Hoofdstuk 11. Epiloog, nawoord, samenvatting en conclusie

De periode 2006 - 2016

De afgang van Blair en Bush plus de mondiale crisis van het kapitalistische imperialistische systeem

Rik Min

De periode 2007 tot 2010 (en later) kenmerkt zich door schandalen en onthullingen van schandalen uit het verleden. Meestal niet meer dan een kort bericht in een krant. Soms iets langer, maar meestal lopen die dingen met een sisser af. Toch accumuleert de spanning van maand tot maand en van jaar tot jaar. Vooral ook macro-economsch loopt de spanning hoog op. Bedrijven en banken kennen gigantische problemen. De werkloosheid in Europa is huizenhoog. De crisis is zichtbaar op alle fronten. Er moet iets barsten.

Er zijn dagelijks sociale conflicten in het midden oosten en in de voormalige socialistische landen. Het nationalisme, dat het Pentagon gezaaid heeft, en dat de sociaaldemocratie, incl. GroenLinks, altijd bevorderd heeft, heeft een onvoorstelbare zwakte, een onvoorstelbare ellende, en een onvoorstelbare roof en herschikking van de resources in al die landen teweeggebracht.

Alle landen in het oosten - maar ook die in Afrika - worden geplunderd. 'Regime changes' zijn aan de orde van de dag.

De roof van de resources, de grondstoffen, de pensioengelden, mankracht en intellect; alles in de wereld wordt voortdurend herschikt en uitverkocht. Hoe gaat het met de ouderen en de kinderen daar nu? Welke kansen heeft de jeugd op werk op hun niveau? Wat is Łberhaupt het niveau van het onderwijs? En niet te vergeten de gezondheidszorg voor de gewone man, die in al die landen in Oost-Europa door al deze recente (contra-) revoluties alles zijn kwijtgeraakt [1]?

Het nationalisme van volkeren is overal in de Koude Oorlog door het Pentagon gebruikt en misbruikt. Dat nationalisme, van volkeren, heeft dientengevolge overal tussen volkeren die meestal in een natie of meerdere naties wonen, haat gezaaid. Het gewone nationalisme van staten, en met name van eenheidsstaten, werd bewust 'niet begrepen'. Het doel van het Pentagon was bepaalde naties te destabiliseren en zodoende de macht van het wereldwijde kapitalisme overal ter wereld veilig te stellen en nieuwe markten voor westerse producten te veroveren; letterlijk. GroenLinks en de sociaaldemocratie hebben hier volop aan meegedaan. Die quasi-linkse politieke stromingen bleken blind te zijn voor de nadelen van het kapitalisme. Zuid-Oost AziŽ en het hele continent van Afrika worden dag in dag uit - beroofd van al hun grondstoffen, mankracht en intellect. NGO's, zoals de Novib, Oxfam, NCDO, Amnesty International, 'War Child' en zelfs 'Human Right Watch', een obscuur een-mans bureautje in London, werken hier - bewust en/of onbewust - aan mee. Nog steeds worden volkeren en volksstammen gebruikt en misbruikt voor de vaak verhulde doeleinden van deze perfide macht van het kapitaal.

Demasquť

Gelukkig zijn er lichtpuntjes. De generaal die in de eerste Golfoorlog de coalitietroepen leidde, Colin Powell, heeft gezegd dat hij zich enorm misleid voelt. Dat moeten we en kunnen we - ondanks alles - als een positief nieuwsfeit zien. Dit soort onthullingen/ontboezemingen kan ooit eens het tij in de politiek doen keren. Hoewel je natuurlijk nooit weet hoe lang het tij - het fascisme diep in de spelonken van het Pentagon - gekeerd blijft. Deze misleidingpolitiek kwam - volgens de Volkskrant en NRC - uit de uiterste rechtse hoek binnen de geheime diensten. In werkelijkheid kwam de misleiding van de IsraŽlische geheime dienst. Maar daar doet iedere bron nog steeds heel moeilijk over. Over IsraŽl praten doet men niet; nog niet. Er is een duidelijke aanwijzing en een duidelijk motief: IsraŽl wilde koste wat het kost Saddam Hoessein weg hebben [2]. IsraŽl heeft in de aanloop naar de Irak-oorlog er alles aan gedaan om de oorlogsmachine van de USA richting Irak te duwen.

