 5 May 1914.
(Notes : Inwoner van Helmond.)
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.1.3 : Elisabeth Otterspoor, born in Helmond the 19 August 1917, died in Eindhoven the 2 February 2010, married (1°) Johannes Bernardus Marinus Logt, the 25 October 1934 in Den Helder (born the 10 February 1907 in Utrecht in Amsterdam), (2°) Marcus Pellegrom, the 2 March 1944 in Eindhoven (born the 27 May 1918 in Herwijnen and died the 24 March 2005 in Eindhoven).
(Notes : 1e huwelijk , zij komt op 2 juni 1931 vanuit Helmond naar Den Helder, 2 kinderen. Gescheiden van 1e man 29/4/1943 te Den Helder, alcoholist, overleden A.dam. Huw 2 cbg 3/3.)
She had 5 children :
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.1.3.1 : (1) Elisabeth Johanna Logt, born in Den Helder the 5 November 1934, died in Den Helder the 6 November 1934.
(Notes : Leeftijd 1 dag, genlias.)
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.1.3.2 : (1) Johannes Gerardus Logt, born in Den Helder the 14 September 1935.
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.1.3.3 : (1) Johannes Logt, born in Eindhoven the 13 March 1938.
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.1.3.4 : (2) Elisabeth Maria Pellegrom, born in Eindhoven the 2 March 1943.
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.1.3.5 : (2) Marcus Pellegrom, born in Eindhoven the 19 December 1945.
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.1.4 : Francisca Antonia Otterspoor, born in Helmond the 19 August 1917.
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.1.5 : Maria Elisabeth Otterspoor, born in Helmond the 7 January 1920, died in Eindhoven the 16 February 2004, married Johanna Leo Meegen, van, the 18 February 1944 in Eindhoven (born the 16 July 1914 in Duisburg, Duitsland and died the 2 June 1981 in Eindhoven).
(Notes : Gemeente v inschrijving Eindhoven 25/8/1949.)
She had 4 children :
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.1.5.1 : Louise Anneliese Meegen, van, born in Eindhoven the 12 February 1945.
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.1.5.2 : Anna Elisabeth Meegen, van, born in Waalre the 19 March 1947.
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.1.5.3 : Johan Meegen, van, born in Eindhoven the 22 October 1952, died in Eindhoven the 28 December 1953.
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.1.5.4 : Elisabeth Maria Meegen, van, born in Eindhoven the 23 February 1959, married Albertus Adrianus Gastel, van, the 16 June 1978 in Eindhoven.
(Notes : Huwelijk stadhuis. Ook vanaf 1978 2,5 Jr Offenbachlaan 314 gewoond.)
She had 3 children :
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.1.5.4.1 : Roel Gastel, van, born in Eindhoven the 27 June 1982.
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.1.5.4.2 : Antoine Gastel, van, born in Eindhoven the 19 September 1984.
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.1.5.4.3 : Koen Gastel, van, born in Eindhoven the 1 April 1987.
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.1.6 : Hendrik Hermanus Otterspoor, born in Helmond the 15 February 1921, married Yvette Henriette Yourdian, the 24 July 1947 (born the 8 June 1926).
(Notes : Emigreerde met vrouw en kinderen en Michel Henri Jourdian (geb. 28/7/1937) en Lucette Jourdian (geb. 10/7/1939) naar Australie met Schip Fairsea. Arriveerde 18/3/1953, emigratiekaart in kaartenbak Melbourne.)
He had 2 children :
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.1.6.1 : Henk Otterspoor, born the 4 May 1948, Policeman, married (1°) Ellen Shipley, (2°) Janis Evelyn Black (daughter of Cecil William Black and Nance Evelyn Kneebone).
(Notes : Divorced from first wife.)
He had 4 children :
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.1.6.1.1 : (1) Leanne Otterspoor.
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.1.6.1.2 : (2) Emily Otterspoor.
(Notes : Birth 1993 Australia.)
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.1.6.1.3 : (2) Nathan Boyd Otterspoor.
(Notes : Birth 1994 Australia.)
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.1.6.1.4 : (2) Daniel Otterspoor.
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.1.6.2 : Madeleine Otterspoor, born the 14 May 1950.
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.1.7 : Johan Otterspoor, born in Helmond the 10 March 1922, Boomkwekersknecht/tuinman/betongieter in arb. 1e klas GW, died in Eindhoven the 15 August 1973, married Josephina Adriana Willems, the 9 August 1956 in Eindhoven (born the 24 September 1917 in Den Bosch and died the 23 July 2002 in Eindhoven).
(Notes : 2e wereldoorlog ca.4 jr in concentratiekamp Buchenwald. Woonde Hemelrijken 33 te Eindhoven, emigreerde naar Australie, arriveerde 17/11/1954 in Melbourne met Schip Zuiderkruis, Emigratiekaart in kaartenbak Melbourne, verliet Australie 26/10/1955 met Schip Fairsea, bron National Archives of Australia, met foto.)
He had 1 child :
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.1.7.1 : Johan Gerard Otterspoor, born in Eindhoven the 19 September 1957.
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.1.8 : Hendrika Catharina Otterspoor, born in Helmond the 2 March 1923.
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.1.9 : Wilhelmus Otterspoor, born in Helmond the 6 May 1924, Timmerman/bankwerker/fabrieksarb./buffetbediende, died in Eindhoven the 15 December 1964, married Johanna Henrica Haandel, van, the 22 October 1948 in Eindhoven (born the 20 June 1929 in Eindhoven).
(Notes : Wilhelmus komt voor op lijst namen aan rapport over hulp aan nederlanders door het ned. Consulaat te zweden tijdens de 2e wereldoorlog, was dus in Zweden, Geboortedatum in rapport is exact 3 jaar vroeger, gegevens: weigerde te tekenen.)
He had 4 children :
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.1.9.1 : Henricus Wilhelmus Otterspoor, born in Eindhoven the 26 May 1949.
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.1.9.2 : Maria Johanna Elisabeth Otterspoor, born in Eindhoven the 12 July 1951.
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.1.9.3 : Elisabeth Huberdina Gerarda Theadora Otterspoor, born in Eindhoven the 16 January 1956.
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.1.9.4 : Johanna Wilhelmina Otterspoor, born in Eindhoven the 14 June 1962.
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.1.10 : Johanna Wilhelmina Otterspoor, born in Helmond the 13 November 1925, died in Zevenaar the 3 May 2007, married Antonius Marinus Noot, the 8 January 1953 in indhoven (born the 6 August 1929 in Eindhoven and died the 31 January 1982 in Hengelo, son of Antonius Noot).
She had 7 children :
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.1.10.1 : Patrick Anthony Noot, born in Romford, England the 7 July 1947.
(Notes : Geboren Otterspoor in Engeland)
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.1.10.2 : Johanna Elisabeth Maria Noot, born in Eindhoven the 5 October 1954.
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.1.10.3 : Wilhelmina Matilda Noot, born in Eindhoven the 21 November 1955.
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.1.10.4 : Antonia Johanna Noot, born in Eindhoven the 30 December 1956.
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.1.10.5 : Ingrid Johanna Noot, born in Eindhoven the 2 September 1963, married Atze Buursma (born in Groningen).
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.1.10.6 : Astrid Monique Noot, born in Eindhoven the 31 August 1965.
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.1.10.7 : Erica Desiree Noot, born in Greve (Dld) the 21 September 1968, died in Borgholzhausen (Dld) the 6 September 1976.
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.1.11 : Antoon Otterspoor, born in Helmond the 17 October 1927, died in Helmond the 17 October 1927.
(Notes : Geb.dat.aangifte.)
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.1.12 : Alida Otterspoor, born in Helmond the 24 June 1930, married G.P. Dimmers, the 9 December 1948.
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.2 : Maria Elisabeth Otterspoor, born in Amsterdam the 19 December 1887, died in Stolwijk the 11 June 1982, married Wilhelmus Zon, van, the 21 June 1911 in Rotterdam (born the 1 September 1885 in Rotterdam and died the 16 June 1944 in Rotterdam, son of Wilhelmus Zon, van and Johanna Maria Hendrika Steenlage).
(Notes : Man Machinist.)
She had 4 children :
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.2.1 : Wilhelmina Maria Elisabeth Zon, van, born in Rotterdam the 3 May 1911.
(Notes : Geboren Otterspoor, erkend bij huwelijk.)
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.2.2 : Johanna Maria Hendrica Zon, van, born in Rotterdam the 4 August 1912.
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.2.3 : Maria Elisabeth Zon, van, born in Rotterdam the 14 December 1915.
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.2.4 : Wilhelmus Zon, van, born in Rotterdam the 24 November 1920, married E.P. Scheepers, the 15 May 1946 in Rotterdam.
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.3 : Maria Hendrika Otterspoor, born in Amsterdam the 18 April 1893, died in Warnsveld the 20 November 1944.
(Notes : Overl. geb. Adam, 51 Jr, genlias)
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.4 : Johanna Maria Hendrika Otterspoor, born in Rotterdam the 5 December 1895, died in Diemen the 2 January 1985, married Hendrik Marinus Polm, the 8 December 1920 in Amsterdam (born the 27 March 1895 in Rotterdam and died the 17 October 1974 in Heerenveen, son of Hendrik Polm and Johanna Commijs).
(Notes : Geb.Raampoortlaan zie Rott.N96. Akte nr. 7539 erkenning door ouders 6/8/1902, achternaam kind was Heijdeman. Huw. man Matroos Kon. Marine, zijn vader werkman akte reg. 76, fol. 11v, genlias.)
She had 3 children :
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.4.1 : Johanna Polm, born in Rotterdam the 17 May 1921, married H.A. Konter, the 10 March 1949.
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.4.2 : Maria Polm, born in Den Helder the 11 July 1925, died the 9 June 1939.
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.4.3 : Hendrik Polm, born in Rotterdam the 13 March 1929.
