Disclaimer

 

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

o de beheerder van de website;

o gebruik(en): alle denkbare handelingen;

o u: de gebruiker (bezoeker) van de website;

o de content: alle in de website aanwezige inhoud;

 2. Het onderstaande is van toepassing op de gehele website die u thans bekijkt. Door de website te bezoeken stemt u in met deze disclaimer.

 3. De content is door de beheerder met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de beheerder aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

 4. De beheer is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

 5. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient per e-mail aan ons te worden verzocht.

 6. De copyrights van al het fotomateriaal op de gehele website komen toe aan de fotografen. Tot hen dient men zich te wenden voor het verkrijgen van toestemming voor elk gebruik van fotomateriaal.

 

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

Haflingerstal De Bekenpieper aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.