De bekende VN-waarnemer / wapeninspecteur, Ritter heeft Blair en Bush afgekraakt. De politiek van Blair is door hem als fascisme betiteld. De inval in Irak vergeleken met "de inval van Hitler in 1939 in Polen". Die vergelijking gaat zeker op. Fascisten liegen de massa immers ook voor; en fascisten vallen ook zomaar - zonder duidelijke reden - landen aan.

Ook de draai van minister Bot, dat hij altijd al "tegen de oorlog in Irak was, en is", moeten we als een gebeurtenis in de goede richting zien. De regering 'Balkenende II' was not amused met deze uitspraak van de Nederlandse minister van buitenlandse zaken op een internationaal congres in Groot-BrittaniŽ [Oktober 2005].

Maar het belangrijkste nieuwsfeit rondom het demasquť van de oorlog in Irak is toch wel dat de Volkskrant, middels een artikel van Jan Tromp, schreef dat een belangrijke Amerikaan "Ôn het Witte Huis" een "samenzwering" van de vice-president Cheney, en de minister van defensie, Rumsfeld aantrof" [3].
Dat zo opschrijven, met deze woorden, wil heel wat zeggen voor Jan Tromp, resp. De Volkskrant; trouwere bondgenoten van de USA, echte 'believers', kan je in Nederland immers haast niet vinden. In de Los Angeles Times voegde deze Wilkerson, van The New American Foundation, er aan toe: "De geheime werkmethoden waren efficiŽnt en vlot, niet verschillend van de besluitvorming die men eerder met een dictatuur dan met een democratie associeert".

Kortom er zijn allerlei gebeurtenissen die er voor zorgen dat de Engelsen en Bush onder druk komen te staan. Het zou best kunnen dat IsraŽl van Bush af wil en toch weer wil gaan bouwen op de democraten. Democraten zijn meer zionistischer; Republikeinen zijn meer op de olie. De zionisten zijn immers nog steeds kwaad op Bush dat hij hen gedwongen heeft de Gaza-strook aan de Palestijnen af te staan...

2006 - 2008

Meer en meer komt er uit over hoe de koude oorlog is gespeeld. In oktober 2006 publiceerden alle kranten in Nederland, maar ook elders in de wereld, dat de voormalige veiligheidsadviseur van de Amerikaanse oud-president Ronald Reagan, Richard Allen in een gepubliceerd interview met de Poolse krant 'Dziennik' openlijk vertelde dat de vorige paus Johannes Paulus II, een aantal keren de CIA-chef William Casey ontmoette "om informatie uit te wisselen om het communisme ten val te brengen" en waar o.a. bepaalde "satellietfoto's werden getoond". William Casey reisde daarvoor in cognito naar Vaticaanstad. Dit is/was volgens de Nederlandse kranten de eerste keer dat "een dergelijke hoge functionaris" zich openlijk uitliet over contacten tussen de CAI en de in 2005 overleden paus [4]. Recent heeft nota bene Brezinski, dť Brezinski die in 1979 met het opzetten van de moslims in Afghanistan juist allemaal begonnen is, George W. Bush in het openbaar gekapitteld en hem verweten dat hij de zaken - die hij begonnen is - allemaal heeft verknoeid [HP/De Tijd, juli 2007].
Reactionairen die elkaar de tent uitvechten om hun eigen gelijk te halen. Ondertussen vragen historici zich publiekelijk af of dit soms allemaal te vergelijken is met hoe het Romeinse rijk aan zijn eind kwam. Zover zijn we nog niet; hoewel recent de huizenprijzen en de beurs op Wallstreet flink kelderde (28-30 juli 2007). Er werd zelfs al gemeld dat de ellende van de Amerikaanse fondsen ook Duitsland al bereikt had (NRC, 31 juli 2007).

In oktober 2006 kwam er nog meer uit. De Irak-oorlog werd min of meer als verloren beschouwd en dat werd nu breder dan ooit erkend.Het Britse opperbevel liet deze mening zelfs open en bloot in de 'Sun' zetten. Zelfs Blair en Bush moesten dat ťťn voor ťťn schoorvoetend aan de toegestroomde pers toegeven. Blair is inmiddels in 2007 afgetreden. Zijn opvolger is ondemocratisch, d.w.z. zonder verkiezingen, aan de macht gekomen. (Op zichzelf weer een heel nieuw schandaal voor de sociaaldemocraten in Europa.) Uit Bush' inner circle zijn inmiddels anno 2007 ook zeven kopstukken weg. Zelfs de Republikeinen zijn aan het twijfelen geslagen. Alleen de media geloven nog alle leugens die uit het Pentagon komen. Het lijkt wel of media en westerse politici met contracten waarvan wij het geheim niet kennen, gechanteerd worden, onwaarheden als waarheden door moeten geven.