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.5 : Hermanus Johannes Otterspoor, born in Rotterdam the 19 March 1898, Schoenmaker/verzekeringsagent, died in Amsterdam the 30 May 1970, married Hermina Francina bronotte, the 15 August 1923 in Amsterdam (born the 16 November 1902 in Zaandam in Amsterdam, daughter of Fredericus Johann Brenotte and Sophia Maria Mey).
(Notes : Geb. huis a/d Baan zie Rott.D117. Akte nr. 2514 erkenning door ouders 6/8/1902, achternaam kind was Heijdeman. Huw. magazijnbediende, akte reg. 2e, fol. 48v. Ouders Vr. Meubelmaker & werkster. Paspoort aangevraagd 40-45; NL-SAA-7654518. tewerk gesteld in Duitsland bij werkgever Ways & Freytag, vertrek 16/6/1943 )
He had 3 children :
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.5.1 : Hermina Maria Francina Otterspoor, born in Amsterdam the 28 June 1924, died in Almere the 13 March 2008, married Gerhardus Antonius Tiggeler, the 26 May 1953 in Amsterdam (born the 28 August 1929 in Hilversum, son of Jan Antonius Tiggeler and Elisabeth Maria Paula Borchert).
(Notes : Gescheiden in Amsterdam 2/7/1964. Overl. in Verpleeghuis "Almere-haven", haar longen waren niet meer in staat te functioneren, roepnaam Ingrid of Inge. Bron; zoon Maarten.
Persoonslijst man geb. 1729 i.p.v. 1727, gescheiden 6/8 i.p.v. 2/7.)

She had 2 children :


Hermina Maria Francina Otterspoor

-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.5.1.1 : Jeroen Philip Tiggeler, born in Amsterdam the 3 December 1955.
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.5.1.2 : Maarten Sebastiaan Tiggeler, born in Amsterdam the 6 May 1957.
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.5.2 : Hermanus Johannes Otterspoor, born in Amsterdam the 4 December 1926, died in Amsterdam the 10 November 2001, married Johanna Vries, de, the 26 September 1951 in Amsterdam (born the 7 January 1924 in Alphen a/d Rijn, daughter of Samuel Vries, de and Maria Arkel, van).
(Notes : Begraven 16/11, grafnr 77-4-0567, Begraafregister de Nieuwe Ooster; NL-SAA- 3248971, archief Adam.)
He had 2 children :
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.5.2.1 : Reina Mariette Otterspoor, born in Amsterdam the 9 August 1958, married Ferdinand Gerardus Johannes Koordes, the 22 June 1984 in Purmerend (born the 27 April 1956 in Leiden, son of Johanna Maria Knijnenburg).
She had 1 child :
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.5.2.1.1 : Michael Vincent Johan Koordes, born in Amsterdam the 16 December 1984.
(Notes : Geb. VU, 10 wkn te vroeg.)
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.5.2.2 : Boudewijn Otterspoor, born in amsterdam the 1 April 1961, Verpleegkundige, married irma Johanna Nauman, the 28 December 1990 in Almere (born the 2 November 65 in Amsterdam, daughter of Jan Fredrik Johannes Antoon Nauman and Hendrika Kers).
(Notes : Vrouw roepnaam Irmi, beroep Edelsmid.)
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.5.3 : Gerardus Otterspoor, born in Amsterdam the 4 December 1926, Banketbakker/tramconducteur/Kluisman/Kleurenspec, died in Amsterdam the 4 February 1989, married (1°) Grietje Prak, the 18 September 1946 in Amsterdam (born the 6 February 1924 in Delfzijl and died the 28 July 1979), (2°) Elfrieda Therese Snijder, the 17 June 1955 in Amsterdam (born the 25 December 1933 in Amsterdam), (3°) Johanna Cornelia Theuns, the 24 March 1975 in Amsterdam (born the 22 March 1946 in Amsterdam).
He had 8 children :
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.5.3.1 : (1) Hermina Grietje Otterspoor, born in Amsterdam the 26 January 1947, died in Brederwiede the 13 August 1997, married Klaas Veen, the 31 May 1967 in Amsterdam (born the 17 August 1947 in Amsterdam).
(Notes : Roepnaam :Ineke. Echtgenoot geboren aug.1947)
She had 2 children :
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.5.3.1.1 : Jochem Veen, born in Amsterdam the 27 April 1971.
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.5.3.1.2 : Gurbe Matthijs Veen, born in Sneek the 5 August 1973.
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.5.3.2 : (2) John Gert Otterspoor, born in Amsterdam the 2 March 1956, married (1°) Theadora Alice E Neerings, the 17 August 1972 (born the 20 January 1954), (2°) Arina Maren, van, the 22 February 1990 (born the 14 September 1961).
(Notes : Gescheiden van Th.A.Neerings d.d. 11/02/1987)
He had 3 children :
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.5.3.2.1 : (1) Brigitte Otterspoor, born the 25 December 1972.
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.5.3.2.2 : (1) Dennis Otterspoor, born the 2 January 1977.
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.5.3.2.3 : (2) Tamara Otterspoor, born the 28 August 1990.
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.5.3.3 : (2) Judith Elfride Otterspoor, born in Amsterdam the 11 August 1957, married Roelof Groot, de, the 14 August 1973 (born the 27 February 1951).
She had 2 children :
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.5.3.3.1 : RoelofJr. Groot, de, born the 12 August 1978.
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.5.3.3.2 : Robbie Groot, de, born the 13 July 1980.
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.5.3.4 : (2) Michael Henny Otterspoor, born in Amsterdam the 24 January 1960, Died in Almere the 16 January 2013, outputmedewerker, married Marianne Louise Emons, the 5 June 1981 in Amsterdam (born the 25 May 1961 in Amsterdam, daughter of Johannes Pieter Hendrik Emons and Jitske Knebel).
He had 3 children :

(Notes : gescheiden, nieuwe partner, Michael deed zelf enig stamboomonderzoek, heb over de jaren meerdere malen contact gehad, hij vond de stamboom prachtig en gebruikte het familiewapen.  uitvaart  23 januari  crematorium kruidenwijk te almere.)

 

Michael Henny

 

-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.5.3.4.1 : Amanda Tamara Otterspoor, born in Almere the 3 March 1986.
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.5.3.4.2 : Niels Sebastiaan Otterspoor, born in Almere the 3 June 1987.
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.5.3.4.3 : Tristan Julian Otterspoor, born in Almere the 2 February 1999.
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.5.3.5 : (2) Deborah Agatha Otterspoor, born in Amsterdam the 28 October 1962, married (1°) Jan Huisstede, van, the 25 July 1980 (born the 30 September 1960), (2°) Teunis Scheltema, the 22 July 1988 (born the 25 November 1946).
(Notes : Gescheiden van 1e man d.d. 15/05/1984. Debbie.)
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.5.3.6 : (2) Daphne Madelon Otterspoor, born in Amsterdam the 18 July 1966, married Edwin Rijke, the 11 December 1987 (born the 1 October 1963).
She had 3 children :
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.5.3.6.1 : Glen Rijke, born the 26 January 1990.
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.5.3.6.2 : Jesse Rijke, born the 25 May 1992.
-------------
V.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.5.3.6.3 : Dean Rijke, born the 29 May 1995.
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.5.3.7 : (2) Karen Patricia Hager, born in Perth (Australie) the 16 May 1968.
(Notes : Stiefdochter van Gerardus)
-------------
U.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.5.3.8 : (2) Ingmar Jorgen Otterspoor, born in Amsterdam the 30 October 1970.
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.6 : Arnolda Johanna Geertruida Otterspoor, born in Rotterdam the 30 May 1900, died in Hoorn the 12 November 1989, married Arend Steenbergen, the 25 January 1923 in Amsterdam (born the 23 June 1894 in Amsterdam and died the 9 August 1985 in Hoorn, son of Klaas Steenbergen and Aaltje Slot).
(Notes : Zie Rott.H61. Huw. akte reg. 5, fol. 27v, S.A. gescheiden v Theodora Maria Everts.)
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.7 : Wilhelmina Elisabeth Otterspoor, born in Rotterdam the 30 December 1902, died in Amsterdam the 8 June 1989, married (1°) theodorus Franciscus Nijssen, the 22 August 1923 in Amsterdam (born the 22 June 1887 in Purmerend and died the 30 December 1951 in Amsterdam, son of Petrus Theodurus Nijssen and Francina Sombroek), (2°) Frederik Ooms, the 17 November 1953 in Amsterdam (born the 7 October 1880 in Amsterdam and died the 23 September 1968 in Amsterdam), (3°) Johannes Jacobus Daalmijer, the 18 April 1970 in Amsterdam (born the 7 January 1899 in Purmerend and died the 10 June 1976 in Amsterdam).
(Notes : Zie Rott.R160. Huw. man Nachtwaker, akte reg. 7F, fol. 6 Adam.)
She had 4 children :
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.7.1 : (1) Theodorus Franciscus Nijssen, born in Amsterdam the 7 November 1929.
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.7.2 : (1) Wilhelmus Theodorus Nijssen, born in Amsterdam the 7 November 1929.
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.7.3 : (1) Wilhelmina Elisabeth Nijssen, born in Amsterdam the 19 August 1932.
-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.7.4 : (1) Bernardus Hendrikus Nijssen, born in Amsterdam the 24 May 1940.
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.8 : Dirk Pieter Otterspoor, born the 18 August 1905, died in Rotterdam the 27 April 1906.
(Notes : Aangifte overl. 28/4, adres: Coolsingel, zie R.dam C14.)
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.9 : Grietje Otterspoor, born in Rotterdam the 6 January 1907, died in Amsterdam the 21 November 1979, married Reijer Cornelis Bruin, the 31 January 1929 in Den Helder (born the 27 November 1902 in Rotterdam, son of Reijer Cornelis Bruin and Maatje Pieterse).
