Reactie Corry Westgeest op Nieuwe beweegrichtlijnen Gezondheidsraad dd. 22 augustus 2017

    In de media werd er veel aandacht besteed aan de nieuwe beweegrichtlijnen. Volwassenen zouden wekelijks ten minste twee en een half uur matig intensief moeten bewegen en kinderen dagelijks minstens een uur. Ook worden voor beide groepen spier- en botversterkende activiteiten aanbevolen. Dit alles verlaagt het risico op chronische ziekten als diabetes en, hart- en vaatziekten, en depressieve symptomen en, bij ouderen, botbreuken. De Gezondheidsraad adviseert de minister van VWS om te stimuleren dat mensen blijvend meer bewegen en minder stilzitten.
    Lees verder: https://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/preventie/beweegrichtlijnen-2017

    Mooi dat matig intensief bewegen ook meetelt als bewegen. Toch vragen deze nieuwe richtlijnen om een reactie. Corry Westgeest schreef een ingezonden brief die zij naar veel media stuurde.

    De plaatsing in Hart van Enschede&Haaksbergen, het voorstel van de Margriet om een verkorte versie te plaatsen en de volledige ingzonden brief met de meegestuurde foto worden weergegeven.


    Terug