Roel Visser
Fotograaf

Fotograaf Roel Visser maakte vooral furore met zijn foto’s waarin een scherpe
kritiek op aspecten van de welvaartsstaat naar voren komt.
Hier in Holland, het fotoboek dat in 2000 uitkwam, vormt daarin het hoogtepunt.
Visser won verschillende prijzen, nationaal en internationaal.

Roel Visser begon zijn loopbaan bij de Nieuwe Revu als klassiek sociaal
fotograaf, waar hij vijf jaar werkte. Toen het blad deze lijn verliet haalde Joop
Swart hem bij het weekblad de Tijd naar binnen. Hier maakte hij nog
verschillende sociale reportages, waar hij ook de teksten voor schreef.
Tijdens de fusie van de Tijd en de Haagse Post in HP/ de Tijd, veranderde
Vissers werk langzaam van toon en stijl. De consumptiemaatschappij werd nu
het leitmotiv, iets waar de Tijd, het Parool en tenslotte HP/ de Tijd hem wekelijks
ruimte voor boden. Uit deze wekelijkse series ontstonden de boeken De Jaren
Negentig en Hier in Holland.

Naast dit eigen werk is Roel Visser nu en dan actief als nieuwsfotograaf, en levert
hij stockmateriaal aan het fotoagentschap Hollandse Hoogte. Een totaaloverzicht
van opdrachtgevers, publicaties, boeken en prijzen vindt u op de CV.