(Notes : Huwelijk ontbonden 08 mei 1972 te Den Helder. Man heeft zuster Aagje Bruin, foto van haar kleinzoon Philip Ophof)
She had 1 child :

 

       

1. Reijer Bruin & Grietje met dochter Maria Elisabet met man van der Ark en kinderen 2. Grietje  3. Ouders van echtgenoot Grietje

 

-------------
T.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.9.1 : Maria Elisabeth Bruin, born in Den Helder the 4 January 1931.
-------------
S.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.3.10 : Hendrikus Johannes Otterspoor, born in Amsterdam the 26 September 1909, died in Amsterdam the 17 November 1918.
(Notes : Overl. akte 17/13 A.dam?)
-------------
R.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.4 : Jan Otterspoor, born in Amsterdam the 13 October 1861, Loswerkman, died in Rotterdam the 29 November 1893.
(Notes : Getuigen: Willem v Kempen (sjouwer) en Jan Hendrik v Beusekom. Adres: Kerkstraat 539. aangifte overl. 1/12, adres:Coolsingel, zie R.dam F100. Marinier 1e klasse op Zr. Ms. wachtschip te Hellevoetsluis aldaar weggelopen 2/7/1889, signalement en gezocht door politie.)
-------------
R.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.3.5.5 : Elisabeth Otterspoor, born in Amsterdam the 11 December 1863.
-------------
P.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.4 : Grietje Otterspoor, was christened in IJsselstein the 9 June 1762, died in IJsselstein the 25 December 1826, married Lambert Helmond, van, the 23 November 1787 in Amsterdam.
(Notes : Bron ged. IJss. N.G. Bij overlijden:63jr,margrieta, adres:aan de Wal 288, weduwe. Montfoort memorie v successie nr. 348, 5/1/1827. Beide Gereformeerd, Huw. A.dam (632/494) met Lambertus van Hellemont, v 's-hertogenbosch, geref., 26jr, adr. op de Anjeliersgragt, Margaretha v IJsselstein,25jr, ouders dood, adr. op de Anjeliersgragt, get. Adriana v Rooijen. )
She had 2 children :
-------------
Q.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.4.1 : Jan Helmond, van, born in IJsselstein, was christened in IJsselstein the 12 March 1788, died in IJsselstein the 10 February 1830, married Trijntje Heus, de, the 21 November 1819 in IJsselstein (born the 9 October 1791 in Zoetermeer and died the 13 March 1840 in IJsselstein, daughter of Ingen Heus, de and Grietje Kleij, van der).
(Notes : Doop geref. Overl. genlias, echtgenoot. echtgenoot. Overl. wed. Kleef ipv Kleij. genlias)
-------------
Q.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.4.2 : Johanna Helmond, van, born in IJsselstein, was christened in IJsselstein the 23 September 1789.
(Notes : Doop geref.)
-------------
P.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.5 : Cornelis Otterspoor, was christened in IJsselstein the 13 April 1766, Metselaarsknecht,daggelder,Hoepelmaker, died in IJsselstein the 3 October 1832, married (1°) Cornelia Hoogendoorn, the 31 March 1793 in IJsselstein (daughter of Pieter Hoogendoorn and Sandertje Ververs), (2°) Catharina Hazelaar, the 21 November 1819 in IJsselstein (born in January 1786 in IJsselstein and died the 2 October 1873 in IJsselstein, daughter of Tonia Hazelaar).
(Notes : Bron ged. IJss. N.G. Huw. 1 gerecht a.g. 16/3, Jm+Jd beide geb.+won. IJss. Beide Lidmaat lijst N.G. kerk 1801. Doop Vr.1 20/9? 2e vrouw (1e overl.) bij huw. 33 Jr, grootouders Pieter O en Margrieta Zwaan, van IJsselstein. Overl. kinderen 3/3/1795? 21+27/4/1801. Vrouw2 hertrouwd 3/11/1833 IJsselstein met Aart Wildschut, geneanet Hans geskes.)
He had 13 children :
-------------
Q.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.5.1 : (1) Jan Otterspoor, born in IJsselstein the 20 September 1793, was christened in IJsselstein the 25 September 1793, Koperslager, died in IJsselstein the 7 May 1845, married (1°) Alida Meyden, v/d, the 29 July 1827 in IJsselstein (born in January 1790 in IJsselstein and died the 12 March 1829 in IJsselstein, daughter of Hannes Meyden, van der and Doortje Mispel, van der), (2°) Adriana Tetenburg, the 1 February 1835 in IJsselstein (born the 3 December 1790 in IJsselstein and died the 8 January 1863 in IJsselstein, daughter of Frederik Tetenburg and Aaltje Kranenburg).
(Notes : Doop: Geref. 1e huw. Aaltje 37 Jr. van IJsselstein. Vrouw 1, overl. 38 Jr, genlias. 2e huw. adriana 44 Jr. Ook touwspinner.)
He had 1 child :
-------------
R.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.5.1.1 : (1) Kind Otterspoor, born in IJsselstein the 28 February 1829, died in IJsselstein the 28 February 1829.
(Notes : Levenloos kind, genlias.)
-------------
Q.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.5.2 : (1) Pieter Otterspoor, born in IJsselstein the 1 November 1794, was christened in IJsselstein the 12 November 1794.
(Notes : Doop: geref.)
-------------
Q.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.5.3 : (1) Willemijntje Otterspoor, born in IJsselstein the 4 June 1797, was christened in IJsselstein the 10 June 1797.
(Notes : Doop: geref.)
-------------
Q.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.5.4 : (1) Pieter Otterspoor, born in IJsselstein the 23 March 1799, was christened in IJsselstein the 31 March 1799.
(Notes : Doop geref.)
-------------
Q.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.5.5 : (1) Cornelis Otterspoor, born in IJsselstein the 18 March 1801, was christened in IJsselstein the 22 March 1801, Hoepelmaker, died in IJsselstein the 11 May 1855.
(Notes : Doop geref. 57jr? Overl. genlias 56jr?)
-------------
Q.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.5.6 : (1) Sander Otterspoor, born in IJsselstein the 21 February 1803, was christened in IJsselstein the 27 February 1803.
(Notes : Doop geref.)
-------------
Q.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.5.7 : (1) Willemijntje Otterspoor, born in IJsselstein the 14 June 1805, was christened in IJsselstein the 19 June 1805, died in IJsselstein the 3 April 1845, married Willem Leeuwenstein, the 25 January 1835 in IJsselstein (born in January 1803 in IJsselstein and died the 2 February 1879 in Middelburg, son of Cornelis Leeuwenstein and Willemijn Oudenstein).
(Notes : Doop geref. get. Aartje Carskamp. Huw.willem 31 Jr van IJsselstein. Overl. huisvr. van. IJsselst. 1840 jaar van aanneming ger. kerk. Overl. genlias Meijntje, 38jr, 1844, echtgenote W.L. Man overl. 74 Jr, Metselaar hertrouw met Willemijntje Verhoute overl 2/2/1879 Middelburg.)
She had 8 children :
-------------
R.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.5.7.1 : Cornelis Otterspoor, born in IJsselstein the 13 August 1828, died in IJsselstein the 30 December 1829.
(Notes : Onecht kind, moeder(Mijntje) wonend bij vader, aangifte door Cornelis+get. Johannes Hogendoorn.Aangifte overl.cornelis+Willem Tetenburg.)
-------------
R.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.5.7.2 : Cornelia Otterspoor, born in IJsselstein the 15 December 1829, died in IJsselstein the 15 November 1878, married Mattheus Garskamp, the 14 May 1856 in Utrecht (born the 24 February 1830 in IJsselstein and died the 2 October 1906 in IJsselstein, son of Johannes Garskamp and Adriana Heus, de).
(Notes : Aangifte door Cornelis(63), mijntje 23 jr,gewettigd bij Huw. akte 99, AG 16/12. voorschrift Willem Leenweert + Willemijntje O op heden 25/1??? Bij huwelijk Leeuwestein, 25 jr, mogelijk zuster? Overl. echtgenote v M.G., genlias. Man hertrouw met Jaantje van Hemert.)
-------------
R.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.5.7.3 : Wilhelmina Leeuwenstein, born in IJsselstein the 1 October 1835, died in IJsselstein the 28 June 1836.
(Notes : Overl. 9 mndn, genlias.)
-------------
R.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.5.7.4 : Mijntje Leeuwenstein, born in IJsselstein the 15 September 1836, died in Utrecht the 13 October 1914, married Gerrit Leeuwenstijn, van, the 14 May 1856 in Utrecht (born in January 1836 in Utrecht and died the 18 January 1887 in Utrecht, son of Gerrit Leeuwenstijn, van and Gerarda Wilhelmina Kok, de).
(Notes : Genlias Geb. akte 77. Overl. wed. van G.L. 78jr, genlias. Huw. man 20Jr.)
-------------
R.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.5.7.5 : Jansje Leeuwenstein, born in IJsselstein the 18 November 1838, died in IJsselstein the 18 November 1838.
(Notes : Overl. 2 uur, genlias.)
-------------
R.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.5.7.6 : Jansje Leeuwenstein, born in IJsselstein the 18 February 1840, died in IJsselstein the 20 April 1842.
(Notes : Ook Jannigje. Overl. 2Jr, genlias.)
-------------
R.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.5.7.7 : Jansje Leeuwenstein, born in IJsselstein the 24 October 1842, died in IJsselstein the 10 September 1847.
(Notes : Overl. 6 Jr, genlias.)
-------------
R.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.5.7.8 : Cornelis Leeuwenstein, born in IJsselstein the 13 March 1844, died in IJsselstein the 24 September 1846.
(Notes : Overl. 2 Jr, genlias.)
-------------
Q.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.5.8 : (1) Pietertje Otterspoor, born in IJsselstein the 19 March 1807, was christened in IJsselstein the 22 March 1807, died in IJsselstein the 27 February 1812.