Begin 2008 moest zelfs de Volkskrant, vanwege een tot ieders verbazing vrij openhartige film 'Charlie Wilson's war', met Tom Hanks & Julia Roberts (jan. 2008), onder de kop 'democraat Charles Wilson motor achter grootste CIA-operatie', toegeven dat de CIA - rond 1979 in Afghanistan - de motor was achter al de ondemocratische anti-communistische smeerlapperij. Het bewijst hoezeer de analyses van Target, Manifest en Solidair, incl. mijn analyses correct waren. Jim Woolsey, de voormalige directeur van de CIA, zei in de media van deze film en de daarin nagespeelde (en grotendeels natuurlijk weer verdraaide) acties dat "zonder deze acties de geschiedenis er vreselijk anders uit zou hebben gezien" en dat "de muur waarschijnlijk dan niet gevallen was". "De strijders waren er na 'hun' overwinning op de Sovjets van overtuigd dat 'met de hulp van God' ze best nog een tweede supermacht konden aanpakken": de USA. En dat is dan ook gebeurd. Na 9/11 heeft de USA - in de euforie van het communisme/socialisme af te zijn - de regio echter voor een tweede keer in brand gestoken.

In de zomer van 2008 begon GeorgiŽ, tijdens de opening van de Olympische Spelen, plotsklaps Zuid-OssetiŽ te bombarderen. Grotere provocatie bestaat niet. Eťn van de duidelijkste voorbeelden van uitlokking die ik ken.

Ik interesseerde me in de eenheidsstaat Sovjet-Unie en in de eenheidstaat JoegoslaviŽ; en hun pogingen een eigen weg te vinden om het kapitalisme de baas te blijven. Dat vond ik ijzersterke concepten in de vooruitgang ten behoeve van al die volkeren die daar leven. Dat alles, inclusief het socialistische systeem, is vernield van buitenaf en door het misplaatste geloof van sommige leiders daar, afkomstig uit de toenmalige middenklasse, in de - laat ik het maar noemen - mythe van 'vrijheid' en 'democratie' veranderd. Die 'vrijheid' bleek alleen maar te gelden voor multinationals; en die 'democratie' alleen maar voor het kapitaal. De mensen in oost-Europa zelf kregen na het verdwijnen van het socialisme niets dan ellende.

Een ander opvallende zaak in deze slotperiode van Bush is de economische crisis. Gaande de crisis komt er een heel helder beeld naar voren: dat de Amerikanen hun dollar weliswaar niet meer aan het goud hebben gekoppeld, maar aan iets veel sterkers en veel slimmers kunnen koppelen, namelijk aan de olie. Want wat is kostbaarder dan goud? Juist, olie. Ze hebben dat kunnen bewerkstelligen door iedereen te dwingen zijn olie in dollars te kopen en verkopen. De USA heeft de oliesjeiks gewoon geen keus gegeven. "Of we zetten jullie af"; "of jullie doen dit zo". En "jullie oliedollars investeren jullie in de USA". Zo lieten ze de Saoedische olieprinsen geen enkele keus.

2009 - 2015

Afscheidingsbewegingen worden nog steeds uit de kast gehaald. Kosovo kankert maar door en vergeet OssetiŽ niet. Allemaal onder het mom - daar - democratie te brengen. Recent nog steunde het imperialisme de afscheidingsbeweging in christelijk Zuid Soedan tegen het Arabische Noord Soedan. Het ging hen om de olie in het grensgebied. Het enige positieve in deze periode is de opstanden in Tunesie en Egypte. Maar het imperialisme antwoordde direct met inmenging in de buurlanden Libie en Syrie, in de hoop en de veronderstelling de geest van revolutie in het Midden Oosten weer in de fles te krijgen en haar macht niet kwijt te raken. Inmiddels is duidelijk dat Obama het accepteert dat ze haar macht in het Midden oosten kwijt is [NRC, 17 febr. 2016].

Leugens worden nog steeds niet geschuwd. Dezelfde leugens die men in de jaren vijftig aangaande Lumumba en Soekarno hanteerden. Kadaffi zou in Libie "zijn eigen bevolking aanvallen en uitmoorden". Het omgekeerde bleek het geval. Uiteindelijk werden er honderduizend slachtoffers gemaakt door de NATO en de bandieten die men van wapens voorzag. Tenslotte werd Kadaffi 'ausradiert'.

