Hoofdstuk 7

De aanval op de eenheidsstaat Joegoslavië

Rik Min

Waarom moest Joegoslavië uiteenvallen? Hoe werd het spel gespeeld? Hoe werd deze opdeling er politiek doorgedramd? Hoe werd de publieke opinie gemanipuleerd? Waarom werd er in Nederland voor KroatiŽ en voor de fascisten van Tudjman gekozen? Waarom werd er in Nederland opeens voor BosniŽ en voor 'moslims' gekozen? Hoe werden dingen die 60 jaar recht waren geweest opeens krom gepraat en dingen die altijd krom waren geweest, recht? Waarom werd er opeens op geloof of etniciteit gespeeld? Wat is er in BosniŽ feitelijk gebeurd en wat heeft het opgelost? Wat is er - bijvoorbeeld - in Srebrenica gebeurd? Had Karremans niet gewoon gelijk? Wat is er in hemelsnaam tussen 1991 en 2003 met deze met veel moeite opgebouwde eenheidsstaat gebeurd? Waarom heeft links Nederland - de PvdA, GL en de Volkskrant - dit opdelen kritiekloos laten gebeuren en bijna alle media-leugens van de afscheidingsbewegingen kritiekloos geloofd? Heeft het nationalisme links Nederland soms tot op het bot weten te verdelen?

Milosevic was geen socialist, laat staan een communist. Joegoslavië was geen socialistisch land. Waarom wilde Milosevic niet bukken voor de afscheidingsbewegingen van de Kroaten en de 'moslims'? De werkloosheid was gigantisch; alleen de toeristenindustrie liep redelijk in Joegoslavië. De kwestie was blijkbaar dat er nog een klein restantje aan sociale voorzieningen was - socialisme kun je het niet noemen - en dat sommigen in Duitsland en de USA blijkbaar grote bedoelingen met dit transito-land hadden. De demonisering begon plotseling en was van ongekende hevigheid en massiviteit.
Europa, Duitsland, Kohl, Genscher, van de Broek - toentertijd verantwoordelijke oud-commissaris - en niet op de laatste plaats de USA, hadden en hebben nooit enig recht gehad dat land in allerlei brokstukken op te delen. Zeker niet zoals zij dat deden met leugens en geweld [1].

Velen in de wereld beschouwen de Kroaten en de Bosnische moslims als fascisten. En dat zijn het ook. Hun leiders, Tudjman en Izetbegovic, deugen voor geen cent. Ze hebben onder Tito al met Duitsland en de USA samengespannen.

Hoe begon alles?

Bonn en Washington staan achter het massale offensief van de Kroaten (Twentsche Courant, 5 aug. '95). De imperialistische mogendheden willen - koste wat kost - Joegoslavië en andere Oost-Europese landen - uit elkaar laten vallen in machteloze staatjes en de minderheden dientengevolge overal naar toe laten 'verhuizen'.

De regimes van KroatiŽ en BosniŽ zijn duidelijk fascistisch. De Nederlandse regering steunt hen 'klakkeloos'. De CP 86 stuurt er zelfs zijn leden naar toe om mee te vechten. Het kenmerk van de mensen die daar aan de macht zijn, is dat ze geen acht slaan op de ellende van de bevolking. Laat staan op de ellende van de minderheden in hun staatjes. In de Twentsche Courant (van 5 aug. 1995) betichtte de nieuwe Scandinavische VN-onderhandelaar Bildt de Kroaat Tudjman van oorlogsmisdaden. Terecht. Dit is echter een schamele - maar belangrijke - poging onpartijdig te lijken, anders zou de eenzijdigheid van de VN, de NAVO en de media wel erg afsteken. Maar dit soort geluiden over Tudjman en de moslims hoor je zelden en verstommen meestal voordat ze ruim bemeten in de internationale massa-media komen. De discussie in de pers, bijvoorbeeld zoals in juli met betrekking tot de massa-slachtingen, tussen Karremans en Voorhoeve, duiden overduidelijk op een complot tegen de waarheid over BosniŽ en KroatiŽ. We leven duidelijk in een nieuw tijdperk wat betreft oorlogsvoering. Leugens, mis-informatie en de gevoelens van het grote publiek spelen in dit soort nieuwe oorlogen een hoofdrol.

