Roel Visser
Fotograaf

De Jaren Negentig:
Het toenmalige weekblad de Tijd vroeg Visser een wekelijkse fotoserie te maken
dat een tijdsbeeld moest zijn van de jaren negentig. Na drie jaar werken kon een
boek worden samengesteld onder dezelfde titel. Uit het voorwoord van Frans
Thomése:
‘De Jaren Negentig bevat foto’s van een hartstochtelijk misantroop, een fotograaf
met het Boze Oog, die op zoek ging naar de ziel der mensen, maar die ziel
nergens meer kon vinden en alleen nog de mensen aantrof, een ontredderd
zootje dat, op weg naar iets wat ooit iets leek, nu voorgoed verdwaald is in een
tijd die definitief tot stilstand is gekomen.’

Zorg in Nederland:
De jaarlijkse foto-opdracht van het Rijksmuseum had in 1993 de gezondheidszorg
als thema, en werd verstrekt aan Roel Visser en Harrie Timmermans. Het
resulteerde een jaar later in een tentoonstelling in het Rijksmuseum, en in de
uitgave van het fotoboek Zorg in Nederland.

Hier in Holland:
Wordt tot nu toe beschouwd als het magnum opus van Roel Visser. Het boek
werd overladen met lovende recensies, en haalde een jaar na het verschijnen in
2000 een tweede druk. Het Haarlems Dagblad vergeleek het boek met Robert
Franks The Americans,’ alleen 40 jaar later en Dutch style.’ Hier in Holland, met
een voorwoord van H.J.A Hofland, en een ontwerp van Talea Bohlander, is
inmiddels een standaardwerk geworden in de Nederlandse fotowereld.

Platter & Dikker
Dat eind 2011 uitkwam, is een gezamenlijk werk van PC Hooftprijs winnaar H.J.A.
Hofland en fotograaf Roel Visser. Het behandelt de excessen van de welvaart.
Obesitas, drankzucht, geweld, de plastisch cosmetische industrie, seks,
pornografie en het consumentisme zijn de thema's die de revue passeren. De
pers liet zich lovend uit over het werk; controversieel, verontrustend en vlijmscherp.