INLEIDING

(context waar binnen dit boek te begrijpen is en gelezen moet worden)

I

Dit boek gaat uit van een bepaalde context en van bepaalde veronderstellingen bij de lezer. We leven in een klassenmaatschappij die een hele grote onverzoenlijke tegenstelling kent. Alle andere tegenstellingen tussen mensen en volkeren, zoals de man/vrouw verhoudingen, de consument/producent/vervuiler-verhouding, homo/hetero-verhouding, etc., zijn in principe te overbruggen; de tegenstelling tussen de werkende klasse en de bezittende klasse echter niet. Deze hoofdtegenstelling, deze klassentegenstelling, zet alle andere tegenstellingen tussen mensen in de schaduw, zoals de tegenstelling tussen mannen en vrouwen, religie, nationaliteit, etc. Immers al die tegenstellingen zijn in principe overbrugbaar, maar de bezittende klasse zal nooit haar bezit of de opbrengst van haar bezit aan de arbeiders die die rijkdom voortbrengen, afstaan. De verliezende partij in deze dagelijkse strijd om de opbrengst of de meerwaarde, verliest ook echt zijn macht en het bezit van de productiemiddelen en/of aandelen. Het is dus niet niks waar het in (deze) strijd tussen twee klassen om gaat. Het gaat in deze strijd en in deze koude oorlog dus niet om regeringen en staten, maar overal ter wereld om bezittende klasse tegenover de werkende klasse.

II

Er zijn in de wereld als het ware twee grote experimenten gaande: het kapitalisme en het socialisme: A en B. Het ene, A, is een maatschappijvorm van een groot aantal landen, waarbij alles feitelijk op zijn beloop wordt gelaten, die als vrij natuurlijk overkomt en waarbij het recht van de sterkste als een natuurverschijnsel wordt gezien: het kapitalisme.
Het andere experiment, B, is gaande in andere delen van de wereld waar na lang beraad is besloten een poging te ondernemen om met alle mogelijke technische en wetenschappelijke kennis, een tegenkracht te vormen tegen die van de anarchie (van het kapitaal) en de natuurkrachten (de vrije markt): het socialisme.

Daarnaast zijn er twee kleinere experimenten gaande: in Zweden (A'), waar sociaal-democraten verwoede pogingen doen om neutraal te blijven, niet deel te nemen aan oorlogen en van alle ellende van het kapitalisme nog iets te maken en anderzijds China (B'), die verwoede pogingen doet bepaalde positieve dingen van het 'vrije' ondernemingsgewijze productiesysteem van het westen te incorporeren. Dit boek gaat op deze zaken niet erg in, maar analyseert de gebeurtenissen in de Koude Oorlog wel vanuit deze experimenten waar wij allen, 6 miljard wereldburgers, dagelijks bij betrokken zijn. De uitkomst van deze vier wetenschappelijke experimenten bepaalt onze toekomst: eeuwigdurend oorlog en crisis of een redelijk niveau van welvaart en vrede voor iedereen.

III

Er zijn momenteel in Nederland niet zo zeer twee tegenover elkaar staande klassen - 'de bourgeoisie' en 'het proletariaat' - die onverzoenlijk zijn, maar drie 'klassen' die al 400 jaar met elkaar in schijnbaar evenwicht zijn:

 • de klasse die niet hoeft te werken: de bourgeoisie, de 'bezittende' klasse, c.q. de aandeelhoudersklasse;
 • de werkende klasse, incl. een deel van de kleine zelfstandigen en de (kleine) middenstand;
 • de middenklasse, mensen die naast hun werk ook vaak nog arbeidsloos inkomen hebben uit bijvoorbeeld aandelen, incl. een ander deel van de kleine zelfstandigen en de middenstand.

  De middenklasse is in Nederland al 400 jaar de speelbal van de bezittende klasse. Terwijl de werkende klasse, de arbeidersklasse, de feitelijk uitgebuitenen zijn. De middenklasse ook, maar dan op een andere manier; meer vrijwillig. De aanval van de bourgeoisie - de leugens en de misleiding waarin dit boek sprake van is - is voornamelijk op de middenklasse en de met haar verbonden intellectuelen gericht. Dan blijkt dat de werkende klasse zowel als de middenklasse, (steeds) de gevangenen van het systeem zijn. De middenklasse heeft zelfs meer te verliezen dan de arbeidersklasse. Daarom weet het kapitalisme zich in Nederland zo goed te handhaven. De middenklasse zit met gouden draadjes aan het systeem vast. Ze zullen hun privileges niet snel opgeven. De wereld kan wat hen betreft in elkaar storten, dan nog zullen zij en de echte bourgeoisie hun belangen en hun positie niet opgeven. De Koude Oorlog maakt dat Nederland daarin dan ook ťťn van de trouwste bondgenoten van de kliek in het Pentagon is die deze koude en hete oorlogen - tegen de communisten - voert.