De leugens over Joegoslavië zijn de afgelopen jaren niet te tellen geweest. Er zit een duidelijk systeem in. Het is vanaf de eerste minuut van de afscheidings-oorlogen een grote aanval op het oude Joegoslavië. De Bosnische regering spant qua leugenachtigheid werkelijk de kroon. Mient-Jan Faber, Pax Christi, minister Pronk en de ex-voorzitter van de PvdA, Max van de Berg van de NOVIB, trappen er met open ogen in. Maar niet alleen zij. Het is haast misdadig zo naÔef de Nederlandse massa-media en met haar de politici van al de grote partijen en GroenLinks zijn. Bij de Golf-oorlog was er zegge en schrijve ťťn parlementariŽr (Leonie Sipkes) die niet alle informatie slikte en tegenwicht bood. Nu is er naast de NCPN en Manifest bijna niemand. Journalisten en redacties in binnen - en buitenland slikken gewoonweg alles van de moslims en de Kroaten (en de CIA). Niets wordt zelfs meer gecheckt. Informatie uit Belgrado wordt niet doorgegeven of niet serieus genomen. Onbevestigde berichten van vluchtelingen of moslim-zegslieden komen zonder meer groot in de krant. Aan hoor en wederhoor heeft men geen boodschap meer. De media hebben blijkbaar maar ťťn doel voor ogen en dat is het doel van het imperialistische-kapitalistische systeem: een nieuwe wereldorde gebaseerd op hun economische systeem. Grenzen tellen niet meer. De akkoorden van Helsinki zijn vergeten. Men ziet alleen nog maar begerig uit naar die 6 miljard consumenten die de wereld bevolken en die westerse producten dienen te kopen. De nationale markten van 'veroverde' gebieden en hun productie-systemen moeten worden uitgeschakeld. Een andere conclusie kan haast niet meer getrokken worden. De nieuwe wereldorde duldt geen andersdenkenden of twijfelaars naast zich. Alternatieve nieuwsbronnen, zoals vroeger de communistische pers ten tijde van ViŽtnam (onze voorganger De Waarheid) worden node gemist. In Nederland is er naast Manifest bijna geen enkele concurrent meer om De Volkskrant, De Telegraaf, de NOS, VPRO en NOVA te corrigeren. Trouw en het verenigingsblad voor Nederlandse militairen zijn soms nog het eerlijkst, ze lijken in ieder geval onafhankelijker. Gelukkig zijn er meer onafhankelijke geluiden: de NRC liet, bij monde van de publicist Milo Anstadt, optekenen dat de misleiding over de Balkanoorlog nu al veel te lang duurt. Hij schrijft: 'De berichtgeving over de oorlog is zodanig gemanipuleerd dat in het Westen niet anders dan haat jegens de ServiŽrs kon ontstaan. Wanneer een deelrepubliek zonder formele procedure uit een federatie treedt en haar onafhankelijkheid uitroept, is het (dan) een wonder dat de onmiddellijk betrokkenen met wapengeweld hun vermeende aanspraken doen gelden; zouden wij niet hetzelfde doen?'; Anstadt rekent ex-minister en Europees Commissaris van de Broek tot de belangrijkste veroorzakers van deze oorlog: is het niet uit 'dommigheid'; en 'gebrek aan kennis'; dan is het misschien onwillekeurig zijn 'katholieke discipline', zijn solidariteit met het rooms-katholieke KroatiŽ, die zijn opstelling bepaalt, aldus Anstadt [2]. Het Bosnische regime overtreft in leugenachtigheid alles: de New York Times heeft (in 2004) moeten berichten dat na maandenlang onderzoek nota bene Franse VN-militairen hebben moeten constateren dat Bosnische moslim-soldaten de sluipschutters zijn geweest die herhaaldelijk en maandenlang geschoten hebben op hun eigen burgers in Sarajevo in een poging om met schokkende beelden de internationale steun te verkrijgen voor harder optreden tegen de ServiŽrs. De onderzoekers hadden eindelijk - wat insiders allang wisten - vastgesteld dat ťťn of meer sluipschutters onder andere opereerden vanaf het dak van het voormalig parlement, dat in handen is van het Bosnische moslimleger.

Moslimstrijders blijken aansprakelijk te zijn voor aanslagen op burgers die de afgelopen jaren de wereld deden schokken, zoals de geruchtmakende aanslagen op een rouwstoet op een kerkhof, op een wachtrij bij een bakker en op bezoekers van een markt in Sarajevo. Zelfs de foto's van een concentratiekamp met een zogenaamde uitgemergelde moslim was misleidende propaganda. Goed ingelichte kringen zijn het over deze vijf 'media-events'; (media-gebeurtenissen) inmiddels wel eens.

Deze gebeurtenissen - inclusief beelden - worden in de media nog steeds domweg, om de haverklap aangehaald om te laten zien hoe slecht de ServiŽrs wel niet zijn. Deze methoden zijn psychologisch beproefd, en duidelijk fascistisch, om aandacht te trekken van de ook niet meer alles wetende en misleide Westerse en Noord-Amerikaanse bevolking. Het meest in het oog springende is dat er nooit beelden van vernietigde gebouwen in Sarajevo of afgeslachte mensen in de pers verschijnen. Voorhoeve had Dutchbat toch de opdracht kunnen geven om professionele foto's of video-opnamen te maken, al die zes maanden in Srebrenica. Waarom is er niet een foto van alles wat onze jongens daar hebben gezien? Er was bij Dutchbat blijkbaar zegge en schrijve ťťn wegwerp-camera, nota bene nog wel van een individuele soldaat. De lichtgelovigheid van De Volkskrant, Pronk en Mient-Jan Faber kent werkelijk geen grenzen. Ze slikken alles, behalve de waarnemingen van 306 Nederlandse soldaten die ter plekke andere ervaringen bleken te hebben dan de gangbare opvattingen over moslims en Serven. De vooringenomenheid van uitsluitend humanistisch en pacifistisch denkende mensen en media is beangstigend.

