Demo TEST

position: New image:

Demo TEST

Deze testapplicatie laat de mogelijkheden van 'animatie met plaatjes' zien van JavaScript. Er zijn 5 posities en 5 verschillende plaatjes. Je kunt met pull down-menu's aangeven op welke positie welke animatie plaats vindt. De animatie zelf start met 'move'.