Roel Visser
Fotograaf

Groen links partijleider
Femke Halsema kijkt toe
hoe Arie Duyvendak wordt
geïnterviewd, nadat Groen
links hem uit de fractie heeft
gezet.