Bij de erkenning van KroatiŽ, SloveniŽ en BosniŽ besefte bijna niemand in het westen dat er in KroatiŽ circa 30 procent Serven woonden en in BosniŽ naast Kroaten ook circa 30 procent Serven. In Sarajevo bijvoorbeeld woonden in 1991 157.526 Serven, 35.867 Kroaten en 259.085 moslims. Al de 'minderheden'; zijn eenvoudig buitenspel gezet. Afscheiden kun je alleen op basis van vrijwilligheid of als er 75, 85 of 95 procent echt voor is. Bij een fifty-fifty situatie (zoals in BosniŽ) is afscheiden - volgens mij - misdadig. Dan krijg je automatisch volksverhuizingen en dus een etnische zuivering op je geweten. De VN en de westerse grote mogendheden hebben iets aan iemand gegeven dat niet van hen was. (Dat heeft de VN in 1948 in Palestina trouwens ook gedaan met alle gevolgen met vluchtelingen van dien). Daarmee zijn de westerse regeringen zonneklaar mede schuldig aan de gevolgen en de etnische zuiveringen in Joegoslavië.

Nu we zestig jaar leugens en bedrog in de Koude Oorlog hebben gezien; nu we gezien hebben hoe de CIA 60 jaar lang de massa's heeft bedrogen en verkocht; nu we getuige zijn geweest dat misleiding van de mensheid zeer veel invloed heeft gehad en geldelijk gewin heeft opgeleverd voor het kapitalistische systeem, meer dan de zwaarste atoombom; nu moeten we alert zijn op gebeurtenissen en feiten. Want juist nu kunnen we een reŽle inschatting maken van de half begrepen gebeurtenissen en verschijnselen uit de Koude Oorlog, toen we er middenin zaten, zagen we soms niet half hoe het element van volksmisleiding werkte. Nu kunnen we met de - hun mond voorbijpratende - getuigen al veel beter zien hoe het mogelijk is geweest dat de communistische partijen zo op het verkeerde been zijn gezet. (Men maakte communisten zo zwart dat haast niemand - vooral middengroepen en intellectuelen - openlijk tegen onbewezen mis-informatie durfde in te gaan).

In grote groepen van de samenleving ontkent men domweg de mechanismen van misleiding en bedrog. Alleen in kleine kring en in boeken van persoonlijke ontboezemingen erkent men hoe de werkelijkheid van de massa-psychologie en communicatiekunde werkt en wordt aangewend voor de wereldhegemonie van het internationale groot-kapitaal. Mensen die hier bewust of onbewust aan meedoen beginnen te lijken op mensen met een NSB-mentaliteit vanuit de oorlog waar de NSB de leus voerde: "liever Mussert dan Moskou". Die zullen zich later moeten verantwoorden. Recent zijn er enkele boeken verschenen die analyses van de Koude Oorlog maken. Het boek van A. en H. Toffler, De nieuwe krijgselite; en L. Martens, Een andere kijk op Stalin. Ze geven een helder beeld over moderne oorlogsvoering: massa-beÔnvloeding, mis-informatie, het verhullen van leugens, belangentegenstelling, het in dienst nemen van de nazi-elite en de anti-communisten, de media als doorslaggevende factor bij oorlogen, de rol van inlichtingendiensten, het anti-communisme en het zwartmaken van de vijand, etc.

Communisten analyseren de feiten en kijken naar en redeneren vanuit de belangen van de massa; de werkende bevolking. Communisten weten dat er in dit soort gevallen als de Golf-oorlog en het verval van Oost Europa grote, principieel verschillende belangen - tussen mens en kapitaal - op het spel staan. Communisten geloven de burgerlijke pers niet zomaar. Zij gaan bij hun wereldbeschouwing en hun visie op de mens uit van de tegengestelde belangen van kapitaal en de mensen die door arbeid hun brood moeten verdienen.

De Kosovo-oorlog

Waarom geven de meeste commentatoren van de media Milosovic toch overal en alleen de schuld van? Waarom kijkt men niet naar wat Kohl, Genscher en van de Broek hebben geflikt bij de geforceerde poging tot opdeling van Joegoslavië? Dat zijn de mannen die hadden moeten weten dat afscheiden van KroatiŽ en SloveniŽ de Balkan in vuur en vlam zou zetten. Ik heb al in 1993, op een alternatief Joegoslavië-tribunaal, in Amsterdam, op het 'Instituut voor Social Studies', de hieruit volgende etnische zuiveringen voorspeld. Het Servisch nationalisme bestond toen feitelijk nog niet. Er bestond toen alleen het Joegoslavisch nationalisme. [3].

