Het Tragische Realisme en het Verkeer

april 2003

“De blinde is niet bang voor de slang”
Japans gezegde uit: de Maria scheurkalender 22-4-2003

Het bedrijf Potzenmakerij Ketelaar wil door een aantal potzen aandacht vestigen op de toestand van het verkeer in Nederland. Als we de voordeur achter ons dichttrekken en het pad af komen dan begint het mijnenveld. Ongeveer drie mensen per dag worden gevoerd aan de auto’s. Iedere week een kind jonger dan 12 jaar. Dat wordt ondergaan als natuurverschijnsel. Als blikken konden doden. Het is niet alleen de directe onveiligheid waar het bedrijf over valt, ook de verspilling van geld, energie, materiaal, veilige ruimte.
Verder vinden we de meer dan zes miljoen auto’s met een gezamenlijke lengte van 21.000 kilometer een grote lelijkheid, om te ruiken te zien en te horen.
Zowel automobilisten als openbaarvervoer gebruikers lijken met grote regelmaat ontevreden over de geboden mogelijkheden om deel te nemen aan het verkeer.Men heeft een auto maar kan de auto niet gebruiken op het uur dat uitkomt. Men gaat met het openbaar vervoer maar men kan niet vertrekken of aankomen op de verlangde tijd of plaats.
De droom van ieder zijn eigen wagen is een illusie gebleken, dat is jammer misschien maar het gaat niet.Wat wel gaat is dat iedereen de mogelijkheid krijgt om zich te verplaatsen. Zoals het nu geregeld is, is dat niet mogelijk. In het kort gezegd wil Potzenmakerij Ketelaar graag duidelijk maken dat het de huidige verkeerstoestand niet gelaten accepteert, daarbij wil het bedrijf meedenken en helpen een aanzet te geven tot het oprichten van een vervoersfonds.

Het Vervoersfonds

Het bedrijf wil een fonds, een plan waar iedereen naar vermogen aan bijdraagt zodat men het recht krijgt op vervoer en de mogelijkheid tot mobiliteit. Doorlopend vervoer met aangepaste bussen en treinen die meer mogelijkheid geven tot het meenemen van fietsen en bagage.Op de treinen en bussen worden helpers aangesteld. De helpers zijn er voor het beantwoorden van vragen, voor toezicht, voor het geven van hulp en informatie in het algemeen.Er kan zonder stempelen en dergelijke worden ingestapt.
Het autorijden moet zo duur gemaakt worden dat alleen nog een selecte groep kan autorijden. Deze groep betaalt wel mee aan het vervoersfonds en kan daar dan ook gebruik van maken. Het is niet eerlijk. Voor de duidelijkheid dat is het niet. Er is verschil in grootte en prijsklasse van auto’s, sommige mensen kunnen geen openbaar vervoer, rijlessen of auto betalen of zijn op andere wijze niet in staat om auto te rijden. De file behandelt de mensen gelijk, het plan niet.Een bepaalde groep mensen wordt in de toekomst de mogelijkheid ontzegd om zelf te rijden, niet door filevorming maar door eigen keuze en de onmogelijkheid om zoveel geld voor autorijden te betalen. Daarentegen wordt de file verleden tijd, heeft een ieder de mogelijkheid zich te verplaatsen. Het vervoer kan veiliger en goed werkend gemaakt worden. Voor het individu zal het zowel voordelen als het nadelen hebben, het collectief en het milieu zullen er op vooruit gaan.

Hoe nu verder:

Het plan moet meer aandacht krijgen. De Potzenmakerij presenteert daarom drie verkeers-potzen.
Deze potzen zijn pre-potzen, ze zijn nog in ontwikkeling.Het bedrijf gaat proberen voor deze projecten officieel toestemming te krijgen. Het ligt in de bedoeling om drie documentaire- films te maken over de potzen. De concepten voor de draaiboeken zijn als volgt:


1. Voeren vanaf de vluchtheuvel

Er wordt een akker gehuurd, een hectare grond, 10.000 vierkante meter. Als de boer het goed vindt kan al tijdens het maken van afspraken met de boer gestart worden met filmen.
Het land wordt voor de winter geploegd. Het seizoen gaat er overheen, de tijd verstrijkt. Het wordt voorjaar. Het land wordt zaairijp gemaakt.
In het midden van het land wordt een auto getekend met een formaat van ongeveer 25 bij 75 meter.De lijnen worden gekalkt. Er is een hoogwerker nodig om van bovenaf te filmen en misschien aanwijzingen te geven. De lijnen van de auto worden ingezaaid met zaad van goudsbloem en roomse kamille. Goudsbloem voorkomt ziektes en plagen het werkt hartversterkend. Roomse kamille bevordert de spijsvertering en kalmeert de zenuwen. De auto wordt verder ingezaaid met echte valeriaan. Echte valeriaan kalmeert de zenuwen. De kleur van het bloemscherm is rozig, de hoogte van de plant is 1.25mtr. Er om heen zaaien we banen of kleurvlakken met nog meer oranje goudsbloem en prachtige rode klaproos voor de kleur.Wat je dus krijgt is midden op de akker gaat een grote roze auto groeien in een bed van oranje en rood. Misschien zaaien we er nog wat kleverig kruiskruid tussen omdat we dat zo’n grappige naam vinden.
De planten gaan groeien dat leggen we vast. We wachten tot het moment waarop naar verwachting de rijkste bloei is. Dan gaan we de bloemen plukken en er bossen van maken. We hopen op ongeveer 10.000 bossen bloemen, een bos van een vierkante meter. We zijn met minimaal tien mensen. We hebben tien bakfietsen gehuurd, die proberen we te laden met 1000 bossen per bakfiets. We proppen een beetje en anders fietsen we nog een keer. Dan gaan we op weg naar de vluchtheuvel. De vluchtheuvel ligt waar altijd zoveel auto’s de stad binnenkomen met maar eentje in de auto en ze rijden kop aan kont. Langzaam komen ze binnen en we hebben de vluchtheuvel bedolven onder bloemen. En dan gaan we de auto’s met de bloemen voeren. Wie z’n raam open heeft en wil die krijgt een bos. De rest voeren we aan de auto’s op straat. Ze rijden over de bloemen er ontstaat een al groter wordende bloemenbrij. Als de file voorbij is en de bloemen op, halen we wat over is van de straat. We ruimen het netjes op en leggen het overschot op de bakfietsen. Dan rijden we weer terug naar de akker.
We verspreiden de resten over de akker. Dan begint de aftiteling.


