Verbond van Amsterdamse Bedrijfs Biljartverenigingen

Het Verbond – de aanvankelijke naam ‘Vereniging van Amsterdamse Bedrijfs Biljartverenigin­gen’ is in 1980 gewijzigd als in hoofde vermeld – werd opgericht op 5 april 1948. Aan deze oprichting is onlosmakelijk de naam van Wim Fischer verbonden. Wij gedenken hem nog ieder jaar met de uitreiking van de “Wim Fischer Plaquette” aan het team dat periodekampioen wordt in de libre-competitie.

 

De doelstelling van het V.A.B.B., zoals die in onze statuten wordt verwoord, luidt:

 

‘het doen beoefenen en het bevorderen van de beoefening van de biljartsport door medewerkers en oud-medewerkers van te Amsterdam of in de naaste omgeving van Amsterdam gevestigde bedrijven, ondernemingen en diensten en daarmede overeenkomende organisaties’

 

is in de loop der jaren aanzienlijk verruimd.  Betrokkenheid bij bedrijven, ondernemin­gen en wat dies meer zij is lang niet altijd aan de orde en tot de naaste omgeving van Amsterdam wordt inmiddels allang Zaandam gerekend; men is niet meer zo streng in de leer.

 

Het Verbond stelt ieder jaar voor zijn leden een attractieve competitie samen in de spelsoorten libre en driebanden klein. Verder worden er persoonlijke kampioenschappen gehouden in libre, bandstoten en driebanden klein. Deelname aan deze activiteiten staat open voor alle spelers, van beginnersniveau tot [ver-]gevorderden, van de aangesloten verenigingen.

 

Voor de teamcompetitie libre, de hoofdmoot in de activiteiten, is een Bonuspuntenklas­se­ment in het leven geroepen, met als prijs een “Kwaker”, destijds door een van onze ex-leden voorgesteld, die in een ludieke vorm van een kikker wordt vervaardigd.

De teamcompetitie libre kent ook een individuele rangschikking naar Effectiefste Speler.  Het totaal aantal wedstrijdpunten dat iemand in zijn/haar gespeelde partijen behaald heeft wordt gerelateerd aan het maximum aantal wedstrijdpunten dat hij/zij zou hebben kunnen behalen. 

Vooralsnog levert het voor de winnaar alleen een eervolle vermelding op.

 

De teams van de driebandencompetitie zijn minder omvangrijk; de wedstrijden bestaan hier uit drie partijen en de teams spelen collectief op een of twee locaties, waardoor de teams in twee poules worden ingedeeld. Elk team speelt ± om de vier weken op een avond twee wedstrijden.

 

De Europese privacywetgeving is aangescherpt. Alle bedrijven, organisaties, verenigingen e.d. moeten meer inzicht geven in welke persoonsgegevens worden vastgelegd en met welk doel, en hoe ze daarmee omgaan teneinde de privacy ervan te waarborgen. Dit geldt natuurlijk ook voor het Verbond van Amsterdamse Bedrijfs Biljartverenigingen.

Wat betekent dat voor de leden van het VABB en voor de spelers/leden van de verenigingen?

Zo op het eerste oog verandert er niet zo veel.

Zowel op de website als in het zogeheten (fysieke) Wedstrijdenboek publiceert het VABB­ persoonsgegevens, bijvoorbeeld van contactpersonen en teamleiders, die door de vere­ni­gingen (leden van het VABB) worden opgegeven. De persoonsgegevens die het bondsbestuur ontvangt van de verenigingen, staan op de beveiligde computer van een aantal bestuursleden.

Dit alles en nog meer staat beschreven in onze Privacy Verklaring, die u kunt inzien door te klikken in de linker kolom.

In ieder geval worden bij deze website geen koekkies geserveerd.

 

Voor vragen over het Privacy Reglement en andere zaken kunt u per mail contact met ons opnemen via secretaris@vabb.nl

 

Wij wensen u een prettig verblijf op onze site.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

De PK finale driebanden is op zaterdag 18 maart de inschrijving is open van nu tot 11 maart,

Home

Bestuur en Ereleden VABB

Verenigingen

Activiteiten

Teamtoernooien

Persoonlijke Kampioenschappen

Foto’s

Links

Biljart weetjes

Privacyverklaring