Oorlogsmisdadigers zullen we dan ook - in het westen - moeten zoeken. Zijn Clinton, Blair en Kok niet feitelijk ook oorlogsmisdadigers volgens het Neurenberg-tribunaal? Ze "vallen aan" en "lopen mee" met de sterkste; ze liegen de massa voor. Ze hadden allemaal beter moeten weten. Waarom gaan de media systematisch niet in op de kwalijke kant van afscheidingsbewegingen? Waarom steunen veel mensen en media wel afscheidingsbewegingen en bijna nooit bevrijdingsbewegingen? Allemaal vragen waarbij de doorsnee Nederlandse journalistieke producten ons toch lelijk in de steek laten.

De verdedigers van de NATO bombardementen en de criticasters van de oorlog van de Joegoslavische regering tegen de UCK - die dat soort strijd tegen de UCK 'etnische zuiveringen' noemen - moeten toch eens bedenken dat de eerste echte etnische zuiveringen (van na de tweede wereldoorlog) de gebeurtenissen in 1948 waren: het verdrijven van honderdduizenden arabieren uit Palestina. De Kosovo Albaniers zullen ooit wel weer terugkeren, daar ben ik van overtuigd, maar de Palestijnen zitten - vijftig jaar na dato - nog steeds in hun vluchtelingenkampen. Het wordt door dezelfde mensen, die nu Joegoslavië aan het platgooien zijn, tegengehouden dat ze ooit nog eens kunnen terugkeren. De manier waarop de NATO-aanhangers de bombardementen goedkeuren en de manier waarop men de Joegoslaven en de ServiŽrs het recht ontzegt om tegen (gewelddadige) afscheidingsbewegingen op te treden, is voor mij alleszeggend. Het meten met twee maten en het zwart maken wat wit is (en omgekeerd), maakt dat deze oorlog maar voortduurt en voortkankert. Jarenlang: moord, doodslag en verkrachtingen. Alleen maar omdat de NATO-kliek zich niet houdt aan de akkoorden van Helsinki (dat grenzen onaantastbaar zijn), de mensenrechten, het volkerenrecht van de meest elementaire manieren van discussievoeren. Ik zeg hierbij: Laten ze eerst eens kijken naar de balk in hun eigen oog en dan pas naar de splinter in het oog van een ander.

Volgens de akkoorden van Helsinki en het internationale volkerenrecht hebben de Joegoslaven volledig gelijk dat zij hun land niet laten opdelen. "Elke andere Joegoslavische leider zou hetzelfde hebben gedaan" (Raymond Detrez, Parijs/Gent, april 1999). In 1991 bukten ze niet en nu ook niet. De akkoorden van Helsinki zijn rond 1975 door misschien wel honderden landen ondertekend. Hierbij verplichten deze landen zich de internationale grenzen, inclusief alle binnengrenzen in Europa, maar ook feitelijk alle grenzen in de hele wereld, te erkennen en te respecteren. De bedoeling was het nationalisme van de vorige eeuw definitief te vergeten en voortaan in andere termen te denken [4]. Dit akkoord heeft de Sovjet-Unie altijd gerespecteerd ondanks dat er een preambule bij was die over mensenrechten ging. Dat lag in de Koude Oorlog - zoals bekend - nogal moeilijk. Daar is de Sovjet-Unie en China dan ook twintig jaar lang mee getreiterd. Bij China gaat het zelfs tot op de dag van vandaag door. Nu het eropaan komt kent het westen de inhoud van de akkoorden van Helsinki niet meer. Het is als topic volledig uit de media verdwenen. Dat was op het hoogtepunt van de Koude Oorlog en bij de dreigende komst van de N-bom, de Pershing II-raketten en de cruise-missiles wel anders. Toen werd het communisme via deze methode op leven en dood bestreden.

Een andere kern van het onbegrip aangaande de gebeurtenissen in Joegoslavië bij de westerse media begint bij een onbegrijpelijk verkeerde benadering van het verschijnsel afscheidingsbeweging. Afscheidingsbewegingen zijn - naar onze mening - in de Koude Oorlog meestal bewust opgerakeld en gesteund om communisten in het westen en socialistische landen in het oosten in de wielen te kunnen rijden.

Hoe moeten wij tegen het nationalistisch denken van Milosovic aan kijken? Hij beschermt zijn land tegen het uiteenrukken. Milosovic wil de erfenis van Tito handhaven, maar de NAVO wil zijn land en dat van de Sovjet-Unie juist uiteen rukken. Moeten linkse mensen Milosovic steunen? En zo ja hoe? Hij is geen communist. Ook nooit geweest zelfs. Joegoslavië is ook geen socialistisch land meer [5]. Maar hoe moeten we nu omgaan met het nationalisme van hem? De PvdA en GroenLinks steunen feitelijk wel het nationalisme van de Kroaten en verwerpen plotseling het Joegoslavisch nationalisme (het bijeenhouden van Joegoslavië). In hun redenering zit iets volledig krom. Graag zet ik daar twee voorbeelden tegenover: dat van het Palestijns nationalisme en het nationalisme van ViŽtnam. De Palestijnse bevrijdingsbeweging had (en heeft nog steeds) het volste recht om IsraŽl te bevrijden van de zionistische kolonisatie en binnen en buiten IsraŽl daar voor op te treden. Een tweede voorbeeld is het nationalisme van Ho Chi Minh. Hebben wij niet altijd achter de ViŽtnamezen gestaan? De ViŽtnamezen hadden het recht ViŽtnam te bevrijden van het imperialisme. Zijn al mijn linkse 'vrienden' van GroenLinks dat vergeten?

