Pattern is 8 rows. Row 2, 4, 6 and 8 purl

You need a multiple of 8 stitches + 3 and some for the edges.


TIP: cast on using two needles, pull out one and start knitting. This makes the first row much more easy to knit.

Don't knit the first stitch of every row. This makes a neater edge.


For this small baby afghan use DMC 80 thread and knitting needles 0,8 mm. Cast on 41 stitches.


Knit 6 rows

Start and finish each pattern row with k 3 for the edging

Knit row 7 and 8. After that, repeat rows 1 - 8 until desired length.

Row 1 and 3:
*yo, 1 double decrease (k2 tog, -knit into back of stitches-, put st. back on left needle, slip
next stitch over and put back on right needle), yo, k5*, yo, 1 double decrease, yo.


Row 5:
*k3, yo, s1, k1, psso, k1, k2tog, yo*, k3

Row 7:
*yo, 1 double decrease, yo, k1* yo, 1 double decrease, yo.


Knit 6 rows and cast off.

**********

The pattern also looks nice when used upside down. That way it looks like tulips to me, but that's probably because I live in Holland :-)


A. Riemens, June 2002

Baby blanket in Snowdrops pattern

                                Babydekentje in sneeuwklokjes patroon


Het patroon bestaat uit 8 naalden, alle even naalden averecht. Garen DMC 80 en breinaalden 0,8 mm.

Benodigd aantal steken deelbaar door 8 + 3

Begin en eindig iedere patroonnld. met 3 r.


Nld. 1:*1 omsl., 1 dubbele mindering (2 st. verdr. r. samenbr. steek terugzetten op linker nld. De volgende steek hierover afhalen, steek terugzetten op rechternld.) 1 omsl. 5 r.*, 1 omsl., 1 dubb. mind. 1 omsl.


Nld. 3 en 5: *3 r. 1 omsl., 1 overh., 1 r., 2 r. samenbr., 1 omsl.,* 3 r.


Nld. 7: *1 omsl., 1 dubb. mind., 1 omsl., 1 r.*, 1 omsl., 1 dubb.mind., 1 omsl.


Opzetten 41 steken, 6 nld. recht, daarna nld. 7 en 8 en vervolgens nld. 1 t.m 8 herhalen tot gewenste lengte.

Dan weer 6 naalden recht en afkanten.


TIP: gebruik twee naalden voor het opzetten van de steken. Trek een naald er uit en begin te breien. Dit maakt het breien van de eerste naald veel makkelijker.

Haal steeds de eerste steek af, dat geeft een nettere rand.

Ondersteboven is het patroon ook heel leuk, het lijkt dan op tulpen!


© A. Riemens, Juni 2002