In Syrie is ook de president gedemoniseerd. De Nederlanders trapten er weer massaal in. Ook links Nederland. De zogenaamde 'vrije' Syrische oppositie krijgt alle kans om zich in Nederlandse media voor te doen als legitiem, terwijl ze de grofste geweldmiddelen gebruiken en Assad de schuld van alle slachtoffers te geven. Zwartmaken van regeringsleiders is HET beproefde middel. Men liegt er gewoon op los. Men maakt met behulp van allerlei gekunstelde medialeugens - die niet een twee drie zijn te weerleggen - regeringen zwart. We zagen het in Afghanistan, Irak, Joegoslavie. Het is altijd weer verbazingwekkend te bemerken hoe mensen die zeggen 'vredelievend' te zijn, 'links', of zelfs 'pacifist' of 'tegen de doodstraf', ook in het Syrische geval, achter die zogenaamde 'vrije Syrische oppositie' - met al hun wapens - gaan staan.

Samenvatting en conclusies

Alle oorlogen die sinds 1946 hebben gewoed, zijn feitelijk contra-revoluties en (vooropgezette) regime changes geweest, zelfs alle hongersnoden waar mensen door omkomen, sinds 1918, zijn oorlogen tegen het socialisme [J. Pauwels, Lezing in Enschede, 2015]. Het vallen van het socialisme - "het vallen van de muur" - is veroorzaakt door 'regime changes', de wetenschappelijk beproefde methode van geweldloosheid (van G. Sharp) en altijd gingen ze gepaard gaande met 'medialeugens'. Naderhand zijn er ook nog een tiental 'regime changes' geweest (Joegoslavie, Irak, Libie, Oekraine, etc.). En ver daarvoor ook: Hongarije 1956, Tsjechoslowakije 1975, Polen rond 1996, Moskou in de periode 1989 - 1991 met Jeltsin, etc. Alleen de regime change in Syrie (2010 - 2017) lukte niet.
De ellende van bijna alle oologen in de wereld komt voort uit de drang van het kapitalistisch/imperialistische systeem om het communisme er overal militair er onder (proberen) te houden en op alle mogelijke en onmogelijke manieren het idee van marxisme uit de hoofden van de mensen (proberen) te rammen. Men wil de 'wereldhegonomie' niet opgeven.

De demoniseringstheorie en de uitlokkingtheorie (van G. Sharp) die ik in dit boek beschrijf als systematische methode van rechts om links kapot te maken, via demoniseren, uitlokken en het vertellen van leugens ('medialeugens'), zijn gelukkig anno nu theorie, stelling of mening langzaam maar zeker doorgedrongen bij het grote publiek. (Hoewel dat lang geduurd heeft.)

De politiek van uitlokking en steun geven aan de verkeerden wordt evenwel gewoon nog iedere dag toegepast: in Gaza, Irak, Libanon, Oost-Europa, Kongo, IndonesiŽ, Venezuela, OssetiŽ, Kosovo, Soedan, Libie en Syrie. Keer op keer trapt het publiek echter in hun subtiele leugens en erger nog: leugentjes die de psyche en mentaal de mensen kopschuw voor het socialisme maken. Het duurt jaren eer men er achter komt, dat men - weer - belazerd is geworden. Maar dan is het, zoals dat al 60 tot 100 jaar is gebeurd, te laat. Net als het Duitse volk dat in 1945 wakker werd uit de nachtmerrie dat ze 15 jaar lang de verkeerde mensen hadden geloofd (Gubbels en Hitler).