Niemand maakt een analyse van de werkelijke beweegredenen van de USA. Behalve de communisten en andere door de wol geverfde overlevenden van de Koude Oorlog (zoals de meeste Grieken). Net zoals in elke oorlog zijn er aan de kant van de Serven ook altijd figuren die iets te vereffenen hebben, dat mag ik niet ontkennen, maar daarom is oorlog juist ook het ergste wat er is en dient het met alle mogelijke middelen voorkomen te worden. Het maakt namelijk per definitie het onderste in de mens los.

Het proces van militaire bemoeienis en inmenging in andermans aangelegenheden is al jaren gaande. Ook in het zuiden van de voormalige Sovjet -Unie. Ik maak me geen illusies dat deze - op de USA georiŽnteerde - partijen op korte termijn van hun dwaling terugkomen. Toch zal dat moeten. De PvdA en GroenLinks denken inmiddels hetzelfde als de VVD en het CDA, d.w.z. imperialistisch: cultureel, economisch en militair. Hebben de linkse partijen wel door wat dat betekent voor de armere volkeren en de armere landen? Die worden opgehitst en zijn slachtoffer. Al die jaren heeft Milosovic overal de schuld van gekregen. Maar is Milosovic de schurk? Neen; eerder de NATO en de Verenigde Staten, want zij hebben vanaf het begin van deze verwoestende oorlog systematisch de verkeerden gesteund en met de waarheid over de Servische inbreng lopen sjoemelen.

Progressieve mensen - en ook progressieve kranten - horen als vanouds allťťn bevrijdingsbewegingen en gťťn afscheidingsbewegingen te steunen. Linkse mensen steunen dus bewegingen die een geheel land willen bevrijden van een (imperialistische) onderdrukker, dus bevrijdingsbewegingen zoals de ViŽtnamese bevrijdingsbeweging, de Indonesische bevrijdingsbeweging van Soekarno, de MPLA in Angola, het ANC in Zuid Afrika, de PLO in IsraŽl, de bevrijdingsbeweging van Kabila in Kongo, etc. Rechtse mensen doen het in de regel andersom. Die denken en doen imperialistisch. Die steunden en steunen afscheidingsbewegingen. Rechtse clubs, en anderen in Nederland, steunden de afgelopen tachtig jaar elke afscheidingsbeweging die ze maar konden vinden. (Als het maar gericht was tegen socialistische landen of socialistische bewegingen.) Met het bekende (en gewenste) resultaat: instabiliteit in de gehele wereld tot op de dag van vandaag.

Beseffen de Nederlanders eigenlijk wel wie ze steeds maar steunen; tegen wat en in wiens belang dat meestal is? Ik vraag me dat aangaande Joegoslavië al vele vele jaren af. Klopt de informatie die men dagelijks krijgt over BosniŽ en Kosovo wel? Is die wel dubbel of driedubbel gecheckt? Hebben die 2000 waarnemers, die er toentertijd waren, dan niet gezien dat de UCK zich binnen vier weken, gedurende hun waarnemersperiode, overal in heel Kosovo illegaal, achter de rug van de ServiŽrs om, nog beter bewapend heeft. Logisch toch dat je dan, zoals Milosovic, geen vertrouwen meer hebt in de internationale gemeenschap.

Iedere oprecht eerlijke observant weet dat als je afscheidingsbewegingen gaat steunen of hun gang laat gaan, dat het betreffende leefgebied dan zal ontploffen; en - wat veel belangrijker is - de tegenpartij kun je daarna gemakkelijk betichten van nationalistische retoriek en geweld. Iemand die begint met nationalisme, en zijn "eigen volk eerst" stelt, weet dat vervolgens de bedreigde minderheid ook de neiging vertoont in termen van "eigen volk" te gaan denken. Een haast logische reactie in de politiek. Nietwaar? Elke politicoloog kan dat beamen. De 'aangevallen' partij, MOET dan, om te overleven, haast vanzelf, helaas, het hem opgedrongen nationalisme met nationalisme beantwoorden. De NATO, de UCK, de moslims, de Kroaten en anderen, beschuldigen Milosovic al vanaf 1990, tot vervelens toe, van nationalisme. Men vergeet erbij te zeggen dat het hem door de Kosovo Albanezen opgedrongen is geworden. Terwijl nota bene Tudman en Izabecovic de ECHTE nationalisten, de ECHTE oorlog-hitsers, zijn.

