Aan dit e-boek op internet wordt nog gewerkt; de volgorde, de onderwerpen, de teksten, de layout, alles nog...

=== home ===

INHOUDSOPGAVE

Inleiding
Wie, wat, waar, waarom?
(nog in bewerking)

Kapitaal en arbeid (twee tegenpolen)
Arbeid, kapitaal, meerwaarde, investeren, bestuur & beheer

Klassen, klassenverdeling en klassentegenstellingen
Wat zijn de drijvende krachten?
De middenklasse profiteert
(nog in bewerking)

De hoofdtegenstelling in de kapitalistische wereld en het verschil van toeeigenen van de winst in het socialisme
Spanningsveld, meerwaarde, middenklasse & kapitaal-accumulatie

Rente, toen en nu: kapitaalrente, grondrente en rente in het socialisme
In feodale tijd, kapitalisme en in het socialisme
(nog in bewerking)

Marxisme, socialisme en communisme
De Sovjet Unie is niet van binnenuit (omdat het niet zou werken), maar van buiten af kapot gemaakt (door de waanzinnige kracht die het kapitalisme en imperialisme tentoonspreid)
(nog in bewerking)

Mechanismes & wetmatigheden in kapitalisme en socialisme
(nog in bewerking)

De economie als 'watertank'
Het kapitalistische systeem en hoe overproductie ontstaat
(een vertelling, een gelijkenis)

Politieke economie: de wetmatigheden die Marx ontdekte
Het belang van de productiesfeer, het kapitalisme en zijn innerlijke tegenspraak en de wet van de toenemende concentratie en centralisatie van kapitaal
(kernstuk)

Politieke economie: imperialisme
Imperialisme als hoogste stadium van het kapitalisme en de voortdurende strijd tussen de grote mogendheden over grondstoffen en afzetgebieden
(kernstuk)

Een socialistische maatschappij versus een kapitalistische maatschappij
(nog in bewerking)

Socialisme en of China nog socialistisch is
(nog in bewerking)

Conclusies
(nog in bewerking)Rik Min, Enschede, 1e versie 2006, 2e versie 2007, 3e versie 2009, 4e versie aug. 2010.