Roel Visser
Fotograaf

Nico en Bianca, twee aan heroïne verslaafde mensen, besloten af te kicken en
dit proces te laten vastleggen als waarschuwing en hoop voor anderen. Kwam in
zijn geheel in de Nieuwe Revue, en werd gedeeltelijk gepubliceerd in het jaar-
boek van World Press Photo.