2. Het proces en de staat

We hebben de kreet over Irak “Het gaat ze gewoon allemaal om de olie” de laatste tijd veel gehoord. De Potzenmakerij wil hier verder niet over uitweiden.Wat ze wel wil aantekenen is het volgende, olie wordt gebruikt in Nederlandse industrie en gaat in Nederlandse auto’s. Diesel en benzine zijn t.o.v. gas het meest vervuilend, het gebruik van gas in auto’s loopt terug, minder dan 10% rijdt op gas. Het gebruik van diesel neemt toe terwijl dat nu juist het meest vervuilend is. Ook schreeuwt het volk met grote regelmaat als er weer eens een tankertje vergaat.

Draaiboek
De potzenmaker rijdt met een bakfiets waarin een schep, een jerrycan en een leeg Shell olievat naar de plaatselijke aannemer. Hij schept het olievat vol zand en verteld wat hij gaat doen. Hij stapt weer op de bakfiets en rijdt naar de stad. Hij zoekt de meest geschikte vluchtheuvel. Zo’n vluchtheuvel waarlangs altijd zoveel auto’s de stad binnenkomen met maar eentje in de auto en ze rijden kop aan kont. Langzaam komen ze binnen en de potzenmaker heeft het olievat op de vluchtheuvel gezet. In z’n jaszak heeft hij een vingerhoedje met een watje meegenomen en ook lucifers. Hij neemt de jerrycan uit de bakfiets. De jerrycan is gevuld met een mengsel van diesel en benzine. Hij neemt er een vingerhoedje vol van.Hij giet het vingerhoedje leeg op het watje op het zand in het olievat en steekt het mengsel aan. Hij wacht en kijkt. Dan beweegt hij de bakfiets weer naar het olievat. Hij schept het vat leeg in de bakfiets tilt het vat er weer op en fietst naar huis waar hij gekust wordt.De volgende dag wordt het proces herhaalt. De hoeveelheid van de vloeistof die in brand gestoken wordt, wordt verhoogt met een vingerhoed, er is sprake van nog meer kussen.
In de daarop volgende dagen wordt de hoeveelheid vloeistof geleidelijk opgevoerd. Een eierdopje, een borrelglaasje, een theekopje enzovoorts. Er is bij de potzenmaker thuis sprake van omhelzing.We kunnen er niet zeker over zijn hoe de zaken zich verder op de vluchtheuvel en bij de potzenmaker thuis zullen ontwikkelen. Wat we met enige zekerheid durven stellen is dat naar alle waarschijnlijkheid de potzenmaker opgepakt zal gaan worden voor het vervuilen van het milieu en het in gevaar brengen van het verkeer. Het bedrijf, de Potzenmakerij streeft ernaar om het tot een rechtszaak te laten komen.Het wil zich graag laten verdedigen door een welwillend advocaat. Onderdelen van het pleidooi zullen moeten zijn het recht op zelfverdediging en de vraag om uitleg waarom brandstof in grote hoeveelheden in een auto verbrand mag worden en niet in kleine hoeveelheden op een vluchtheuvel in een Shell olievat. Dan begint de aftiteling.


3. Hongerwinter

Het is in de dag voor kerstmis en twee potzenmakers en de filmploeg gaan naar een winkelcentrum met zo’n volle parkeerplaats waar de auto’s kop aan kont staan en rondjes rijden om een plekje te zoeken. Het is in de donkere dagen en de ene potzenmaker heeft zich gekleed zoals de kerstman.Hij draagt een hand tegoedbonnen.De andere potzenmaker verkleed als plant of klant draagt een jutezak met tulpenbollen en een stuk bezemsteel. Hij gaat de tulpenbollen in de auto’s planten. Onopvallend besluipt hij de auto’s van achteren.Hij propt een tulpenbol in de auto. Hij plant hem in de uitlaat en stampt voor de zekerheid nog een beetje aan met de bezemsteel terwijl het andere bedrijfslid een tegoedbon onder de ruitenwisser doet. Ze werken geconcentreerd snel en met zekerheid tot de zak helemaal leeg is. Dan begint het wachten en kijken, ho ho ho.
Deze potz kan voor de potzenmakers en misschien zelfs voor de filmploeg nogal dodelijk zijn. Het idee achter deze pre-potz spreekt ons aan, niet alleen uit verkeersoogpunt maar ook omdat 800 miljoen mensen honger hebben iedere dag. De Potzenmakerij wil graag welbehagen maar we zijn bang dat we de moed voor deze potz niet kunnen opbrengen ook omdat we de gevolgen niet goed kunnen overzien en de wens naar vrede op aarde.

Potzenmakerij Ketelaar