Bonuspunten klassement

Traditioneel in het VABB was in de zeventiger jaren, de jaarlijks uit te reiken Fair-Play-Cup aan het team dat zich in de teamcompetitie libre het meest in moyenne had weten te verbeteren. Na een aantal succesvolle jaren is deze traditie in onbruik geraakt, de redenen hiervoor zijn niet bekend. Omdat lang niet alles wat "van vroeger is" ouderwets en onbruikbaar behoeft te zijn is op initiatief van P.V. De Kwaker deze traditie na een eenvoudige restyling in 2002 opnieuw ingevoerd.

Dit nu onder de naam "Bonuspuntenklassement voor teams"

Aan een speler die zijn partij in 28 of minder beurten weet uit te maken wordt één bonuspunt toegekend. In geval van een remise in 28 of minder beurten ontvangen beide spelers één bonuspunt. De behaalde bonuspunten worden per team weergegeven in een bonuspuntenklassement. Dit klassement staat geheel los van de van de reguliere competitiestanden en wordt opgemaakt onder alle deelnemende teams aan de teamcompetitie libre bij elkaar (dus niet per poule).
Het team dat aan het einde van het seizoen de meeste bonuspunten heeft gescoord ontvangt hiervoor de "Bonuskwaker"

Dit systeem voor bonuspunten is uitdagend en motiverend voor spelers en zet deze aan tot kwalitatief goed spel. In dit geval veel caramboles in weinig beurten. Ook binnen de teams kan een gezonde onderlinge wedijver spelers aanzetten tot topprestaties. Het systeem is duidelijk en eenvoudig, geen gereken achteraf, geen moeilijke reglementering.

In de eerste maanden van zijn toepassing kende het bonuspuntenklassement een matige belangstelling. Naarmate het seizoen vorderde en zich op de ranglijst spectaculaire ontwikkelingen begonnen af te tekenen namen belangstelling en enthousiasme een grote vlucht.

Home

Bestuur en Ereleden VABB

Verenigingen

Activiteiten

Teamtoernooien

Persoonlijke Kampioenschappen

Foto’s

Links

Biljart weetjes

Privacyverklaring