(Notes : Doop geref, get. Johanna Spijker. Donderdag overleden(5 jr) ten huize van Cornelis 47 Metselaarsknecht.)
-------------
Q.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.5.9 : (1) Sannetje Otterspoor, born in IJsselstein the 6 September 1808, was christened in IJsselstein the 18 September 1808.
(Notes : Doop geref.)
-------------
Q.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.5.10 : (2) Kaatje Otterspoor, born in IJsselstein the 11 March 1820, died in IJsselstein the 18 March 1820.
(Notes : Moeder 35Jr? Memories van Successie Kaatje Otterspeer, Kantoorplaats Montfoort,Toegangsno. 337-5 Invent.no. 4, Memorieno. 203, 20/3/1820, filmno. 2088. Overl. 7 dgn, genlias.)
-------------
Q.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.5.11 : (2) Antonia Otterspoor, born in IJsselstein the 30 March 1821, died in IJsselstein the 5 October 1832.
(Notes : Moeder 36jr.)
-------------
Q.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.5.12 : (2) Barent Dirkje Otterspoor, born in IJsselstein the 4 January 1823, died in IJsselstein the 22 January 1823.
(Notes : Moeder 37jr,Hazenhof. Montfoort memorie van successie nr. 209, 10/2/1823, genlias. Overl. 8 dgn.)
-------------
Q.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.2.5.13 : (2) Cornelia Otterspoor, born in IJsselstein the 12 August 1824, died in IJsselstein the 17 February 1832.
(Notes : 7,5 jr, moeder Hazenhof.)
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.3 : Maria Otterspoor, was christened in IJsselstein the 23 May 1715, married Arnold Ansems.
(Notes : Bron IJss. ged. R.K. ouders Petrus O en Margareta van der Ster.)
She had 2 children :
-------------
P.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.3.1 : Johannes Ansems, was christened in IJsselstein the 3 October 1739.
(Notes : Brom IJss. ged. R.K. vader Ansem get. Agneta Ansem.)
-------------
P.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.3.2 : Johannes Ansems, was christened in IJsselstein the 19 January 1741.
(Notes : Bron IJss. ged. R.K., aan den Uitweg, get. Petronella Ansems)
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.4 : Anna Otterspoor, was christened in IJsselstein the 7 December 1716.
(Notes : Bron IJss. ged. RK, ouders Petrus O en Margareta Bors, get. Josina Frederiks.)
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.5 : Aleida Otterspoor, was christened in IJsselstein the 24 May 1718.
(Notes : Bron IJss. ged. RK, ouders Petyrus O en Margaretha van Es.
, meter Petronella van Es.)
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.6 : Frederik Otterspoor, was christened in IJsselstein the 26 August 1720.
(Notes : Bron IJss. ged. RK, ouders Petrus O en Margareta Koenen, get. Margareta van der Mispel. Margareta van Es get. bij doop Mispel/Woensel 1729 en 1733, en bij doop Boon/Mispel 1735 en 1737.)
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.7 : Mechteldis Otterspoor, was christened in IJsselstein the 6 January 1722.
(Notes : Bron IJss. ged. RK, ouders Petrus en Margareta Otterspoor, meter Petronella Goedhart.)
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.8 : Jacobus Otterspoor, was christened in IJsselstein the 10 April 1724.
(Notes : Bron IJss. ged. RK, ouders Petrus O en Margareta Ek?, get Josina Frederiks.)
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.1.9 : Nicolaas Otterspoor, was christened in IJsselstein the 7 November 1726, married (1°) Cornelia Bols, the 15 March 1746 in Utrecht, (2°) Helena Vleesch, the 11 January 1783 in IJsselstein (born the 19 February 1738 in Utrecht and died the 7 August 1811 in IJsselstein, daughter of Maarten Jansz Vleesch and Martijntje Boom).
(Notes : Bron IJss. ged. RK, ouders Petrus O en Margareta, get. Margarita van Es. Claas Otterspoor x 15/3/1746 Cornelia Bols, geref. Catrijnekerk, AG. 25/2, 103/455 Geen ander beschikbaar voor beide huwelijken. Ouders Vr. 2 ook Martinus Martinsse & Martina en Maria Booms, ged. Domkerk. (1) trouwde, 24 jaar oud, op 29-01-1763 in IJsselstein met Arie (Arij) van Os, 23 jaar oud. Arie is geboren op 18-10-1739 in IJsselstein, zoon van Willem van Os en Agatha Meerten (Ageda, Aegje) de Koning (De Coninck). Hij is gedoopt op 18-10-1739 in IJsselstein. Arie is overleden, 41 jaar oud. Hij is begraven op 23-05-1781 te IJsselstein. 2. Klaas Otterspoor, wed. geref. v IJsselstein, geb. ca1734 Utr.? Woerden AG 11/1/1783, Uitkoop gedaan voor haar kind. Overl. Wed. v C.O.)
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.2 : Mechteld Otterspoor, was christened in IJsselstein the 26 June 1687.
(Notes : Doop Gereformeerd.)
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.3 : Tobias Otterspoor, was christened in IJsselstein the 6 August 1688, married Aletta Florisdr Weijde, v/d, the 1 July 1713 in IJsselstein (born in IJsselstein).
(Notes : Doop: Gereformeerd, get. Jannegje Tobias. Huw. Jm+Jd, datum = AG.)
He had 4 children :
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.3.1 : Johannes Otterspoor, was christened in IJsselstein the 28 July 1714.
(Notes : Doop RK.)
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.3.2 : Mechteldis Otterspoor, was christened in IJsselstein the 12 June 1716.
(Notes : RK Doopget. Maria Geurts.)
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.3.3 : Gijsbertus Otterspoor, was christened in IJsselstein the 22 December 1718, died in IJsselstein the 11 May 1751, married Antonia Hendriksdr Spruit, the 28 January 1742 in IJsselstein (born the 30 April 1716 in IJsselstein (D) and died the 20 May 1748 in IJsselstein, daughter of Hendrik Janszn Spruit and Johanna Jans Vos).
(Notes : RK Doop meter Maria v/d Weijde. GETUIGE SPRUYT in boom Nieuwpoort??? Huw. Jm+Jd, AG 12/1, minderjarig consent voogd v Hoogstraten, vrouw consent vader. Akte Notaris Utr. 2/6/1749 Bart Otterspoor wednr van Antonia Spruyt, erfgenaam van zijn overleden kind. DTB IJsselstein, datum begraven, ten dienste v/h lijk v Bart Otterspoor, beste kleding, 54 mantels, 2 uur 3 klokken luiden, eijge graf, zwarte baar, overhoeve, Overlijden Antonia Spruijt, DTB IJsselst. datum begraven, middelste kleding, 38 mantels, 3 klokken, eigen graf, zwarte baar. Doop+ moeder v Geneanet Joke Vesters. Vrouw v Achtersloot (IJsselstein))
He had 1 child :
-------------
P.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.3.3.1 : Tobias Otterspoor, was christened in IJsselstein the 17 November 1742, died in IJsselstein the 9 November 1748.
(Notes : DTB IJsselstein RK get. Adrianus Otterspoor, datum begraven, een kind van Gijsbert / Bart Otterspoor, slegte kleding, 9 mantels, 2 klokken, eijge graf.)
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.3.3.4 : Arnoldus Otterspoor, was christened in IJsselstein the 12 February 1722, married Stijntje Cornelis Rietveld, the 8 May 1746 in Montfoort.
(Notes : Doop RK meter Maria v/d Weijde. Tr.boek R.K. Monfoort, Jm wonend IJsselstein+Jd. wonend Linschoten RK 347B, Burgerlijk gehuwd te Linschoten. Overl. voor 21/7/1753, (Overl. voor 21/7/1753, wed. van Arend hertrouwd in IJss.))
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.4 : Josia Maria Claesdochter Otterspoor, was christened in Vreeswijk the 9 November 1662.
(Notes : Doop (geref.)get. Josina Kip-wed. van Joannes? Kip (in leven van 's Gravenhage))
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1.5 : Petrus Claeszoon Otterspoor, was christened in Vreeswijk the 16 March 1665.
(Notes :
 Doopinschr. Moeder:    N.N.,  Toeg. 1634 N.H. gemeente Vreeswijk, Inv. 1, Pag. 82.  Ook Petrus Nicolaeszn.)
-------------
L.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.2 : Jan Jacobs Otterspoor, married Joosjen Gijsberts, the 10 August 1634 in 't Wael (born in Vreeswijk).
(Notes : Zie home.publishnet.nl/~rdbruijn.lkwst13.htm ondertrouw a/d Vaert 4/1/1634 onder naam Knoest, een kind geboren Otterspoor, rest Knoest, overige huwelijken reeds gevonden onder naam Otterspoor, vrouw geb.1610. Vreeswijk, Jan Jacobszn 8/5/1676 op lijst van huizen, hutje weer opgebouwd.)
He had 9 children :
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.2.1 : Maighjen Jansdochter Otterspoor, was christened in Vreeswijk the 28 August 1636, married Quiljan Joriszn Grauw, de, the 5 April 1668 in 't Wael (born in Vreeswijk).
(Notes : Huw. Guiljam Jorisse Donendegraas en Maeghjen van Otterspoor Woonplaats: De Vaert, O.T. 13-03-1668, Aktedatum: 05-04-1668, Huwelijksplaats: 't Wael , Akteplaats: Vreeswijk, Toeg. 1634 N.H. gemeente Vreeswijk , Inv. 1, Pag. 130-0. Q.J. attestatie van 't Wael (j.m. van+won. de Vaert of donegraaf c.q. donendegraev), M.J. woont Vreeswijk. Doop a/d Vaart zie internet De Bruyn stamboom. de Graev op net. Tr.boek Tull en 't Waal = man Guiliam Jorissen Donis de Graaf. Maechjen v Otterspoor ca. 1670 tot lidmaat geref. aangenomen.)
