Pomerans

Bolvormig, op de keutop gelijmd stuk leer, waarmee tegen de speelbal wordt gestoten.

Rappelleren

De tweede bal zodanig met de speelbal raken dat die tweede bal zo dicht mogelijk bij de speelbal en de derde bal terugkeert.

Resté dedans

Situatie waarbij niet één van beide ballen waarop gecaramboleerd kan worden na de positie dedans het desbetreffende kadervak heeft verlaten. De gemaakte carambole wordt niet geteld en de beurt gaat naar de tegenstander.

Serie Americaine (1)

Positie van de ballen aan de band waaruit een goede libre speler in principe oneindig veel caramboles kan maken door deze positie steeds een stukje op te schuiven.

Spelsoorten

Klein biljart [230]: libre, bandstoten, driebanden, kader 38/2, kader 57/2.

Groot biljart [280]: libre, bandstoten, driebanden, kader 47/2, kader 47/1, kader 71/2, triatlon, pentatlon.

Touché

De bal[len] anders dan reglementair toegestaan, op enigerlei wijze aanraken, doen aanraken, in beweging brengen of bespelen.

Trekstoot

Stootvorm waarbij de speelbal onder de hartlijn wordt geraakt met het doel de bal na contact met de aanspeelbal te doen teruglopen.

 Vak (2)

Indeling van het speelvlak door middel van belijning. Bij libre de hoekvlakken, bij kader de kader- en ankervakken.

 

 

Jargon (vervolg)

(1)

(2)

Plaatsing van de ballen op de acquits na uitspringen dan wel vast-liggen in het driebandenspel.

 

Bij libre en bandstoten dienen bij het uitspringen van één of meer ballen of het vastliggen van de speelbal aan een andere bal alle ballen op hun oorspronkelijke acquitposities te worden geplaatst. Bij driebanden is dat anders.

 

Bij driebanden wordt/worden alleen de uitgesprongen of vastliggende bal(len) op de acquits geplaatst. Zij gaan niet altijd op hun oorspronkelijke plaats; de opstelling is als volgt:

 

De rode bal wordt altijd op het boven acquit geplaatst.

De speelbal van degene die aan stoot is/komt wordt op het

                                         onder acquit midden geplaatst.

De derde bal [bal van de tegenstander] wordt op het midden acquit geplaatst

Opmerkingen:

- LET ER BIJ HET PLAATSEN VAN DE BALLEN OP, DAT ER ALTIJD WORDT UITGEGAAN VAN DE OORSPRONKELIJKE AFSTOOTPOSITIE ZOALS DIE BIJ DE AANVANG VAN DE PARTIJ WAS !!

- Wanneer een of meer ballen uitspringen – daaronder begrepen wanneer een bal op de houten omlijsting van de band terecht komt en weer in het speelveld terugvalt – wordt een eventueel tot stand gekomen carambole afgekeurd en gaat de beurt over naar de andere speler. Voor deze wordt/worden de bal(len) dan zoals hierboven aangegeven op de acquits geplaatst.

 

 

Boven acquit                                                                                    Rode bal

 

 

 

 


             
Midden acquit                                                                                  Derde bal

 

 

                                                                                                          Speelbal

Onder acquit links

Onder acquit      midden                                                                  

Onder acquit rechts

 

 

  O

 

 

 

 

 

  O

 

 

   

 

       O       O      O

Home

Bestuur en Ereleden VABB

Verenigingen

Activiteiten

Teamtoernooien

Persoonlijke Kampioenschappen

Foto’s

Links

Biljart weetjes

Privacyverklaring