  IV

  De bezittende klasse, de kapitalistenklasse, de aandeelhoudersklasse, en dus ook delen van de middenklasse staat in het kapitalistische systeem al een kleine 500 jaar onverzoenlijk tegenover de werkende klasse [2]. Eerst in de Venetiaanse tijd, toen in de Hollandse tijd, toen de Britse tijd en nu in de tijd van de Verenigde Staten van Amerika, de USA. De oorlogen, ook de koude oorlogen, zijn een essentieel onderdeel voor de kapitalistenklasse om haar macht niet af te hoeven staan en om haar macht regelmatig te bevestigen [3].

  V

  De inkomsten van Nederland zijn circa 146 miljard euro per jaar. De inkomsten van de 100.000 rijkste Nederlanders zijn per jaar een dergelijk bedrag. Hieraan is te zien dat 'Nederland' niet rijk is, maar de bezittende klasse in Nederland! De bezittende klasse, de klasse van het 'private kapitaal', is gigantisch rijk; de bevolking niet. De regering vertikt het om de schatkist met die rijkdom juist uit die rijkste klasse te vullen.

  De militaire uitgaven van de USA in Irak en Afghanistan is 400 miljard dollar per jaar [1]. In dat licht dient u de waanzin van de Koude Oorlog en de angst voor het communisme te zien. Immers de militaire uitgaven dienen om het gemeenschappelijke kapitalistische / imperialistische systeem van Nederland en zijn bevriende landen, te bestendigen. De belangen waar het in de Koude Oorlog om gaat zijn voor de kapitalisten heel reŽel en een mogelijk verlies van de Koude Oorlog voor deze klasse is dan ook enorm. Daarom dwingt de bezittende klasse elke regering in een kapitalistisch land zoals het onze een superleger op poten te zetten en dat af en toe daadwerkelijk in te zetten.

  VI

  De staatsschuld van de Verenigde Staten van Amerika, de USA, is anno 2005 ongeveer 55 biljoen dollar. Dit bedrag is onvoorstelbaar hoog en tevens volslagen onvoorstelbaar of het wel allemaal 'gedekt' is.
  Rond 1991 dacht niemand dat de Sovjet Unie "op zijn knieŽn zou gaan liggen" en zich "gewonnen zou geven". Velen - zoals ik - dachten juist dat de USA ieder moment de last van de Koude Oorlog te veel zou zijn. Velen dachten serieus aan het "naderende failliet" van de USA. Sommigen telden al de dagen totdat de financiŽle instorting daar zou zijn. In haar 60 jaar lange poging de Sovjet Unie op de knieŽn te krijgen en de Sovjet burgers te misleiden zou "haar polsstok te kort en de sloot te breed zijn". Het voeren van een Koude Oorlog was leven boven haar stand. De Koude Oorlog werd echter op het nippertje gewonnen en de winnaar "takes it all"; nam alles.
  Duidelijk is wel dat de burger in West Europa en de USA deze oorlog nu met terugwerkende kracht aan het betalen is. Want het was wel degelijk een brug te ver voor het kapitalistische systeem. De kwestie is en blijft: komt zij er bovenop en komen wij, de bevolking, er bovenop?

  VII

  Ik ga er in dit boek vanuit - en heb daar al heel vaak over gepubliceerd - dat er een grote economische crisis in Nederland en in West Europa komt. Groter dan die in de periode 1975 - 2005 bij elkaar. De huizenmarkt zal in elkaar storten en is inmiddels al deels ingestort [4]. Inmiddels is dat gebeurd. Er komt deflatie of inflatie. Kortom een echte economische crisis; een beetje vergelijkbaar met de economische malaise in Japan van de afgelopen 10 jaar en ArgentiniŽ van 3 jaar geleden toen de hele middenklasse binnen twee weken al haar spaargeld zag verdampen. In een dergelijk tijdsgewricht zullen de leugens waarop alles de afgelopen 30 tot 60 jaar gebaseerd was waarschijnlijk breed bekend worden. Wat gaat de bevolking dan doen? Kiest men een sterke leider (om de schade te minimaliseren) of kiest men (definitief) voor echt socialisme, d.w.z. een echte socialistische economie?

  Enschede, jan. 2006; updated 2007 en 2008.

  [1] De defensiebegroting van de USA in 2004 was circa 400 miljard dollar.

  [2] Het feodale tijdperk verdween toen langzamerhand. In sommige delen van de wereld bestaat het echter nog. In de feodale tijd was grond 'het kapitaal'. Nu is 'kapitaal' het kapitaal. Boeren en pachters betaalden toen zogenoemde 'grondrente' aan de 'bezittende klasse'. Dit in tegenstelling met het begrip de 'rente', die de kapitaal bezittende klasse nu van hun kapitaal opstrijkt. De feodale tijd werd in Europa feitelijk afgesloten door de Franse revolutie en daarna door de Nederlandse in de Bataafse revolutie.

  [3] De Venetiaanse tijd (begin 15e tot eind 16e eeuw); de Hollandse tijd (late 16e tot late 18e eeuw); de Britse tijd (midden 18e eeuw tot begin 20ste eeuw); de Noord-Amerikaanse tijd (late 19e eeuw tot heden).

  [4] Eric Mecking. 'Deflatie in aantocht'; 'waarom huizen- en aandelenmarkten in zullen storten'. Metz & Schilt, Amsterdam. 2007/2008.