She had 3 children :
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.2.1.1 : Joosjen cuilliams Grauw, de, was christened in Vreeswijk the 11 December 1670, married Jacob Ariens Koot, the 8 May 1701 in Vreeswijk.
(Notes : Doop geref. OT 22/4.)
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.2.1.2 : Marrigjen Grauw, de, was christened in Vreeswijk the 20 November 1674.
(Notes : Doop, Merrichjen Jorisz, Get. Neeltjen Jans, Toeg. 1634 N.H. gemeente Vreeswijk, Inv. 1, Pag. 92. )
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.2.1.3 : Grietjen Grauw, de, was christened in Vreeswijk the 22 July 1677.
(Notes : Doop geref. get. Maertjen Jans.)
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.2.2 : Gijsbertjen Otterspoor, was christened in Vreeswijk the 10 December 1637.
(Notes : Geb. Knoest?)
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.2.3 : Gijsbert Janszoon Otterspoor, was christened in Vreeswijk the 15 September 1639, Kaagschipper, died in Amsterdam the 29 October 1718, married (1°) Marijckje Pauwels, the 31 July 1664 in Vreeswijk (born in Hermelen), (2°) Neeltje Cornelis Cooper (died the 22 December 1718 in Amsterdam).
(Notes : Doop geref. Huw.a.g. 16/7, j.m. v/d Vaert, hervormd+j.d. v Hermelen beide wonend Woerden, achternm vrouw Paulus???. Vrouw 2 mogelijk vr.3? A.dam poorterboek 10/84 beroep Appelkoper(22/3/1702). Gijsbert &Neeltje get. doop herv. Nieuwezijdskapel, 18/11/1703. Gijsbert get. idem 6/3/1711. Groene Hart Archieven, Notaris Woerden 26/7/1664, koper, wpl. aan de Vaart, Bron Wo54. Begr. G.O. 1070/184v, nieuwezijds kapel, uit de handboogstraat bij het spui, fruitkoper, f16,-. Begrl. vr.N.K. wed.v 1070/186, nieuwezijds kapel. Adam notaris 1719 erven GJO,
)
He had 9 children :
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.2.3.1 : (1) Cornelis Gijsbertsz. Otterspoor, Kaagschipper, died in Amsterdam the 6 October 1721.
(Notes : Moeder gok!!!, poorterboek A.dam, 5/4/1712, herkomst A.dam, vader Jansz. Geijsbert kaagschipper, 79/13. Begraafdatum Nieuwe Zijds Kapel, Jonghman, waagdrager int Leijdseveen, Compt uit de korte Lijtsedwarsstraat tussen het Leijdseplijn en kruitstraat.)
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.2.3.2 : (1) Josina Gijsberts Otterspoor, died in Amsterdam the 2 December 1715, married Gerrit Emmerick, van, the 11 November 1701 in Amsterdam.
(Notes : Moeder gok!!!, huw. A.DAM 533/349, Josina van A.dam, 21jr? adr. op de Appelmarkt, vader Gijsbert, Gerrit 23jr, Metselaar, van Montfoort. Gerrit 2e huw. 18/10/1720, kerk+pui, 557/402. Overl.A.dam 1070/160 Nieuwe zijds kapel. Poorterboek A.dam 10/84 -22/3/1702 vader Gijsbert Jansz Appelkoper. )
She had 9 children :
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.2.3.2.1 : Cornelis Emmerick, van, was christened in Amsterdam the 11 August 1702, died in Amsterdam the 15 August 1702.
(Notes : Doop hervormd, Westerkerk, get. Cornelies + Adriana van Emmerick Died, begraafdatum begraafplaats kinderlijken, kind van Gerrit, Amsterdam)
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.2.3.2.2 : Gijsebert Emmerick, van, was christened in Amsterdam the 13 January 1704.
(Notes : Doop hervormd Westerkerk, Get. Gijsbert en Neeltje Otterspoor, 109p2 (f1v) nr.17.)
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.2.3.2.3 : Neeltje Emmerick, van, was christened in Amsterdam the 19 August 1705.
(Notes : Doop herv. Westerkerk, moeder Josina v emmerick, get. Gijsbert en Neeltje Otterspoor, 109p61 (f31) nr.3.)
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.2.3.2.4 : Cornelis Emmerick, van, was christened in Amsterdam the 15 April 1707.
(Notes : Doop herv. Westerkerk, get. Gijsbert Otterspoor en Neeltje Kooper, 109p131 (f66) nr.1.)
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.2.3.2.5 : Adrijana Emmerick, van, was christened in Amsterdam the 21 August 1709.
(Notes : Doop hervormd Westerkerk, get. Jacob en Adrijana Otterspoor, 109p224 (f112v) nr.7.)
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.2.3.2.6 : Marretje Emmerick, van, was christened in Amsterdam the 10 July 1711.
(Notes : Doop herv. Westerkerk, get. Jacob Otterspoor en Weijntje Jans Bosgaard, 109p298 (f149v) nr.5. )
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.2.3.2.7 : Anna Cornelia Emmerick, van, was christened in Amsterdam the 24 May 1713.
(Notes : Doop herv. Westerkerk, get. Gijsbert Otterspoor en Neeltje Kooper, 109p369 (f185) nr.1.)
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.2.3.2.8 : Gerret Emmerick, van, was christened in Amsterdam the 11 March 1714.
(Notes : Doop herv. Westerkerk, get. Gijsbert Otterspoor en Neeltje Kooper, 109p405 (f203) nr.21.)
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.2.3.2.9 : Josua Emmerick, van, was christened in Amsterdam the 27 November 1715.
(Notes : Doop herv. Nieuwe Kerk, get. Jacob Otterspoor en Weijntje Jans Bosgaard, 48p392 (f196) nr.1.)
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.2.3.3 : (1) Jan Otterspoor, was christened in Vreeswijk the 26 June 1665, died in Amsterdam the 14 November 1692.
(Notes : Doop geref. Begr. J.G. Otterspoort, 1229/166, heiligeweg, Leidsche kerkhof, adr. op de singel op de appelmarkt.)
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.2.3.4 : (1) Paulus Otterspoor, was christened in Vreeswijk the 6 May 1666.
(Notes : Doop geref. get. Maertjen Gerrits.)
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.2.3.5 : (1) Jacob Gijsbertse Otterspoor, was christened in Vreeswijk the 11 November 1668, Waagdrager, died in Amsterdam the 13 August 1748, married (1°) Annitje Hendrickx, (2°) Wijna Jans Bosgaert, the 19 January 1703 in Amsterdam (born the 12 August 1668 in Woerden (D) and died the 12 September 1743 in Amsterdam, daughter of Jan Jansen Bosschaert and Hendrikje Claas Waterbloem).
(Notes : Doop geref. Vrouw is weduwe van Cornelis Dircksz. Roos. Huw. A.DAM 535/125, wijna van Woerden, Jacob van de Vaert, 35jr, adr. op de Appelmarkt, vader Gijsbert. Overl. A.dam 1122/114 behuwd vader van Gerrit Starrenberg, adr. op de Princegragt over de Noorderkerk, bet? no.221.22 met boete f 21.10, Westerkerk en kerkhof. Poortersboek A.dam 11/3/1694, ''Jacob Gijsbertsz Otterspoor van de Vaart, schipper, heeft in de heers thresoniers respoortergelt betaalt (+handtekening?). P.boek 8/309 - 8/3-94, schipper v.d Vaart. Jacob + Wijntje get. doop 6/11/1707 + 1/4/1707 herv. bij kinderen Boschard. Ook Bosschaert. Overl. A.dam 1121/37 huisvr. v Jacob, Westerkerk en kerkhof. Adam overl. kind v J.O. op de appelmarkt, 20/1/1707, 1252/456, Leidsche kerkhof. )
He had 4 children :
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.2.3.5.1 : (1) Marritje Otterspoor, was christened in amsterdam the 5 June 1696.
(Notes : Doop hervormd, Westerkerk, vader J.G. Ottorspoor, bron Adam 108p 166.)
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.2.3.5.2 : (2) Marritje Otterspoor, was christened in Amsterdam the 22 August 1703, died in Amsterdam the 15 July 1749, married Gerrit Starrenberg, the 11 May 1730 in Amsterdam (son of Andries Starnbergh and Helena Daal, van).
(Notes : Doop Hervormd Moeder Bosgaart, Nieuwe kerk, 47p200 (f100v) nr 8, Get. Marritje Jans Bosgaart en Otto Brandtz Swalmius. Huw. A.DAM 570/316, Marritje v A.dam, 25jr, adr. op de Haarlemmerdijk, vader Jacob, Gerrit van A.dam, 25jr, adr. op de Prinsegragt. 2e huw Gerrit 12/6/1750 A.dam. Overl. A.dam 1123/16 Westerkerk, kerkhof-1104/52 WKH. Naam sch.vader zie Adam doop 1704.)
She had 3 children :
-------------
P.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.2.3.5.2.1 : Andries Starrenberg, was christened in Amsterdam the 29 June 1731.
(Notes : Doop Evangelische Luherse Kerk 214p9 (folio 5v) Get. Jacob Otterspoor & Helena van Daal.)
-------------
P.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.2.3.5.2.2 : Andries Starrenberg, was christened in Amsterdam the 1 February 1733.
(Notes : Doop Evangelische Luherse Kerk 216p2 (folio 1v) Get. Jacob Otterspoor & Helena van Daal.)
-------------
P.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.2.3.5.2.3 : Jacob Starrenberg, was christened in Amsterdam the 29 August 1734.
(Notes : Doop Evangelisch Lutherse Kerk 217p84 (folio 53v) Get. Jacob otterspoor & Wijna Bosgaart.)
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.2.3.5.3 : (2) Johannes Otterspoor, was christened in Amsterdam the 8 October 1704, died in Amsterdam the 11 June 1711.