Het doel heiligde in de Koude Oorlog alle middelen. Is de Koude Oorlog eigenlijk wel over? Tegen de Serven en Milosovic was blijkbaar nog steeds alles geoorloofd. Tegen de voormalige Sovjet-Unie haalde men dezelfde trucs uit.

Kosovo is van oudsher een onderdeel van Joegoslavië. Mag een buitenstaander zich daar dan mee bemoeien? Aan iemands grenzen morrelen is een vorm van imperialisme. Hiermee bemoeien is inmenging in andermans aangelegenheden. Joegoslavië was gewoon een autonome staat. Milosevic was daar de democratisch gekozen leider van. Alleen als de totale bevolking - de Serven en de Kosovaren- samen - dat in overgrote meerderheid willen, dan kan dat Kosovo van Joegoslavië afgescheiden worden. Als 70 tot 80 procent van alle betrokken bevolkingsgroepen dat wil, mag je afscheiden; eerder niet. Dat is een vreedzame weg; de enige democratische. Dat percentage van 70 tot 80 procent werd in Joegoslavië duidelijk nimmer gehaald.

Waar is het verstand en het politiek inzicht van linkse partijen en sommige vredesactivisten gebleven?

BosniŽ

Het imperialisme laat elke gebruikte bevolkingsgroep en elke gebruikte dissident, na afloop van het gebruik in de steek. Dat heeft dit systeem altijd al zo gedaan. Dat zal ze blijven doen. Dat weten we toch uit ervaring. Kijk maar naar de Molukkers, de Zuid -ViŽtnamese bootvluchtelingen, de Koerden, de Bosnische moslims, de Russen, etc. Na gebruik worden ze aan hun lot overgelaten.

In BosniŽ hebben de Bosnische moslims samen met de moedjahadien en Al Qaida gestreden. Dat is recent uitgekomen en bewezen door o.a. JŁrgen Elsasser [6]. Een passage uit een recensie van dat boek is hieronder te zien en lezen.


Als je de tekst en de inhoud van de tekst goed tot je laat doordringen, wordt duidelijk hoe vies de zaakjes van de laatste 15 jaar aangaande Joegoslavië en de rol van de Bosnische moslims stinken. De media hebben ons op allerlei manieren voorgelogen over deze afscheidingsbeweging. De Bosnische moslims waren op alle mogelijke manieren gebruikt en ingehuurd om Joegoslavië uiteen te laten barsten. Het grofste geweld en de vuilste leugens over o.a. de bedoelingen van Milosevic werden gebruikt. Het Pentagon was de moeder van al deze valse berichten. De Volkskrant en de andere media in Nederland stonden steeds voorop deze valse informatie mooi en snel aan hun publiek door te geven. Het gevolg is een complete verwarring geweest, juist in het linkse kamp. GroenLinks steunt nog steeds de verkeerden in de wereld, in o.a. TsjetsjeniŽ en met de totaal verkeerde argumenten. Ze heeft niet door dat ze speelbal is van de vuilste medialeugens over eenheidsstaten. In de zaak Srebrenica bleek dit ook.

Srebrenica

Kolonel Karremans de commandant van Dutchbat, heeft een tijdje geleden een zeer overtuigend ooggetuigenverslag geschreven; "Srebrenica; Who Cares" [7]. Vrij vertaald: wie heeft zich eigenlijk om ons bekommerd? Het is uitgegeven bij Arko. Dat hij gelijk heeft bleek uit het NIOD rapport en diverse media o.a. op 8 april 2002 in 8 uur-journaal. Daar werd gezegd: Citaat 1: Op 10 april 2002 in het journaal door Philip Frericks: Citaat 2: Op 10 april 2002, op Radio 1, rond 18.00 uur: Citaat 3: Op RTL4, vertelde soldaat Harry bij Barend en van Dorp rond die tijd:

Jaren heeft Karremans gezwegen over de waarheid zoals hij die om zich heen zag en aan den lijve ondervond als verantwoordelijke ter velde. Ondanks aanvallen op zijn persoon, van o.a. de media zoals De Volkskrant, heeft hij gemeend te moeten zwijgen. Volgens de media en de Bosnische moslims was zijn optreden 'anti-moslim' en heeft hij twee 'foute' uitspraken gedaan. Kortom: hij was 'dus partijdig'. Men heeft in de media zelfs geprobeerd Karremans als 'niet-geschikt' te portretteren en recent heeft Vrij Nederland hem nog als een ijdeltuit laten neerzetten, met name omdat hij "een boek heeft geschreven".

De VN - en met name de VS en Frankrijk - hebben rond juli 1996 op hoog nivo een deal gesloten - om delen in het westen met de Serven te ruilen voor delen in het oosten - en dat 'vergeten' aan Kok en Voorhoeve (?) mede te delen. Men ontkent dat nu, omdat men zich schaamt dat men niet van de Serven of de Bosnische ServiŽrs kan winnen. Daarom willen Kok en anderen nu geen parlementaire enquÍte, want dan moeten ze met de billen bloot, dat ze dat (al reeds) wisten. Het staat goed gedocumenteerd in het boek van Karremans.