Men weet inmiddels wel al tamelijk breed dat het Pentagon met zijn "eindspurt tegen de communisten" rond 1979 in Afghanistan is begonnen en dat dat op een of andere manier een ongelooflijke smerige streek was. (100% anti-democratisch, 100% onwettig; 100% illegaal; 100% inmenging; 100% anti-communistisch) Als de USA of Nederland dit zou zijn aangedaan zou de pleuris zijn losgebarsten. Maar deze smerige streken werkten wel.
Brede lagen van de bevolking trapten er - tientallen jaren - in. Vooral ook linkse mensen en linkse partijen; mensen die publiekelijk vaak dit soort dingen (als jezelf met alle mogelijke middelen verdedigen), niet wensen goed te praten. Maar goedpraten is natuurlijk niet het punt. Bewijsvoering dat het Pentagon er achter zit echter wel. De strijd van het Pentagon - en zijn trouwe helper IsraŽl - ging 60 tot 70 jaar lang over de ruggen van honderden volkeren. Al die tijd weten communisten en honderden andere insiders dat de kostprijs tientallen miljoenen slachtoffers zal bedragen en omdat het nog niet gestopt is: nog zal bedragen. En toch ging het Pentagon maar door.
Waarom moest/moet dat alles gebeuren? Bij Afghanistan was het duidelijk, maar waarom moest Irak en moet Iran kapot? Elke keer komt de kwestie IsraŽl om de hoek kijken. IsraŽl blijkt, na het Pentagon als centrum, meer en meer het centrum van het hedendaagse imperialisme en de neo-conservatieven [5]. IsraŽl dikteert aangaande de buitenlandse politiek (van de USA en van het imperialisme) sinds tientallen jaren domweg alle USA-presidenten en hun acties. Irak en Iran moesten van IsraŽl en van zeker de 4 laatste USA-presidenten, kapot. Omdat deze twee landen "beiden de Palestijnen steunen" in hun strijd tegen "de joodse staat".

De rol van afscheidingsbewegingen bij regime changes is groot. Elke keer weer leidt het opdelen van een land tot etnische zuiveringen. We zagen etnische zuiveringen bij de opdeling van Joegoslavie. Serven in Kroatie vluchten massaal voor het geweld dat de afscheidingsbeweging van de Kroaten gebruikte. Ook de Bosnische moslims brachten grote vluchtelingenstromen op gang. Allemaal richting Belgrado. De UCK in Kosovo deden er nog een stapje bovenop.

De volkeren van voorheen eenheidsstaten zoals JoegoslaviŽ, Sovjet-Unie, Irak, maar ook Libanon, voelen zich belazerd dat ze als voorheen supermachtig, nu compleet - als economische en politieke macht - zijn uitgeschakeld. De uitstraling van deze nu al 30 jaar durende haatzaai-campagne tegen alles wat links, communist of progressief is, is zelfs voelbaar in Kongo, Soedan en elders in Afrika. Sommigen zien die verbanden nog niet, maar dat komt nog wel. Het wordt namelijk nog erger [6]. De Europeanen voelen wel dat het neo-liberalisme zijn langste tijd gehad heeft. Of het imperialisme gestopt kan worden is nog afwachten. (Het imperialisme is immers een product - en mogelijk het eindstadium - van het kapitalistische systeem. Een systeem dat maar ťťn doel heeft en dat is overleven, en de meerwaarde van het door de bezittende klasse ingelegde kapitaal - all over the world - te kunnen blijven innen, ten koste van de werkende klasse [6].

De Nederlanders voelen - net als anderen - wel de hete adem van naderende crises, de beurscrisis, de dollarcrisis, etc; en dat dat hele luchtkasteel van Bush, Blair, Balkenende en uiteindelijk het neo-liberalisme van Rutte in elkaar aan het vallen is. Maar of de 'verwende', maar zeker misleide westerse bevolking het kapitalistische systeem als dader van alle ellende in de wereld zal aanwijzen, is afwachten, en een kwestie van het weer op poten zien te krijgen van de linkse krachten. De media doen aangaande de ellende in de wereld, en met name de oorzaak daarvan, of hun neus bloedt of in het gunstigste geval sceptisch, maar zullen mij op een gegeven moment absoluut ťťn voor ťťn gaan volgen in bovenstaande analyse.

Enschede, oktober 2005; updatet in 2007, 2008, 2009, 2011, 2013 en 2016.

Voetnoten:

[1] In Moskou alleen al waren er rond 2004 "tussen de 500.000 en 4.5 miljoen dakloze kinderen die een zwervend bestaan leiden". Elk jaar verdwenen er in die periode "30.000 kinderen spoorloos". Bron NRC, 21 oktober 2004.

[2] Bron: De Twentse Courant Tubantia, 8 oktober 2005.

[3] Bron: De Volkskrant, 27 oktober 2005, pagina 5, Buitenland.

[4] Bronnen: Spits, Metro, Volkskrant en NRC, rond 18 oktober 2006.