(Notes : Geb. Nieuwe kerk, 47/105vo. Doop Herv. Get. Pieter Jans en Marretie Jans Bosgaert, 47p250 (f25v) nr.17. Datum overl. = begraven Nieuwe Zijds Kapel, Johannis kint op baar langh over de 4 voet, zoontje van Jacob, waaghdrager in 't Leijdseveen, komt van de appelmarkt tuschen de Hij en vliegende Steegh, stadsarchief A.dam.)
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.2.3.5.4 : (2) Hendrikje Otterspoor, was christened in Amsterdam the 10 September 1706, died in Amsterdam the 20 January 1707.
(Notes : Doop Hervormd Nieuwe kerk, moeder Boscaert, 109p105 (f53) nr.10, get. Gerret Emmerick en Marretje Boscaart. Begraafplaats kinderlijken, kind v Jacob.)
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.2.3.6 : (1) Claes Otterspoor, was christened in Vreeswijk the 22 January 1671.
(Notes : Doop geref. get. Jan Jacobsz. in absentie v-d vader.)
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.2.3.7 : (2) Adriana Otterspoor, born in January 1686, married Johannes Verhagen, the 2 April 1723 in Amsterdam (son of Magdalena Pieters).
(Notes : Geb. datum ca. 6. A.O. v Adam, 37Jr, adr. in de Lijdsedwarsstr., ouders dood, huw.get. broer Jacob Otterspoor, x 2/4/1723 Adam (561/3) met J.V. van Adam, 26Jr, adres op de Hijligeweg, Get. is moeder Maghdalena Pieters. Akte archief Notaris utrecht, Adriana O en Johannes V verkopen 26/4/1724 hoffjen aan de vaert (Vreeswijk) Adrijana Otterspoor get. bij doop Hendrick Coster hervormd Oude Kerk.


)
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.2.3.8 : (2) Paulus Otterspoor, was christened in Amsterdam the 28 May 1690.
(Notes : Doop hervormd Nieuwe kerk, 46p25.)
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.2.3.9 : (2) Neeltje Otterspoor, was christened in Amsterdam the 28 May 1690.
(Notes : Doop herv. Nieuwe kerk, 46/25.)
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.2.4 : Willenken Jans Otterspoor, was christened in Vreeswijk the 27 June 1641, married Gijsbert Vries, de, the 27 April 1662 in Vreeswijk (born in Utrecht, son of Hendrick Hermansz. Vries, de).
(Notes : Huw. Wilhemken Jans, Attestatie: tot 't Wael, O.T. 12-04-1662, Aktedatum: 27-04-1662, Akteplaats: Vreeswijk, Toeg. 1634 N.H. gemeente Vreeswijk, Inv. 1, Pag. 127-0. Get. (procl. op de Vaert) Mechtelt Jans van Doneweerd v/d bruid, Hendrik Hermanssen (vader br.gom), Jm.+Jd., W.J. adres aan de Vaert, gereformeerd. G. van Utrecht, adres aan de Neude,12/4 Attestatie afgegeven om 27/4/1662(a.g) te Vaert ('t Wael) te trouwen 98/133. Bij doop Wilhelmke knoest? Ook NH trouwboek van Tull en 't Waal, opm. Proc. tot Utrecht en de Vaert.)
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.2.5 : Neeltje Otterspoor, was christened in Vreeswijk the 18 June 1643.
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.2.6 : Teunisje Otterspoor, was christened in Vreeswijk the 12 January 1645.
(Notes : Geb. Knoest?)
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.2.7 : Grietje Otterspoor, was christened in Vreeswijk the 10 December 1646.
(Notes : Geb. Knoest?)
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.2.8 : Neeltjen Jans Otterspoor, was christened in Vreeswijk the 15 May 1649, married Aert Hermansz Veijr, de, the 28 March 1775 in Vreeswijk.
(Notes : Huw.1 van Aert Jm v/d Vaert Jd v Vechten, a.g. 10/7/1668 met attest naar Capel. Huw.2 a.g. 12/3/1675. 4 kinderen bij 1e vrouw, 11/4/1669 Henrickjen, 20/11/1670 Hermanus en 21/3/1672 Hermanus en Willemtjen. A.H. de V. 9/4/1669 tot lidmaat aangenomen.)
She had 5 children :
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.2.8.1 : Hermanus Veijr, de, was christened in Vreeswijk the 5 March 1676.
(Notes : Doop Getuige vader en Jannetjen Aerts, toeg. 1634 , N.H. gemeente Vreeswijk, Inv. 1, pag. 94. )
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.2.8.2 : Hermanus Veijr, de, was christened in Vreeswijk the 6 May 1677.
(Notes : Doop Get. Jannetjen Cornelis van Aertsen, toeg. 1634, N.H. gemeente Vreeswijk, Inv. 1, pag. 138. .)
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.2.8.3 : Jan Veijr, de, was christened in Vreeswijk the 26 January 1679.
(Notes : Doop Get. Jannetjen Cornelis, toeg. 1634 N.H. gemeente Vreeswijk, Inv. 1, pag. 141. )
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.2.8.4 : Pieter Veijr, de, was christened in Vreeswijk the 21 September 1684.
(Notes : Doop de Veer, vader de Veer, Toeg. 1634 N.H. gemeente Vreeswijk, Inv. 2, pag. 7.)
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.2.8.5 : Johannes Veijr, de, was christened in Vreeswijk the 25 September 1687.
(Notes : Doop geref.)
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.2.9 : Geertjen Otterspoor, was christened in Vreeswijk the 1 January 1652.
(Notes : Geb. Knoest?)
-------------
L.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.3 : Cornelis Jacobszn Otterspoor, married Marijckjen Gerrits Schoonrewoerd, the 29 November 1635 in Vreeswijk.
(Notes : Lijst inwoners 1675 no.46, in een huis met Gerrit Sasse en familie: de weduwe van Cornelis Jacobszn met kinderen (onderhield zich met dragen van pakjes en zakjes)+zoon Jacob Corneliszn met vrouw en 1 kind(zakkendragers). Eigen gegevens, Cornelis Jacobszn Knoest, married Marijckjen Gerrits, the 29 November 1635 in Vreeswijk.
(Notes : OT 17/11, Jm + Jd. vrouw van Schoonrewoerd. 8 kinderen, waar is nr. 8? He had 7 children : Parentelen, Cornelis Jacobs Knoest married Maechgen Gerritsdr van Schooderwoert.)
He had 7 children :
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.3.1 : Adriaen Corneliszn Otterspoor, was christened in Vreeswijk the 1 July 1638.
(Notes : Geb. Knoest, doop gereformeerd)
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.3.2 : Maijke Cornelis Otterspoor, was christened in Vreeswijk the 10 January 1641, married Cornelis Hendrikse, the 28 October 1679 in Vreeswijk.
(Notes : Bij Huw. zij= Jd. van en won de Vaert, Hij = geb. Houten, won IJss. Weduwnaar van Leijntje Aeriens van Vreeswijk ( v/d Vaert), Huw. zelfde datum in IJsselstein. Trouwinschr., beide van De Vaert, Datum O.T., Toeg. 1634 N.H. gemeente Vreeswijk, Inv. 1, Pag. 137-0.Maeijchje, Geboren Knoest, doop gereformeerd..)
She had 1 child :
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.3.2.1 : Matje Hendrikse, was christened in IJsselstein the 4 May 1684.
(Notes : Doop geref.)
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.3.3 : Fijchje Cornelisdr Otterspoor, was christened in Vreeswijk the 5 November 1643.
(Notes : Geboren Knoest, Doop Gereformeerd.)
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.3.4 : Jacob Corneliszn Otterspoor, was christened in Vreeswijk the 4 May 1646, married Jannetje Cornelis Cloeck, the 23 August 1674 in Vreeswijk.
(Notes :  Huw.datum: 23-08-1674, Toeg 1634 N.H. gemeente Vreeswijk, Inv. 1, pag. 134-0. J.M.+J.D.=A.G., gereformeerd, vrouw = van rijswijck/ de Klercq Zie notitie vader. Geboren Knoest, doop gereformeerd.)
He had 7 children :
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.3.4.1 : Grietjen Jacobsdr Otterspoor, was christened in Vreeswijk the 8 July 1677, died in Vreeswijk the 2 September 1750, married Berent Jans Emmerik, the 14 February 1706 in Vreeswijk (born in IJsselstein).
(Notes : Doop geref. get. vader Jannetje, Teuntjen Cornelis. Woont a/d vaert. Huw. J.d. v/d Vaert+J.m. tot IJss. datum A.G.= 29/01/1706. 1706 met attest van IJsselstein. toeg. 1634 N.H. gemeente Vreeswijk, Inv. 2, pag. 44. 1/4/1707 Beerent Jans v E tot lidmaat aangenomen. Overlijden wed. van Barent J., 2 uur luyden,kleed en baar, f. 5-2.=. Begraafinschr. Vreeswijk, N.H., toeg. 45 Verz. DTB's, Inv. 427, pag. 22.  )
She had 5 children :
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.3.4.1.1 : Jacob Emmerik, was christened in Vreeswijk the 18 September 1707.
(Notes : Doop Emmerjck, Vreeswijk, moeder Grietje, Toeg. 1634 N.H. gemeente Vreeswijk, Inv. 2, pag. 23. )
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.3.4.1.2 : Jan Emmerik, was christened in Vreeswijk the 20 January 1709.
(Notes : Doopinschr. Jan Jansen, Vreeswijk, Toeg. 1634 N.H. gemeente Vreeswijk, Vader Barent Jansen, Inv. 2, Pag. 24)
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.3.4.1.3 : Ariaan Emmerik, was christened in Vreeswijk the 15 March 1711.
(Notes : Doop Emmerick, Vreeswijk, vader Berent Janse, Toeg. 1634 N.H. gemeente Vreeswijk, Inv. 2, pag. 24. )
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.3.4.1.4 : Jannigje Emmerik, was christened in Vreeswijk the 24 December 1713.