Verder staat in het boek van Karremans zwart op wit dat de moslimstrijders in de safe-area's bewapend waren en jarenlang uitvallen naar de Serven deden. Dat is dus schending van de akkoorden en derhalve een dom soort 'terrorisme'. Ik verwijt de politiek dat men daar geen stelling en geen actie tegen nam.

Iedereen met een beetje verstand van oorlogvoeren weet dat als je in 'safe-area's gewapend uitbreekt - als groep van gewapende moslimstrijders - en zonder dat je de Nederlanders op de hoogte brengt - dat je dan als "moslim-strijder" en als "vijand" wordt aangemerkt en doodgeschoten kunt worden; op een mijn kunt lopen; en dat - als je je niet overgeeft - de Serven dan het morele argument en het oorlogsrecht hebben je als 'aanvallende groep' eventueel dood te schieten. Dat is in feite toch een logische zaak. Dat is oorlog; daarom dient oorlog koste wat het kost te worden voorkomen. Nederland doet dat niet; Nederland stuurt op een volstrekt lichtzinnige wijze Nederlandse jongens en Nederlandse F16's het bos in.

De Nederlandse politiek in het buitenland kenmerkt zich door economisch en cultureel imperialisme. Dat is in alles te merken; de gemiddelde Nederlander heeft dat - zo op het eerste gezicht - niet door. Dat komt door de rol van de media. Joegoslavië probeerde men op te delen voordat het met al zijn rijkdom een economische bedreiging voor het westen kon worden; net zoals de Amerikanen met hun stroman Jeltsin de Sovjet-Unie hebben opgedeeld. Puur imperialisme; met als verborgen doel alle resources in te pikken. Dat gebeurde in Irak ook. Nota bene 'linkse' presidenten als Clinton en Blair deden hier gewoon aan mee. Veel Nederlanders denken dus in goed gezelschap te zijn. Want beide mannen doen het relatief redelijk; binnenlands. Hoewel? Alleen van imperialisme (het hoogste stadium van het kapitalisme) snappen dergelijke leiders blijkbaar niks. De gemiddelde Nederlander ook niet. De media worden door gelikte persbureaus aangestuurd. Hoofdredacties worden onder druk gezet. Er zijn geheime verdragen met de USA waarin staat dat Nederland dergelijk gelikt nieuws op moet nemen. Dan krijg je dat. Daarom trappen er ook steeds zoveel mensen in.

Ik denk dat er in Nederland maar een paar groepen zijn die weten hoe erg oorlog is, in die zin dat ze nooit lichtzinnig aan een oorlog zullen deelnemen of zomaar even militairen naar iets toe sturen. Of manschappen zullen offeren. Het overgrote deel van de Tweede-Kamerleden duidelijk niet. Communisten schamen zich dan ook al jaren voor hun linkse broeders in de Tweede Kamer in Den Haag. Communisten, hoef je niet te vertellen wat oorlog en verzet is. Zij weten er uit ervaring alles van. En wat de waarheid is bij oorlogen hoeft men communisten ook niet uit te leggen. Hoe burgers onder leugens en misinformatie moeten lijden ook niet. Maar ook over provocaties, insinuaties en aanhoudende medialeugens hoef je communisten die de Koude Oorlog hebben meegemaakt, niks te vertellen. Gubbels zou zich niet schamen bij hoe de moslims, Genscher, Kohl , v.d. Broek, de VS de massa in het westen met 'Golf van Tonkin-achtige incidenten' aangaande de opdeling van Joegoslavië van rond 1991-1993 tot op heden hebben gemanipuleerd.

Het politieke niveau waarop de sociaal-democratie de toestand in de huidige wereld op het eerste gezicht analyseert is bedroevend. Sociaal-democraten en andere zich links of soms nog steeds socialist noemende groepen en personen zoals Ter Beek, Kok, Pronk en RosenmŁller hebben blijkbaar geen flauw idee wie of wat ze eigenlijk met hun meningen en standpunten steunen en welke krankzinnige opdracht ze in dit geval Dutchbat hebben laten uitvoeren. Immers: De moslims en de Kroaten, incl. bepaalde Duitse en Amerikaanse krachten hebben Joegoslavië in brand gezet en de Tweede Kamer is in de verkeerde argumentatie-mallemolen verzeild geraakt. Kohl, Genscher en van de Broek zijn de mensen die de genocide op hun geweten hebben, immers zij weten dat het steunen van afscheidingsbewegingen tot gevolg heeft dat er eindeloze oorlogen ontstaan. Er blijft altijd weer een minderheid over die zich gepasseerd voelt en zijn rechten probeert te halen. Afscheiden is gewoon zinloos. Nationalisme leidt altijd tot nationalisme bij de andere partij en is derhalve uitzichtloos. Het denken over oorlog en allerlei willekeurige afscheidingsbewegingen steunen, is van dezelfde soort politieke lichtzinnigheid als die, welke de PvdA rond 1948 Nederlandse jongens naar Indonesie stuurde; en de Molukkers een eigen staat beloofde. Het heeft allemaal te maken met een 50-jarige traditie van het verkeerd inschatten van de op zich goede bedoelingen van het communisme (en van andere mensen zoals Soekarno, resp. Milosevic die een eenheidsstaat willen opzetten, resp. handhaven).