[5] De moord op Nasser en Saddam; de liquidaties op leiders en allerlei acties in Afrika (o.a. Oeganda), de liquidaties in Libanon, Deir Yassin in 1948, maar ook de liquidaties van sporters in MŁnchen bij de Olympische Spelen die allen door IsraŽlisch vuur en IsraŽlische methoden van aanpak omkwamen, de oorlogsmisdaden in Kuneitra (in Syrie achter de Golanhoogte), in ArgentiniŽ, in EthiopiŽ (via Eritrea), via de Koerdische afscheidingsbewegingen, de Iran-Contra's-kwestie, het zogenaamde schip met uranium voor Irak, het geven van volstrekt geheime steun aan fundamentalistische moslim-groepen in BosniŽ en bij de oprichting van Hamas (tegen de PLO en Fatah gericht), etc.
En dat gaat maar door: de neo-cons hebben er "hun belangrijkste hoofdkwartier" of ťťn na belangrijkste hoofdkwartier (Radio 1; dec. 2007). De acties om 1.2 miljard moslims zo'n beetje achterlijk te verklaren, komen bijna allemaal vanuit IsraŽl. Wilders zit bijna 'dag en nacht' op de IsraŽlische ambassade in Den Haag (bron Elsevier, 2007).

[6] De crisis die er aan dreigt te komen, en al bezig is de middenklasse in Europese landen al haar 'spaargeld' af te nemen, wordt erger en erger. Zij was in 1971 al voorspeld toen Nixon de dollar, als niet gedekt iets, als dekking aanbod. (Hoewel men in 1945 - Breton Woods - al kon weten hoe het eens met de op deze manier gedekt economie zou aflopen; een gigantisch piramide-spel.) De econoom Ravi Batra voorspelde deze naderende ultieme crisis, die nu breed voorspeld wordt, al in 1985 voor 1990. Dat bleek te vroeg. Hij kreeg toen Łberhaupt al geen aandacht. Inmiddels wordt hij wel al geciteerd. Zelfs rechtse economen citeren hem nu (Willem Middelkoop van RTL7 in zijn boekje 'de dollarcrisis'). De crisis die er in 2008 nu echt aan dreigt te komen, zal catastrofaal worden (denken wij) en zal een combinatie zijn van bewezen (marxistische) theorie over systematische relatieve overproductie (ten gevolge van verlies aan koopkracht bij de werkende klasse) en bewezen (kapitalistische) praktijk.
Het is nu, anno 2008 (ten eerste), een combinatie van 'gewone' overproductie (sinds 1975); het is (ten tweede) een krediet-, valuta- en systeem-crisis vanwege - absoluut foute - mondiale afspraken (in 1945 en in 1971) en het is (ten derde) een dollar-crisis, omdat dollars ongelimiteerd door USA-regeringen konden worden aangemaakt zonder enigerlei dekking. (Waardoor de hele ViŽtnam-oorlog en wellicht zelfs wel de hele Koude Oorlog inclusief de geheime dienst en hun geheime operaties tegen alles wat links of progressief was, simpel kon worden gefinancierd. Anderen - bijvoorbeeld West-Europa - kregen domweg - zonder dat de massa het doorhad - de rekening te betalen. De arbeiders in West-Europa kregen domweg minder loon en minder koopkracht.)
We kunnen zelfs stellen dat de arbeiders en de werkende klasse in het algemeen (grotendeels onbewust vanwege de continue hersenspoeling vanwege de gelijkgeschakelde media en hollywood-films) haar eigen ketenen hebben gefinancierd en de enige oplossing uit deze uitweg (het socialisme) door de van hen gestolen meerwaarde (en die meerwaarde door geen hoge en reŽle looneisen te stellen niet hebben willen opeisen) (mede door onwillige vakbonden) als het ware 'zelf' hebben gedemoniseerd (als een reŽle oplossing achter 'de eigen horizon' weg te duwen). Immers al het door de arbeiders verdiende geld, geld van de werkende klasse, is door de bezittende klasse gebruikt om ideeŽn over socialisme, communisme en de reŽel bestaande socialistische landen te demoniseren ('als duivelse of niet relevante niet levensvatbare - dank je de koekoek - oplossing neer te zetten'). De enige uitweg uit de ellende, de werkloosheid, de armoede, contrarevoluties, de koude en hete oorlogen, oorlogsdreiging en uitzichtloosheid uit de gedachte van de mens te halen. (Geblokkeerd.) (Mede door sommigen van onze eigen 'linkse' vrienden.) Het zal ze echter niet lukken. Al doende, al ziende, al lezende, leert de massa immers.