Brontranscripties

Hier vindt u de woordelijke weergave van oorkonden en andere historische bescheiden uit onderstaande gebieden:

Oost-Brabant

Land van Cuijk

 
  BeugenCijnzen1538ev Cijnzen in Beugen uit 1538
  BoxmeerRekenkamer1572

Kwitantie Willem Craboutz van Boecxmeer van bier, boter, koren e.d. tot onderhoud garnizoen Boxmeer Reyner van Broekhuizen.

  Chijnsboek Overambt Cuijk Chijns-inkomstenboek van het Land van Cuijk anno 1538 uit Nassause Domeinraad.
  CuijkLandrecht1535ev

Consideratien en Regts-motiven in zaeke van successie tuschen geheele en halve broeders en susters en der selve kinderen te Grave.

  GraveStadsrekening 1421 e.v. Inkomsten en uitgaven van het stadsbestuur in de desbetreffende periode.
  GraveStadsrekening I 1450 e.v. Inkomsten en uitgaven van het stadsbestuur in de desbetreffende periode.
  GraveStadsrekening II 1458 e.v. Inkomsten en uitgaven van het stadsbestuur in de desbetreffende periode.
  GraveStadsrekening III 1470 e.v. Inkomsten en uitgaven van het stadsbestuur in de desbetreffende periode.
  LandvanCijktienden1688

Conditiën van de weijcampen, bouwlanden en vlas- en smaeltienden int Lant van Cuijcq, anno 1688

  LijfgewinGoederen Inkomsten voor de prins van Oranje uit lijfgewinsgoederen (1612), gelegen in het Overambt van het land van Cuijk.
  OeffeltLeenhof1715-1735

Inventaris 10 - Leenhof van Frans van der Linden onder Oeffelt 1715-1773

  MaasheesTestament 1636 Testament ivm. heersende pest.
     
     
     
Noord-Limburg AfferdenBlijenbeekcijnsboek1579

Zinsbuch des  Martin Schenk (usurpirte herr von Blyenbeck) van Afferden, eneuert durch seinen Rentmeister Heinrich van Haeselberch.

  BergenGilde1612 Ordonnantie ende sta(tuten) der Gildtbroeders van St. (Petrus)gilde tot Bergen ende St. Anthonis den eersten dags Julij des iaers 1612
  BergenMemoriaal Memoriaalboek van de parochie St.Petrus Bergen vanaf de 15e tot de 18e eeuw.
  Blitterswycks leen- en tijnsboek Oudste leen- en tijnsboek van de heerlijkheid Blitterswyck anno 1380
  HeijenKasteelHeerkijkheidAkten

Inventaris van geselecteerde Akten in printvorm van digitale opnamen uit het Gesamtarchiv von Romberg.

  HeijenOorkonden1338-1787

Beknopte inhoud van de oorkonden inhet Heerlijkheidsarchief Heyen

  MeerloKosterij Beschrijving van de kosterij van Meerlo volgens declaratie van het jaar 1597.
  OirloErftijns Inkomstenregister van de St.Gertrudis-parochie Oirlo, tevens 'behandigungsbuch' 14e tot 17e eeuw.
  PersonenVenrayTienden1773

.Memorie en opgave ter voldoening van Haar Ed. Mog. Resolutie door mij ondergetekende L. Verstraaten

  VenrayRekenboek Dit boek bevat de schattingen en uitgaven van de Venrayse schepenen gedurende de periode 1573-1587.
  WanssumTijnsboek Inkomsten van de Cisterciënzer abdij Kamp van goederen uit Wanssum in de 16e en 17e eeuw.
  WellCartularium Oudste oorkonde-kopieën van Well, 1363 t/m 1463.
     
     
Niederrhein Kleef  
  GochWelbergen Stadt-rekening van Goch van 1626-1677 uit Haus Welbergen.
  GochGasthausrechnung 1623 Inkomsten en uitgaven van gasthuis- en weesmeester van het jaar 1623-1624
  GochStadtrechnung 1674 Stadsuitgaven
  GochStadtrechnung 1462 Stadsuitgaven, met name timmerkosten van molens.
  Gochtyns 1446 Tyns-inkomsten van de stad, 1446 en kosterverplichtingen.
  KalkarStadrek1594ev Stadsrekening Kalkar
  LaetGoedGrevendaal Laetgoederenboek 'Vallis Comitis oder Grafenthal' alias 'Zinsbuch priorin Eva van Wachtendonck' (1588).
  Weezelijfgewinsboek Lijfgewins- en erftijnsboek van de parochie Cyriacus te Weeze, 16e tot 18e eeuw.
     
  Gelders Overkwartier  
  GeldernFortificatie Rekening van de rentmeester van fortificatiekosten van de stad Geldern anno 1597/1598
  Betaal-ordonnanties Gelre Betalingsopdrachten van het jaar 1370-1371 aan Henric van Steenbergen over het hertogdom Gelre.
  GeldernStadtrechnung1567-1593

Geldbedragen en grootte van de landstukken zijn door mij, Rien van den Brand, op hele bedragen of cijfers naar boven afgerond!!