(Notes : Doop Vreeswijk, Emmerich, Vader Berent Janse , toeg. 1634 N.H. gemeente Vreeswijk Inv. 2, pag. 25. )
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.3.4.1.5 : Marrigje Emmerik, was christened in Vreeswijk the 30 August 1716.
(Notes : Doop Emmerick Vreeswijk, toeg. 1634 N.H. gemeente Vreeswijk, Inv. 2, pag. 26. )
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.3.4.2 : Willemijntje Jacobsdr Otterspoor, was christened in Vreeswijk the 16 February 1679.
(Notes : Doop, moeder Jannetjen Cornelise de Klercq Get, Weijntjen Cornelis, toeg. 1634 N.H. gemeente Vreeswijk, Inv. 1, Pag. 141. )
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.3.4.3 : Willemje Jacobsdr Otterspoor, was christened in Vreeswijk the 20 June 1680.
(Notes : Doop Willem (fout in omschrijving) Otterspoor, Moeder Jannetjen Cornelise de Klercq, Toeg. 1634 N.H. gemeente Vreeswijk, Inv. 1, Pag. 142. )
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.3.4.4 : Maria Jacobsdr Otterspoor, was christened in Vreeswijk the 17 December 1682.
(Notes : Doop, Moeder Jannitje Cornelis, Get. Ariaentje van Koten, Toeg. 1634 N.H. gemeente Vreeswijk, Inv. 2 Pag, 4.  )
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.3.4.5 : Maria Jacobsdr Otterspoor, was christened in Vreeswijk the 2 March 1684, married Pieter Albertszn Blom, the 4 May 1708 in Vreeswijk.
(Notes : Doop, Moeder Janneje Cornelis, Toeg. 1634 N.H. gemeente Vreeswijk, Inv. 2 Pag. 6 . Huw.datum = A.G. Jm+Jd v/d Vaert. 1/4/1707, Huw. O.T. , 1634 N.H. gemeente Vreeswijk, inv. 2, pag. 25. Merrigje Jacobse Otterspoor tot geref. lidmaat aangenomen.)
She had 1 child :
-------------
O.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.3.4.5.1 : Adriaantje Blom, was christened in Vreeswijk the 17 August 1710.
(Notes : Doop Vreeswijk, toeg. 1634 N.H. gemeente Vreeswijk, Inv. 2. )
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.3.4.6 : Cornelis Jacobszn Otterspoor, was christened in Vreeswijk the 27 March 1687.
(Notes : Doop, Moeder Jannichje Cornelis, Toeg. 1634, N.H. gemeente Vreeswijk, Inv. 2, Pag. 11. )
-------------
N.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.3.4.7 : Cornelis Jacobszn Otterspoor, born in Vreeswijk the 2 March 1690, was christened in Vreeswijk the 30 March 1690, married Geertje Lee, v/d, the 24 March 1726 in Vreeswijk (died the 5 December 1741 in Utrecht)
(Notes : Doop, Moeder Jannigje Cornelis, Toeg. 1634 N.H. gemeente Vreeswijk, Inv. 2, Pag. 15. . Huw. datum A.G. = 06/03/1726, beide wonend op de Vaert. Hij Jm. Zij Wed. v Teunis v Hern, Huw. N.H. Toeg. 45 Verzameling DTB's Vreeswijk, Inv. 423, Pag. 6. Cornelis lid pinnemakersgilde van 1722 tot 1732, d.d. 23/3/1730 aanzegging tot afdracht binnen 24 uur van ontvangen gildgeld van binnenschippers aan kerkmeester de Harde. Zij Overl. Geertruij, wed. v. Cornelis, nagelaten betr. eene meerderjarige zuster, Claaskerkhof, grafb. Lubre, gesonken Aelmoeseniers, aang. 18/12/1741, 133/709, adr. aan den Crommen Rhijnsche Brug buiten de Tollesteegpoort.)
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.3.5 : Gerrit Corneliszn Otterspoor, was christened in Vreeswijk the 3 June 1650.
(Notes : Ledenlijst ger. kerk: Gerrit Cornelis ca. 1689. 21/12/1698 G. op lijst huisgeld 0-0-4. zo ook d.d. 13/7/1722 en 14/11/1729. G.C. 25/2/1675 op voordracht voor Gerechtsbode door Schout van Vreeswijk aan vroedschap van Utrecht(afgewezen). Januari 1712 G. in nachtwachtploeg na brandstichting aan de Vaart. 27/09/1713 G.J. aanstelling tot keurmeester voor Vee. 11/8/1717 G. betaling? 3 gulden wordt niets i.v.m. pacht/zegel gemaal? TIJDSSPANNE 1675 T/M 1729.NAAM MOEDER ONBEKEND. Geboren Knoest, doop gereformeerd, moeder Maeijchjen, ook Geertje.)
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.3.6 : Willemijntje Cornelis Otterspoor, born in Vreeswijk, was christened in Vreeswijk the 13 March 1654, married Maarten Pieterszn Duysseldorp, van, the 17 November 1668 in Leijerdorp (born in Leijerdorp).
(Notes : Huw. Jd. Willemtjen v/d Vaert (woont Leiderdorp-Attestatie tot Leiderdorp 15/11/1668.) +Jm van en won. Leijerdorp. DTB Leiden huw. 17/11, Ned. Hervormd O.T., Inv. nr. 1474, folio 171v. Maarten Pietersz v D, wednr v Willmtge Cornelis v Otterspoort (ook Otterspoo) wonend Haverstr. hertrouwd Neeltge Willems van A.dam, won. Middelwech, Leiden 14/2/1675, O.T. f 135 Opm. get. br.g. Cornelis Aryens van der Laer, Bekende Boomgaertsteech, - brd. Dirck Jansz neef Middelwech. bruidegom moet attest. v A.dam overbrengen. Wilhelmken Geboren Knoest, doop gereformeerd, huwelijk nog geen 15 Jr. KAN DIT???)
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.3.7 : Ariaen Corneliszn Otterspoor, was christened in Vreeswijk the 2 May 1658.
(Notes : Geboren knoest, Doop gereformeerd.)
-------------
L.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.4 : Elisabeth Jacobsdr Knoest, married Aalbert Corneliszn Mool, the 30 May 1641 in Vreeswijk (born in 1617).
(Notes : Huw. AG 15/5. kind + getuige. ParentelenLijsje Jacobsdr Knoest tr. Aelbert Corneliszn Mool geb. 1617 , Hij tr. als weduwnaar26/11/1676 in Vreeswijk Grietje Hendriksdr. van Oostrom (ged. Vreeswijk 5/10/1634 en overl. voor30/5/1703))
-------------
L.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.5 : Annichjen Jacobsdr Knoest, married Cornelis Dirckszn Zwol, van, the 27 October 1732 in Vreeswijk.
(Notes : Huw. Jm + Jd v/d Vaert, AG 11/10, kinderen van 1633 - 1648. Lidmaat ledenlijst hervormdnr. 68 A.J. K. huisvr. van C.D. v Zwol overl ca. 1662. A.J.K. 241 H.vr. v C.D. lidmaat ca. 1650.)
She had 7 children :
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.5.1 : Weijntje Zwol, van.
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.5.2 : Teunisje Zwol, van.
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.5.3 : Dirck Zwol, van, married Theuntje Eliasdr Oudenallen, van (daughter of Elias Jans Oudenallen, van and Grietje Theunisdr Rodewinkel, van).
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.5.4 : Neeltjen Zwol, van.
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.5.5 : Jacob Zwol, van.
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.5.6 : Willemken Zwol, van.
-------------
M.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.5.7 : Johannes Zwol, van.
-------------
J.1.1.1.1.1.1.1.1.6 : Anthonis Jacobszn Otterspoor, born in 1568, died the 21 April 1643, married Jannichgen Egbert Hendrickszdr.  (daughter of Egbert Hendrickx and Marrichgen Anthonis Aertzdr).
(Notes : 4/7/1603 'vennoot' van Aert Frederickszn die herbergier is in 1610 te Vechten. 25/11/1614 won. tot Oud Wulven, tr.p. Oude Eigenaren Utr., kwart eigenaar perceel achter Twijstraat, 3kwart v Sebastiaen de With. Parentelen Wonend te Oud Wulven (1598) Huwelijk voor 9/1/1612 vrouw overl. voor 20/12/1639, Na zijn overlijden geven drie kinderen, Peter, Metgen en Grietgen aan hun vader te begraven zonder aanspraak te maken op zijn nalatenschap.)
He had 8 children :
-------------
K.1.1.1.1.1.1.1.1.6.1 : Aeltgen Anthonis Jacobs Otterspoor, van, married Willem Janszn Oostrum, the 22 January 1632 in Oud Wulven en Waaien (son of Jan Oostrom, van).
(Notes : Trouwbook gerecht Oud Wulven en Waaien, datum proclamatie huwelijk, Aeltgen wonend Oud Wulven, Willem weduwnaar v Grietgen Adriaens v/d Voorn, wonend gerecht v/d Vaart. Parentelen Metgen i.p.v. Aeltgen. Jan woonde onder Vreeswijk aan de oostzijde van het dorp, gebruikte minstens 38 morgen boven de Vaart (1592-1616. Schepen van Vreeswijk (1633-1635) geb. ca. 1585, overl. tussen 26/7/1650 en 12/6/1652)
-------------
K.1.1.1.1.1.1.1.1.6.2 : Jannichjen Anthonis Jacobszn Otterspoor, married Bartholomeus Jans Bockholten, the 13 October 1646 in Oud Wulven en Waaien.
(Notes : Trouwbook gerecht Oud Wulven en Waaien, Jannichjen wonend Oud Wulven, B.J.B. wonend Houten)
-------------
K.1.1.1.1.1.1.1.1.6.3 : Peter Anthoniszn Otterspoor, died in Utrecht the 24 November 1678, married Geertjen Dircks, the 1 February 1651 in Utrecht.