Nederland kenmerkt zich momenteel door een soort onbewust cultureel imperialisme. (Wat vooral zichtbaar werd in de Golf-oorlog en later in de agressie-oorlog tegen Irak) Het Westen wil voormalige socialistische staten of landen met onafhankelijke leiders, koste wat het kost, niet als concurrent naast zich hebben. Dit soort landen mag alleen maar afzetmarkt van westerse producten zijn.

In dat klimaat stuurt men Nederlandse jongens zonder rugdekking het bos in. De VN heeft rond juli 1996 op hoog niveau een deal gesloten - om delen in het westen met de Serven te ruilen voor delen in het oosten - en dat 'vergeten' aan Nederland en/of aan Karremans mede te delen. Men ontkent dat nu, omdat men zich schaamt dat men het politiek niet van de Serven of de Bosnische ServiŽrs kon winnen. Men weet ook allang, en Karremans vertelde hen dat keer op keer, dat de Bosnische moslims onder dekking van Dutchbat jarenlang vanuit Srebrenica de Serven hebben geterroriseerd. Nederland deed en doet nog steeds op juist dat punt net of haar neus bloed. Maar die gewapende uitvallen vanuit Srebrenica zetten alles op tilt. In een safe haven waren geen wapens geoorloofd en zeker geen uitvallen. Dat was allemaal niet afgesproken. De VN-afspraken werden - door dat door de vingers te zien - door Dutchbat, door Nederland, misbruikt. Daarom willen de grote politieke partijen nu geen parlementaire enquÍte, want dan moeten ze met de billen bloot, dat ze alles wat de Bosnische moslims 's nachts flikten al lang wisten. De Bosnische moslims hadden zich toen allemaal moeten overgeven, dan was er wellicht niet ťťn van hen vermoord of omgekomen.

Enschede, eerste versie 1999 - 2003; updatet 2005 en 2008.

Voetnoten:

[1] Zie boek 'De leugen regeert'. Referentie uit eerder hoofdstuk uit dit boek.

[2] Zie boek van Milo Anstadt. 'Scheuren in de heksenketel'. Uitg. Contact. 1993.

[3] Zie eerdere artikelen van Rik Min, 1995 - 1999, over de beginfase van de Joegoslavië-oorlogen.

[4] Zie eerdere artikelen van Rik Min, 1995 - 2003, over het in de Koude Oorlog misbruiken van nationalisme (zoals het Kroatische, het Koerdische, het Tsjetsjeense, het Joodse, het 'Bosnische moslimse', het Albanese van de UCK, en uiteindelijk ook - rond 1995 - het Servische nationalisme van Kustinica om het tegen Milosevic te kunnen gebruiken.

[5]. Het is communisten eigenlijk nooit gelukt in Joegoslavië een goede socialistische maatschappij ingevoerd te krijgen. Dat heeft rond 1946 o.a. te maken gehad met een fundamenteel verschil van mening tussen Stalin en Tito. Tito heeft van de USA om Stalin een voet dwars te kunnen zetten miljarden dollars gehad om vol te houden. Die miljarden dollars bleken uiteindelijk ordinair bloedgeld te zijn. Tito bleef volharden. Een enorme fout. Joegoslavië was tientallen jaren het enige 'socialistische' land met een enorme werkloosheid. Andere communistische partijen namen dat de Joegoslavische communisten heel erg kwalijk. "Dat Joegoslavische model was geen socialisme". Werkloosheid was immers niet nodig geweest.

[6] Zie boek van JŁrgen Elsasser: 'Wie der Dschihad nach Europa kam'. Buch Verlag Wenen. ISBN 3-85326-376-3.

[4] Het opdelen van Irak in drie stukken is ook heel bewust uitgedokterd en uitgelokt. In het zuiden werden de Sjiieten losgerukt van Saddam (met absurde no-fly-zones) en in het noorden kregen de Koerden van de USA alle kansen om Irak instabiel te maken. De Koerden vernietigden en passant - via loyaliteits-problemen - ook de Turkse linkse incl. de communistische beweging zeer grondig. De vraag blijft na 20 tot 30 jaar hangen of afscheidingsbewegingen eigenlijk wel het recht hebben de beginselen en de ideeŽn van het marxisme-leninisme te voeren.

[7] Zie boek van Karremans (commandant van Dutchbat): 'Srebrenica'; 'Who Cares'? Uitg. Arko. 1998. ISBN 90-72047-54-0.