Roel Visser
Fotograaf

Beverwijk, 10 oktober
16.00 uur, bij de Zwarte
Markt.