(Notes : Huw. voor gerecht (index), Geertjen wed. van Adriaen Wouterszn van Dinter. Ziet in 1643 af van de erfenis van zijn vader, woont in Twijstraat (1646) in het Loevenhoutgen.)
-------------
K.1.1.1.1.1.1.1.1.6.4 : Grietgen Anthonisdr Otterspoor, van, married Jan Janz Voorn (son of Jan Adriaensz Voorn and Marrichgen Jan Stoffelszdr).
(Notes : Overl. tussen 26/6/1653 en 1665, tr voor 20/8/1635, hij (J.J. Voorn de Jongen) hertrouwd gerecht Oud Wulven25/11/1558 wed. Grietgen Hendrickxdr van Spiessom. J.A. Voorn, schoonvaderaan de Vaart is op 8/1/1653 borg voor zijn zoon J.J.Voorn t.b.v. Egbert Willemsz Otterspoor, Korenkoper te Utrecht.)
She had 3 children :
-------------
L.1.1.1.1.1.1.1.1.6.4.1 : Jannichgen Jansdr Voorn, married Willem Gijbertsz Kemp.
-------------
L.1.1.1.1.1.1.1.1.6.4.2 : Teuntgen Jansdr Voorn, married Jan Dircksz Onna.
-------------
L.1.1.1.1.1.1.1.1.6.4.3 : Metjen Jansdr Voorn, married Jan Dircksz Pijsel.
(Notes : Mogelijk)
-------------
K.1.1.1.1.1.1.1.1.6.5 : Maijchgen Tonis Otterspoor, van, died in Utrecht the 24 December 1666, married Dimmer Ewoutszn Kilon, the 27 November 1633 in Utrecht.
(Notes : Huw. civiel voor gerecht, ot 12/10. Overl. wed. van, Claeskerk,GB de Geest, gratis gesonken, adr. a/d Twijstraet, N.B. mundige kinderen. 125/119. Man ook Kibon. Parentelen Diemer Ewoutsz Kiebon, Zij stellen 6/8/1646 tot voogden over hun eventuele erfgenamen Egbert Thoniszn Otterspoor en Peter Thoniszn Otterspoor in Twijstraat.)
-------------
K.1.1.1.1.1.1.1.1.6.6 : Jacob Theuniszn Otterspoor, van, Viskoper, married Maria Jans Beelen, van, the 6 September 1643 in Rijswijk.
(Notes : O.T. Den Haag 23/8/1643, Rijswijk R23f133, Jm+Jd, Jacob wonend te Dordrecht, Stadhuis O.T., Maria wonend alhier. 19/12/1651 viskoper & burger Dordrecht, betreft schuld. 8/5/1652 Jacob Anthonisz. woont op de HNS. Bron Andredehaan, huiseigenaren te dordrecht ca. 1650.)
-------------
K.1.1.1.1.1.1.1.1.6.7 : Cornelis Theuniszn Otterspoor, van, Coetsier, married Maijken Lourens Haiser, van, the 2 June 1641 in Rijswijk.
(Notes : Huw. BWA (beide wonend alhier) Jd. O.T. Den Haag 19/5/1641, consent van vader bruidegom. (Thonisz) Cornelis van 't Sticht van Utrecht R23 f114ov.)
-------------
K.1.1.1.1.1.1.1.1.6.8 : Egbert Theuniszn Otterspoor, van, Bakkersknecht, born in 1611, married Maria Pieters Stralen, van, the 26 August 1640 in Den Haag.
(Notes : Huw. O.T. stadhuis getrouwd, Jm+Jd, BWA. Overl. na 1646, hij legt als 21-jarige bakkersknecht op 31/7/1632 een verklaring af, hij koopt waarschijnlijk in 1644 een huis en erf in de Nieuwe Herderstraat in Den Haag. Den Haag, Staten Generaal, commissieboeken E.T.O. functie, 4e dienaar van 't manuel van 't kleinzegel, 11/4/1642, bron: Nr. Toegang 1.01.02 Invent. nr. 12272, folionr. 49.)
He had 2 children :
-------------
L.1.1.1.1.1.1.1.1.6.8.1 : Antonius Otterspoor, van, was christened in Den Haag the 17 July 1643.
(Notes : Doop R.K.kerk oude Molstraat, get. Mathias Jacobi en Ane? Joannis.)
-------------
L.1.1.1.1.1.1.1.1.6.8.2 : Joan Egberta? Otterspoor, van, was christened in Den Haag the 6 September 1644.
(Notes : Doop R.K kerk oude Molstraat, get. Michael Jacobi.)
-------------
I.1.1.1.1.1.1.1.2 : Jasper Petersz Jacobs.
(Notes : Broer Jacob Petersz ziet af van zijn nalatenschap in 1575.)
-------------
H.1.1.1.1.1.1.2 : Herman Jacobszn Otterspoor, van, married Jannichjen ??.
(Notes : Overleden voor 8/11/1574, zie Utr. tr.p. oude eigenaren.)
He had 5 children :
-------------
I.1.1.1.1.1.1.2.1 : Adriaen Hermanszn Otterspoor, van, married Cornelia Daen Eerstensdr Schaijck, van (daughter of Daem Eerst berntss Schayck, van and Jan Laurensdr Wiell, van).
(Notes : Huw. ca. 1560? Cornelia Daemsdr. wed. van Jacob Janszn Bor. Utr. zie tr.p. oude Eigenaren, akte van afstand boedel AHvO &CDE 8/11/1574, 419/420, erfgenamen / verwanten jan, adam, cornelis, adriana, agniet, kinderen 1e man en Jannichjen, wed. v Herman Jacobszn v Otterspoor, bijzh. erfenisse en besterfenisse. Zie de Ned. Leeuw 1992, verwantschappen Kolonisten Nieuw Nederland (reselaerswijck) uit Utrechts Krommerijngebied.)
-------------
I.1.1.1.1.1.1.2.2 : Margriet Hermansdr Otterspoor, van, married Jan Aerts.
(Notes : Overleden voor 14/5/1575. Utr. tr.p. oude eigenaren, boedel M.H. v O. in leven geh. met Jan Aerts, de nieuwe eigenaar wed. v M.H. v O. tot Gorcum, verw/erfg. Willem Hermanszn en Adriana Jacobjen Hermansdr. v Otterspoor (wed. v meester Cornelis Meertenszn., akte v afstand 14/5/1575, 347/348, bijz. erfenisse en besterfenisse, verwanten, Anna Herman v Otterspoor dr.)
-------------
I.1.1.1.1.1.1.2.3 : Adriana Jacobjen Hermansdr Otterspoor, van, married Cornelis Mertenis.
(Notes : Titel Cornelis Mr. Utr. zie tr.p. oude eigenaren 1569-1593.)
-------------
I.1.1.1.1.1.1.2.4 : Anna Hermansdr Otterspoor, van.
(Notes : Genoemd 1594 Utrecht tr.port oude eigenaren.)
-------------
I.1.1.1.1.1.1.2.5 : Willem Hermanszn Otterspoor, van, born in 1546, died in Utrecht the 22 September 1623, married Adriana Henricksdr Zuijlen, van (died the 30 December 1617 in Utrecht).
(Notes : Geboren ca. 1546. Utr. Zie tr.p. oude eigenaren 1594-1618. Titel Mr. (advocaat?) heeft ook wapen = 3 adelaren, mogelijk voorloper van Jacob/MAIN tree? RK Domkappittel 1595 toeg.no. 216, 3659 rekeningen v D v/d Hoeven, W.H. v Otterspoor, J Claesz. (secr. v Hagenstein) en A Jansz. (Schout v/d Dom) voor ontvangsten + uitgaven voor de Domdeken tot 1595, met bijl. RK Sint Stevens Abdij v Oudwijk, toeg. 1005-1, 23/2/1610 losrente tlv W Otterspoor, afgelost door administrateur v Oudwijk, 1621. Gens Nostra 1996, na 27/11/1602 plecht f200,- door W.C. Buijs tbv W.O. aan wie hij dit leen opdraagt 18/10/1604. Datum beider overl. overluidingen v/d Dom te Utrecht (bron Cor Snabel))
He had 1 child :
-------------
J.1.1.1.1.1.1.2.5.1 : Cornelis Willemszn Otterspoor, van, Advokaat, Licentiaet, died in Utrecht the 26 September 1615, married Josina Roeloffsdr Roij, van, the 17 July 1596 in Utrecht (died the 21 November 1629 in Utrecht).
(Notes : Geboren ca. 1572. Huw. civil trouwen, GenVer M99Q-QMW Index O.T. RK, aankondiging 17/7, 85/f5v. GenVer M99Q-3R1 RK Index Trouwen 24/7. Vrouw ook v Rooy, Roijen. Index overl. wede van. Not. arch. Eemland, procuratie 20/12/1629 door Jan Thijsz en vrouw Grietgen Claes, betreft erfenis wijlen Joosgen Roelofs van Royen, wed. v Mr. C van Otterspoor. Beider overl. Overluidingen v/d/ Dom te Utrecht (bron Cor Snabel))
-------------
H.1.1.1.1.1.1.3 : Splinter Jacobsz. Otterspoor.
He had 1 child :
-------------
I.1.1.1.1.1.1.3.1 : Jacob Splintersz. Otterspoer.
(Notes : NEEF van Jacob Petersz. Otterspoer. In 1570 van Nieuwpoort (HELE OTTERSPEER TAK?)) 20/2/1569 De arbiters Heer Jacob Splinters Otterspeer en Maetheus Petersz. de Waell sluiten accoord met Maritge, weduwe van Herman Dircksz., geass. met Huibrecht Bruijnen, haar voogd in deze en Dirck Hermanssdrs., de 4 voorkinderen van Herman Dircksz. geprocr. bij Marijke Coenendr. Bron Archief Nieuwpoort, weeskamer 1569 -1612.)
-------------