Home

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord

Inleiding

Elf stellingen over de 'vrije' marktterreur

DEEL I

NAUWELIJKS AANWEZIG BESEF DAT HET KAPITALISME STRIJDIG IS MET HET ALGEMEEN BELANG.

I. Onvermijdelijk onheil en herhaling van zetten
II. Gebruikelijke maar ontoereikende analyses, en dus het onvermijdelijk gebrek aan fundamenteel economische alternatieven
III. Paus Benedictus XVI bij de Wereldjongerendagen in Madrid: een gemiste kans
IV. Versperringen in Nederland tegen rechts-extremisme?
V. Feest van vrijheid en democratie
VI. Oppositieloos links
VII. Waarom de politiek vrijwel wereldwijd het debat vermijdt over een andere economie
VIII. Vakbonden: medemacht of tegenmacht?
IX. De gesel van de banken onder het kapitalisme
X. Ratingbureaus: perversiteit van het kapitalisme
XI. Griekenland als voorland
XII. De neoliberale politiek haar legitimiteit ontnemen
XIII. De failliete middenklasse in de gevarenzone
XIV. De 'Occupy Wall Street' beweging
XV. Heerlijke nieuwe neoliberale wereld

DEEL II

WAAROM HET KAPITALISME IN ZICHZELF DESTRUCTIEF EN RAMPZALIG IS

XVI. Groeidwang en koopkrachttekort in de productiesfeer
XVII. Groeidwang en koopkrachttekort in de financiŽle sector
XVIII. Uitstel van executie

DEEL III

HET POSTKAPITALISME IN DIENST VAN HET ALGEMEEN BELANG

XIX. Uitgangspunt
XX. Opschoning van de productie
XXI. In principe geen prijskaartje bij productiemiddelen
XXII. In principe geen prijskaartje bij consumptiegoederen
XXIII Economische groei, verschrompeling van banken, alles of niets
XXIV. Enkele zegeningen van het postkapitalisme

DEEL VI

OVERGANGSREGELINGEN

XXIV. Overgangsregelingen naar het postkapitalisme

Tot slot

Vooruitzichten

Bijlage

Een helpende hand voor de Europese top van 'wijze' regeringsleiders

Home